Cestovné poriadky

Trolejbusy

1 3 4 5 6 7 14 16

Autobusy a trolejbusy

67

Autobusy

Autobusy pre vymedzený okruh cestujúcich

25 35

Nočné linky

50

Kombinované linky

  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky