Historický kalendár na obdobie 24. november - 2. december

1.12.1953

Pred 69 rokmi

  • Bolo zmenené trasovanie liniek MHD v Žiline. Trasy šiestich liniek boli upravené tak, aby bol umožnený plynulý prechod z autobusovej dopravy na trolejbusovú.