Kam chcete cestovať?

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ako hodnotíte podporu mestskej hromadnej dopravy zo strany vedenia mesta?
SOR BN 9,5 parkuje pred areálom Arriva

Nové fotografie a materiály

Viac