Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR BN 9.520148 rokovTT-947FP1
SOR BN 12200913 rokovTT-925DR, TT-926DR, TT-927DR3
SOR BN 12200814 rokovTT-045DO, TT-047DO, TT-511DN3
SOR BN 12200616 rokovTT-088CR1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR BN 1213,9TT-045DO, TT-047DO, TT-088CR, TT-511DN, TT-925DR, TT-926DR, TT-927DR7
SOR BN 9.58,0TT-947FP1

Výsledný sumár

Počet vozidiel8
Počet prevádzkových vozidiel8 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel13,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel8 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Prímestské a diaľkové autobusy (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE 12M20220 rokovTT-492JF, TT-497JF2 ❄️
Iveco First20211 rokTT-296IY, TT-990IX2 ❄️
20211 rokTT-639JA1 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20211 rokTT-771IX, TT-772IX2 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8 Line20193 rokyTT-471IE1 ❄️
SOR C 10,520184 rokyTT-116HF1❄️
Iveco Crossway 12 Line20184 rokyTT-235HG1❄️
Iveco Crossway 12 Line20175 rokovTT-930GU1❄️
SOR C 10,520166 rokovTT-067GK, TT-322GK, TT-639GX, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK6❄️
SOR C 10,520166 rokovTT-801GX1
Iveco Crossway 12 PRO20157 rokovTT-312GE1❄️
Iveco Crossway SFR160 12201210 rokovTT-451GA1❄️
SOR C 10.5201111 rokovTT-083EP, TT-103EP, TT-457EP, TT-568EO, TT-574EO5❄️
Iveco Crossway SFR160 12201111 rokovTT-425ER, TT-530ER, TT-608ER3❄️
Iveco Crossway SFR160 12201012 rokovTT-015EJ1❄️
SOR C 10.5201012 rokovTT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-657EH, TT-658EH6❄️
Iveco Crossway SFR160 12200913 rokovTT-051DZ, TT-052DZ, TT-053DZ, TT-790GP4❄️
Iveco Arway 12,8200913 rokovTT-514HN1❄️
SOR C 10.5200913 rokovTT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR4❄️
SOR C 10.5200814 rokovTT-390DN, TT-195DI, TT-386DN, TT-387DN, TT-391DN5❄️
Iveco Crossway SFR150 12200814 rokovNR-087JL1❄️
Iveco Crossway SFR160 12200814 rokovTT-488GP1
Iveco Crossway SFR160 12200814 rokovTT-611DN1❄️
Iveco Crossway SFR150 12.8200715 rokovTT-685DF, TT-681DA2
SOR C 10.5200715 rokovTT-854DA, TT-907CZ2
Iveco Crossway SFR160 12200715 rokovNR-123JI, NR-714JI2❄️
Karosa C 954E.1360200616 rokovTT-437IJ1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Arway 12.8M13,0TT-514HN1
Irisbus Crossway 12.8M15,0TT-681DA, TT-685DF2
Irisbus Crossway 12M11,5NR-087JL, NR-123JI, NR-714JI, TT-015EJ, TT-051DZ, TT-052DZ, TT-053DZ, TT-235HG, TT-312GE, TT-425ER, TT-451GA, TT-488GP, TT-530ER, TT-608ER, TT-611DN, TT-790GP, TT-930GU17
Iveco Crossway LE 10.8M3,0TT-471IE1
Iveco Crossway LE 12M0,5TT-492JF, TT-497JF, TT-771IX, TT-772IX4
Iveco First1,0TT-296IY, TT-990IX2
Karosa C 95416,0TT-437IJ1
SOR C 10.510,8TT-067GK, TT-083EP, TT-103EP, TT-116HF, TT-195DI, TT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-322GK, TT-386DN, TT-387DN, TT-390DN, TT-391DN, TT-457EP, TT-568EO, TT-574EO, TT-639GX, TT-657EH, TT-658EH, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK, TT-801GX, TT-854DA, TT-907CZ, TT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR30
SOR CN 10.51,0TT-639JA1

Výsledný sumár

Počet vozidiel59
Počet prevádzkových vozidiel59 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel9,9 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel8 (13,6 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel52 (88,1 %)

Súhrn

Počet vozidiel 67
Počet prevádzkových vozidiel 67 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,3 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 16 (23,9 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 52 (77,6 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo