Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

3 5

3 5

Appka imhd.sk

imhd.sk môžete mať stále poruke. Nainštalujete si appku do svojho zariadenia.
Appka bola nainštalovaná.
Používateľ zrušil inštaláciu appky.

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ste spokojní s dodržiavaním garantovaných nadväzností medzi linkami v prestupných uzloch?
Prestup medzi linkami 5 a 6 je zabezpečený na zastávke ŽST Rybárpole

Nové fotografie a materiály

Viac