Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

7
87

1 3 4 9

7
87

1 3 4 9

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Stretávate sa v súčasnosti s nedostatočnou kapacitou vozidiel (preplnenými spojmi) na linkách MHD?
Preplnený spoj linky 3 na zastávke ŽST Vinohrady bez možnosti pojať ďalších cestujúcich

Nové fotografie a materiály

Viac