Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 12M20164 rokyRK-958BZ1
SOR CN 10.520137 rokovRK-183BR1
SOR CN 10.520128 rokovRK-602BM, RK-634BM2
Irisbus Crossway LE 12.8M20119 rokovRK-046CI1 ❄️
SOR C 10.5200911 rokovRK-650BH1❄️
SOR NB 12 City200812 rokovRK-018BD, RK-221BC2
Irisbus Citelis 12M200812 rokovRK-222BC, RK-984AZ2
Karosa B 952E.1716200614 rokovRK-506AU1
Karosa B 952E.1716200515 rokovRK-619AR, RK-872AS2

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M12,0RK-222BC, RK-984AZ2
Irisbus Crossway LE 12.8M9,0RK-046CI1
Irisbus Crossway LE 12M & Iveco Crossway LE 12M4,0RK-958BZ1
Karosa B 95214,7RK-506AU, RK-619AR, RK-872AS3
SOR C 10.511,0RK-650BH1
SOR CN 10.57,7RK-183BR, RK-602BM, RK-634BM3
SOR NB 12 City12,0RK-018BD, RK-221BC2

Výsledný sumár

Počet vozidiel13
Počet prevádzkových vozidiel13 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel9 (69,2 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (15,4 %)

Súhrn

Počet vozidiel 13
Počet prevádzkových vozidiel 13 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 9 (69,2 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (15,4 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo