Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Setra MultiClass S 416 UL business20174 rokyBL-110PA, BL-115PA, BL-253OZ, BL-343OX, BL-613PB, BL-634PB, BL-656OZ7❄️
Setra MultiClass S 415 UL business20174 rokyBL-124PA, BL-302PB, BL-462OY, BL-622PB, BL-641PB, BL-643PB6❄️
Setra MultiClass S 416 LE business20165 rokovBT-154CU, BT-237CD, BT-243CD, BT-611CI4 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Setra S 415 UL business4,0BL-124PA, BL-302PB, BL-462OY, BL-622PB, BL-641PB, BL-643PB6
Setra S 416 LE business5,0BT-154CU, BT-237CD, BT-243CD, BT-611CI4
Setra S 416 UL business4,0BL-110PA, BL-115PA, BL-253OZ, BL-343OX, BL-613PB, BL-634PB, BL-656OZ7

Výsledný sumár

Počet vozidiel17
Počet prevádzkových vozidiel17 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,2 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel4 (23,5 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel17 (100,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 17
Počet prevádzkových vozidiel 17 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 4,2 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 4 (23,5 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 17 (100,0 %)

Legenda

❄️ klimatizované vozidlo
 nízkopodlažné vozidlo