Cestovné lístky Integrovanej dopravy Žilinského krajaCestovné lístky na jednu cestu v zóne Žilina (zóna 100)

Do zóny 100 je zaradené celé mesto Žilina. Pre prepravu v rámci zóny 100 je možné využívať ako všetky autobusové a trolejbusové linky MHD, tak aj prímestské linky dopravcu SAD Žilina a vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko na území mesta.

Cestovné lístky na jednu cestu - papierové

Časová platnosť Zónová platnosť Základný Zľavnený
12 minút 100 - len MHD 0,90 € 0,60 €
60 minút 100 - MHD, SAD, ZSSK 1,00 € 0,70 €
60 minút kombinovaný (osoba + batožina/pes) 100 - MHD, SAD, ZSSK 1,20 € -
60 minút (zakúpený u vodiča MHD) 100 - MHD, SAD, ZSSK 2,00 € -

Základné pravidlá jednorazových cestovných lístkov v Žiline:

 • cestovné a dovozné sa platí mimo vozidla s výnimkou:
  • doplnkového predaja u vodiča MHD,
  • prvej cesty prímestskou autobusovou dopravou,
  • prvej cesty vlakom v prípade, že v stanici nebola otvorená, príp. vôbec nie je osobná pokladnica,
 • cestovné lístky sú prestupné počas celej doby časovej platnosti lístka,
 • 12-minútové cestovné lístky sú platné len na linkách MHD,
 • 60-minútové cestovné lístky platia na všetkých integrovaných linkách v rámci mesta Žilina,
 • preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify.

Jednorazové cestovné lístky sú v papierovej podobe a ich predaj je zabezpečený na predajných miestachv automatoch, v zmluvnej predajnej sieti – novinových stánkoch, vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy, vo vlakoch a v osobných pokladniciach ZSSK. V prípade potreby je možné zakúpiť si cestovný lístok aj v doplnkovom predaji u vodiča MHD, avšak v takomto prípade je cena vyššia.

Jednorazové papierové cestovné lístky zakúpené v predpredaji platia v rámci tarifnej oblasti MESTO Žilina v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a vlakoch iba pri prestupe z MHD Žilina, t.j. ak boli pri predchádzajúcej jazde označené vo vozidle DPMŽ. 

Po nástupe do vozidla MHD je potrebné si na cestovnom lístku v označovači vyznačiť jeho použitie. Označovače sa nachádzajú na prídržných tyčiach pri dverách. Cestovný lístok sa vkladá do označovača v smere šípky, farebnou stranou hore. Označenie lístka je automatické a trvá cca 1 sekundu. Po označení sa na obrazovke označovača zobrazí informácia o tom, že cestovný lístok bol označený. Označovač na cestovný lístok vytlačí nasledovné údaje: aktuálny čas, deň v roku, číslo spoja, linku a zastávku.

Cestovné lístky na jednu cestu - elektronické

Časová platnosť Zónová platnosť Základný Zľavnený
12 minút 100 - len MHD 0,65 € 0,45 €
60 minút 100 - MHD, SAD, ZSSK 0,75 € 0,55 €
60 minút kombinovaný (osoba + batožina/pes) 100 - MHD, SAD, ZSSK 0,95 € -

Základné pravidlá elektronických cestovných lístkov MHD v Žiline:

 • nákup elektronického cestovného lístku je možný vo vozidlách priložením dopravnej alebo platobnej karty k označovaču cestovných lístkov,
 • nákup elektronického cestovného lístku prostredníctvom platobnej karty (VISA a Mastercard) je možný len v žltých označovačoch,
 • nákup elektronického cestovného lístku prostredníctvom dopravnej karty je možný len po predchádzajúcom aktivovaní funkcie elektronickej peňaženky a dobití kreditu na kartu,
 • minimálna výška vkladu na kartu je 5 €,
 • prostredníctvom jednej karty je možné zakúpiť aj eCL pre spolucestujúceho,
 • cestovné lístky sú prestupné počas celej doby časovej platnosti lístka,
 • preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify.

Predaj dopravných kariet a dobíjanie kreditu je možné zrealizovať v predajných miestach, v e-shope dopravcu alebo u vodiča prímestskej autobusovej dopravy.

SMS lístok

Časová platnosť Zónová platnosť Základný Návod na zakúpenie
60 minút 100 - len MHD 1,30 € prázdna SMS na číslo 1155

S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať a platí aj na nočné spoje. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje.

Základné podmienky využívania SMS lístka:

 • cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s lístkom, pričom lístok by mal byť doručený cca do 2 minút od odoslania SMS správy,
 • služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov,
 • SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za psa,
 • z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS lístkov, koľkokrát bola zaslaná príslušná SMS správa na číslo 1155,
 • získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1155, alebo e-mailom smslistok@dpmz.sk,
 • preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný,
 • dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné,

daňový doklad je možné vytlačiť si na stránke poskytovateľa služby.


Cestovné lístky na jednu cestu v regióne (zóny 99 až 105, 201 až 208)

Jednorazové cestovné lístky pre cesty do regiónu nateraz nie sú súčasťou integrovanej tarify IDŽK a riadia sa výhradne cenovými výmermi jednotlivých dopravcov. 

Cestovné lístky na jednu cestu - zakúpené vo vozidle SAD Žilina

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu zakúpených vo vozidle prímestskej autobusovej dopravy dopravcu SAD Žilina je ohraničená počtom kilometrov. Cestujúci môže v prípade nákupu cestovného lístka platobnou alebo dopravnou kartou jedenkrát prestúpiť, pričom prestup musí byť realizovaný do 30 minút. Cestujúcemu bude následne odpustená základná sadzba cestovného a zaplatí len prejdenú kilometrickú vzdialenosť. V prípade nákupu v hotovosti je cestovný lístok neprestupný.

Podľa novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá je v platnosti od 1. júla 2022 sa výsledná cena cestovného platená v hotovosti nezaokrúhľuje.

  Základné cestovné Zľavnené cestovné
  v hotovosti elektronicky v hotovosti elektronicky
základná sadzba cestovného 0,60 € 0,47 € 0,45 € 0,33 €
1 km 0,65 € 0,51 € 0,47 € 0,35 €
2 km 0,70 € 0,55 € 0,49 € 0,37 €
3 km 0,75 € 0,59 € 0,51 € 0,39 €
4 km 0,80 € 0,63 € 0,53 € 0,41 €
5 km 0,85 € 0,67 € 0,55 € 0,43 €
6 km 0,90 € 0,71 € 0,57 € 0,45 €
7 km 0,95 € 0,75 € 0,59 € 0,47 €
8 km 1,00 € 0,79 € 0,61 € 0,49 €
9 km 1,05 € 0,83 € 0,63 € 0,51 €
10 km 1,10 € 0,87 € 0,65 € 0,53 €
11 km 1,15 € 0,91 € 0,67 € 0,55 €
12 km 1,20 € 0,95 € 0,69 € 0,57 €
13 km 1,25 € 0,99 € 0,71 € 0,59 €
14 km 1,30 € 1,03 € 0,73 € 0,61 €
15 km 1,35 € 1,07 € 0,75 € 0,63 €
16 km 1,40 € 1,11 € 0,77 € 0,65 €
17 km 1,45 € 1,15 € 0,79 € 0,67 €
18 km 1,50 € 1,19 € 0,81 € 0,69 €
19 km 1,55 € 1,23 € 0,83 € 0,71 €
20 km 1,60 € 1,27 € 0,85 € 0,73 €
každý ďalší kilometer + 0,05 € + 0,04 € + 0,02 € + 0,02 €
 
Osobitné cestovné (deti do 6 r.) 0,05 €
Osobitné cestovné (občania nad 70 r.) 0,35 €
Osobitné cestovné (ŤZP, ŤZP-S) v hotovosti 0,60 € elektronicky 0,47 €

Cestovné lístky na jednu cestu - železnice

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu zakúpených v osobnej pokladnici ZSSK, v stacionárnom automate alebo vo vlaku je ohraničená počtom kilometrov. Cestujúci môže v prípade nákupu cestovného lístka prestupovať podľa potrieb požadovaného spojenia, pre ktoré bol lístok vydaný.

Pre cesty do 60 kilometrov vo vlakoch kategórií Os a REx sa uplatňuje znížená tarifa "Cestovné REGIONAL", ktorá v súčasnosti pokrýva všetky možné spojenia v rámci železničných liniek zapojených do IDŽK. Cestovné je možné v osobných pokladniciach uhrádzať v hotovosti alebo platobnou kartou, v stacionárnych automatoch len v hotovosti - minciach, vo vlaku iba v hotovosti a prostredníctvom mobilnej aplikácie Ideme vlakom/e-shopu len platobnou kartou cez platobnú bránu vybavenú protokolom 3D secure. V súlade s platnou tarifou ZSSK platí na všetkých železničných linkách integrovaných do IDŽK aj bezplatná preprava.

  Cena cestovného
do 6 km 0,50 €
7 km 0,55 €
8 km 0,60 €
9 km 0,65 €
10 km 0,70 €
11 km 0,75 €
12 km 0,80 €
13 km 0,85 €
14 km 0,90 €
15 km 0,90 €
každý ďalší kilometer + 0,05 €
27 km 1,50 €
28 km 1,50 €
každý ďalší kilometer + 0,05 €
40 km 2,10 €
41 km 2,10 €
každý ďalší kilometer + 0,05 €
53 km 2,70 €
54 km 2,70 €
každý ďalší kilometer + 0,05 €
60 km 3,00 €

Denné cestovné lístky

Časová platnosť Zónová platnosť
Obyčajný Zľavnený
24 hodín
mesto Žilina
zóna 100 4,00 € -
24 hodín celosieťový 8,00 € 5,00 €
72 hodín celosieťový 22,00 € 14,00 €

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky podľa zakúpenej tarify.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť v papierovej aj elektronickej podobe nasledujúcimi spôsobmi:

 • v autobusoch prímestskej dopravy, vo vlakoch, v osobných pokladniciach ZSSK či na predajných miestach SAD Žilina,
  • tieto lístky sú platné od momentu výdaja a neoznačujú sa v označovači,
 • v automatoch DPMŽ,
  • tieto lístky je nutné označiť pri nástupe do vozidla MHD,
 • v žltých označovačoch vo vozidlách DPMŽ,
  • tieto lístky sú platné od momentu zakúpenia,
  • týmto spôsobom je možné zakúpiť iba denný lístok s platnosťou v zóne 100.

Vo vlakoch linky S4 (Žilina - Rajec) je možné si zakúpiť aj samostatný 24-hodinový lístok v hodnote 2,00 €, ktorý je platný 24 hodín od označenia v označovači vo všetkých spojoch na danej trati. Lístok je možné si zakúpiť buď v osobných pokladniciach, alebo u rušňovodiča vlaku.


Predplatné cestovné lístky (PCL)

Predplatné lístky v MHD Žilina

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD v Žiline. Platí na časové obdobie, na ktoré bol vydaný. V ponuke je niekoľko typov predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať PCL s časovou platnosťou, ktorá je preň najvýhodnejšia.

Predplatný CL Časová platnosť Základný Zľavnený Prenosný ŤZP
Mesačný 30 dní 20,00 € 15,00 € 30,00 € -
Štvrťročný 90 dní 58,00 € 42,00 € 91,00 € -
Ročný 365 dní 231,00 € 166,00 € 365,00 € 15,00 €

Predplatné lístky platia aj na nočných spojochPredplatné cestovné lístky nie je potrebné vo vozidle označovať. Na jednu dopravnú kartu môže počas jednej cesty cestovať maximálne jedna osoba.

Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť na predajných miestach alebo v e-shope DPMŽ. Jej cena je 5,50 €. Pri vybavovaní je potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Študenti si môžu predplatný lístok zakúpiť aj na kartu ISIC s čipom staršieho typu (Mifare Standard).

Platnosť predplatného cestovného lístku začína plynúť od dátumu jeho vydania, prípadne od dátumu, ktorý si určí cestujúci. Predplatný cestovný lístok platí na neobmedzený počet ciest počas svojej doby platnosti. Platnosť predplatného lístku si cestujúci môže overiť priložením karty k označovaču vo vozidle, na predajných miestach dopravcu alebo prostredníctvom e-shopu DPMŽ.

Prenosné predplatné cestovné lístky sú predávané na dopravnú kartu, ktorá ale nie je viazaná na konkrétnu osobu. Využívať prenosný predplatný cestovný lístok tak môže viacero osôb (napr. členov domácnosti).

Predplatné lístky v MHD Čadca

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD v Čadci. Platí na časové obdobie, na ktoré bol vydaný. V ponuke je niekoľko typov predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať PCL s časovou platnosťou, ktorá je preň najvýhodnejšia.

Predplatný CL Časová platnosť Základný Zľavnený Prenosný
Mesačný 30 dní 15,00 € 9,00 € 20,00 €
Štvrťročný 90 dní 41,00 € 25,00 € 53,00 €
Ročný 365 dní 143,00 € 89,00 € 185,00 €

Predplatné cestovné lístky si je potrebné pri nástupe do vozidl MHD Čadca validovať priložením karty k označovaču. Platnosť predplatného cestovného lístku začína plynúť od dátumu jeho vydania, prípadne od dátumu, ktorý si určí cestujúci. Predplatný cestovný lístok platí na neobmedzený počet ciest počas svojej doby platnosti.

Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť na predajných miestach SAD Žilina alebo v e-shope dopravcu. Vo vozidle si je možné predplatný lístok zakúpiť len v prípade, že bol už predtým zakúpený na predajnom mieste alebo v e-shope, tzn. vo vozidle je možné iba jeho predĺženie. Cena dopravnej karty je 5,50 €. Pri vybavovaní je potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Cestujúcim je možné vydať predplatný cestovných lístok na akúkoľvek bezkontaktnú čipovú kartu, ktorú vydal dopravca zapojený do systému akceptácie dopravných kariet TransCard, študenti si môžu predplatný lístok zakúpiť aj na kartu ISIC.

Prenosné predplatné cestovné lístky sú predávané na dopravnú kartu, ktorá ale nie je viazaná na konkrétnu osobu. Využívať prenosný predplatný cestovný lístok tak môže viacero osôb (napr. členov domácnosti). Na jednu dopravnú kartu môže počas jednej cesty cestovať maximálne jedna osoba. 

Predplatné lístky v regióne

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov prímestskej dopravy. Platí na časové obdobie, na ktoré bol vydaný a v zónach, pre ktoré bol zakúpený. V ponuke je niekoľko typov predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať PCL s časovou a zónovou platnosťou, ktorá je preň najvýhodnejšia.

Mesto Žilina pokrývajú dve rôzne tarifné zóny, a to zóna 99 a zóna 100:

 • zóna 99 predstavuje tarifnú zónu v rámci mesta Žilina, v ktorej je možné využívať len linky SAD a ZSSK,
  • znížená sadzba je vhodná pre cestujúcich, ktorí ďalej po meste nevyužívajú MHD,
  • nie je možné ju zakúpiť samostatne,
 • zóna 100 predstavuje tarifnú zónu v rámci mesta Žilina, v ktorej je možné využívať všetky linky MHD, SAD a ZSSK,
  • je drahšia, preto je vhodná pre cestujúcich, ktorí na cesty ďalej po meste využívajú aj MHD,
  • je možné ju zakúpiť samostatne.

Mesto Čadca v prípade, že nie je zakupované samostatne, ale v kombinácii s inou zónou, spadá do cenovej kategórie "regionálna zóna". To znamená, že cestujúci, ktorý si chce zakúpiť predplatný lístok pre reláciu Žilina - Čadca (zóny 99/100, 200, 202, 205 a 206) zaplatí za PCL podľa ceny platnej pre "PCL zóna 99/100 + 4 susediace zóny". Pri zakúpení PCL pre viac, ako jednu zónu musia byť zakúpené zóny spojité - susediace a prepojené trasami liniek verejnej dopravy.

Základné predplatné cestovné lístky

Mestské zóny Regionálne zóny 30 dní 90 dní 365 dní
zóna 100
mesto Žilina s MHD
1 zóna** 29,00 € 82,00 € 317,00 €
2 zóny** 38,00 € 106,00 € 403,00 €
3 zóny** 47,00 € 130,00 € 489,00 €
4 zóny** 56,00 € 154,00 € 575,00 €
5 zón** 65,00 € 178,00 € 661,00 €
6 zón** 74,00 € 202,00 € 747,00 €
7 zón** 83,00 € 226,00 € 833,00 €
8 zón** 92,00 € 250,00 € 919,00 €
9 zón** 101,00 € 274,00 € 1 005,00 €
každá ďalšia zóna + 9,00 € + 24,00 € + 86,00 €
všetky zóny 146,00 € 394,00 € 1 435,00 €
zóna 99
mesto Žilina bez MHD
1 zóna** 18,00 € 48,00 € 172,00 €
2 zóny** 27,00 € 72,00 € 258,00 €
3 zóny** 36,00 € 96,00 € 344,00 €
4 zóny** 45,00 € 120,00 € 430,00 €
5 zón** 54,00 € 144,00 € 516,00 €
6 zón** 63,00 € 168,00 € 602,00 €
7 zón** 72,00 € 192,00 € 688,00 €
8 zón** 81,00 € 216,00 € 774,00 €
9 zón** 90,00 € 240,00 € 860,00 €
každá ďalšia zóna + 9,00 € + 24,00 € + 86,00 €
všetky zóny 135,00 € 360,00 € 1 290,00 €
žiadne 1 zóna* 15,00 € 41,00 € 143,00 €
2 zóny** 18,00 € 48,00 € 172,00 €
3 zóny** 27,00 € 72,00 € 258,00 €
4 zóny** 36,00 € 96,00 € 344,00 €
5 zón** 45,00 € 120,00 € 430,00 €
6 zón** 54,00 € 144,00 € 516,00 €

* - platí pre regionálne zóny číslo 101 a vyššie
** - regionálne zóny, alebo mesto Čadca v kombinácii s inou zónou (ak susedí)

Zľavnené predplatné cestovné lístky

Mestské zóny Regionálne zóny 30 dní 90 dní 365 dní
zóna 100
mesto Žilina s MHD
1 zóna** 21,00 € 57,00 € 219,00 €
2 zóny** 27,00 € 72,00 € 272,00 €
3 zóny** 33,00 € 87,00 € 325,00 €
4 zóny** 39,00 € 102,00 € 378,00 €
5 zón** 45,00 € 117,00 € 431,00 €
6 zón** 51,00 € 132,00 € 484,00 €
7 zón** 57,00 € 147,00 € 537,00 €
8 zón** 63,00 € 162,00 € 590,00 €
9 zón** 69,00 € 177,00 € 643,00 €
každá ďalšia zóna + 6,00 € + 15,00 € + 53,00 €
všetky zóny 99,00 € 252,00 € 908,00 €
zóna 99
mesto Žilina bez MHD
1 zóna** 12,00 € 30,00 € 106,00 €
2 zóny** 18,00 € 45,00 € 159,00 €
3 zóny** 24,00 € 60,00 € 212,00 €
4 zóny** 30,00 € 75,00 € 265,00 €
5 zón** 36,00 € 90,00 € 318,00 €
6 zón** 42,00 € 105,00 € 371,00 €
7 zón** 48,00 € 120,00 € 424,00 €
8 zón** 54,00 € 135,00 € 477,00 €
9 zón** 60,00 € 150,00 € 530,00 €
každá ďalšia zóna + 6,00 € + 15,00 € + 53,00 €
všetky zóny 90,00 € 225,00 € 795,00 €
žiadne 1 zóna* 9,00 € 25,00 € 89,00 €
2 zóny** 12,00 € 30,00 € 106,00 €
3 zóny** 18,00 € 45,00 € 159,00 €
4 zóny** 24,00 € 60,00 € 212,00 €
5 zón** 30,00 € 75,00 € 265,00 €
6 zón** 36,00 € 90,00 € 318,00 €

* - platí pre regionálne zóny číslo 101 a vyššie
** - regionálne zóny, alebo mesto Čadca v kombinácii s inou zónou (ak susedí)

Prenosné predplatné cestovné lístky

Mestské zóny Regionálne zóny 30 dní 90 dní 365 dní
zóna 100
mesto Žilina s MHD
1 zóna** 42,00 € 123,00 € 476,00 €
2 zóny** 54,00 € 155,00 € 587,00 €
3 zóny** 66,00 € 187,00 € 698,00 €
4 zóny** 78,00 € 219,00 € 809,00 €
5 zón** 90,00 € 251,00 € 920,00 €
6 zón** 102,00 € 283,00 € 1 031,00 €
7 zón** 114,00 € 315,00 € 1 142,00 €
8 zón** 126,00 € 347,00 € 1 253,00 €
9 zón** 138,00 € 379,00 € 1 364,00 €
každá ďalšia zóna + 12,00 € + 32,00 € + 111,00 €
všetky zóny 198,00 € 539,00 € 1 919,00 €
zóna 99
mesto Žilina bez MHD
1 zóna** 24,00 € 64,00 € 222,00 €
2 zóny** 36,00 € 96,00 € 333,00 €
3 zóny** 48,00 € 128,00 € 444,00 €
4 zóny** 60,00 € 160,00 € 555,00 €
5 zón** 72,00 € 192,00 € 666,00 €
6 zón** 84,00 € 224,00 € 777,00 €
7 zón** 96,00 € 256,00 € 888,00 €
8 zón** 108,00 € 288,00 € 999,00 €
9 zón** 120,00 € 320,00 € 1 110,00 €
každá ďalšia zóna + 12,00 € + 32,00 € + 111,00 €
všetky zóny 180,00 € 480,00 € 1 665,00 €
žiadne 1 zóna* 20,00 € 53,00 € 185,00 €
2 zóny** 24,00 € 64,00 € 222,00 €
3 zóny** 36,00 € 96,00 € 333,00 €
4 zóny** 48,00 € 128,00 € 444,00 €
5 zón** 60,00 € 160,00 € 555,00 €
6 zón** 72,00 € 192,00 € 666,00 €

* - platí pre regionálne zóny číslo 101 a vyššie
** - regionálne zóny, alebo mesto Čadca v kombinácii s inou zónou (ak susedí)


Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí dovozný lístok. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny (180 minút) vo všetkých zónach. Plateniu dovozného podlieha:

 • batožina presahujúca rozmery 30 x 40 x 60 cm,
 • batožina tvaru dosky presahujúca rozmery 5 x 80 x 100 cm,
 • batožina tvaru valca presahujúca dĺžku 150 cm alebo priemer 20 cm,
 • batožina nad 15 kg,
 • prázdny kočík, pes, živé zviera prepravované v schránke,
 • sane, snowboard, pár zabalených lyží s palicami.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc. Jednorazový cestovný lístok pre batožinu/bicykel na osobný vlak stojí 1,50 € (dostupný aj vo forme SMS lístka zaslaním písmena X na číslo 2255), celodenný 2,50 €.

Typ dovozného Časová platnosť Cena
dovozný lístok
vozidlá MHD, autobusy SAD Žilina
180 minút 0,40 €
dovozné za bicykel
spoje SAD Žilina s prepravou bicyklov
jednorazový 0,50 €
dovozný lístok za bicykel/nadrozmernú batožinu
vlaky ZSSK
jednorazový 1,50 €
dovozný lístok za bicykel/nadrozmernú batožinu
vlaky ZSSK
celodenný 2,50 €

Bezplatná preprava

Nárok na bezplatnú prepravu bez ďalších podmienok majú deti do dovŕšenia 6 rokovsprievodca (starší ako 10 r.) držiteľa preukazu ŤZP-Sinvalidný vozíkvodiaci pesdetský kočík s dieťaťom + 1 sprevádzajúca dospelá osoba, cestujúci nad 70 rokov.

Osoba sprevádzajúca minimálne jedno dieťa do dovŕšenia 4. roku veku môže cestovať bezplatne, ak preukáže vek dieťaťa:

 • platnou čipovou kartou dieťaťa vydanou DPMŽ, na ktorej je vyznačená doba platnosti,
 • cestovným pasom dieťaťa,
 • iným platným originálnym dokladom dieťaťa, z ktorého je zrejmý vek dieťaťa.

Cestujúci od 62 do 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu.

Cestujúci vo veku od 6 do 16 rokov (žiaci) môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu.

Bezplatná preprava využívaná podľa týchto podmienok je možná len na linkách MHD prevádzkovaných Dopravným podnikom mesta Žiliny.


Zľavnená preprava

Zľavnené jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu v žilinskej MHD využívať:

 • deti odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku,
 • žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl do dovŕšenia 26. roku v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 • žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike a to do dňa dovŕšenia 26. roku veku,
 • dôchodcovia – občania SR, ak sú poberateľmi starobných a invalidných dôchodkov a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, s výnimkou čiastočne invalidného dôchodku,
  • Pri výsluhových dôchodkoch a predčasných starobných dôchodkoch len ak ich poberatelia sú starší ako 55 rokov.
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S,
 • darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety.

Preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, resp. preukazu na zľavu je nasledovná:

 • 40,00 € + cestovné pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do piatich pracovných dní na predajnom mieste,
 • 50,00 € + cestovné pri úhrade od 4 do 30 pracovných dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov v doplatkovej pokladni DPMŽ,
 • 65,00 € + cestovné po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov.

Výška sankčnej úhrady za nezaplatenie dovozného je 5,00 € pri platbe vo vozidle alebo na predajnom mieste do 30 kalendárnych dní od udelenia pokuty.

V prípade, ak si cestujúci zabudne platný preukaz na zľavu alebo neprenosný PCL, môže ho dodatočne preukázať na predajnom mieste do piatich pracovných dní od kontroly. V takom prípade zaplatí manipulačný poplatok 5,00 €.


Predajné miesta

Predajné miesta a ich otváracie hodiny sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V predajniach DPMŽ a SAD Žilina si môže cestujúci vybaviť čipovú kartu a zakúpiť jednorazové aj predplatné cestovné lístky. Tiež je tu možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok. V osobných pokladniciach ZSSK vybavených systémom KVC si môže cestujúci zakúpiť jednorazové a predplatné cestovné lístky.

Predajné miesto Otváracie hodiny
DPMŽ - Republiky 16 pondelok - piatok: 7:00 - 18:00
SAD Žilina - OC Mirage pondelok - piatok: 9:00 - 13:00, 13:30 - 20:00
SAD Žilina - Autobusová stanica Žilina pondelok - piatok: 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
SAD Žilina - Autobusová stanica Čadca pondelok - piatok: 7:00 - 15:00
ZSSK - Železničná stanica Žilina denne: nonstop
ZSSK - Železničná stanica Kysucké Nové Mesto denne: 4:30 - 23:10
ZSSK - Železničná stanica Čadca denne: 3:25 - 23:45

 

Predplatné cestovné lístky a dopravné karty je možné zakúpiť aj prostredníctvom e-shopu DPMŽ a e-shopu SAD Žilina.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Som nováčik skúsim kupit listok v trolejbuse