Sprievodca nočnou dopravou

Premávka celodenných liniek v noci

Prevažná väčšina celodenných liniek má posledné odchody z konečnej zastávky okolo 23.00. Iba výnimky premávajú aj krátko po polnoci. Prvé ranné spoje začínajú premávať až od 4.30, vo väčšine prípadov až tesne pred 5.00. Konkrétne posledné resp. prvé odchody celodenných liniek nájdete v časti Cestovné poriadky.

Nočné spoje a ich hromadné odchody

V Bratislave premáva 20 nočných liniek označených písmenom N a číslom linky, ktorej trasu prevažne kopírujú resp. obsluhujú podobnú oblasť mesta. Linky N21 N29 N33 N34 N37 N53 N55 N61 N70 N74 N80 N93 a N95 začínajú z Hlavnej stanice, linky N44 N47 a N72 z Hodžovho námestia. Do okrajových častí mesta premávajú nadväzné linky N56 a N91. Hlavnými prestupnými uzlami sú Hlavná stanica a Hodžovo námestie, kde je možné vykonať prestup aj smerom na Hlavnú stanicu a rovnako aj zo stanice. Spoločné odchody liniek z Hlavnej stanice sú o 23.30, 0.00, 0.30, 1.30, 2.30 a 3.30. Z opačných konečných spoje odchádzajú po cca 23.55, 0.55, 1.55, 2.55 a 3.55. Po príchode liniek na Hodžovo námestie v smere na Hlavnú stanicu je možné prestúpiť na linku N47 v smere na Valašskú. Po prejazde spojov zo stanicu cez Hodžovo námestie odíde linka N44 na Kolibu a linka N72 na Dolné hony. Podrobné informácie o odchodoch sú uvedené na stránke Cestovné poriadky.

Tarifa na nočných spojoch

Od 1. novembra 2015 platí na nočných spojoch rovnaká tarifa ako na denných linkách. Na prepravu nočnými spojmi je tak možné využiť celý sortiment cestovných lístkov IDS BK.

Zastavovanie na zastávkach

Všetky zastávky nočných spojov sú na znamenie. Pri nastupovaní je cestujúci povinný na zastávke stáť tak, aby ho vodič mohol vidieť a oplatí sa aj pre istotu zamávať. Pri vystupovaní je nutné v dostatočnom predstihu pred zastávkou stlačiť tlačidlo "STOP".

Vyčkávanie nočných spojov

Nočné spoje sa štandardne vyčkávajú na Hlavnej stanici tak, aby ich hromadný odchod nebol skorší ako príde posledný nočný spoj. Maximálna doba čakania je 3 minúty po odchode podľa cestovného poriadku. Nadväzné linky N53 N56 N55 a linky N91 N93 sa vyčkávajú na prestupných zastávkach Zlaté piesky (linky N53 N56), Hečkova (linky N55 N56) a Jasovská (linky N91 N93). Na linke N70 je zabezpečený prestup zo spoja z Hlavnej stanice o 00:30 na spoj s odchodom o 00:59 od ŽST Podunajské Biskupice.

Stručné trasy nočných spojov

 • linka N21 Hlavná stanica - Patrónka - Dúbravka - Devínska Nová Ves
 • linka N29 Hlavná stanica - Kramáre - Devín
 • linka N31 Hlavná stanica - Hodžovo nám. - Cintorín Slávičie údolie
 • linka N33 Hlavná stanica - Račianske mýto - Nám. Ľ. Štúra - Dlhé diely
 • linka N34 Hlavná stanica - Hodžovo nám. - Karlova Ves - Dúbravka
 • linka N37 Hlavná stanica - Patrónka - Lamač - Záhorská Bystrica
 • linka N44 Hodžovo nám. - Koliba
 • linka N47 Hodžovo nám. - Valašská
 • linka N53 Hlavná stanica - Hodžovo nám. - Vajnory
 • linka N55 Hlavná stanica - Hodžovo nám. - Rača
 • linka N56 Rača, Hečkova - Východné - Zlaté piesky (prípoj k linke N55 a N53)
 • linka N61 Hlavná stanica - Suché mýto - Nám. SNP - Dunajská - Autobusová stanica - Trnávka - Letisko
 • linka N70 Hlavná stanica - Hodžovo nám. - Ružinov - Vrakuňa - Podunajské Biskupice
 • linka N72 Hodžovo nám. - Autobusová stanica - Dolné hony
 • linka N74 Hlavná stanica - Ružinov - Vlčie hrdlo
 • linka N80 Hlavná stanica - Suché mýto - Nám. SNP - Šafárikovo nám. - Starý most - Ovsište - Zrkadlový háj - Kopčany - Kapitulský dvor
 • linka N91 Petržalka, Jasovská - Jarovce - Rusovce - Čunovo (prípoj k linke N93)
 • linka N93 Hlavná stanica - Hodžovo nám. - Most SNP - Vyšehradská - Jasovská
 • linka N95 Hlavná stanica - Hodžovo nám. - Most SNP - Einsteinova - Zrkadlový háj - Depo Petržalka
 • linka N99 Depo Petržalka - Budatínska - Holíčska - Pajštúnska - Jiráskova - Osuského - Nám. hraničiarov - Jantárová cesta - Bosákova - Ovsište

Podrobné trasy nočných spojov a poznámky k nim

Linka N21 (Devínska Nová Ves, Dúbravka)

Hlavná stanica, Pražská, Brnianska, Patrónka, Lamačská cesta, Alexyho, Saratovská, Agátová, Eisnerova, Istrijská, Mlynská, Jána Jonáša, Agátová, Saratovská, Alexyho, Lamačská cesta, Patrónka, Brnianska, Pražská, Hlavná stanica (okružná trasa)

Upozornenie: Pri ceste z Devínskej Novej Vsi do Dúbravky a centra mesta je potrebné použiť zastávky linky 21 v smere k Volkswagenu vzhľadom na jednosmernú trasu v Devínskej Novej Vsi. Spoj o 0:00 z Hlavnej stanice končí premávku na zastávke Jána Jonáša, VW1.

Linka N29 (Kramáre, Devín)

Hlavná stanica, Pražská, Stromová, Limbová, Mlynská dolina, Botanická, Devínska cesta, Kremeľská, Hrad Devín

Linka N31 (Mlynská dolina, Cintorín Slávičie)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Mlynská dolina, Cintorín Slávičie

Linka N33 (Dlhé diely)

Hlavná stanica, Šancová, Račianske mýto, Legionárska, Karadžičova, Dostojevského rad, Vajanského nábr., Rázusovo nábr., Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Botanická, Karloveská, Molecova, Hany Meličkovej, Majerníkova, Dlhé diely

Linka N34 (Karlova Ves, Dúbravka)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Botanická, Karloveská, M. Sch. Trnavského, Saratovská, Repašského, Žatevná, Štepná, Pri kríži

Linka N37 (Lamač, Záhorská Bystrica)

Hlavná stanica, Pražská, Brnianska, Patrónka, Lamačská cesta, Hodonínska, Vrančovičova, Podháj, cesta I/2, Bratislavská, Nám. Sv. Petra a Pavla, Čsl. tankistov, Záhorská Bystrica

Linka N44 (Koliba) - trolejbusová linka

Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Námestie slobody, Žilinská, Karpatská, Podkolibská, Hlavná, Jeséniova, Koliba

Poznámka: Spoje linky odchádzajú z Hodžovho nám. po prejazde ostatných nočných spojov v smere z Hlavnej stanice.

Linka N47 (Hrad, Horský park) - trolejbusová linka

Hodžovo nám., Palisády, Zámocká, Mudroňova, Búdková, Lovinského, Valašská

Poznámka: Spoje linky odchádzajú z Hodžovho nám. po prejazde ostatných nočných spojov v smere na Hlavnú stanicu.

Linka N53 (Nové Mesto, Zlaté piesky, Vajnory)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Cesta na Senec, nadjazd Vajnory, Pri starom letisku, Roľnícka, Vajnory

Poznámka: Na spoje o 23:30, 0:00 a 0:30 na Zlatých pieskoch nadväzuje linka N56 na Východné. Linka je zároveň prípojom k spojom linky N56 z Východného s prestupom na Zlatých pieskoch.

Linka N55 (Nové Mesto, Vinohrady, Krasňany, Rača)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Mýtna, >> Vazovova, Račianske mýto, Račianska, Žitná, Púchovská, Rybničná, Na pántoch

Poznámka: Na spoje o 1:30, 2:30 a 3:30 na Hečkovej nadväzuje linka N56 na Východné. Linka je zároveň prípojom k spojom linky N56 z Východného s prestupom na Hečkovej.

Linka N56 (Zlaté piesky, Východné, Rača)

Zlaté piesky, Cesta na Senec, nadjazd Vajnory, Pri starom letisku, Východná, Dopravná, Pri Šajbách, << Púchovská, Žitná, Hečkova

Poznámka: Linka je prípojom z linky N53 (prvé tri nočné odchody) a linky N55 (posledné tri nočné odchody). Zároveň je prípojom k linke N55 (prvé tri nočné odchody) a k linke N53 (posledné tri nočné odchody). Bližšie informácie sú uvedené pri linkách N53 a N55.

Linka N61 (centrum, AS Mlynské nivy, Trnávka, Letisko)

Hlavná stanica, Štefánikova, Suché mýto, Nám. SNP, Dunajská, Mlynské nivy, >> Svätoplukova, Dulovo nám., Košická, Miletičova, Trenčianska, Bajkalská, Drieňová, Tomášikova, Rožňavská, Slovinská, Bulharská, Galvaniho, Ivanská cesta, Letisko M. R. Štefánika

Linka N70 (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Záhradnícka, Ružinovská, Vrakunská cesta, Hradská, Uzbecká, Korytnická, Učiteľská, Odeská, ŽST Podunajské Biskupice, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Hradská, Vrakunská cesta, Ružinovská, Záhradnícka, Mickiewiczova, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Štefánikova, Hlavná stanica (okružná trasa)

Upozornenie: Pri ceste z Podunajských Biskupíc do centra mesta je potrebné použiť zastávky linky 67 alebo 70 v smere k ŽST Podunajské Biskupice vzhľadom na jednosmernú trasu v Podunajských Biskupiciach. Spoje o 0:00 a 0:30 z Hlavnej stanice končia premávku pri ŽST Podunajské Biskupice. K spoju o 0:30 je zabezpečený prestup na spoj o 00:59 od ŽST P. Biskupice.

Linka N72 (Ružinov, Prievoz, Vrakuňa, Dolné hony) - trolejbusová linka

Hodžovo nám., Kollárovo nám., Ul. 29. augusta, Mlynské nivy, Prievozská, Gagarinova, Popradská, Vrakunská, Uzbecká, Kazanská, Dvojkrížna, Čiližská

Poznámka: Na Hodžovom námestí je zabezpečený prestup zo spojov z Hlavnej stanice.

Linka N74 (Ostredky, Ružinov, Prievoz, Vlčie hrdlo)

Hlavná stanica, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská cesta, Vrakunská cesta, Ružinovská, Tomášikova, Mierová, Prievozská, Bajkalská, Vlčie hrdlo

Linka N80 (centrum, Petržalka - Ovsište, Háje, Kopčany)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Suché mýto, Nám. SNP, Šafárikovo nám., Starý most, Jantárová cesta, Bosákova, Šustekova, Mamateyova, Ovsište, Mamateyova, Furdekova, Osuského, Jiráskova, Bratská, Kopčianska, Údernícka, Kapitulský dvor

Poznámka: V oblasti Ovsišťa linka na zachádzkovej trase zastavuje na každej zastávke iba raz: v smere na Kapitulský dvor zastavuje na zastávkach Šustekova, Bulíkova, Ovsištské nám. a Ovsište (nástupište) a ďalej ide bez zastavenia na zastávku Lachova; v smere na Hlavnú stanicu ide za zastávkou Lachova bez zastavenia do Ovsišťa, kde obsluhuje zastávky Ovsište (nástupište), Ovsištské nám., Bulíkova a Šustekova.

Linka N91 (Jarovce, Rusovce, Čunovo)

Jasovská, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Poznámka: Linka je prípojom z/na linku N93 na zastávke Jasovská (s výnimkou odchodu o 0:00 z Hlavnej stanice). Výstupište aj nástupište linky je na zastávke liniek 91 a 191 v smere do centra.

Linka N93 (Petržalka - Dvory, Háje, Kopčany)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Most SNP, Panónska cesta, Bratská, Smolenická, Budatínska, Vyšehradská, Jantárová cesta, Betliarska, Dolnozemská cesta, Jasovská

Poznámka: Linka je prípojom z/na linku N91 na zastávke Jasovská (s výnimkou odchodu o 0:00 z Hlavnej stanice). Výstupište aj nástupište linky je na zastávke liniek 91 a 191 v smere do centra.

Linka N95 (Petržalka - Háje, Lúky)

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Most SNP, Einsteinova, Rusovská cesta, Nám. hraničiarov, Osuského, Romanova, Pajštúnska, Jantárová cesta, Betliarska, Depo Petržalka

Linka N99 (Petržalka)

Depo Petržalka, Betliarska, Jantárová cesta, Lietavská, Budatínska, Šintavská, Jantárová cesta, Pajštúnska, Jiráskova, Osuského, Nám. hraničiarov, Jantárová cesta, Bosákova, Šustekova, Mamateyova, Ovsište

Poznámka: Linka dopĺňa ostatné petržalské nočné spoje a premáva medzi ich odchodmi.

Cestovanie nadväznými linkami na Východné, Dolné hony, Kolibu, do Jaroviec, Rusoviec a Čunova

 • Linka N56 premáva medzi Zlatými pieskami a Račou cez Východné. Z centra mesta sa dá na Východné dostať prvými troma nočnými spojmi linky N53 (o 23:30, 0:00 a 0:30 z Hlavnej stanice), kde na Zlatých pieskoch vyčká linka N56 na prestup. Pri cestovaní v skorých ranných hodinách (1:30, 2:30, 3:30 z Hlavnej stanice) je možné použiť linku N55 a na zastávke Hečkova v Rači prestúpiť na linku N56. Cestu z Východného do centra je možné uskutočniť prvým a tretím spojom v smere Východné - Hečkova, kde je zabezpečený prípoj linky N55. Na posledné tri spoje v smere Východné - Zlaté piesky nadväzuje linka N53. Počas celej noci je tak možné dostať sa jednak z centra na Východné a jednak z Východného do centra.

 • Linka N91 obsluhuje Jarovce, Rusovce a Čunovo a na sieť ostatných nočných spojov sa napája na zastávke Jasovská, ktorá je končenou linky N93. Zabezpečený je prestup z linky N93 odchádzajúcej z Hlavnej stanice o 23:30, 0:30, 1:30 a 2:30 na zastávke liniek 91 a 191 Jasovská v smere k Mostu SNP. Uvedené nástupište bolo zvolené pre minimalizovanie pešieho presunu cestujúcich. Rovnako je umožnený prestup aj v smere z Čunova, pričom linka N93 nadväzuje na každý príchod spoja linky N91.

Inou kategóriou sú trolejbusové nočné spoje. Keďže nie je vybudovaná trolejová spojka Štefánikovej ulice a Hlavnej stanice, trolejbusy sa otáčajú na Hodžovom námestí, kde na ne nadväzujú autobusové nočné spoje z Hlavnej stanice.

 • Linka N44 odchádza z Hodžovho námestia na Kolibu 15 minút po prejazde nočných spojov v smere z Hlavnej stanice. Prestúpiť na ňu je možné aj z liniek N33 a N74 na zastávke Karpatská. V smere z Koliby trolejbus ide na Hodžovo námestie a ďalej ako linka N47.
 • Linka N47 odchádza z Hodžovho námestia na Valašskú po prejazde nočných spojov cez Hodžovo námestie v smere na Hlavnú stanicu
 • Linka N72 odchádza z Hodžovho námestia na Dolné hony po prejazde nočných spojov z Hlavnej stanice. Rovnako je teda umožnený prestup zo všetkých častí mesta. Na linku je zároveň možné prestúpiť krátkym peším presunom aj v uzle Malý trh - Autobusová stanica z linky N33.

Príklady cestovania nočnými spojmi

Príklad cestovania z Devínskej Novej Vsi do Jaroviec: Cestujúci o 23:52 nastúpi na zastávke Štefana Králika (nástupište v smere na Volkswagen) do autobusu linky N21 označeného cieľom "Hlavná stanica". O 0:18 vystúpi na Hlavnej stanici, kde prestúpi na spoj linky N93 smer Jasovská s odchodom 0:30. Následne o 0:49 vystúpi na Jasovskej a pokračuje linkou N91 do Jaroviec.

Príklad cestovania z Lafranconi na Dolné hony: Cestujúci o 2:13 nastúpi na linku N34, z ktorej prestúpi na Hodžovom námestí na trolejbus linky N72 s odchodom 2:35 a ním pokračuje až na Dolné hony.

Príklad cestovania z Kramárov do Prievozu: Cestujúci použije linku N29 na Hlavnú stanicu, kde prestúpi na jednu z liniek prechádzajúcich Hodžovým námestím (najlepšie linky N53 N55 N70). Na Hodžovom námestí prestúpi na trolejbus linky N72 do Prievozu. Všetky spoje pritom na seba nadväzujú a čakanie je minimálne.

Nočné regionálne linky (stav k 11.12.2022)

Od novembra 2021 premávajú v rámci IDS BK aj nočné regionálne autobusové linky. Linky premávajú vždy v deň pred voľným dňom (obvykle noc z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu, prípadne pracovný deň/voľný deň pred sviatkom). Spoločný odchod nočných liniek z Bratislavy je o 0:40 z Hodžovho námestia po príchode nočných liniek MHD (zabezpečený je prestup z týchto liniek na regionálne). V smere do Bratislavy premávajú spoje týchto liniek po 23:30, z Malaciek ide spoj už 23:19 v rámci linky 245. Niektoré zastávky na koncoch trás niektorých liniek v smere z Bratislavy sú určené iba na výstup cestujúcich. Podrobné informácie o trasách a odchodoch sú uvedené na stránke Cestovné poriadky.

Prehľad nočných regionálnych liniek:

Linka Trasa
299 Bratislava - Stupava - Lozorno - Plavecký Štvrtok - Malacky
598 Bratislava - Vajnory - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob
599 Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Vinosady - Modra
699 Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Veľký Biel - Senec
798 Bratislava - Most pri Bratislave - Malinovo - Zálesie - Tomášov - Nová Dedinka
799 Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná - Miloslavov - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - Šamorín

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.