Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M Hybrid20182 roky151–16616 ❄️
Škoda Perun 26SH0120182 roky351–3522 ❄️
Solaris New Urbino 1220182 roky61–7414 ❄️
Solaris Urbino 12 III20146 rokov25–295 ❄️
Karosa B 961E.1970200614 rokov114–1163
Irisbus PU09D1 Citelis 18M200614 rokov117–1182
Irisbus SFR115 Iliade RTX200317 rokovZA-469BR1❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 18M14,0117–1182
Irisbus Iliade17,0ZA-469BR1
Iveco Urbanway 12M Hybrid2,0151–16616
Karosa B 961E14,0114–1163
Škoda Perun 26SH2,0351–3522
Solaris New Urbino 122,061–7414
Solaris Urbino 126,025–295

Výsledný sumár

Počet vozidiel43
Počet prevádzkových vozidiel43 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,2 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel39 (90,7 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel38 (88,4 %)

Trolejbusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Škoda 26TrA Solaris20200 rokov301–3022 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20191 rok281–282, 284–2854 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20191 rok288, 290–2924 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20182 roky276–277, 287, 2894 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20182 roky283, 2862 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20173 roky266–27510 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20173 roky278–2803 ❄️
Škoda 30 Tr SOR20137 rokov261–2644
Škoda 31 Tr SOR20137 rokov2651
Škoda 31 Tr SOR20128 rokov251–2577
Škoda 30 Tr SOR20128 rokov258–2603
Škoda 14 Tr 14/7199426 rokov2131💙
Škoda 15 Tr 10/7199426 rokov2281💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Škoda 26 Tr Solaris1,5278–286, 301–30211
Škoda 27 Tr Solaris2,3266–277, 287–29218
Škoda 30 Tr SOR7,4258–2647
Škoda 31 Tr SOR7,9251–257, 2658

Výsledný sumár

Počet vozidiel46
Počet prevádzkových vozidiel44 (95,7 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,0 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel44 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel29 (65,9 %)

Súhrn

Počet vozidiel 89
Počet prevádzkových vozidiel 87 (97,8 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 4,1 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 83 (95,4 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 67 (77,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo