Mestská doprava

Zmeny na linkách 22 29 50 (od 11.12.2023)

Mestská doprava

Nočnej linke 50 sa zmení trasa, na linkách 2229 dôjde k drobným úpravám.

Zmena ceny SMS lístka (od 1.11.2023)

Mestská doprava

Dopravca pristúpi k zníženiu ceny SMS lístka

Premávka nočnej linky 50 počas zmeny času (noc z 28. na 29.10.2023)

Mestská doprava

Pre posun času sa noc predĺži o hodinu, nočná linka tak vykoná spoj navyše.

Rozšírenie možnosti platby kartou vo vozidlách MHD

Mestská doprava

Dopravca zvýšil počet označovačov umožňujúcich platbu platobnou kartou

Premávka MHD počas jesenných prázdnin a dušičiek (30.10. – 1.11.2023)

Mestská doprava

Mestská doprava bude počas jesenných prázdnin premávať podľa cestovných poriadkov pre prázdninové dni, počas dušičiek budú linky MHD k cintorínom posilnené.

Výluka na trolejbusových linkách 1 56 (6.10.2023 10:00 – 23:00)

Mestská doprava

Prepájanie trakčného vedenia nového kruhového objazdu obmedzí premávku liniek 1 56.

Ukončenie rekonštrukcie na ul. Vysokoškolákov (od 9.10.2023)

Mestská doprava

Po ukončení rekonštrukcie sa trasy liniek 630 vrátia do pôvodnej podoby, na linke 30 pribudnú aj nové spoje.

Posilové spoje k UNIZA v ak. roku 2023/24 (od 25.9.2023)

Mestská doprava

Aj počas nového akademického roka budú k Žilinskej univerzite jazdiť viaceré posilové spoje.

Dočasné skrátenie linky 67 (15.9.2023 10:00 – 14:30)

Mestská doprava

Z dôvodu konania športového podujatia bude linka 67 premávať po skrátenej trase.

Drobné úpravy na linkách 22 2429 (od 1.9.2023)

Mestská doprava

Na linkách 22 2429 dôjde k miernym úpravám odchodov, na linkách 2229 pribudnú aj nové spoje.

UKONČENÉ - Dočasný posun zastávky Vysokoškolákov, plaváreň (22.8. – 2.11.2023)

Mestská doprava

Nástupište zastávky Vysokošlákov, plaváreň v smere na Vlčince je presunuté do náhradnej polohy.

Dočasné skrátenie linky 67 (19. – 20.8.2023)

Mestská doprava

Z dôvodu konania športového podujatia bude linka 67 premávať po skrátenej trase.

Dočasný posun zastávky Závodská (od 1.8.2023)

Mestská doprava

Nástupište zastávky Závodská v smere do centra mesta je presunuté do náhradných pôloh.

Dočasné skrátenie linky 67 (28.7.2023 15:00 – 21:30)

Mestská doprava

Z dôvodu konania športového podujatia bude linka 67 premávať po skrátenej trase.

Výluka liniek 630 na ul. Vysokoškolákov (10.7. – 30.9.2023)

Mestská doprava

Všetky spoje linky 6 budú premávať až na Vlčince, linka 30 pôjde poza obchodné centrum Dubeň.

Posilová doprava na Trnovské hody (1. – 2.7.2023)

Mestská doprava

Na Trnovské hody budú okrem pravidelnej linky 24 premávať aj posilové spoje.

Premávka MHD počas letných prázdnin (1.7. – 31.8.2023)

Mestská doprava

Počas júla a augusta bude MHD naďalej premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.

Predĺženie vybraných spojov linky 21 (od 19.6.2023)

Mestská doprava

Na konečnú Bánová, colnica bude premávať viac spojov.

Mimoriadne zavedenie prázdninového režimu (od 19.6.2023)

Mestská doprava

Autobusy a trolejbusy budú už od 19. júna premávať ako počas prázdnin.

Mimoriadne spoje počas Staromestských slávností (25. – 26.5.2023)

Mestská doprava

V nočných hodinách budú premávať mimoriadne spoje na linkách mestskej aj prímestskej dopravy.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do
V kategórii