Zastávky na znamenie

Ak ide o zastávku, kde vozidlo zastavuje len na znamenie, cestujúci, ktorý chce nastúpiť do vozidla, musí stáť na nástupišti zastávky tak, aby ho vodič mohol vidieť a zdvihnutím ruky signalizovať, že chce nastúpiť do vozidla; cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke z vozidla vystúpiť, musí dať vodičovi včas určené znamenie signalizačným zariadením vozidla. (Prepravný poriadok, čl. IV, ods. 10)

V súčasnosti je v sieti denných liniek žilinskej MHD 28 zastávok na znamenie, konkrétne:

Zastávka Linky
 Bánovská cesta  26
 Bratislavská  24
 Cestárska   27, 29, 31
 Farebná  27
 Hôrecká  6, 7, 16
 Hričovská  29
 Hviezdoslavova  31
 Hyza  31
 Internátna  30
 K cintorínu  21
 Kragujevská  27, 31
 Motel Šibenice  31
 Na Horevaží, TESCO hypermarket  31
 Oceliarska  24, 29
 Pod Kozinom  29
 Pod vinicou  27
 Pri Kysuci  30
 Priehrada  29
 Prieložná  29
 Priemyselná  29
 Prípojná  27
 Rázcestie Hričov  29
 Rázusova  27, 31
 Rosinky  24
 Salaš  27
 Saleziánska  22
 Šibenice, STK  31
 Žilinská univerzita*  1, 4, 7, 14, 67

*Platí v pracovných dňoch po 18:00 a v soboty, nedele a sviatky.

Na nočnej linke 50 sú všetky zastávky na znamenie.