Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Streetway 12M20221 rokBT-311HL, BT-317HL, BT-520HL, BT-523HL, BT-529HL5 ❄️
Setra MultiClass S 415 UL business20176 rokovBL-641PB1❄️
Setra MultiClass S 416 LE business20167 rokovBT-154CU, BT-237CD, BT-243CD, BT-611CI4 ❄️
Mercedes-Benz Citaro C220149 rokovBT-005GB, BT-149HI, BT-468HH, BT-949HC, BT-967HC5 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Iveco Streetway 12M1,0BT-311HL, BT-317HL, BT-520HL, BT-523HL, BT-529HL5
Mercedes-Benz Citaro9,0BT-005GB, BT-149HI, BT-468HH, BT-949HC, BT-967HC5
Setra S 415 UL business6,0BL-641PB1
Setra S 416 LE business7,0BT-154CU, BT-237CD, BT-243CD, BT-611CI4

Výsledný sumár

Počet vozidiel15
Počet prevádzkových vozidiel15 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel5,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel14 (93 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel15 (100 %)

Súhrn

Počet vozidiel 15
Počet prevádzkových vozidiel 15 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 5,6 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 14 (93 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 15 (100 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo