Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR BN 9.520146 rokovTT-947FP1
SOR BN 12200911 rokovTT-925DR, TT-926DR, TT-927DR3
SOR BN 12200812 rokovTT-045DO, TT-047DO, TT-511DN3
SOR BN 12200614 rokovTT-088CR1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR BN 1211,9TT-045DO, TT-047DO, TT-088CR, TT-511DN, TT-925DR, TT-926DR, TT-927DR7
SOR BN 9.56,0TT-947FP1

Výsledný sumár

Počet vozidiel8
Počet prevádzkových vozidiel8 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel8 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Prímestské a diaľkové autobusy (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR C 10,520182 rokyTT-116HF1❄️
Iveco Crossway 12 Line20182 rokyTT-235HG1❄️
Iveco Crossway 12 Line20173 rokyTT-930GU1❄️
SOR C 10,520164 rokyTT-067GK, TT-322GK, TT-639GX, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK6❄️
SOR C 10,520164 rokyTT-801GX1
Iveco Crossway SFR160 1220128 rokovTT-451GA1❄️
SOR C 10.520119 rokovTT-083EP, TT-103EP, TT-457EP, TT-568EO, TT-574EO5❄️
Iveco Crossway SFR160 1220119 rokovTT-425ER, TT-530ER, TT-608ER3❄️
Iveco Crossway SFR160 12201010 rokovTT-015EJ1❄️
SOR C 10.5201010 rokovTT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-657EH, TT-658EH6❄️
Iveco Crossway SFR160 12200911 rokovTT-051DZ, TT-052DZ, TT-790GP3❄️
Iveco Arway 12,8200911 rokovTT-514HN1❄️
SOR C 10.5200911 rokovTT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR4❄️
SOR C 10.5200812 rokovTT-390DN, TT-195DI, TT-386DN, TT-387DN, TT-391DN5❄️
Iveco Crossway SFR150 12200812 rokovNR-087JL1❄️
Iveco Crossway SFR160 12.8200812 rokovTT-271DN1❄️
Iveco Crossway SFR160 12200812 rokovTT-488GP1
Iveco Crossway SFR160 12200812 rokovTT-611DN1❄️
Iveco Crossway SFR150 12.8200713 rokovTT-685DF, TT-681DA, TT-684DA3
SOR C 10.5200713 rokovTT-522DA, TT-854DA, TT-722CZ, TT-907CZ4
Iveco Crossway SFR160 12200713 rokovNR-123JI, NR-714JI2❄️
SOR C 10.5200614 rokovTT-952CU, TT-417CU, TT-708CT3
Karosa C 954E.1360200614 rokovTT-105CT, TT-437IJ2
SOR C 10.5200515 rokovTT-117CN, TT-732CM, TT-027CF3

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Arway 12.811,0TT-514HN1
Irisbus Crossway 12.8M12,8TT-271DN, TT-681DA, TT-684DA, TT-685DF4
Irisbus Crossway 12M9,7NR-087JL, NR-123JI, NR-714JI, TT-015EJ, TT-051DZ, TT-052DZ, TT-235HG, TT-425ER, TT-451GA, TT-488GP, TT-530ER, TT-608ER, TT-611DN, TT-790GP, TT-930GU15
Karosa C 95414,0TT-105CT, TT-437IJ2
SOR C 10.59,9TT-027CF, TT-067GK, TT-083EP, TT-103EP, TT-116HF, TT-117CN, TT-195DI, TT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-322GK, TT-386DN, TT-387DN, TT-390DN, TT-391DN, TT-417CU, TT-457EP, TT-522DA, TT-568EO, TT-574EO, TT-639GX, TT-657EH, TT-658EH, TT-708CT, TT-722CZ, TT-732CM, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK, TT-801GX, TT-854DA, TT-907CZ, TT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR, TT-952CU38

Výsledný sumár

Počet vozidiel60
Počet prevádzkových vozidiel60 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,2 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel43 (71,7 %)

Súhrn

Počet vozidiel 68
Počet prevádzkových vozidiel 68 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,3 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 8 (11,8 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 43 (63,2 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo