Prevádzkové údaje MHD v Bratislave

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené prevádzkové údaje DPB, a.s. v niektorých prípadoch už od začiatku prevádzky v roku 1895.


Základné údaje

Rok
Rozloha mesta
Počet obyvateľov
Dĺžka liniek [km]
Električkové linky [km]
Trolejbusové linky [km]
Autobusové linky [km]
1850
N/A
42 000
-
-
-
-
1890
N/A
52 411
-
-
-
-
1895
N/A
N/A
3.1
3.1
-
-
1913
N/A
65 000
N/A
N/A
11.6
-
1920
N/A
108 000
11.4
11.4
-
-
1925
N/A
120 000
11.4
11.4
-
-
1927
N/A
N/A
22.7
15.0
-
7.7
1928
N/A
N/A
32.2
15.0
-
17.2
1929
N/A
N/A
38.2
18.4
-
19.8
1930
N/A
156 000
38.9
18.4
-
20.5
1938
N/A
170 000
53.5
22.5
-
31.0
1943
N/A
N/A
78.0
16.5
14.5
47.0
1945
N/A
N/A
80.7
19.9
13.5
47.3
1948
N/A
184 000
94.2
32.0
15.2
47.0
1953
N/A
N/A
118.3
38.3
21.7
58.3
1955
N/A
230 000
130.7
31.2
27.4
72.1
1958
N/A
N/A
154.7
43.2
34.2
77.3
1960
N/A
N/A
154.5
43.5
39.5
71.5
1961
N/A
246 845
N/A
N/A
N/A
N/A
1962
N/A
252 797
N/A
N/A
N/A
N/A
Rok
Rozloha mesta
Počet obyvateľov
Dĺžka liniek [km]
Električkové linky [km]
Trolejbusové linky [km]
Autobusové linky [km]
1963
N/A
259 456
N/A
N/A
N/A
N/A
1964
N/A
265 578
N/A
N/A
N/A
N/A
1965
N/A
271 537
202.2
38.8
35.2
128.2
1966
N/A
276 372
N/A
N/A
N/A
N/A
1967
N/A
281 097
N/A
N/A
N/A
N/A
1970
N/A
N/A
304.2
54.1
35.8
214.3
1971
N/A
N/A
339.9
48.6
41.8
249.5
1972
368 km2
N/A
428.1
48.6
36.3
343.2
1973
368 km2
N/A
422.4
48.6
38.6
335.2
1974
368 km2
N/A
430.2
48.6
35.5
376.1
1975
368 km2
300 000
516.0
87.6
35.5
392.9
1980
368 km2
N/A
1 425.5
202.2
69.1
1 154.2
1981
368 km2
N/A
1 465.0
219.0
69.0
1 177.0
1982
368 km2
N/A
1 498.0
219.0
84.0
1 195.0
1983
368 km2
N/A
1 587.0
223.0
93.0
1 271.0
1984
368 km2
N/A
1 688.0
254.0
100.0
1 334.0
1985
368 km2
N/A
1 733.6
253.7
98.2
1 381.7
1986
368 km2
N/A
1 725.8
255.9
118.9
1 357.0
1987
368 km2
N/A
1 772.5
255.9
114.6
1 402.0
1988
368 km2
N/A
1 837.7
269.3
133.1
1 435.3
1989
368 km2
440 098
1 916.8
276.7
133.1
1 507.0
Rok
Rozloha mesta
Počet obyvateľov
Dĺžka liniek [km]
Električkové linky [km]
Trolejbusové linky [km]
Autobusové linky [km]
1990
368 km2
450 000
1 925.3
276.7
125.2
1 523.4
1991
368 km2
450 000
1 913.1
274.8
131.4
1 506.9
1992
368 km2
450 000
N/A
269.4
160.7
N/A
1993
368 km2
450 000
2 027.7
255.6
165.6
1 606.5
1994
368 km2
450 000
1 904.6
254.9
177.1
1 472.6
1995
368 km2
452 278
1 811.0
254.0
194.9
1 362.1
1996
368 km2
N/A
1 943.1
254.0
211.6
1 477.5
1997
368 km2
453 000
1 815.2
242.8
189.3
1 383.1
1998
368 km2
452 053
2 302.9
243.8
216.4
1 842.7
1999
368 km2
449 547
1 763.3
243.8
186.4
1 333.1
Rok
Rozloha mesta
Počet obyvateľov
Dĺžka liniek [km]
Električkové linky [km]
Trolejbusové linky [km]
Autobusové linky [km]
2000
368 km2
447 345
2 260.6
243.8
180.0
1 836.8
2001
368 km2
428 094
2 220.4
243.8
180.0
1 796.6
2002
368 km2
427 049
2 226.3
243.8
180.0
1 802.5
2003
368 km2
425 533
2 228.8
243.9
180.0
1 804.9
2004
368 km2
425 155
2 306.6
267.4
179.5
1 859.7
2005
368 km2
425 459
2 365.6
267.4
179.5
1 918.7
2006
368 km2
426 091
2 264.5
268.1
213.2
1 783.2
2007
368 km2
426 927
2 287.5
268.1
232.1
1 787.3
2008
368 km2
428 791
2 431.9
268.1
232.1
1 931.7
2009
368 km2
431 061
2 484.8
270.7
219.9
1 994.2
Rok
Rozloha mesta
Počet obyvateľov
Dĺžka liniek [km]
Električkové linky [km]
Trolejbusové linky [km]
Autobusové linky [km]
2010
368 km2
432 801
2 610.1
268.7
220.1
2 121.3
2011
368 km2
413 192
2 471.3
257.6
220.0
1 993.7
2012
368 km2
415 589
2 486.4
172.8
230.0
2 083.6
2013
368 km2
417 389
2 436.7
172.8
220.8
2 083.6
2014
368 km2
419 678
2 441.0
175.4
222.3
2 043.1
2015
368 km2
422 932
2 427.1
175.4
224.4
2 027.3
2016
368 km2
425 923
2 398.2
184.1
214.4
1999.8
2017
368 km2
429 564
2 386.4
184.1
214.4
1 987.9
2018
368 km2
432 864
2 428.2
184.1
219.8
2 024.4
2019
368 km2
437 726
2 093.0
103.2
226.2
1 767.1
2020
368 km2
440 948
2 092.9
103.2
226.2
1 767.1
2021
368 km2
475 577
2 190.6
103.2
193.3
1 894.1
2022
368 km2 476 922 2 085.5 103.2 193.3 1789.0

Späť na začiatok

Prevádzkové výkony - Vozidlové kilometre

Rok
Vozové kilometre celkom [mil. km]
Vozové km električky [mil. km]
Vozové km trolejbusy [mil. km]
Vozové km autobusy [mil. km]
Vlakové kilometre celkom [mil. km]
Vlakové km električky [mil. km]
Nepravidelná a zájazdová autobusová doprava [mil. km]
1895
0.150
0.150
-
-
N/A
N/A
-
1896
0.350
0.350
-
-
N/A
N/A
-
1897
0.450
0.450
-
-
N/A
N/A
-
1898
0.500
0.500
-
-
N/A
N/A
-
1899
0.550
0.550
-
-
N/A
N/A
-
1900
0.600
0.600
-
-
N/A
N/A
-
1901
0.700
0.700
-
-
N/A
N/A
-
1902
0.720
0.720
-
-
N/A
N/A
-
1903
0.720
0.720
-
-
N/A
N/A
-
1904
0.720
0.720
-
-
N/A
N/A
-
1905
0.720
0.720
-
-
N/A
N/A
-
1906
0.720
0.720
-
-
N/A
N/A
-
1907
0.720
0.720
-
-
N/A
N/A
-
1908
0.720
0.720
-
-
N/A
N/A
-
1909
0.767
0.720
0.047
-
N/A
N/A
-
1910
N/A
0.720
N/A
-
N/A
N/A
-
1911
N/A
0.800
N/A
-
N/A
N/A
-
1912
N/A
0.900
N/A
-
N/A
N/A
-
1913
N/A
0.900
N/A
-
N/A
N/A
-
Rok
Vozové kilometre celkom [mil. km]
Vozové km električky [mil. km]
Vozové km trolejbusy [mil. km]
Vozové km autobusy [mil. km]
Vlakové kilometre celkom [mil. km]
Vlakové km električky [mil. km]
Nepravidelná a zájazdová autobusová doprava [mil. km]
1914
0.900
0.900
-
-
N/A
N/A
-
1915
0.850
0.850
-
-
N/A
N/A
-
1916
0.800
0.800
-
-
N/A
N/A
-
1917
0.600
0.600
-
-
N/A
N/A
-
1918
0.650
0.650
-
-
N/A
N/A
-
1919
0.600
0.600
-
-
N/A
N/A
-
1920
0.600
0.600
-
-
N/A
N/A
-
1921
0.700
0.700
-
-
N/A
N/A
-
1922
0.800
0.800
-
-
N/A
N/A
-
1923
0.800
0.800
-
-
N/A
N/A
-
1924
0.800
0.800
-
-
N/A
N/A
-
1925
0.800
0.800
-
-
N/A
N/A
-
1926
0.900
0.900
-
-
N/A
N/A
-
1927
1.158
0.964
 
0.194
N/A
N/A
N/A
1928
1.620
0.942
-
0.678
N/A
N/A
N/A
1929
2.058
1.113
-
0.945
N/A
N/A
N/A
1930
2.476
1.255
-
1.221
N/A
N/A
N/A
1931
2.477
1.353
-
1.124
N/A
N/A
N/A
1932
2.682
1.411
-
1.271
N/A
N/A
N/A
1933
2.675
1.377
-
1.298
N/A
N/A
N/A
Rok
Vozové kilometre celkom [mil. km]
Vozové km električky [mil. km]
Vozové km trolejbusy [mil. km]
Vozové km autobusy [mil. km]
Vlakové kilometre celkom [mil. km]
Vlakové km električky [mil. km]
Nepravidelná a zájazdová autobusová doprava [mil. km]
1934
2.967
1.635
-
1.332
N/A
N/A
N/A
1935
3.030
1.662
-
1.368
N/A
N/A
N/A
1936
3.166
1.684
-
1.482
N/A
N/A
N/A
1937
3.651
1.967
-
1.684
N/A
N/A
N/A
1938
3.501
1.886
-
1.615
N/A
N/A
N/A
1939
3.221
1.765
-
1.456
N/A
N/A
N/A
1940
3.625
1.812
-
1.813
N/A
N/A
N/A
1941
4.055
1.976
0.204
1.875
N/A
N/A
N/A
1942
4.071
2.088
0.727
1.256
N/A
N/A
N/A
1943
4.165
2.435
0.693
1.037
N/A
N/A
N/A
1944
4.281
2.956
0.652
0.673
N/A
N/A
N/A
1945
2.145
1.934
0.102
0.109
N/A
N/A
N/A
1946
3.889
3.070
0.291
0.528
N/A
N/A
N/A
1947
5.319
3.677
0.762
0.880
N/A
N/A
N/A
1948
6.421
3.914
1.045
1.462
N/A
N/A
N/A
1949
7.590
4.150
1.159
2.281
N/A
N/A
N/A
1950
8.352
4.223
1.227
2.902
N/A
N/A
N/A
1951
9.344
4.857
1.872
2.615
N/A
N/A
N/A
1952
10.693
5.555
1.999
3.139
N/A
N/A
N/A
1953
10.236
5.229
2.068
2.939
N/A
N/A
N/A
Rok
Vozové kilometre celkom [mil. km]
Vozové km električky [mil. km]
Vozové km trolejbusy [mil. km]
Vozové km autobusy [mil. km]
Vlakové kilometre celkom [mil. km]
Vlakové km električky [mil. km]
Nepravidelná a zájazdová autobusová doprava [mil. km]
1954
10.891
5.597
2.205
3.089
N/A
N/A
N/A
1955
11.435
5.723
2.724
2.988
N/A
N/A
N/A
1956
13.006
6.704
3.000
3.302
N/A
N/A
N/A
1957
13.356
6.391
3.340
3.625
N/A
N/A
N/A
1958
13.873
6.514
3.529
3.830
N/A
N/A
N/A
1959
15.086
6.695
3.910
4.481
N/A
N/A
N/A
1960
16.680
7.125
4.753
4.802
N/A
N/A
N/A
1961
17.476
7.155
5.137
5.187
N/A
N/A
N/A
1962
19.009
7.909
5.329
5.771
N/A
N/A
N/A
1963
19.096
7.810
5.260
6.026
N/A
N/A
N/A
1964
21.218
7.947
5.521
7.750
N/A
N/A
N/A
1965
22.696
7.870
5.223
9.603
N/A
N/A
N/A
1966
24.111
7.983
5.320
10.808
N/A
N/A
N/A
1967
25.376
8.311
5.223
11.842
N/A
N/A
N/A
1968
25.843
7.984
5.097
12.762
N/A
N/A
N/A
1969
26.761
7.574
5.017
14.170
N/A
N/A
N/A
1970
28.430
7.304
5.089
16.037
N/A
N/A
N/A
1971
30.899
7.943
5.464
17.492
N/A
N/A
N/A
1972
33.250
8.558
5.337
19.355
N/A
N/A
N/A
1973
34.441
8.047
4.510
21.884
N/A
N/A
N/A
Rok
Vozové kilometre celkom [mil. km]
Vozové km električky [mil. km]
Vozové km trolejbusy [mil. km]
Vozové km autobusy [mil. km]
Vlakové kilometre celkom [mil. km]
Vlakové km električky [mil. km]
Nepravidelná a zájazdová autobusová doprava [mil. km]
1974
35.582
7.340
4.260
23.982
N/A
N/A
N/A
1975
37.450
7.745
4.132
25.573
N/A
N/A
N/A
1976
N/A
N/A
N/A
27.054
N/A
N/A
N/A
1977
N/A
N/A
N/A
28.142
N/A
N/A
N/A
1978
N/A
N/A
N/A
29.887
N/A
N/A
N/A
1979
N/A
N/A
N/A
31.021
N/A
N/A
1.838
1980
43.932
N/A
N/A
32.842
N/A
N/A
1.820
1981
N/A
N/A
N/A
31.310
N/A
N/A
1.695
1982
N/A
N/A
N/A
31.020
N/A
N/A
1.598
1983
46.706
8.529
4.938
33.235
N/A
N/A
1.635
1984
48.332
8.770
5.346
34.216
N/A
N/A
1.591
1985
48.200
9.100
5.500
33.600
N/A
N/A
N/A
1986
49.100
10.900
5.500
32.700
N/A
N/A
N/A
1987
49.600
11.200
5.400
32.900
N/A
N/A
N/A
1988
51.400
11.600
5.700
34.100
N/A
N/A
1.690
1989
54.500
12.300
6.700
35.400
N/A
N/A
1.613
1990
56.200
12.000
6.300
37.900
N/A
N/A
1.482
1991
54.300
11.700
6.100
36.500
N/A
N/A
N/A
1992
53.600
11.500
6.100
34.400
N/A
N/A
N/A
1993
51.600
11.100
5.400
35.100
48.2
7.7
N/A
1994
47.346
11.041
4.913
31.392
N/A
N/A
0.776
1995
43.300
10.500
5.100
27.700
N/A
N/A
N/A
1996
42.700
11.000
5.000
26.700
38.4
6.7
1.1
1997
42.300
11.000
5.000
26.300
38.0
6.7
1.1
1998
43.400
11.400
5.400
26.700
N/A
N/A
N/A
1999
43.500
11.500
5.400
26.600
38.7
6.7
0.8
2000
43.221
10.979
5.376
26.866
38.9
6.6
0.5
2001
42.887
11.142
5.340
26.405
N/A
N/A
N/A
2002
42.211
10.864
5.277
26.070
N/A
N/A
-
Rok
Vozové kilometre celkom [mil. km]
Vozové km električky [mil. km]
Vozové km trolejbusy [mil. km]
Vozové km autobusy [mil. km]
Vlakové kilometre celkom [mil. km]
Vlakové km električky [mil. km]
Nepravidelná a zájazdová autobusová doprava [mil. km]
2003
42.419
11.145
5.343
25.931
37.8
6.6
-
2004
42.908
11.380
5.213
26.315
38.0
6.5
-
2005
42.723
11.145
5.343
25.931
N/A
N/A
-
2006
42.397
11.204
5.414
25.779
N/A
N/A
-
2007
42.400
11.289
5.594
25.517
N/A
N/A
-
2008
42.713
11.189
5.533
25.991
N/A
N/A
-
2009
44.407
11.307
5.643
27.152
N/A
N/A
-
2010
45.783
11.129
5.635
20.019
N/A
N/A
-
2011
45.307
11.213
5.645
28.449
N/A
N/A
-
2012
45.295
10.901
5.669
28.725
N/A
N/A
-
2013
45.107
10.937
5.532
28.638
N/A
N/A
-
2014
44.163
10.109
5.826
28.228
40.006
5.952
-
2015
44.395
10.074
5.847
28.474
40.686
6.364
-
2016
42.687
8.359
5.946
28.382
40.868
6.541
-
2017
42.897
8.464
6.041
28.392
41.119
6.686
-
2018
43.150
8.727
5.870
28.553
41.225
6.801
-
2019
43.334
7.881
5.922
29.531
41.572
6.119
-
2020
41.190
6.540
5.437
29.212
40.025
5.376
-
2021
39.812
7.106
5.354
27.352
38.758
6.053
-
2022
42.397 7.849 5.522 29.027 40.932
6.383
-

Späť na začiatok 

Prevádzkové výkony - Miestové kilometre

Rok
Miestové kilometre celkom [tis. km]
Miestové km električky [tis. km]
Miestové km trolejbusy [tis. km]
Miestové km autobusy [tis. km]
1983
5 107.622
1 155.874
354.495
3 597.253
1984
5 266.466
1 185.855
388.102
3 692.599
1985
5 513.000
1 227.800
421.100
3 864.100
1986
5 685.200
1 421.500
467.900
3 795.700
1987
5 798.900
1 458.600
463.100
3 877.200
1988
5 967.300
1 502.000
495.600
3 969.800
1989
6 260.800
1 586.100
579.400
4 095.300
1990
6 343.800
1 531.100
566.400
4 246.300
1991
5 602.400
1 492.100
505.300
3 605.000
1992
5 289.600
1 432.700
493.400
3 363.500
1993
5 094.500
1 378.900
443.700
3 271.900
1994
4 759.283
1 355.275
402.956
3 001.052
1995
4 362.800
1 283.100
416.700
2 663.000
1996
4 289.800
1 308.500
417.000
2 564.300
1997
4 231.800
1 299.900
406.800
2 525.100
1999
4 756.300
1 334.300
435.300
2 986.700
2000
4 215.569
1 275.990
428.439
2 511.140
2001
4 184.468
1 301.404
425.030
2 458.034
2002
4 135.602
1 278.316
444.808
2 412.478
2003
4 155.985
1 297.777
458.772
2 399.436
2004
4 202.802
1 324.014
449.475
2 429.313
Rok
Miestové kilometre celkom [tis. km]
Miestové km električky [tis. km]
Miestové km trolejbusy [tis. km]
Miestové km autobusy [tis. km]
2005
4 167.582
1 330.175
457.289
2 380.118
2006
4 098.823
1 312.608
464.737
2 321.478
2007
4 131.473
1 320.664
483.435
2 327.374
2008
4 115.764
1 303.291
482.969
2 329.504
2009
4 244.395
1 327.537
491.223
2 425.635
2010
4 315.047
1 308.758
489.661
2 516.622
2011
4 302.582
1 317.353
491.061
2 494.168
2012
4 272.206
1 258.770
489.326
2 524.110
2013
4 608.340
1 264.978
523.090
2 820.272
2014
4 664.438
1 201.686
577.498
2 885.244
2015
4 846.012
1 312.598
628.102
2 905.312
2016
4 978.368
1 415.233
657.666
2 905.469
2017
5 063.912
1 472.275
668.164
2 923.473
2018
5 114.204
1 492.346
651.653
2 970.205
2019
5 143.245
1 377.975
667.197
3 098.073
2020
4 856.741
1 220.042
608.101
3 028.599
2021
4 758.702
1 347.939
596.960
2 813.803
2022
5 144.251 1 438.692 625.040 3 080.519

Späť na začiatok

Prevádzkové výkony - Prepravené osoby

Rok
Prepravené osoby celkom [mil. os.]
Prepravené osoby električkami [mil. os.]
Prepravené osoby trolejbusmi [mil. os.]
Prepravené osoby autobusmi [mil. os.]
1895
0.300
0.300
-
-
1896
0.800
0.800
-
-
1897
1.000
1.000
-
-
1898
1.100
1.100
-
-
1899
1.200
1.200
-
-
1900
1.400
1.400
-
-
1901
1.500
1.500
-
-
1902
1.600
1.600
-
-
1903
1.600
1.600
-
-
1904
1.700
1.700
-
-
1905
1.800
1.800
-
-
1906
1.900
1.900
-
-
1907
2.100
2.100
-
-
1908
2.100
2.100
-
-
1909
2.492
2.400
0.092
-
1910
2.700
2.700
N/A
-
1911
3.400
3.400
N/A
-
1912
3.800
3.800
N/A
-
1913
4.300
4.300
N/A
-
Rok
Prepravené osoby celkom [mil. os.]
Prepravené osoby električkami [mil. os.]
Prepravené osoby trolejbusmi [mil. os.]
Prepravené osoby autobusmi [mil. os.]
1914
4.800
4.800
-
-
1915
6.100
6.100
-
-
1916
6.800
6.800
-
-
1917
7.500
7.500
-
-
1918
8.700
8.700
-
-
1919
7.700
7.700
-
-
1920
6.900
6.900
-
-
1921
5.900
5.900
-
-
1922
5.200
5.200
-
-
1923
4.700
4.700
-
-
1924
4.600
4.600
-
-
1925
4.600
4.600
-
-
1926
5.100
5.100
-
-
1927
10.040
5.760
-
4.280
1928
9.921
6.471
-
3.450
1929
12.224
7.474
-
4.750
1930
12.947
7.960
-
4.987
1931
13.361
8.263
-
5.098
1932
12.870
7.980
-
4.890
1933
11.340
7.060
-
4.280
Rok
Prepravené osoby celkom [mil. os.]
Prepravené osoby električkami [mil. os.]
Prepravené osoby trolejbusmi [mil. os.]
Prepravené osoby autobusmi [mil. os.]
1934
11.875
7.743
-
4.132
1935
12.445
8.023
-
4.422
1936
13.347
8.825
-
4.522
1937
15.108
9.718
-
5.390
1938
15.571
9.815
-
5.756
1939
14.623
9.681
-
4.942
1940
20.018
11.861
-
8.157
1941
30.271
16.431
1.781
12.059
1942
40.230
22.911
6.057
11.262
1943
49.568
29.892
6.929
12.744
1944
48.923
31.387
8.404
9.132
1945
36.618
32.975
1.807
1.836
1946
53.055
43.849
3.876
5.330
1947
65.629
46.628
9.629
9.372
1948
82.668
54.936
14.277
13.455
1949
95.448
58.102
17.115
20.231
1950
99.400
58.744
18.504
22.152
1951
103.620
60.185
25.370
18.065
1952
107.975
60.895
26.827
20.253
1953
101.543
58.543
25.787
17.213
Rok
Prepravené osoby celkom [mil. os.]
Prepravené osoby električkami [mil. os.]
Prepravené osoby trolejbusmi [mil. os.]
Prepravené osoby autobusmi [mil. os.]
1954
89.554
50.846
22.360
16.348
1955
94.102
52.863
26.171
15.068
1956
100.320
56.068
27.498
16.754
1957
107.050
58.790
28.950
19.310
1958
112.579
60.278
31.351
20.950
1959
117.189
61.248
34.773
21.168
1960
127.156
64.639
41.216
21.301
1961
135.191
67.753
43.494
23.944
1962
140.823
71.133
44.500
25.190
1963
143.732
73.149
42.496
28.087
1964
153.618
74.821
43.266
35.531
1965
159.878
74.184
40.739
44.958
1966
166.455
79.098
41.199
46.158
1967
169.649
78.066
40.265
51.318
1968
163.992
73.372
36.873
53.837
1969
166.974
71.152
36.555
59.267
1970
172.431
67.779
37.298
67.354
1971
178.569
68.888
37.305
72.376
1972
184.840
71.658
33.353
79.829
1973
191.595
N/A
N/A
N/A
Rok
Prepravené osoby celkom [mil. os.]
Prepravené osoby električkami [mil. os.]
Prepravené osoby trolejbusmi [mil. os.]
Prepravené osoby autobusmi [mil. os.]
1974
198.465
N/A
N/A
N/A
1975
203.982
N/A
N/A
N/A
1976
N/A
N/A
N/A
139.758
1977
N/A
N/A
N/A
166.437
1978
N/A
N/A
N/A
181.930
1979
N/A
N/A
N/A
192.555
1980
307.300
N/A
N/A
195.478
1981
308.100
N/A
N/A
193.536
1982
317.100
N/A
N/A
192.526
1983
323.711
110.985
18.043
194.683
1984
324.000
113.400
19.627
191.321
1985
332.500
113.700
20.400
198.500
1986
340.200
117.000
21.000
202.200
1987
346.300
119.400
21.300
205.700
1988
349.700
120.600
21.500
207.600
1989
362.600
125.400
22.300
214.900
1990
362.800
125.300
22.300
215.200
1991
365.300
126.300
22.500
216.500
1992
374.100
131.000
23.300
219.800
1993
342.400
107.100
19.100
216.200
1994
262.197
98.189
16.068
155.940
1995
301.200
N/A
N/A
N/A
1996
302.700
92.700
29.600
180.400
1997
304.900
93.600
29.000
182.300
Rok
Prepravené osoby celkom [mil. os.]
Prepravené osoby električkami [mil. os.]
Prepravené osoby trolejbusmi [mil. os.]
Prepravené osoby autobusmi [mil. os.]
1998
308.900
N/A
N/A
N/A
1999
292.700
84.600
27.600
180.500
2000
221.400
66.800
22.600
132.000
2001
223.706
69.105
22.690
131.911
2003
253.800
79.300
28.000
146.400
2004
245.500
78.300
26.100
141.100
2005
249.974
80.018
27.470
142.486
2006
252.910
81.107
28.595
143.208
2007
256.757
81.920
29.909
144.928
2008
249.859
79.226
29.278
141.355
2009
240.212
75.347
27.849
137.016
2010
237.248
72.361
26.985
137.902
2011
274.193
83.958
31.285
158.950
2012
251.994
74.248
28.863
148.883
2013
230.680
63.609
26.135
140.936
2014
248.557
64.068
30.769
153.720
2015
251.078
68.035
32.505
150.538
2016
246.506
70.106
32.556
143.844
2017
243.043
70.690
32.070
140.283
2018
247.114
72.130
31.527
143.457
2019
252.672
67.593
32.815
152.264
2020
192.254
48.252
24.134
119.868
2021
166.408
47.791 21.113 97.504
2022
223.664 62.552 27.176 133.936

Späť na začiatok

Ekonomické údaje

Rok
Spotreba nafty v litroch na 100 km
Priemerná mzda [Kčs, Sk, € / mes.]
Priemerná mzda vodičov [Kčs, Sk, € / mes.]
1979
42.53
N/A
N/A
1980
43.09
3 367
N/A
1981
41.57
N/A
N/A
1982
40.68
N/A
N/A
1983
N/A
3 469
N/A
1984
N/A
3 521
N/A
1985
N/A
3 535
N/A
1986
N/A
3 451
4 279
1987
N/A
3 807
N/A
1988
42.32
N/A
N/A
1989
40.76
3 777
5 001
1990
41.34
3 652
4 768
1991
N/A
4 241
5 212
1992
N/A
4 802
5 866
1993
N/A
6 440
8 655
1994
N/A
8 177
9 493
1995
N/A
8 449
10 235
1996
N/A
9 528
16 141
1997
N/A
11 925
14 223
1998
44.88
N/A
N/A
1999
43.65
13 880
N/A
2000
42.67
14 784
N/A
2005
N/A
20 183
N/A
2006
N/A
21 527
N/A
2007
42.63
23 723
N/A
2008
41.75
25 285
N/A
2009
41.93
884
929
2010
42.25
950
993
2011
43.26
921
951
2012
N/A
1 004
1 049
2013
N/A
991
1 040
2014
N/A
1 037
1 099
2015
N/A
1 065
1 132
2016
N/A
1 137
1 227
2017
N/A
1 201
1 269
2018
N/A
1 285
1 363
2019
N/A
1 466
1 554
2020
N/A
1 461
1 531
2021
N/A
1 426
1 460
2022
N/A
1 592 1 685

Späť na začiatok

Tarifa

Rok
Tarifa
Typ základného (obyčajného) cestovného lístka
Cena základného (obyčajného) cestovného lístka
Cena zľavneného základného (obyčajného) lístka
Pokuta pri jazde bez platného cestovného lístka
1895
neprestupná
jednorazový
10 grajciarov
5 grajciarov
-
1909
neprestupná
prestupná
jednorazový
prestupný
12 halierov
20 halierov
8 halierov
-
1943
neprestupná
prestupná
jednorazový
prestupný 60-min. na 2 prestupy
1,50 Ks
2 Ks

1 Ks
10 Ks
1944
neprestupná
prestupná
jednorazový
prestupný 60-min. na 2 prestupy
1,50 Ks
2 Ks

1 Ks
10 Ks
1945
neprestupná
prestupná
jednorazový
prestupný 60-min. na 2 prestupy
1,50 Kčs
2 Kčs

1 Kčs
10 Kčs
19461
neprestupná
prestupná
jednorazový
prestupný 60-min. na 2 prestupy
2 Kčs
3 Kčs

1.50 Kčs
10 Kčs
1946
prestupná
prestupný 60 min. na 2 prestupy
2.50 Kčs
1.50 Kčs
N/A
1947
prestupná
prestupný 60 min. na 2 prestupy
2.50 Kčs
1.50 Kčs
N/A
1948
prestupná
prestupný 60 min. na 2 prestupy
2.50 Kčs
1.50 Kčs
N/A
1949
prestupná
prestupný 60 min. na 2 prestupy
2.50 Kčs
1.50 Kčs
N/A
1950
prestupná
prestupný 60 min. na 2 prestupy
2.50 Kčs
1.50 Kčs
N/A
1951
prestupná
prestupný 60 min. na 2 prestupy
2.50 Kčs
1.50 Kčs
N/A
1952
prestupná
prestupný 60 min. na 2 prestupy
2.50 Kčs
1.50 Kčs
N/A
19532
prestupná
prestupný 60 min.
3 Kčs
1.50 Kčs
N/A
1953
prestupná
prestupný 60 min.
0.60 Kčs
0.30 Kčs
10 Kčs
1967
prestupná
prestupný 60 min.
1 Kčs
0.50 Kčs
N/A
1976
neprestupná
jednorazový
1 Kčs
-
50 Kčs
1985
neprestupná
jednorazový
1 Kčs
-
100 Kčs
1990
neprestupná
jednorazový
1 Kčs
-
200 Kčs
1991
neprestupná
jednorazový
3 Kčs
1 Kčs
200 Kčs
1992
neprestupná
jednorazový
3 Kčs
1 Kčs
200 Kčs
1993
neprestupná
jednorazový
5 Sk
2 Sk
500 Sk
1994
neprestupná
jednorazový
5 Sk
2 Sk
500 Sk
1995
neprestupná
jednorazový
5 Sk
2 Sk
500 Sk
1996
neprestupná
jednorazový
7 Sk
3 Sk
700 Sk
1997
neprestupná
jednorazový
7 Sk
3 Sk
700 Sk
1998
neprestupná
jednorazový
7 Sk
3 Sk
700 Sk
1999
neprestupná
jednorazový
10 Sk
5 Sk
1000 Sk
Rok
Tarifa
Typ základného (obyčajného) cestovného lístka
Cena základného (obyčajného) cestovného lístka
Cena zľavneného základného (obyčajného) lístka
Pokuta pri jazde bez platného cestovného lístka
2000
prestupná
prestupný 30 min.
12 Sk
6 Sk
1200 Sk
20013
prestupná
prestupný 10 min.
10 Sk
5 Sk
1000 Sk
2001
prestupná
prestupný 10 min.
12 Sk
6 Sk
1200 Sk
2002
prestupná
prestupný 10 min.
12 Sk
6 Sk
1200 Sk
2003
prestupná
prestupný 10 min.
14 Sk
7 Sk
1400 Sk
2004
prestupná
prestupný 10 min.
14 Sk
7 Sk
1400 Sk
2005
prestupná
prestupný 10 min.
14 Sk
7 Sk
1400 Sk
2006
prestupná
prestupný 10 min.
14 Sk
7 Sk
1400 Sk
2007
prestupná
prestupný 10 min.
14 Sk
7 Sk
1400 Sk
2008
prestupná
prestupný 10 min.
14 Sk
7 Sk
1400 Sk
2009
prestupná
neprestupný 15 min.
0,50 €
0,25 €
50 €
2010
prestupná
neprestupný 15 min.
0,50 €
0,25 €
50 €
2011
prestupná
neprestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
50 €
2012
prestupná
neprestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
50 €
2013
prestupná
neprestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
50 €
2014
prestupná
neprestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
70 €
2015
prestupná
prestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
70 €
2016
prestupná
prestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
70 €
2017
prestupná
prestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
70 €
2018
prestupná
prestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
70 €
2019
prestupná
prestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
70 €
2020
prestupná
prestupný 15 min.
0,70 €
0,35 €
70 €
2021
prestupná
prestupný 30 min.
0,90 €
0,45 €
89 €
2022
prestupná prestupný 30 min. 0,90 € 0,45 € 89 €
2023
prestupná prestupný 30 min. 1,10 € 0,55 € 110 €

Poznámky:
1) platnosť tarify od 1.1.1946 do 30.11.1946
2) platnosť tarify od 1.1.1953 do menovej reformy (1.6.1953)
3) platnosť tarify od 1.1.2001 do 14.11.2001

Späť na začiatok

Cestovné lístky

Rok
Počet predaných cestovných lístkov na 1 cestu
Počet predaných predplatných cestovných lístkov
Počet zistených čiernych pasažierov
1970
107 180
92 831
4 933
1975
126 337
112 407
9 000
1980
74 784
232 506
24 211
1981
71 637
236 448
34 345
1982
74 722
242 342
42 927
1983
73 770
249 941
52 278
1984
73 422
251 088
41 614
1985
73 326
259 206
44 592
1986
74 349
217 088
N/A
1987
72 850
216 986
N/A
1988
73 912
217 099
N/A
2000
N/A
N/A
46 396
2001
N/A
N/A
49 382
2002
N/A
N/A
53 286
2003
N/A
N/A
54 503
2004
N/A
N/A
58 594
2005
N/A
N/A
60 368
2006
N/A
N/A
62 237
2019
N/A N/A 37 003
2021
N/A N/A 25 080
2022
N/A N/A 28 263

Späť na začiatok

Tržby a hospodársky výsledok

Rok
Celkové tržby MHD [mil. Sk/Kčs/Ks/Kč/K]
Tržby z električiek [mil. Sk/Kčs/Ks/Kč/K]
Tržby z trolejbusov [mil. Sk/Kčs/Ks/Kč/K]
Tržby z autobusov [mil. Sk/Kčs/Ks/Kč/K]
Hospodársky výsledok [mil. Sk/Kčs/Ks/Kč/K]
1909
N/A
N/A
0.026
-
N/A
1932
N/A
8.664
-
5.719
N/A
1933
N/A
7.706
-
4.729
N/A
1940
N/A
N/A
-
N/A
-2.373
1983
193.371
63.867
10.356
119.148
-224.994
1984
195.611
65.973
11.372
118.266
-268.397
1985
198.409
65.578
11.722
121.109
-294.248
1986
203.043
67.439
12.082
123.522
-305.000
1987
202.865
67.277
11.959
123.629
-324.332
1988
203.877
67.763
12.033
124.081
-352.067
1990
197.200
65.400
11.700
121.500
N/A
1993
395.700
134.400
24.000
237.300
N/A
1994
424.400
144.000
25.700
254.700
N/A
1995
468.500
168.000
29.000
276.400
N/A
1996
524.100
159.600
51.000
313.500
N/A
1997
543.200
166.800
52.100
324.300
N/A
2000
842.679
251.624
84.348
506.707
-86.119
2001
911.447
282.504
91.993
536.950
-39.773
2002
930.070
284.916
98.782
546.372
-89.990
2003
939.911
291.740
103.263
544.908
-131.008
2004
954.876
298.328
101.019
555.529
-146.028
2005
969.164
307.674
105.742
555.748
-157.173
2006
977.468
311.990
109.898
555.580
-197.962
2007
981.257
312.083
114.086
555.088
-75.595
2008
983.423
309.686
114.575
559.162
-3.621
Rok
Celkové tržby MHD [mil. €]
Tržby z električiek [mil. €]
Tržby z trolejbusov [mil. €]
Tržby z autobusov [mil. €]
Hospodársky výsledok [mil. €]
2009
33.771
10.564
3.907
19.301
-0.471
2010
34.119
10.345
3.872
19.902
-6.816
2011
37.480
11.476
4.278
21.727
-6.529
2012
40.766
12.011
4.669
24.085
-1.884
2013
43.218
11.863
4.906
26.449
-0.984
2014
41.524
10.698
5.141
25.685
0.661
2015
42.937
11.630
5.565
25.742
0.572
2016
44.646
12.692
5.898
26.056
0.753
2017
44.818
13.030
5.914
25.874
-2.005
2018
44.245
12.911
5.637
25.697
-2.076
2019
44.138
11.826
5.726
26.587
-0.646
2020
29.121
7.315
3.646
18.159
-0.055
2021
25.898
7.419
3.286
15.193
-0.471
2022
34.354
9.608
4.174
20.572
-1.972

Späť na začiatok

Dotácie

Rok
Bežné výdavky [mil. Kčs]
Bežné výdavky z rozpočtu mesta [mil. Kčs]
Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu [mil. Kčs]
Investície [mil. Kčs]
Investície z rozpočtu mesta [mil. Kčs]
Investície zo štátneho rozpočtu [mil. Kčs]
Ostatné investičné výdavky [mil. Kčs]
Celkové výdavky [mil. Kčs]
Celkové výdavky z rozpočtu mesta [mil. Kčs]
Celkové výdavky zo štátneho rozpočtu [mil. Kčs]
1983
232.651
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1984
280.357
N/A
N/A
30.022
13.168
16.854
N/A
310.379
N/A
N/A
1985
304.274
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1986
315.709
1.041
314.668
49.006
-
49.006
N/A
364.715
1.041
363.674
Rok
Bežné výdavky [mil. Sk]
Bežné výdavky z rozpočtu mesta [mil. Sk]
Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu [mil. Sk]
Investície [mil. Sk]
Investície z rozpočtu mesta [mil. Sk]
Investície zo štátneho rozpočtu [mil. Sk]
Ostatné investičné výdavky [mil. Sk]
Celkové výdavky [mil. Sk]
Celkové výdavky z rozpočtu mesta [mil. Sk]
Celkové výdavky zo štátneho rozpočtu [mil. Sk]
1998
810.532
354.132
456.400
318.879
82.579
236.300
0
1 129.411
436.711
692.700
1998
837.500
309.500
528.000
281.200
116.500
164.700
0
1 118.700
426.000
692.700
2000
869.656
284.656
585.000
361.964
162.109
189.977
9.878
1 231.620
446.765
774.977
2001
889.000
262.000
627.000
351.807
144.390
203.691
3.726
1 240.807
406.390
830.691
2002
939.200
262.000
677.200
499.849
270.375
220.300
9.174
1 439.049
532.375
897.500
2003
974.120
280.000
694.120
448.122
157.855
220.250
70.017
1 422.242
437.855
914.370
2004
1 054.320
327.800
726.520
415.455
166.724
220.140
28.591
N/A
494.524
946.660
2005
1 085.000
1 085.000
-
373.352
328.224
-
45.128
N/A
1 413.224
-
2006
1 160.000
1 160.000
-
905.972
712.292
-
193.680
N/A
1 872.292
-
2007
1 300.500
1 300.500
-
162.868
162.868
-
0
N/A
1 463.368
-
2008
1 523.100
1 523.100
-
471.046
471.040
-
0.006
N/A
1 994.140
-
Rok
Bežné výdavky [mil. €]
Bežné výdavky z rozpočtu mesta [mil. €]
Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu [mil. €]
Investície [mil. €]
Investície z rozpočtu mesta [mil. €]
Investície zo štátneho rozpočtu [mil. €]
Ostatné investičné výdavky [mil. €]
Celkové výdavky [mil. €]
Celkové výdavky z rozpočtu mesta [mil. €]
Celkové výdavky zo štátneho rozpočtu [mil. €]
2009
54.455
54.455
-
28.859
28.858
-
0.001
N/A
83.313
-
2010
54.000
54.000
-
8.506
8.506
-
0
N/A
62.506
-
2011
53.514
53.514
-
9.256
3.475
-
5.274
N/A
56.989
-
2012
53.000
53.000
-
21.294
5.459
-
15.836
N/A
58.459
-
2013
53.500
53.500
-
N/A
8.927
1.677
9.5021
N/A
N/A
N/A
2014
60.233
60.233
-
N/A
4.315
3.741
21.1991
N/A
N/A
N/A
2015
59.976
59.976
-
N/A
9.822
21.491
121.7801
N/A
N/A
N/A
2016
58.050
58.050
-
N/A
8.548
3.675
31.2371
N/A
N/A
N/A
2017
61.120
61.120
-
N/A
11.766
3.293
4.7181
N/A
N/A
N/A
2018
67.065
67.065
-
N/A
7.844
2.001
7.0361
N/A
N/A
N/A
2019
72.039
72.039
-
N/A
8.706
-
N/A
N/A
N/A
-
2020
89.632
89.632
-
N/A
9.125
-
N/A
N/A
N/A
-
2021
88.315
88.315
-
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2022
97.424 97.424
-
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Poznámky:
1) Príspevok z EÚ - Kohézny fond

Späť na začiatok

Zamestnanci

Rok
Počet zamestnancov
Počet vodičov
Počet dielenských pracovníkov
Počet technicko-hospodárskych pracovníkov
1895
30
N/A
N/A
N/A
1909
N/A
48
N/A
N/A
1925
169
N/A
N/A
27
1966
2 300
N/A
N/A
N/A
1989
6 774
N/A
N/A
N/A
1990
4 546
1 755
N/A
N/A
1991
4 300
N/A
N/A
N/A
1993
3 998
1 439
N/A
N/A
1994
3 726
1 416
N/A
N/A
1995
3 564
1 310
N/A
N/A
1996
3 482
1 240
926
701
1997
3 455
1 303
874
693
1998
3 405
1 340
N/A
N/A
1999
3 341
N/A
N/A
N/A
2000
3 205
1 320
662
636
2003
3 164
1 369
642
611
2004
3 145
1 369
634
594
2005
3 109
1 334
N/A
N/A
2006
3 083
1 316
629
592
2011
2 875
1 416
527
396
2012
2 855
1 459
498
393
2013
2 820
1 442
486
385
2014
2 794
1 413
487
389
2015
2 718
1 408
437
368
2016
2 724
1 464
401
379
2017
2 728
1 489
384
379
2018
2 689
1 452
375
384
2019
2 802
1 569
392
364
2020
2 812
1 575
394
337
2021
2 555 1 430 358 307
2022
2 614 1 490 339 313

Späť na začiatok

Energetické zabezpečenie

Rok
Prevádzkové napätie
Počet meniarní
Inštalovaný výkon [MVA]
Dĺžka káblovej siete [km]
1895
550 V DC
vlastná elektráreň
0.06
N/A
1909
550 V DC
vlastná elektráreň
0.21
N/A
1913
550 V DC
vlastná elektráreň
0.51
N/A
1924
550 V DC
vlastná elektráreň
0.74
N/A
1953
N/A
2
3.66
N/A
1954
N/A
2
5.16
N/A
1955
N/A
2
5.16
N/A
1956
N/A
3
10.97
N/A
1957
N/A
3
13.51
N/A
1958
N/A
3
13.51
N/A
1992
600 V DC
16
82.76
569 720
1993
600 V DC
16
84.12
595 120
1996
600 V DC
16
84.12
621 370
1997
600 V DC
16
84.12
621 370
1998
600 V DC
16
84.12
621 370
1999
600 V DC
16
84.12
621 370
2000
600 V DC
16
84.12
621 370
2001
600 V DC
16
84.12
621 370
2002
600 V DC
16
84.12
621 370
Rok
Prevádzkové napätie
Počet meniarní
Inštalovaný výkon [MVA]
Dĺžka káblovej siete [km]
2003
600 V DC
16
84.12
621 370
2004
600 V DC
16
84.12
621 370
2005
600 V DC
16
84.12
621 370
2006
600 V DC
16
84.12
621 370
2007
600 V DC
16
84.12
621 370
2016
600 V DC
17
N/A
N/A
2022
600 V DC 17 N/A N/A

Späť na začiatok

Koľajové trate - Základné údaje

Rok
Rozchod
Najväčší sklon trate
Počet koľajových výhybiek
Počet koľajových výhybiek s elektrickým prestavníkom
Počet koľajových križovatiek
Počet koľajových výhybiek vo vozovniach
1895
1000 mm
51,0 ‰2)
N/A
N/A
-
N/A
1909
1000 mm
52,0 ‰2)
N/A
N/A
-
N/A
1992
1000 mm
57,5 ‰1)
1173
32
37
101
1993
1000 mm
57,5 ‰1)
1173
32
37
101
1994
1000 mm
57,5 ‰1)
1173
32
37
101
1996
1000 mm
57,5 ‰1)
228
37
40
115
1997
1000 mm
57,5 ‰1)
228
37
40
115
1998
1000 mm
57,5 ‰1)
228
38
40
115
1999
1000 mm
57,5 ‰1)
228
38
40
115
2000
1000 mm
57,5 ‰1)
229
39
39
115
2003
1000 mm
57,5 ‰1)
227
37
38
117
2004
1000 mm
57,5 ‰1)
227
37
38
117
2005
1000 mm
57,5 ‰1)
227
37
38
117
2006
1000 mm
57,5 ‰1)
227
37
38
117
2007
1000 mm
57,5 ‰1)
227
38
38
117

Poznámky:
1) najväčší sklon trate: medzi Dolnými Krčacami a Karlovou Vsou
2) najväčší sklon trate: na Námestí SNP
3)údaj podľa Prevádzkových údajov 1992 resp. 1993, avšak v rozpore s údajmi v ďalších rokoch

Späť na začiatok

Dĺžka koľajových tratí

Rok
Prevádzková dĺžka tratí [m]
Dĺžka siete koľajových tratí [m]
Na samostatnom telese [m]
S otvoreným zvrškom [m]
Dĺžka koľajových tratí vo vozovniach [m]
1895
3 125
7 714
N/A
N/A
N/A
1909
7 800
N/A
N/A
N/A
N/A
1911
N/A
11 601
N/A
N/A
N/A
1914
N/A
12 576
N/A
N/A
N/A
1925
12 375
12 576
N/A
N/A
201
1948
N/A
16 000
N/A
N/A
N/A
1953
N/A
17 480
N/A
N/A
N/A
1992
36 747
78 090
59 611
21 180
11 822
1993
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
1994
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
1995
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
1996
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
1997
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
1998
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
1999
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
2000
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
2001
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
2002
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
2003
36 747
79 090
59 611
24 896
11 822
Rok
Prevádzková dĺžka tratí [m]
Dĺžka siete koľajových tratí [m]
Na samostatnom telese [m]
S otvoreným zvrškom [m]
Dĺžka koľajových tratí vo vozovniach [m]
2004
36 747
79 090
59 611
27 504
11 822
2005
36 747
79 090
59 611
27 504
11 822
2006
39 545
79 090
59 611
31 078
11 822
2007
39 545
79 090
59 611
32 078
11 822
2008
39 545
N/A
N/A
N/A
N/A
2009
39 545
N/A
N/A
N/A
N/A
2010
39 545
N/A
N/A
N/A
N/A
2011
38 300
N/A
N/A
N/A
N/A
2012
39 800
N/A
N/A
N/A
N/A
2013
38 300
N/A
N/A
N/A
N/A
2014
38 600
N/A
N/A
N/A
N/A
2015
39 800
N/A
N/A
N/A
N/A
2016
42 700
N/A
N/A
N/A
N/A
2017
42 700
N/A
N/A
N/A
N/A
2018
42 700
N/A
N/A
N/A
N/A
2019
42 700
N/A
N/A
N/A
N/A
2021
42 700
97 121
N/A
N/A
13 983

Späť na začiatok

Trolejbusové trate

Rok Prevádzková dĺžka trolejbusových tratí [m] Dĺžka siete trolejbusových tratí [m] Počet trolejových výhybiek Najväčší sklon komunikácie
1953
21 654
22 200
N/A
N/A
1988
N/A
71 700
N/A
Limbová ul. do 12 %
1989
N/A
71 700
N/A
Limbová ul. do 12 %
1990
N/A
70 700
N/A
Limbová ul. do 12 %
1991
N/A
74 600
N/A
Limbová ul. do 12 %
1992
38 990
74 905
142
Limbová ul. do 12 %
1993
38 990
75 285
142
Limbová ul. do 12 %
1994
38 990
75 285
142
Limbová ul. do 12 %
1995
38 990
75 285
142
Limbová ul. do 12 %
1996
38 990
75 285
142
Limbová ul. do 12 %
1997
38 990
75 285
142
Limbová ul. do 12 %
1998
38 990
75 285
142
Limbová ul. do 12 %
1999
44 758
91 424
157
Limbová ul. do 12 %
2000
39 000
91 424
157
Limbová ul. do 12 %
2001
39 000
91 424
157
Limbová ul. do 12 %
2002
39 000
91 424
157
Limbová ul. do 12 %
2003
39 000
91 424
157
Limbová ul. do 12 %
2004
44 758
91 424
140
Limbová ul. do 12 %
2005
44 758
91 424
140
Limbová ul. do 12 %
2006
47 758
97 424
140
Limbová ul. do 12 %
2007
47 758
97 424
140
Limbová ul. do 12 %
2008
41 500
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2009
41 500
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2010
41 500
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2011
45 700
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2012
45 700
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2013
48 100
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2014
48 600
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2015
48 600
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2016
48 600
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2017
48 600
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2018
48 600
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2019
48 600
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %
2020
48 600
N/A
N/A
Limbová ul. do 12 %

Späť na začiatok

Autobusové trate

Rok Prevádzková dĺžka autobusových tratí [m]
1948
46 120
1952
69 150
1953
65 150
1990
367 400
1999
384 400
2000
385 600
2001
385 500
2002
385 000
2003
388 700
2004
388 700
2005
397 100
2007
398 400
2008
417 700
2009
508 700
2010
604 700
2011
602 000
2012
609 200
2013
607 400
2014
610 200
2015
612 300
2016
606 400
2017
599 200
2018
588 800
2019
575 300
2020
575 300

Späť na začiatok

Trolejové vedenie

Rok Celková dĺžka jednostopého vedenia [m] Celková dĺžka jednostopého električkového vedenia [m] Celková dĺžka jednostopého trolejbusového vedenia [m]
1996
183 580
87 880
95 700
1997
183 580
87 880
95 700
1998
183 580
87 880
95 700
1999
185 543
89 355
96 188
2000
185 543
89 355
96 188
2003
189 135
88 213
100 922
2004
189 135
88 213
100 922

Späť na začiatok

Priemerná obežná rýchlosť

Rok1 Električky [km/h] Trolejbusy [km/h] Autobusy [km/h] Spolu [km/h]
1953
13.14
12.60
12.30
14.70
1954
13.02
12.50
12.40
14.40
1957
13.67
12.70
12.90
16.10
1958
14.06
12.90
12.90
17.10
1970
14.62
12.91
16.62
15.30
1975
14.84
13.08
18.69
16.97
1980
15.15
13.23
19.79
18.11
1981
15.14
13.21
19.53
17.94
1982
15.05
13.36
19.39
17.67
1983
15.46
13.58
19.46
17.81
1984
15.53
13.54
19.76
17.96
1985
15.66
13.42
19.89
18.04
1986
15.84
13.41
19.94
N/A
1987
15.91
13.46
19.91
N/A
1988
15.41
13.06
20.04
N/A
1989
14.75
13.03
19.99
N/A
1990
14.09
12.53
19.40
N/A
1991
14.09
12.12
19.02
N/A

Späť na začiatok

Počet liniek

Rok
Počet liniek(1
Električkové linky
Trolejbusové linky
Autobusové linky
Kombinované linky T+A
Vlakové linky
Nočné linky (E+T+A)
1895
1
1
-
-
-
-
-
1896
1
1
-
-
-
-
-
1897
1
1
-
-
-
-
-
1898
3
3
-
-
-
-
-
1899
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1900
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1901
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1902
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1903
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1904
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1905
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1906
4
4
-
-
-
-
1+0+0
1907
3
3
-
-
-
-
1+0+0
1908
3
3
-
-
-
-
1+0+0
1909
4
3
1
-
-
-
1+0+0
1910
4
3
1
-
-
-
1+0+0
1911
5
4
1
-
-
-
1+0+0
1912
5
4
1
-
-
-
1+0+0
1913
5
4
1
-
-
-
1+0+0
Rok
Počet liniek(1
Električkové linky
Trolejbusové linky
Autobusové linky
Kombinované linky T+A
Vlakové linky
Nočné linky (E+T+A)
1914
5
4
1
-
-
-
1+0+0
1915
4
4
-
-
-
-
N/A
1916
4
4
-
-
-
-
N/A
1917
4
4
-
-
-
-
N/A
1918
5
5
-
-
-
-
N/A
1919
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1920
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1921
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1922
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1923
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1924
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1925
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1926
5
5
-
-
-
-
1+0+0
1927
9
4
-
4
-
-
1+0+0
1928
9
4
-
4
-
-
1+0+0
1929
12
4
-
7
-
-
1+0+0
1930
12
4
-
7
-
-
1+0+0
1931
13
4
-
8
-
-
1+0+0
1932
13
4
-
8
-
-
1+0+0
1933
13
4
-
8
-
-
1+0+0
Rok
Počet liniek(1
Električkové linky
Trolejbusové linky
Autobusové linky
Kombinované linky T+A
Vlakové linky
Nočné linky (E+T+A)
1934
14
4
-
9
-
-
1+0+0
1935
15
4
-
10
-
-
1+0+0
1936
15
5
-
9
-
-
1+0+0
1937
15
5
-
9
-
-
1+0+0
1938
11
3
-
7
-
-
1+0+0
1939
11
3
-
7
-
-
-
1940
11
3
-
7
-
-
-
1941
11
3
2
5
-
-
-
1942
11
3
2
5
-
-
-
1943
11
3
3
4
-
-
-
1944
11
4
3
4
-
-
-
1945
7
4
-
3
-
-
-
1946
13
4
3
6
-
-
-
1947
14
4
3
7
-
-
1+0+0
1948
18
4
3
11
-
-
1+0+0
1949
18
4
3
11
-
-
1+0+0
1950
19
4
3
12
-
-
1+0+0
1951
21
4
4
13
-
-
 1+0+0
1952
23
5
4
14
-
-
 1+0+0
1953
24
5
5
14
-
-
1+0+0
Rok
Počet liniek(1
Električkové linky
Trolejbusové linky
Autobusové linky
Kombinované linky T+A
Vlakové linky
Nočné linky (E+T+A)
1954
25
6
5
14
-
-
2+0+0
1955
26
6
6
14
-
-
N/A
1956
27
7
6
14
-
-
 N/A
1957
28
7
6
15
-
-
 0+0+52
1958
30
7
7
16
-
-
 N/A
1959
30
7
7
16
-
-
 N/A
1960
30
7
8
15
-
-
0+1+8
1961
38
7
8
15
-
-
0+1+8
1962
37
7
7
15
-
-
0+1+8
1963
37
7
7
15
-
-
N/A
1964
41
7
6
18
-
-
0+1+92
1965
48
7
6
25
-
-
0+1+92
1966
48
7
6
25
-
-
0+1+92
1967
49
7
6
26
-
-
0+1+92
1968
49
7
6
26
-
-
0+1+92
1969
49
7
6
26
-
-
0+1+92
1970
53
7
6
30
-
-
0+1+92
1971
56
7
7
32
-
-
0+1+92
1972
59
7
7
32
-
-
0+1+122
1973
61
7
7
34
-
-
0+1+122
Rok
Počet liniek(1
Električkové linky
Trolejbusové linky
Autobusové linky
Kombinované linky T+A
Vlakové linky
Nočné linky (E+T+A)
1974
60
7
6
34
-
-
0+1+12
1975
62
9
6
34
-
-
0+1+12
1977
63
9
5
36
-
-
0+0+14
1980
77
11
5
47
-
-
0+0+14
1981
81
13
5
49
-
-
0+0+14
1982
83
13
6
50
-
-
0+0+14
1983
90
13
6
54
-
-
0+0+14
1984
91
15
7
54
-
-
0+0+14
1985
94
15
7
57
-
-
0+0+15
1986
95
14
8
58
-
-
0+1+14
1987
96
14
8
59
-
-
0+1+142
1988
99
14
8
62
-
-
0+0+16
1989
103
14
9
64
-
-
0+0+16
1990
105
14
8
66
-
-
0+0+16
1991
105
14
9
65
-
-
0+0+17
1992
108
14
10
67
-
-
0+0+17
1993
107
12
11
67
-
-
0+0+17
1994
108
12
13
67
-
-
0+0+17
1995
106
12
13
64
-
-
0+1+16
1996
109
12
13
67
-
-
0+1+16
Rok
Počet liniek(1
Električkové linky
Trolejbusové linky
Autobusové linky
Kombinované linky T+A
Vlakové linky
Nočné linky (E+T+A)
1997
107
11
13
66
-
-
0+1+16
1998
117
12
14
73
-
-
0+1+17
1999
109
12
14
66
-
-
0+1+17
2000
105
12
11
64
-
-
0+1+17
2001
105
12
11
64
-
-
0+1+17
2002
105
12
11
64
-
-
0+1+17
2003
106
12
11
65
-
-
0+1+17
2004
106
13
11
64
-
-
0+1+17
2005
104
13
10
62
1
-
0+1+17
2006
107
13
11
60
4
1
0+1+17
Rok
Počet liniek(1
Električkové linky
Trolejbusové linky
Autobusové linky
Kombinované linky T+A
Vlakové linky
Nočné linky (E+T+A)
2009
129
12
13
84
-
-
0+3+17
2010
135
13
13
89
-
-
0+3+17
2011
129
11
13
85
-
-
0+3+17
2012
129
8
14
87
-
-
0+3+17
2013
125
8
14
83
-
-
0+3+17
2014
125
8
14
83
-
-
0+3+17
2015
126
8
14
84
-
-
0+3+17
2016
123
9
13
81
-
-
0+3+17
2017
120
9
13
78
-
-
0+3+17
2018
122
9
13
80
-
-
0+3+17
2019
116
5
13
78
-
-
0+3+17
2020
113
5
13
75
-
-
0+3+17
2021
108
5
11
72
-
-
0+3+17
2022
102 5 11 66 - - 0+3+17
2023
94 5 11 58 - - 0+3+17

Poznámky:
1) Nezahrnuté linky školskej dopravy, linky pre telesne postihnutých, linky zmluvnej dopravy a mimoriadne linky.
2) pravdepodobné, avšak nepotvrdené hodnoty

Späť na začiatok

Najkratšie linky

Rok Električky Trolejbusy Autobusy
1930
Linka A - 5.6 km
Hlavná stanica - Savoy (Carlton)

Linka B - 5.6 km
Filiálna stanica (Krížna) - Savoy
-
Linka N - 2 km
Filiálna stanica (Krížna) - Tehelné pole 
1975
Linka 6 - 9.9 km
ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra
Linka 12 - 4.8 km
Nám. slobody - Kramáre, Vlárska
Linka 15x - 2.1 km
Trnávka, Rádiová - Trnávka, Pestovateľská
1980
Linka 6 - 10.0 km
ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra
Linka 18 - 10.1 km
Jelačičova - Prievoz, most
Linka 48 - 3.2 km
Kukučínova - Sliačska
1984
Linka 13 - 6.9 km
 Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 218 - 7.6 km
 Jelačičova - Rajská
Linka 49 - 3.4 km
Ďumbierska - Kramáre, NOÚ
1985
Linka 13 - 6.9 km
 Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 218 - 7.2 km
 Jelačičova - Rajská
Linka 49 - 3.4 km
Ďumbierska - Kramáre, NOÚ
1986
Linka 13 - 6.9 km
 Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 216 - 11.3 km
Prievoz, most - Rajská
Linka 52 - 4.3 km
 Šafárikovo nám. - Vavilovova
1987
Linka 13 - 6.9 km
 Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 216 - 11.3 km
Prievoz, most - Rajská
Linka 52 - 4.3 km
 Šafárikovo nám. - Vavilovova
1988
Linka 13 - 6.9 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 213 - 13.1 km
Búdková - Koliba
Linka 49 - 3.4 km
Ďumbierska - Kramáre, NOÚ
1992
Linka 13 - 6.9 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 210 - 5.7 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
N/A
1993
Linka 6 - 9.0 km
ŽST Nové Mesto - Nám. SNP
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
N/A
1994
Linka 6 - 9.0 km
ŽST Nové Mesto - Nám. SNP
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 52 - 4.3 km
 Šafárikovo nám. - Vavilovova
1995
Linka 6 - 9.0 km
ŽST Nové Mesto - Nám. SNP
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
N/A
1996
Linka 6 - 9.0 km
ŽST Nové Mesto - Nám. SNP
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 52 - 4.4 km
Šafárikovo nám. - Muchovo nám.

Linka 68 - 4.4 km
ŽST Nové Mesto - Mierová kolónia
1997
Linka 6 - 9.0 km
ŽST Nové Mesto - Nám. SNP
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 52 - 4.4 km
Šafárikovo nám. - Muchovo nám.

Linka 68 - 4.4 km
ŽST Nové Mesto - Mierová kolónia
1998
Linka 6 - 9.1 km
ŽST Nové Mesto - Kamenné nám.
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 68 - 4.4 km
ŽST Nové Mesto - Mierová kolónia
1999
Linka 6 - 9.1 km
ŽST Nové Mesto - Kamenné nám.
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 68 - 4.4 km
ŽST Nové Mesto - Mierová kolónia
2000
Linka 6 - 9.1 km
ŽST Nové Mesto - Kamenné nám.
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 58 - 4.5 km
ŽST Nové Mesto - Mierová kolónia
2003
Linka 6 - 9.0 km
ŽST Nové Mesto - Kamenné nám.
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 58 - 4.5 km
ŽST Nové Mesto - Mierová kolónia
2004
Linka 6 - 9.0 km
ŽST Nové Mesto - Kamenné nám.
Linka 210 - 5.8 km
Hlavná stanica - AS Mlynské nivy
Linka 49 - 5.2 km
Nár. onkolog. ústav - Vojenská nemocnica
2005
N/A
N/A
N/A
2006
Linka 13 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 4.8 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
N/A
2007
Linka 13 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 4.8 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
N/A
2008
Linka 13 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 4.8 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
N/A
2009
Linka 13 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 4.8 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
N/A
2010
Linka 13 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 4.8 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
Linka 156 - 3.6 km
Vozovňa Krasňany - Slanec
2011
Linka 14 - 13.5 km
Astronomická - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 4.8 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
Linka 27 - 4.8 km
Pri kríži - Alexyho
2012
Linka 2 - 11.4 km
ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 4.8 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
Linka 27 - 4.8 km
Pri kríži - Alexyho
2013
Linka 2 - 11.4 km
ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra
Linka 211 - 5.2 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
Linka 27 - 4.8 km
Pri kríži - Alexyho
2016
Linka 2 - 9.3 km
ŽST Nové Mesto - Hlavná stanica
Linka 211 - 5.2 km
Vojenská nemocnica - Kramáre, NOÚ
Linka 41 - 4.5 km
Vozovňa Hroboňova - Búdková
2021
Linka 1 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 45 - 5.1 km
Červený most - Kramáre, NOÚ
Linka 144 - 3.2 km
Koliba - Kamzík
2022
Linka 1 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 33 - 5.4 km
Riviéra - Dlhé diely
Linka 144 - 2.8 km
Koliba - Kamzík
2023
Linka 1 - 6.6 km
Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra
Linka 33 - 5.4 km
Riviéra - Dlhé diely
Linka 144 - 2.8 km
Koliba - Kamzík

Späť na začiatok

Najdlhšie linky

Rok Električky Trolejbusy Autobusy
1930
Linka Cd - 18.0 km
Karlova Ves (Svrčia) - Dynamitka (ŽST Vinohrady)
-
Linka F - 11 km
Kamenné nám. - Prievoz, most 
1975
Linka 5 - 31.6 km
Rača, Detvianska - Karlova Ves
Linka 16 - 16.9 km
Ružová dolina - Lovinského
Linka D - 42.9 km
Ul. 29. augusta - Čunovo
1980
Linka 5 - 30.9 km
Rača, Detvianska - Karlova Ves
Linka 17 - 17.2 km
Ružová dolina - Lovinského
Linka 101 - 83.5 km
Čunovo - Dev. Nová Ves, Tehelňa
1984
Linka 5 - 29.7 km
Rača, Detvianska - Karlova Ves
Linka 217 - 18.4 km
Ružová dolina - Valašská
Linka 112 - 54.7 km
 Lúky V - Dev. Nová Ves, J. Jonáša
1985
Linka 5 - 29.7 km
Rača, Detvianska - Karlova Ves
Linka 217 - 18.0 km
Ružová dolina - Valašská
Linka 112 - 54.7 km
 Lúky V - Dev. Nová Ves, J. Jonáša
1986
Linka 12 - 33.2 km
Dúbravka, Pri kríži - Ružinov
Linka 217 - 18.0 km
Ružová dolina - Valašská
Linka 112 - 54.7 km
 Lúky V - Dev. Nová Ves, J. Jonáša
1987
Linka 12 - 33.2 km
Dúbravka, Pri kríži - Ružinov
Linka 217 - 18.0 km
Ružová dolina - Valašská
Linka 112 - 54.7 km
 Lúky V - Dev. Nová Ves, Opletalova
1988
Linka 5 - 38.7 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 22.9 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
Linka 112 - 54.5 km
 Lúky V - Dev. Nová Ves, Opletalova
1992
Linka 5 - 38.7 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 24.0 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
Linka 112 - ~56 km
 Vyšehradská - Dev. Nová Ves, Opletalova
1993
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 23.9 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
Linka 112 - ~56 km
 Vyšehradská - Dev. Nová Ves, Opletalova
1994
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 23.9 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
Linka 21 - 40.4 km
Astronomická - Krásnohorská
1995
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 23.9 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
N/A
1996
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 23.9 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
Linka 21 - 40.9 km
Astronomická - Vyšehradská
1997
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 23.9 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
Linka 21 - 40.9 km
Astronomická - Vyšehradská
1998
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 216 - 23.9 km
Cintorín Ružinov - Lovinského
Linka 21 - 40.9 km
Astronomická - Vyšehradská
1999
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 51.9 km
Dolnozemská - Volkswagen
2000
Linka 5 - 39.1 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 51.9 km
Dolnozemská - Volkswagen
2003
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.1 km
Dolnozemská - Volkswagen
2004
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.1 km
Dolnozemská - Volkswagen
2006
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.1 km
Dolnozemská - Volkswagen
2007
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.1 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2008
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.1 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2009
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.1 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2010
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.6 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2011
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 50.6 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2012
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 52.1 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2013
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 201 - 22.0 km
Hlavná stanica - Čiližská
Linka 92 - 52.1 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2016
Linka 5 - 39.2 km
Pri kríži - Komisárky
Linka 212 - 22.7 km
Červený most - Cintorín Vrakuňa
Linka 92 - 52.1 km
Vozovňa Petržalka - Volkswagen
2021
Linka 4 - 35.7 km
Pri kríži - Zlaté piesky
Linka 42 - 22.7 km
Červený most - Cintorín Vrakuňa
Linka 92 - 52.1 km
Depo Petržalka - Volkswagen
2022
Linka 4 - 36.9 km
Pri kríži - Zlaté piesky
Linka 42 - 22.7 km
Červený most - Cintorín Vrakuňa
Linka 92 - 50.5 km
Depo Petržalka - Volkswagen
2023
Linka 4 - 36.9 km
Pri kríži - Zlaté piesky
Linka 42 - 22.7 km
Červený most - Cintorín Vrakuňa
Linka 92 - 67.8 km
Depo Petržalka - Volkswagen

Späť na začiatok

Zastávky

Rok
Počet zastávok
Električkové zastávky
Trolejbusové zastávky
Autobusové zastávky
Počet zastávkových prístreškov
1934
N/A
N/A
N/A
N/A
40
1970
N/A
N/A
N/A
N/A
43
1975
N/A
N/A
N/A
N/A
73
1980
N/A
N/A
N/A
N/A
122
1981
N/A
N/A
N/A
N/A
158
1982
N/A
N/A
N/A
N/A
176
1983
N/A
N/A
N/A
N/A
201
1990
1 147
158
85 + 612
840 + 642
N/A
1991
1 157
154
88 + 812
834 + 812
N/A
1992
N/A
154
188
N/A
N/A
1993
N/A
153
183
N/A
N/A
1996
1 179
137 + 171
65 + 1222
838 + 1222
299
1997
1 179
154
76 + 1122
866 + 1122
289
1999
1 115
154
73 + 1162
888 + 1162
301
2000
1 217
152
72 + 1252
868 + 1252
392
2003
1 222
152
68 + 1202
882 + 1202
467
2004
1 208
152
71 + 1172
868 + 1172
450
2006
1 236
152
70 + 1362
878 + 1362
785
2007
1 256
155
103 + 1072
874 + 1072
707

Poznámky:
1) spoločné zastávky autobusov, trolejbusov a električiek
2)spoločné zastávky autobusov a trolejbusov

Späť na začiatok

Výprava vozidiel v špičke

Rok
Počet vozidiel spolu
Električky
Trolejbusy
Autobusy
1984
685
110
88
485
1985
700
108
90
502
1986
690
116
87
487
1987
717
152
87
478
1988
703
120
105
478
1989
805
168
105
532
1990
802
170
103
529
2002
629
174
91
364
2003
628
170
90
368
2004
613
164
86
363
2005
623
169
86
368
2006
618
177
86
355
2007
625
178
90
357
2008
628
171
88
358
2009
657
175
97
385
2010
657
175
97
385
2011
645
160
97
388
2012
639
158
94
387
2012
639
158
94
387
2013
618
157
90
371
2014
617
154
90
373
2015
600
135
93
372
2016
590
123
98
369
2017
595
123
100
372
2018
611
146
96
369
2019
586
106
100
380
2020
563
109
98
356
2021
564
105
93
366
2022
561 102 92 364

Späť na začiatok

Vozidlový park - Základné údaje

Rok
Celkový počet vozidiel
Električky
Električky - vlečné vozne
Trolejbusy
Autobusy
Cestné vlečné vozidlá
1895
9
5
4
-
-
-
1896
9
9
-
-
-
-
1897
9
9
-
-
-
-
1898
19
15
4
-
-
-
1899
19
15
4
-
-
-
1900
19
15
4
-
-
-
1933
58
30
1
-
27
-
1938
70
35
1
-
34
-
1942
85
38
3
14
30
-
1948
115
36
25
20
34
-
1949
138
35
31
20
42
10
1950
154
44
33
20
42
15
1951
193
48
42
30
55
18
1952
199
53
42
30
56
18
1953
211
58
42
40
57
14
1954
234
58
47
55
63
11
1955
224
59
49
57
52
7
1956
223
60
50
57
54
2
1957
236
62
55
63
56
-
1958
233
62
55
63
53
-
Rok
Celkový počet vozidiel
Električky
Električky - vlečné vozne
Trolejbusy
Autobusy
Cestné vlečné vozidlá
1960
301
77
50
95
79
-
1970
614
152
43
126
293
-
1971
608
145
42
129
292
-
1979
N/A
N/A
-
N/A
559
-
1980
N/A
N/A
-
N/A
610
-
1981
N/A
N/A
-
N/A
661
-
1982
N/A
N/A
-
N/A
641
-
1983
N/A
175
-
123
635
-
1984
961
174
-
134
653
-
1985
993
194
-
134
665
-
1986
1 002
204
-
129
669
-
1987
1 064
214
-
147
703
-
1988
1 066
227
-
140
699
-
1989
1 132
239
-
140
753
-
1990
1 130
236
-
147
747
-
1991
1 137
233
-
151
753
-
1992
1 084
252
-
143
689
-
1993
1 066
250
-
143
673
-
1994
1 025
247
-
143
635
-
1995
1 000
247
-
143
610
-
1996
976
238
-
129
609
-
1997
887
227
-
117
543
-
1998
939
227
-
122
590
-
1999
919
227
-
119
573
-
2000
888
227
-
119
542
-
2001
873
227
-
125
521
-
Rok
Celkový počet vozidiel
Električky
Električky - vlečné vozne
Trolejbusy
Autobusy
Cestné vlečné vozidlá
2003
894
227
-
131
536
-
2004
834
227
-
131
476
-
2006
827
229
-
137
461
-
2007
791
228
-
125
438
-
2009
852
228
-
123
501
-
2010
912
228
-
123
561
-
2011
821
228
-
120
473
-
2012
813
228
-
117
468
-
2013
793
228
-
110
455
-
2014
848
228
-
149
471
-
2015
949
263
-
198
488
-
2016
839
224
-
163
452
-
2017
863
196
-
162
505
-
2018
898
196
-
162
540
-
2019
880
194
-
162
524
-
2020
870
194
-
162
514
-
2021
871
194
-
139
538
-
2022
855 194 - 139 522 -

Späť na začiatok

Vozidlový park - Električky ČKD-Tatra T2 a T3

Rok
T2
T3
T3CS
T3SU
T3SUCS
T3M
T3M-CS
T3M-SU
T3G
T3S
T3AS
T3 Mod
T3P
spolu T3
1956
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1957
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1958
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1959
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1960
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1961
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1962
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1963
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1964
67
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
1965
67
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
1966
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1966
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1967
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1968
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1969
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1970
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1971
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1972
67
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
1973
67
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
Rok
T2
T3
T3CS
T3SU
T3SUCS
T3M
T3M-CS
T3M-SU
T3G
T3S
T3AS
T3 Mod
T3P
spolu T3
1974
67
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
1975
67
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
1976
51
41
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
1977
43
41
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
1978
38
40
16
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
57
1979
38
40
16
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
57
1980
38
36
16
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
57
1981
31
28
16
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
56
1982
24
28
16
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
56
1983
14
27
16
20
-
11
-
-
-
-
-
-
-
74
1985
12
26
15
20
-
11
1
-
-
-
-
-
-
95
1986
7
25
14
20
40
11
1
-
-
-
-
-
-
111
1987
2
21
14
20
98
11
1
-
-
-
-
-
-
165
1988
-
1
14
20
95
11
1
-
-
-
-
-
-
142
1989
-
1
14
20
107
11
1
-
-
-
-
-
-
154
1990
-
-
14
20
106
11
1
-
-
-
-
-
-
152
1991
-
-
13
20
106
11
1
-
-
-
-
-
-
151
1992
-
-
12
20
106
10
2
-
-
-
-
-
-
150
1993
-
-
11
20
104
6
2
-
2
-
-
-
-
145
1996
-
-
11
14
98
2
2
6
8
-
-
-
-
141
Rok
T2
T3
T3CS
T3SU
T3SUCS
T3M
T3M-CS
T3M-SU
T3G
T3S
T3AS
T3 Mod
T3P
spolu T3
1997
-
-
8
14
96
-
2
6
10
-
-
-
-
136
1998
-
-
8
14
94
-
2
6
12
-
-
-
-
136
1999
-
-
6
14
94
-
2
6
12
2
-
-
-
136
2000
-
-
6
14
94
-
2
6
12
2
-
-
-
136
2003
-
-
3
14
94
-
2
6
12
2
1
1
1
136
2004
-
-
3
14
86
-
2
6
12
2
1
1
9
136
2006
-
-
1
14
82
-
2
6
12
2
1
1
15
136
2007
-
-
1
N/A
N/A
-
2
6
12
2
1
1
19
135
2011
-
-
1
N/A
N/A
-
2
4
12
2
1
1
20
134
2012
-
-
1
N/A
N/A
-
2
4
12
2
1
1
20
134
2013
-
-
1
N/A
N/A
-
2
4
12
2
1
1
20
134
2014
-
-
1
N/A
N/A
-
2
4
12
2
1
1
22
134
2015
-
-
1
N/A
N/A
-
2
4
12
2
1
1
22
124
2016
-
-
1
N/A
N/A
-
2
2
12
2
1
1
22
70
2017
-
-
-
-
-
-
2
2
12
2
1
1
22
42
2018
-
-
-
-
-
-
2
2
12
2
1
1
22
42
2019
-
-
-
-
-
-
-
2
12
2
1
1
22
40
2020
-
-
-
-
-
-
-
2
12
2
1
1
22
40
2021
- - - - - - - 2 12 2 1 1 22 40
2022
- - - - - - - 2 12 2 1 1 22 40

Späť na začiatok

Vozidlový park - Električky ČKD-Tatra K2 a T6A5

Rok
K2
K2YU
K2S
K2G
spolu K2
T6A5
1968
-
-
-
-
-
-
1969
1
-
-
-
1
-
1970
1
-
-
-
1
-
1971
31
-
-
-
31
-
1972
31
-
-
-
31
-
1973
31
-
-
-
31
-
1974
46
-
-
-
46
-
1975
46
-
-
-
46
-
1976
66
-
-
-
66
-
1977
85
-
-
-
85
-
1978
85
-
-
-
85
-
1979
85
-
-
-
85
-
1980
85
-
-
-
85
-
1981
85
-
-
-
85
-
1982
85
-
-
-
85
-
1983
84
3
-
-
87
-
1984
84
3
-
-
87
-
1985
84
3
-
-
87
-
1986
83
3
-
-
86
-
1987
82
3
-
-
85
-
1988
82
3
-
-
85
-
1989
82
3
-
-
85
-
1990
81
3
-
-
84
-
1991
79
3
-
-
82
21
1992
65
3
-
-
68
34
1993
56
3
-
-
59
46
1994
53
3
-
-
56
46
1995
N/A
3
-
-
N/A
46
1996
48
3
-
-
51
46
1997
32
3
-
-
35
56
1998
30
3
2
-
35
56
1999
27
3
5
-
35
56
2000
24
3
8
-
35
56
2003
16
3
16
-
35
56
2004
12
3
20
-
35
56
2006
7
2
25
1
35
58
2007
6
2
26
1
35
58
2010
-
-
35
1
36
58
2015
-
-
35
1
36
58
2020
-
-
35
1
36
58
2021
- - 35 1 36 58
2022
- - 35 1 36 58

Poznámky:
1)v oficiálnom vozidlovom parku sa tento údaj neuvádza

Späť na začiatok

Vozidlový park - Električky Škoda

Rok
Škoda 29T ForCity Plus
Škoda 30T ForCity Plus
2015
15
30
2016
30
30
2017
30
30
2021
30
30
2022
30 30
2023
50 30

Vozidlový park - Školské, technologické a historické električky

Rok
Školské vozidlá
Technologické vozidlá
Historické vozidlá
1933
-
1
-
1947
-
1
-
1991
N/A
N/A
2
1992
4
6
3
1993
3
5
3
1994
3
7
4
1996
3
7
7
1997
3
7
7
1998
3
7
7
1999
3
7
7
2000
3
7
7
2003
3
4
8
2004
3
4
8
2006
3
4
10
2007
3
4
10

Späť na začiatok

Vozidlový park - Trolejbusy Škoda

Rok Škoda 9 Tr Škoda 14 Tr Škoda-Sanos Škoda 15 Tr(M) Škoda 21 Tr Škoda 25 Tr Škoda 30 Tr Škoda 31 Tr
1983
104
18
-
-
-
-
-
-
1984
99
24
-
-
-
-
-
-
1985
87
27
20
-
-
-
-
-
1986
82
27
20
-
-
-
-
-
1987
75
52
20
-
-
-
-
-
1988
68
52
20
-
-
-
-
-
1989
68
52
20
-
-
-
-
-
1990
62
54
20
11
-
-
-
-
1991
10
111
19
11
-
-
-
-
1992
-
110
17
16
-
-
-
-
1993
-
110
17
16
-
-
-
-
1994
-
110
17
16
-
-
-
-
1996
-
97
8
16
-
-
-
-
1997
-
93
8
16
-
-
-
-
1998
-
93
-
21
-
-
-
-
1999
-
93
-
26
-
-
-
-
2000
-
93
-
26
-
-
-
-
2003
-
93
-
37
1
-
-
-
2004
-
93
-
37
1
-
-
-
2006
-
85
-
37
1
6
-
-
2007
-
81
-
37
1
6
-
-
2009
-
77
-
39
1
6
-
-
2010
-
77
-
39
1
6
-
-
2011
-
74
-
39
1
6
-
-
2012
-
71
-
39
1
6
-
-
2013
-
66
-
37
1
6
-
-
2014
-
66
-
33
1
6
15
28
2015
-
43
-
29
1
6
50
70
2016
-
19
-
17
1
6
50
70
2017
-
18
-
17
1
6
50
70
2018
-
18
-
17
1
6
50
70
2019
-
18
-
17
1
6
50
70
2020
-
18
-
17
1
6
50
70
2021
-
5
-
7
1
6
50
70
2022
- 5 - 7 1 6 50 70

Späť na začiatok

Vozidlový park - Školské, technologické a historické trolejbusy

Rok Školské vozidlá Technologické vozidlá Historické vozidlá
1991
N/A
N/A
2
1992
2
2
2
1993
2
1
2
1994
2
1
2
1996
2
-
3
1997
2
-
3
1998
2
-
5
1999
2
-
5
2000
2
-
5
2003
1
-
5
2004
1
-
5
2006
1
-
5
2007
1
-
5

Späť na začiatok

Vozidlový park - Autobusy Karosa

Rok ŠM 11 B 731/B 732 C 734, LC 735, LC 736 B 741 C 744
1969
2
-
-
-
-
1970
27
-
-
-
-
1971
57
-
-
-
-
1972
79
-
-
-
-
1979
313
-
-
-
-
1980
322
-
-
-
-
1981
324
-
8
-
-
1982
278
35
13
-
-
1983
235
80
15
-
-
1984
174
130
18
-
-
1985
122
194
24
-
-
1986
66
242
25
-
-
1987
33
286
32
-
1
1988
-
322
27
-
1
1989
-
338
27
-
2
1990
-
348
26
-
2
1991
-
322
24
50
2
19922
-
310
-1
50
2
19933
-
299
19
100
2
19944
-
255
14
100
2
1994
-
9+237
5
100
2
1996
-
218
-1
107
2
1997
-
182
-1
107
2
1998
-
157
-1
107
2
1999
-
164
-1
107
2
2000
-
138
-1
107
1
2003
-
138
-
105
1
2004
-
118
-
105
1
2006
-
92
-
105
-
2007
-
69
-
105
-
2009
-
30
-
92
-
2010
-
15
-
91
-
2011
-
-
-
81
-
2012
-
-
-
74
-
2013
-
-
-
62
-
2014
-
-
-
61
-
2015
-
-
-
47
-
2016
-
-
-
34
-
2017
-
-
-
32
-
2018
-
-
-
32
-
2019
-
-
-
23
-
2020
-
-
-
23
-
2021
-
-
-
19
-
2022
- - - - -

Poznámky:
1) v oficiálnom vozidlovom parku sa tieto autobusy neuvádzali; údaj na konci roka 1994 zahŕňa len počet C 734
2) stav v apríli 1992
3) stav k 30. septembru 1993
4) stav k 30. septembru 1994

Späť na začiatok

Vozidlový park - Autobusy Ikarus

Rok 620 + 630 280.08 + 280.12 280.10 283.01 412.02 412.08 415.30 435.18
1963
17
-
-
-
-
-
-
-
1964
23
-
-
-
-
-
-
-
1965
39
-
-
-
-
-
-
-
1966
41
-
-
-
-
-
-
-
1973
N/A
-
-
-
-
-
-
-
1974
-
13
-
-
-
-
-
-
1975
-
13
-
-
-
-
-
-
1976
-
56
-
-
-
-
-
-
1977
-
106
-
-
-
-
-
-
1978
-
154
-
-
-
-
-
-
1979
-
212
-
-
-
-
-
-
1980
-
250
9
-
-
-
-
-
1981
-
299
9
-
-
-
-
-
1982
-
295
9
-
-
-
-
-
1983
-
288
9
-
-
-
-
-
1984
-
316
9
-
-
-
-
-
1985
-
316
9
-
-
-
-
-
1986
-
327
9
-
-
-
-
-
1987
-
351
9
-
-
-
-
-
1988
-
348
-
-
-
-
-
-
1989
-
386
-
-
-
-
-
-
1990
-
371
-
-
-
-
-
-
1991
-
341
-
21
-
-
-
-
19921
-
314
-
21
-
-
-
-
19933
-
235
-
21
-
-
-
-
1994
-
208
-
21
-
-
-
-
1996
-
184
-
20
-
-
-
12
1997
-
159
-
20
-
-
6
22
1998
-
117
-
20
1
-
44
96
1999
-
91
-
20
1
-
44
96
2000
-
85
-
20
1
-
44
96
2003
-
62
-
18
1
2
44
96
2004
-
23
-
18
1
2
44
96
2006
-
11
-
13
1
2
44
96
2007
-
62
-
6
1
2
43
96
2009
-
-
-
1
1
2
35
93
2010
-
-
-
-
1
2
35
86
2011
-
-
-
-
-
1
28
58
2012
-
-
-
-
-
1
25
45
2013
-
-
-
-
-
-
16
28
2014
-
-
-
-
-
-
16
25
2015
-
-
-
-
-
-
3
5
2016
-
-
-
-
-
-
-
-

Poznámky:
1)stav v apríli 1992
2)v oficiálnom stave sa už tieto autobusy neuvádzali
3)stav k 30. septembru 1993

Späť na začiatok

Vozidlový park - Autobusy TAM BUS, Tedom a Otokar

Rok TAM 232 A 116 TAM 260 A 180 TAM 272 A 180 TEDOM C12 G Otokar Kent C 18,75
1991
-
-
-
-
-
1992
-
1
-
-
-
1993
-
1
20
-
-
1994
-
1
25
-
-
1995
11
1
33
-
-
1996
11
1
33
-
-
1997
11
1
33
-
-
1998
11
1
33
-
-
1999
11
1
33
-
-
2000
11
1
33
-
-
2003
11
1
31
-
-
2004
11
1
30
-
-
2006
11
1
30
-
-
2007
11
1
29
-
-
2009
8
-
24
20
-
2010
8
-
9
30
-
2011
-
-
-
30
-
2012
-
-
-
30
-
2013
-
-
-
30
-
2014
-
-
-
30
-
2015
-
-
-
30
-
2016
-
-
-
30
-
2017
-
-
-
29
-
2018
-
-
-
29
-
2019
-
-
-
28
-
2020
-
-
-
28
-
2021
-
-
-
24
35
2022
- - - 2 71

Späť na začiatok

Vozidlový park - Autobusy SOR

Rok B 9.5 BN 9.5 BN 10.5 C 10.5 NB 18 City
NB 12 City
NS 12 Diesel
1999 3 - - - - - -
2000 8 - - - - - -
2001 14 - - - - - -
2002 26 - - - - - -
2003 26 - - - - - -
2004 26 - - - - - -
2005 33 - - - - - -
2006 33 - - - - - -
2007 33 18 - - - - -
2008 33 18 7 5 - - -
2009 33 18 34 5 - - -
2010 33 18 38 5 80 - -
2011 31 18 38 5 81 - -
2012 31 18 38 5 100 - -
2013 30 18 38 5 101 - -
2014 30 18 38 5 102 - -
2015 13 18 38 5 151 - -
2016 12 18 38 5 151 - -
2017 12 18 38 5 182 281 -
2018 6 9 37 5 182 28 -
2019 1 5 33 5 181 28 -
2020 1 5 26 5 180 28 -
2021 - 5 24 5 180 28 -
2022
- 2 7 3 178 28 63

Poznámky:
1)v oficiálnom stave sa uvádza 16, zvyšných 12 od roku 2018

Späť na začiatok

Vozidlový park - Autobusy Solaris

Rok Urbino 15 CNG
Urbino 10
Urbino 8,6
Urbino 18
New Urbino 18
2006 22 - - - -
2007 22 - - - -
2008 22 - - - -
2009 22 - - - -
2010 22 - - - -
2011 22 - - - -
2012 21 - - - -
2013 21 - - - -
2014 21 5 - - -
2015 21 10 - - -
2016 21 10 - - -
2017 21 10 - - -
2018 21 10 6 - -
2019 20 10 6 6 -
2020 20 10 6 6 11
2021 20 10 6 6 11
2022
7 10 6 - 11

Späť na začiatok

Vozidlový park - Autobusy Iveco/Irisbus a Rošero

Rok Iveco Daily + Rošero First Irisbus Citelis 12M + Citelis 12M TP Irisbus Crossway LE 12M Iveco Urbanway 12M Iveco Urbanway 10,5M
2008 4 + 0 - - - -
2009 8 + 0 35 + 0 - - -
2010 8 + 0 35 + 3 2 - -
2011 8 + 0 35 + 6 2 - -
2012 8 + 0 35 + 6 2 - -
2013 8 + 0 35 + 6 2 - -
2014 8 + 0 35 + 6 2 15 -
2015 8 + 0 35 + 6 2 40 -
2016 8 + 0 35 + 6 2 40 -
2017 8 + 0 35 + 6 2 40 -
2018 8 + 0 35 + 6 2 40 24
2019 5 + 0 34 + 6 2 40 24
2020 5 + 4 34 + 6 2 40 24
2021 5 + 4 33 + 6 2 40 24
2022
2 + 4 0 + 6 1 40 24

Späť na začiatok

Vozidlový park - Autobusy Mercedes-Benz a MAN

Rok Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Citaro CNG Mercedes-Benz CapaCity MAN NG 313
2005 2 - - -
2006 2 - - -
2007 2 - - -
2008 2 - 1 -
2009 2 1 1 -
2010 2 1 26 -
2011 2 1 26 -
2012 2 1 26 -
2013 2 1 41 -
2014 2 1 41 -
2015 2 1 41 -
2016 1 1 41 -
2017 1 1 41 -
2018 1 - 41 -
2019 - - 41 5
2020 - - 41 5
2021
- - 41 5
2022 - - 39 -

Späť na začiatok

Vozidlový park - Elektrobusy a vodíkové autobusy

Rok
SOR NS 12 Electric
SOR EBN 8
Solaris Urbino 12 Hydrogen
2018
16
2
-
2019
16
2
-
2020
16
2
-
2021
16
2
-
2022
16 2 -
2023
16 2 4

Poznámky

  • N/A - neznáma hodnota
  • Prevádzkové údaje sa vzťahujú vždy k 31. decembru roka.
  • Upozorňujeme, že údaje sme čerpali s rôznych zdrojov, ktoré sa navzájom odlišovali, preto sú tu uvedené najpravdepodobnejšie hodnoty.
  • Medzi rokmi 1953 a 1954 dochádza k zjednoteniu metodiky počítania štatistických údajov v celom Československu, a tak niektoré ukazovatele vykazujú pokles, napriek tomu, že v skutočnosti zaznamenali rast.

Späť na začiatok