Kam chcete cestovať?

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ako hodnotíte rozmiestnenie nových označovačov cestovných lístkov, ktoré budú v budúcnosti umožňovať platbu platobnou kartou vo vozidlách MHD?
Nový označovač R&G

Nové fotografie a materiály

Viac