Vyskúšajte pripravované
Cestovné lístky

Základné informácie

Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov, počet zastávok pri jednej jazde nie je obmedzený.

Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v predajni ARRIVA Trnava na autobusovej stanici v Piešťanoch. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je čiastočne nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča. Navyše prestup do 30 minút je zdarmaPri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma a tlačiareň vytlačí cestovný lístok, ktorý si je cestujúci povinný vziať.

Študenti (od 15 do 26 rokov) majú nárok na zľavnené cestovné, no musia si vybaviť v predajni ARRIVA Trnava žiacky preukaz alebo dopravnú kartu, ktorá ich oprávňuje cestovať so zľavou. K jej vydaniu je potrebné potvrdenie o návšteve školy (vydávané školou), fotka s rozmermi 2,5 x 3 cm a občiansky preukaz. Jej platnosť na každý školský rok sa predlžuje nalepením prolongačnej známky.

Za zľavu zo základného cestovného sa prepravujú

  • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
  • ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho
  • žiaci a študenti do 26. roku veku

Bezplatne sa prepravujú

  • poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR

Za batožinu, psa a kočík sa platí zľavnené cestovné.

Pokuta za cestovanie bez platného lístka je rovná 100-násobku obyčajného - celého cestovného lístka zakúpeného u vodiča, čiže 50,00 €, ak nie je v prepravnom poriadku určené inak.

Organizácia nástupu a výstupu v MHD

Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča ako aj cestujúci s dopravnými kartami. Ostatné dvere sú určené iba pre výstup. S detským kočíkom sa nastupuje do druhých dverí so súhlasom vodiča. Vystupovanie prednými dverami sa neodporúča.


Tarifa - platná od 1.9.2011

Typ lístka v hotovosti s dopravnou kartou
Obyčajné (základné) cestovné (osoby staršie ako 15 rokov) 0,50 € 0,49 €
Osobitné cestovné (žiaci a študenti do 26 rokov, dôchodcovia do 70 rokov) 0,30 € 0,29 €
Občania nad 70 rokov 0,20 € 0,19 €
Cestovný lístok pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, jeho sprievodcu alebo vodiaceho psa, invalidný vozík alebo detský kočík držiteľa preukazu ŤTP a ŤZP-S 0,10 € 0,09 €
Cestovný lístok pre dieťa do 6 rokov 0,10 € 0,07 €
Batožina 0,20 € 0,17 €
Detský kočík 0,20 € 0,17 €
Pes (bez schránky) 0,20 € 0,17 €
 
Prestup do 30 min. pri platení bezkontaktnou čipovou kartou - 0,00 €
 
Vydanie dopravnej karty 3,50 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 3 dní 0,50 € + 20 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 30 dní 0,50 € + 35 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 0,50 € + 50 €

19.11.2011
-Daniel-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.