Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M Hybrid20182 roky151–16616 ❄️
Škoda Perun 26SH0120182 roky351–3522 ❄️
Solaris New Urbino 1220182 roky61–7414 ❄️
Solaris Urbino 12 III20146 rokov25–295 ❄️
Irisbus PS09D1 Citelis 12M200713 rokov241
Karosa B 961E.1970200614 rokov114–1163
Irisbus PU09D1 Citelis 18M200614 rokov117–1182
Karosa B 952E.1718200614 rokov16, 202
Irisbus PS09D2 Citelis Line200614 rokov211
Karosa B 952E.1718200515 rokov12, 142
Irisbus PS09D1 City bus 12M200416 rokov081
Karosa B 952.1714200317 rokov01–02, 043
Irisbus SFR115 Iliade RTX200317 rokovZA-469BR1❄️
Karosa B 932E.1690199921 rokov361
Karosa B 732.1654199624 rokov891💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M13,0241
Irisbus Citelis 18M14,0117–1182
Irisbus Citelis Line14,0211
Irisbus City bus 12M16,0081
Irisbus Iliade17,0ZA-469BR1
Iveco Urbanway 12M Hybrid2,0151–16616
Karosa B 93221,0361
Karosa B 95215,601–02, 04, 12, 14, 16, 207
Karosa B 961E14,0114–1163
Škoda Perun 26SH2,0351–3522
Solaris New Urbino 122,061–7414
Solaris Urbino 126,025–295

Výsledný sumár

Počet vozidiel55
Počet prevádzkových vozidiel54 (98,2 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel6,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel42 (77,8 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel38 (70,4 %)

Trolejbusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Škoda 26TrA Solaris20200 rokov301–3022 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20191 rok281–282, 284–2854 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20191 rok288, 290–2924 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20182 roky276–277, 287, 2894 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20182 roky283, 2862 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20173 roky266–27510 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20173 roky278–2803 ❄️
Škoda 30 Tr SOR20137 rokov261–2644
Škoda 31 Tr SOR20137 rokov2651
Škoda 31 Tr SOR20128 rokov251–2577
Škoda 30 Tr SOR20128 rokov258–2603
Škoda 14 Tr 14/7199426 rokov2131💙
Škoda 15 Tr 10/7199426 rokov2281💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Škoda 26 Tr Solaris1,5278–286, 301–30211
Škoda 27 Tr Solaris2,3266–277, 287–29218
Škoda 30 Tr SOR7,4258–2647
Škoda 31 Tr SOR7,9251–257, 2658

Výsledný sumár

Počet vozidiel46
Počet prevádzkových vozidiel44 (95,7 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,0 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel44 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel29 (65,9 %)

Súhrn

Počet vozidiel 101
Počet prevádzkových vozidiel 98 (97,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 5,4 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 86 (87,8 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 67 (68,4 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo