Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Setra MultiClass S 416 UL business20174 roky?, ?, ?, BL-343OX, BL-613PB, BL-634PB6❄️
Setra MultiClass S 415 UL business20174 rokyBL-124PA, BL-302PB, BL-462OY, BL-622PB, BL-641PB, BL-643PB6❄️
Setra MultiClass S 416 LE business20165 rokovBT-237CD, BT-243CD2 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Setra S 415 UL business4,0BL-124PA, BL-302PB, BL-462OY, BL-622PB, BL-641PB, BL-643PB6
Setra S 416 LE business5,0BT-237CD, BT-243CD2
Setra S 416 UL business4,0?, ?, ?, BL-343OX, BL-613PB, BL-634PB6

Výsledný sumár

Počet vozidiel14
Počet prevádzkových vozidiel14 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,1 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel2 (14,3 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel14 (100,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 14
Počet prevádzkových vozidiel 14 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 4,1 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 2 (14,3 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 14 (100,0 %)

Legenda

❄️ klimatizované vozidlo
 nízkopodlažné vozidlo