Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M Hybrid20185 rokov151–16616 ❄️
Škoda Perun 26SH0120185 rokov351–3522 ❄️
Solaris New Urbino 1220185 rokov61–7414 ❄️
Solaris Urbino 12 III20149 rokov25–295 ❄️
Karosa B 961E.1970200617 rokov1151
Irisbus PU09D1 Citelis 18M200617 rokov117–1182
Irisbus SFR115 Iliade RTX200320 rokovZA-469BR1❄️
Karosa B 732.1654199627 rokov891💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 18M17,0117–1182
Irisbus Iliade20,0ZA-469BR1
Iveco Urbanway 12M Hybrid5,0151–16616
Karosa B 961E17,01151
Škoda Perun 26SH5,0351–3522
Solaris New Urbino 125,061–7414
Solaris Urbino 129,025–295

Výsledný sumár

Počet vozidiel42
Počet prevádzkových vozidiel41 (98 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel6,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel39 (95 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel38 (93 %)

Trolejbusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Škoda 26TrA Solaris20203 roky301–3022 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20194 roky281–282, 284–2854 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20194 roky288, 290–2924 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20185 rokov276–277, 287, 2894 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20185 rokov283, 2862 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20176 rokov266–27510 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20176 rokov278–2803 ❄️
Škoda 30 Tr SOR201310 rokov261–2644
Škoda 31 Tr SOR201310 rokov2651
Škoda 31 Tr SOR201211 rokov251–2577
Škoda 30 Tr SOR201211 rokov258–2603
Škoda 14 Tr 14/7199429 rokov2131💙
Škoda 15 Tr 10/7199429 rokov2281💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Škoda 26 Tr Solaris4,5278–286, 301–30211
Škoda 27 Tr Solaris5,3266–277, 287–29218
Škoda 30 Tr SOR10,4258–2647
Škoda 31 Tr SOR10,9251–257, 2658

Výsledný sumár

Počet vozidiel46
Počet prevádzkových vozidiel44 (96 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel7,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel44 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel29 (66 %)

Regionálne autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE Line 12M20221 rokZA-531KD, ZA-532KD, ZA-564KD, ZA-608KD, ZA-620KD5 ❄️
Iveco Crossway LE Line 12M20212 rokyZA-055JN, ZA-114JN, ZA-115JN, ZA-224JN, ZA-286JN, ZA-290JN, ZA-293JN, ZA-294JN, ZA-298JN, ZA-299JN, ZA-301JN, ZA-303JN, ZA-468JM13 ❄️
Iveco Crossway Line 10,8M20212 rokyZA-180JN, ZA-191JN, ZA-193JN, ZA-263JN, ZA-264JN, ZA-265JN, ZA-269JN, ZA-274JN, ZA-275JN, ZA-277JN, ZA-281JN, ZA-282JN, ZA-283JN, ZA-284JN, ZA-291JN, ZA-302JN, ZA-308JN17❄️
Iveco Crossway Line 10,8M20203 rokyZA-002JC, ZA-067JD, ZA-083JD, ZA-084JD, ZA-089JB, ZA-112IX, ZA-112JB, ZA-113JB, ZA-136JC, ZA-197JD, ZA-312JC, ZA-559JC, ZA-848JC13❄️
Iveco Crossway LE Line 10,8M20203 rokyZA-028JC, ZA-110JB, ZA-114JB, ZA-137JC, ZA-141JC, ZA-143JC, ZA-148JC, ZA-152JC, ZA-154JC, ZA-155JC, ZA-165JC, ZA-166JC, ZA-168JC, ZA-169JC, ZA-890JC15 ❄️
Iveco Crossway Line 12M20203 rokyZA-142JC, ZA-149JC2❄️
Iveco Crossway Line 10,8M20185 rokovZA-061HZ, ZA-134IB, ZA-136IB, ZA-138IB, ZA-310IA, ZA-331IB, ZA-332IB, ZA-334IB, ZA-339IB, ZA-341IB, ZA-342IB, ZA-348IB, ZA-350IB, ZA-352IB, ZA-353IB, ZA-358IB, ZA-760IA, ZA-763IA, ZA-919IB, ZA-926IB, ZA-930IB, ZA-934IB, ZA-937IB, ZA-940IB, ZA-943IB25❄️
Iveco Crossway LE Line 10,8M20185 rokovZA-354IB, ZA-357IB, ZA-359IB, ZA-916IB, ZA-917IB, ZA-927IB, ZA-929IB, ZA-935IB, ZA-938IB, ZA-939IB10 ❄️
Iveco Crossway Line 10,8M20176 rokovZA-020HL, ZA-066HL, ZA-068HL, ZA-075HL, ZA-087HL, ZA-089HL, ZA-105HL, ZA-107HL, ZA-108HL, ZA-115HL, ZA-314HL, ZA-318HL, ZA-323HL, ZA-334HL, ZA-335HL, ZA-341HL, ZA-346HL, ZA-348HL, ZA-349HL, ZA-350HL, ZA-640HK, ZA-765HJ, ZA-804HK23❄️
Iveco Crossway LE Line 10,8M20176 rokovZA-057HL, ZA-080HL, ZA-763HK, ZA-771HK, ZA-811HK5 ❄️
Iveco Crossway Line 12M20176 rokovZA-321HL, ZA-663HK2❄️
Iveco Crossway Line 10,8M20167 rokovZA-006HB, ZA-008HB, ZA-011HB, ZA-013HB, ZA-016HB, ZA-198HA, ZA-211HA, ZA-222HA, ZA-485GZ, ZA-869GZ, ZA-957HA, ZA-961HA, ZA-963HA, ZA-964HA, ZA-966HA, ZA-967HA, ZA-971HA, ZA-979HA, ZA-991HA, ZA-997HA20❄️
Iveco Crossway Line 12M20158 rokovZA-454GO, ZA-724GO2❄️
Iveco Crossway Line 10,8M20158 rokovZA-718GO, ZA-731GO2❄️
Irisbus Crossway 10,6M201112 rokovZA-731EU, ZA-732EU, ZA-733EU, ZA-734EU, ZA-735EU, ZA-736EU6❄️
Irisbus Crossway 10,6M200914 rokovZA-638EE, ZA-640EE, ZA-641EE, ZA-642EE, ZA-643EE, ZA-644EE, ZA-647EE, ZA-648EE, ZA-649EE, ZA-651EE, ZA-652EE, ZA-653EE, ZA-654EE, ZA-655EE, ZA-657EE, ZA-658EE, ZA-659EE, ZA-660EE, ZA-665EE, ZA-667EE, ZA-668EE, ZA-669EE, ZA-670EE, ZA-671EE, ZA-673EE, ZA-674EE, ZA-675EE, ZA-677EE, ZA-678EE, ZA-679EE, ZA-681EE, ZA-682EE, ZA-683EE, ZA-684EE, ZA-685EE, ZA-686EE, ZA-687EE, ZA-688EE, ZA-689EE, ZA-690EE, ZA-692EE, ZA-693EE, ZA-695EE, ZA-696EE, ZA-697EE, ZA-698EE46❄️
Irisbus Crossway 10,6M200815 rokovZA-433DO, ZA-434DO, ZA-435DO, ZA-438DO, ZA-439DO, ZA-459DO, ZA-460DO, ZA-463DO, ZA-464DO, ZA-465DO, ZA-467DO, ZA-468DO, ZA-486DO, ZA-487DO, ZA-491DO, ZA-494DO, ZA-495DO, ZA-497DO, ZA-498DO, ZA-499DO, ZA-519DO, ZA-521DO, ZA-523DO, ZA-524DO, ZA-527DO, ZA-528DO, ZA-529DO, ZA-531DO, ZA-532DO, ZA-533DO30❄️
Karosa ŠD 11 2040198043 rokovZA-043HN1💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway 10,6M14,2ZA-433DO, ZA-434DO, ZA-435DO, ZA-438DO, ZA-439DO, ZA-459DO, ZA-460DO, ZA-463DO, ZA-464DO, ZA-465DO, ZA-467DO, ZA-468DO, ZA-486DO, ZA-487DO, ZA-491DO, ZA-494DO, ZA-495DO, ZA-497DO, ZA-498DO, ZA-499DO, ZA-519DO, ZA-521DO, ZA-523DO, ZA-524DO, ZA-527DO, ZA-528DO, ZA-529DO, ZA-531DO, ZA-532DO, ZA-533DO, ZA-638EE, ZA-640EE, ZA-641EE, ZA-642EE, ZA-643EE, ZA-644EE, ZA-647EE, ZA-648EE, ZA-649EE, ZA-651EE, ZA-652EE, ZA-653EE, ZA-654EE, ZA-655EE, ZA-657EE, ZA-658EE, ZA-659EE, ZA-660EE, ZA-665EE, ZA-667EE, ZA-668EE, ZA-669EE, ZA-670EE, ZA-671EE, ZA-673EE, ZA-674EE, ZA-675EE, ZA-677EE, ZA-678EE, ZA-679EE, ZA-681EE, ZA-682EE, ZA-683EE, ZA-684EE, ZA-685EE, ZA-686EE, ZA-687EE, ZA-688EE, ZA-689EE, ZA-690EE, ZA-692EE, ZA-693EE, ZA-695EE, ZA-696EE, ZA-697EE, ZA-698EE, ZA-731EU, ZA-732EU, ZA-733EU, ZA-734EU, ZA-735EU, ZA-736EU82
Iveco Crossway LE Line 10,8M4,2ZA-028JC, ZA-057HL, ZA-080HL, ZA-110JB, ZA-114JB, ZA-137JC, ZA-141JC, ZA-143JC, ZA-148JC, ZA-152JC, ZA-154JC, ZA-155JC, ZA-165JC, ZA-166JC, ZA-168JC, ZA-169JC, ZA-354IB, ZA-357IB, ZA-359IB, ZA-763HK, ZA-771HK, ZA-811HK, ZA-890JC, ZA-916IB, ZA-917IB, ZA-927IB, ZA-929IB, ZA-935IB, ZA-938IB, ZA-939IB30
Iveco Crossway LE Line 12M1,7ZA-055JN, ZA-114JN, ZA-115JN, ZA-224JN, ZA-286JN, ZA-290JN, ZA-293JN, ZA-294JN, ZA-298JN, ZA-299JN, ZA-301JN, ZA-303JN, ZA-468JM, ZA-531KD, ZA-532KD, ZA-564KD, ZA-608KD, ZA-620KD18
Iveco Crossway Line 10,8M4,9ZA-002JC, ZA-006HB, ZA-008HB, ZA-011HB, ZA-013HB, ZA-016HB, ZA-020HL, ZA-061HZ, ZA-066HL, ZA-067JD, ZA-068HL, ZA-075HL, ZA-083JD, ZA-084JD, ZA-087HL, ZA-089HL, ZA-089JB, ZA-105HL, ZA-107HL, ZA-108HL, ZA-112IX, ZA-112JB, ZA-113JB, ZA-115HL, ZA-134IB, ZA-136IB, ZA-136JC, ZA-138IB, ZA-180JN, ZA-191JN, ZA-193JN, ZA-197JD, ZA-198HA, ZA-211HA, ZA-222HA, ZA-263JN, ZA-264JN, ZA-265JN, ZA-269JN, ZA-274JN, ZA-275JN, ZA-277JN, ZA-281JN, ZA-282JN, ZA-283JN, ZA-284JN, ZA-291JN, ZA-302JN, ZA-308JN, ZA-310IA, ZA-312JC, ZA-314HL, ZA-318HL, ZA-323HL, ZA-331IB, ZA-332IB, ZA-334HL, ZA-334IB, ZA-335HL, ZA-339IB, ZA-341HL, ZA-341IB, ZA-342IB, ZA-346HL, ZA-348HL, ZA-348IB, ZA-349HL, ZA-350HL, ZA-350IB, ZA-352IB, ZA-353IB, ZA-358IB, ZA-485GZ, ZA-559JC, ZA-640HK, ZA-718GO, ZA-731GO, ZA-760IA, ZA-763IA, ZA-765HJ, ZA-804HK, ZA-848JC, ZA-869GZ, ZA-919IB, ZA-926IB, ZA-930IB, ZA-934IB, ZA-937IB, ZA-940IB, ZA-943IB, ZA-957HA, ZA-961HA, ZA-963HA, ZA-964HA, ZA-966HA, ZA-967HA, ZA-971HA, ZA-979HA, ZA-991HA, ZA-997HA100
Iveco Crossway Line 12M5,7ZA-142JC, ZA-149JC, ZA-321HL, ZA-454GO, ZA-663HK, ZA-724GO6

Výsledný sumár

Počet vozidiel237
Počet prevádzkových vozidiel236 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel7,8 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel48 (20 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel236 (100 %)

Súhrn

Počet vozidiel 325
Počet prevádzkových vozidiel 321 (99 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 7,6 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 131 (41 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 303 (94 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo