Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Streetway 12M20220 rokovBT-311HL, BT-317HL, BT-520HL, BT-523HL, BT-529HL5 ❄️
Setra MultiClass S 416 UL business20175 rokovBL-115PA, BL-253OZ, BL-343OX, BL-613PB4❄️
Setra MultiClass S 415 UL business20175 rokovBL-462OY, BL-641PB, BL-643PB3❄️
Setra MultiClass S 416 LE business20166 rokovBT-154CU, BT-237CD, BT-243CD, BT-611CI4 ❄️
Mercedes-Benz Citaro C220148 rokov?, ?, BT-005GB, BT-949HC, BT-967HC5 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Iveco Streetway 12M0,0BT-311HL, BT-317HL, BT-520HL, BT-523HL, BT-529HL5
Mercedes-Benz Citaro8,0?, ?, BT-005GB, BT-949HC, BT-967HC5
Setra S 415 UL business5,0BL-462OY, BL-641PB, BL-643PB3
Setra S 416 LE business6,0BT-154CU, BT-237CD, BT-243CD, BT-611CI4
Setra S 416 UL business5,0BL-115PA, BL-253OZ, BL-343OX, BL-613PB4

Výsledný sumár

Počet vozidiel21
Počet prevádzkových vozidiel21 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,7 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel14 (66,7 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel21 (100,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 21
Počet prevádzkových vozidiel 21 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 4,7 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 14 (66,7 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 21 (100,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo