Tarifné podmienky MHD v Piešťanoch

Platné od 1.9.2011

Základné informácie
Ceny cestovných lístkov (Tarifa)

Základné informácie

  • Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov, počet zastávok pri jednej jazde nie je obmedzený.
  • Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v predajni ARRIVA Trnava na autobusovej stanici v Piešťanoch. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je čiastočne nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča. Navyše prestup do 30 minút je zdarmaPri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma a tlačiareň vytlačí cestovný lístok, ktorý si je cestujúci povinný vziať.
  • Organizácia nástupu a výstupu v MHD: 


    • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča ako aj cestujúci s dopravnými kartami. Ostatné dvere sú určené iba pre výstup. S detským kočíkom sa nastupuje do stredných, alebo zadných dverí (podľa typu vozidla) so súhlasom vodiča. Vystupovanie prednými dverami sa neodporúča.
Obyčajný lístok zakúpený v hotovosti

Študenti (od 15 do 26 rokov) majú nárok na zľavnené cestovné, no musia si vybaviť v predajni ARRIVA Trnava žiacky preukaz alebo dopravnú kartu, ktorá ich oprávňuje cestovať so zľavou. K jej vydaniu je potrebné potvrdenie o návšteve školy (vydávané školou), fotka s rozmermi 2,5 x 3 cm a občiansky preukaz. Jej platnosť na každý školský rok sa predlžuje nalepením prolongačnej známky.

Za zľavu zo základného cestovného sa prepravujú

  • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
  • ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho
  • žiaci a študenti do 26. roku veku

Bezplatne sa prepravujú

  • poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR

Za batožinu, psa a kočík sa platí zľavnené cestovné.

Pokuta za cestovanie bez platného lístka je rovná 100-násobku obyčajného - celého cestovného lístka zakúpeného u vodiča, čiže 50,00 €, ak nie je v prepravnom poriadku určené inak.


Tarifa - platná od 1.9.2011

Typ lístkav hotovostis dopravnou kartou
Obyčajné (základné) cestovné (osoby staršie ako 15 rokov) 0,50 € 0,49 €
Osobitné cestovné (žiaci a študenti do 26 rokov, dôchodcovia do 70 rokov) 0,30 € 0,29 €
Občania nad 70 rokov 0,20 € 0,19 €
Cestovný lístok pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, jeho sprievodcu alebo vodiaceho psa, invalidný vozík alebo detský kočík držiteľa preukazu ŤTP a ŤZP-S 0,10 € 0,09 €
Cestovný lístok pre dieťa do 6 rokov 0,10 € 0,07 €
Batožina 0,20 € 0,17 €
Detský kočík 0,20 € 0,17 €
Pes (bez schránky) 0,20 € 0,17 €
 
Prestup do 30 min. pri platení bezkontaktnou čipovou kartou - 0,00 €
 
Vydanie dopravnej karty 3,50 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 3 dní 0,50 € + 20 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 30 dní 0,50 € + 35 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 0,50 € + 50 €

19.11.2011
-Daniel-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.