Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR BN 9.520149 rokovTT-947FP1
SOR BN 9.5201013 rokovTT-402EG1
SOR BN 12200914 rokovTT-925DR, TT-926DR, TT-927DR3
SOR BN 12200815 rokovTT-045DO, TT-047DO, TT-511DN3

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR BN 1214,5TT-045DO, TT-047DO, TT-511DN, TT-925DR, TT-926DR, TT-927DR6
SOR BN 9.511,0TT-402EG, TT-947FP2

Výsledný sumár

Počet vozidiel8
Počet prevádzkových vozidiel8 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel13,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel8 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0 %)

Prímestské a diaľkové autobusy (stredisko Piešťany)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR ICN 10.520221 rokTT-422JJ, TT-435JJ, TT-736JI, TT-766JI4 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20221 rokTT-492JF, TT-497JF2 ❄️
Iveco First20212 rokyTT-296IY, TT-990IX2 ❄️
20212 rokyTT-639JA1 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20212 rokyTT-771IX, TT-772IX2 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8 Line20194 rokyTT-471IE1 ❄️
SOR C 10,520185 rokovTT-116HF1❄️
Iveco Crossway 12 Line20185 rokovTT-235HG1❄️
Iveco Crossway 12 Line20176 rokovTT-930GU1❄️
SOR C 10,520167 rokovTT-067GK, TT-322GK, TT-639GX, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK6❄️
SOR C 10,520167 rokovTT-801GX1
Iveco Crossway 12 PRO20158 rokovTT-312GE1❄️
Iveco Crossway SFR160 12201211 rokovTT-451GA1❄️
SOR C 10.5201112 rokovTT-083EP, TT-103EP, TT-457EP, TT-568EO, TT-574EO5❄️
Iveco Crossway SFR160 12201112 rokovTT-425ER, TT-530ER, TT-608ER3❄️
Iveco Crossway SFR160 12201013 rokovTT-015EJ1❄️
SOR C 10.5201013 rokovTT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-657EH, TT-658EH6❄️
Iveco Crossway SFR160 12200914 rokovTT-051DZ, TT-052DZ, TT-053DZ, TT-790GP4❄️
Iveco Arway 12,8200914 rokovTT-514HN1❄️
SOR C 10.5200914 rokovTT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR4❄️
SOR C 10.5200815 rokovTT-390DN, TT-195DI, TT-386DN, TT-391DN4❄️
Iveco Crossway SFR150 12200815 rokovNR-087JL1❄️
Iveco Crossway SFR160 12200815 rokovTT-488GP1
Iveco Crossway SFR160 12200815 rokovTT-611DN1❄️
SOR C 10.5200716 rokovTT-854DA1
Iveco Crossway SFR150 12.8200716 rokovTT-681DA1
Iveco Crossway SFR160 12200716 rokovNR-123JI, NR-714JI2❄️
Karosa C 954E.1360200617 rokovTT-437IJ1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Arway 12.8M14,0TT-514HN1
Irisbus Crossway 12.8M16,0TT-681DA1
Irisbus Crossway 12M12,5NR-087JL, NR-123JI, NR-714JI, TT-015EJ, TT-051DZ, TT-052DZ, TT-053DZ, TT-235HG, TT-312GE, TT-425ER, TT-451GA, TT-488GP, TT-530ER, TT-608ER, TT-611DN, TT-790GP, TT-930GU17
Iveco Crossway LE 10.8M4,0TT-471IE1
Iveco Crossway LE 12M1,5TT-492JF, TT-497JF, TT-771IX, TT-772IX4
Iveco First2,0TT-296IY, TT-990IX2
Karosa C 95417,0TT-437IJ1
SOR C 10.511,6TT-067GK, TT-083EP, TT-103EP, TT-116HF, TT-195DI, TT-206EB, TT-207EB, TT-208EB, TT-209EB, TT-322GK, TT-386DN, TT-390DN, TT-391DN, TT-457EP, TT-568EO, TT-574EO, TT-639GX, TT-657EH, TT-658EH, TT-778GK, TT-789GK, TT-797GK, TT-801GX, TT-854DA, TT-928DR, TT-931DR, TT-934DR, TT-948DR28
SOR CN 10.52,0TT-639JA1
SOR ICN 10.51,0TT-422JJ, TT-435JJ, TT-736JI, TT-766JI4

Výsledný sumár

Počet vozidiel60
Počet prevádzkových vozidiel60 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel12 (20 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel55 (92 %)

Súhrn

Počet vozidiel 68
Počet prevádzkových vozidiel 68 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,5 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 20 (29 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 55 (81 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo