Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M Hybrid20183 roky151–16616 ❄️
Škoda Perun 26SH0120183 roky351–3522 ❄️
Solaris New Urbino 1220183 roky61–7414 ❄️
Solaris Urbino 12 III20147 rokov25–295 ❄️
Karosa B 961E.1970200615 rokov114–1163
Irisbus PU09D1 Citelis 18M200615 rokov117–1182
Irisbus SFR115 Iliade RTX200318 rokovZA-469BR1❄️
Karosa B 732.1654199625 rokov891💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 18M15,0117–1182
Irisbus Iliade18,0ZA-469BR1
Iveco Urbanway 12M Hybrid3,0151–16616
Karosa B 961E15,0114–1163
Škoda Perun 26SH3,0351–3522
Solaris New Urbino 123,061–7414
Solaris Urbino 127,025–295

Výsledný sumár

Počet vozidiel44
Počet prevádzkových vozidiel43 (97,7 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel5,2 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel39 (90,7 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel38 (88,4 %)

Trolejbusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Škoda 26TrA Solaris20201 rok301–3022 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20192 roky281–282, 284–2854 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20192 roky288, 290–2924 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20183 roky276–277, 287, 2894 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20183 roky283, 2862 ❄️
Škoda 27 Tr Solaris20174 roky266–27510 ❄️
Škoda 26 Tr Solaris20174 roky278–2803 ❄️
Škoda 30 Tr SOR20138 rokov261–2644
Škoda 31 Tr SOR20138 rokov2651
Škoda 31 Tr SOR20129 rokov251–2577
Škoda 30 Tr SOR20129 rokov258–2603
Škoda 14 Tr 14/7199427 rokov2131💙
Škoda 15 Tr 10/7199427 rokov2281💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Škoda 26 Tr Solaris2,5278–286, 301–30211
Škoda 27 Tr Solaris3,3266–277, 287–29218
Škoda 30 Tr SOR8,4258–2647
Škoda 31 Tr SOR8,9251–257, 2658

Výsledný sumár

Počet vozidiel46
Počet prevádzkových vozidiel44 (95,7 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel5,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel44 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel29 (65,9 %)

Súhrn

Počet vozidiel 90
Počet prevádzkových vozidiel 87 (96,7 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 5,1 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 83 (95,4 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 67 (77,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
💙 historické vozidlo