Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR BN 9.520147 rokovTT-947FP1
SOR BN 12200912 rokovTT-925DR, TT-926DR, TT-927DR3
SOR BN 12200813 rokovTT-045DO, TT-047DO, TT-511DN3
SOR BN 12200615 rokovTT-088CR1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR BN 1212,9TT-045DO, TT-047DO, TT-088CR, TT-511DN, TT-925DR, TT-926DR, TT-927DR7
SOR BN 9.57,0TT-947FP1

Výsledný sumár

Počet vozidiel8
Počet prevádzkových vozidiel8 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel12,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel8 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Prímestské a diaľkové autobusy (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE 10.8 Line20192 rokyTT-471IE1 ❄️
SOR C 10,520183 rokyTT-116HF1❄️
Iveco Crossway 12 Line20183 rokyTT-235HG1❄️
Iveco Crossway 12 Line20174 rokyTT-930GU1❄️
SOR C 10,520165 rokovTT-067GK, TT-322GK, TT-639GX, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK6❄️
SOR C 10,520165 rokovTT-801GX1
Iveco Crossway 12 PRO20156 rokovTT-312GE1❄️
Iveco Crossway SFR160 1220129 rokovTT-451GA1❄️
SOR C 10.5201110 rokovTT-083EP, TT-103EP, TT-457EP, TT-568EO, TT-574EO5❄️
Iveco Crossway SFR160 12201110 rokovTT-425ER, TT-530ER, TT-608ER3❄️
Iveco Crossway SFR160 12201011 rokovTT-015EJ1❄️
SOR C 10.5201011 rokovTT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-657EH, TT-658EH6❄️
Iveco Crossway SFR160 12200912 rokovTT-051DZ, TT-052DZ, TT-790GP3❄️
Iveco Arway 12,8200912 rokovTT-514HN1❄️
SOR C 10.5200912 rokovTT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR4❄️
SOR C 10.5200813 rokovTT-390DN, TT-195DI, TT-386DN, TT-387DN, TT-391DN5❄️
Iveco Crossway SFR150 12200813 rokovNR-087JL1❄️
Iveco Crossway SFR160 12.8200813 rokovTT-271DN1❄️
Iveco Crossway SFR160 12200813 rokovTT-488GP1
Iveco Crossway SFR160 12200813 rokovTT-611DN1❄️
Iveco Crossway SFR150 12.8200714 rokovTT-685DF, TT-681DA, TT-684DA3
SOR C 10.5200714 rokovTT-522DA, TT-854DA, TT-722CZ, TT-907CZ4
Iveco Crossway SFR160 12200714 rokovNR-123JI, NR-714JI2❄️
SOR C 10.5200615 rokovTT-708CT1
Karosa C 954E.1360200615 rokovTT-437IJ1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Arway 12.8M12,0TT-514HN1
Irisbus Crossway 12.8M13,8TT-271DN, TT-681DA, TT-684DA, TT-685DF4
Irisbus Crossway 12M10,4NR-087JL, NR-123JI, NR-714JI, TT-015EJ, TT-051DZ, TT-052DZ, TT-235HG, TT-312GE, TT-425ER, TT-451GA, TT-488GP, TT-530ER, TT-608ER, TT-611DN, TT-790GP, TT-930GU16
Iveco Crossway LE 10.8M2,0TT-471IE1
Karosa C 95415,0TT-437IJ1
SOR C 10.510,2TT-067GK, TT-083EP, TT-103EP, TT-116HF, TT-195DI, TT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-322GK, TT-386DN, TT-387DN, TT-390DN, TT-391DN, TT-457EP, TT-522DA, TT-568EO, TT-574EO, TT-639GX, TT-657EH, TT-658EH, TT-708CT, TT-722CZ, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK, TT-801GX, TT-854DA, TT-907CZ, TT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR33

Výsledný sumár

Počet vozidiel56
Počet prevádzkových vozidiel56 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,5 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel1 (1,8 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel45 (80,4 %)

Súhrn

Počet vozidiel 64
Počet prevádzkových vozidiel 64 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 9 (14,1 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 45 (70,3 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo