Nepriehladnite

Nepriehladnite

Arriva Trnava sa zapojila do systému vzájomnej akceptácie kariet

Jednu dopravnú kartu je možné využívať vo vozidlách takmer dvoch desiatok dopravcov na Slovensku.

Nepriehladnite

Zmena obchodného názvu spoločnosti SAD Trnava

Dňa 4.12.2015 prišlo k zmene obchodného názvu spoločnosti SAD Trnava a.s. na ARRIVA Trnava, a.s.

Nepriehladnite

Koncern Arriva prevzal väčšinový podiel v SAD Trnava

Spoločnosť Arriva odkúpila stopercentný podiel vo firme Bus Partner Services s.r.o., ktorá je väčšinovým vlastníkom dopravcu SAD Trnava a.s. a tiež firmu Gotfri spol. s.r.o., ktorá vlastní väčšinu v SAD Liorbus a.s. (predtým SAD Liptovský Mikuláš).

Nepriehladnite

Platnosť preukazov ŤZP a ŤZP/S

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP/S), ktoré boli vydané do 31.12.2008, alebo ak je na preukaze uvedená platnosť „bez časového obmedzenia“ sú od 1.1.2014 neplatné.

Nepriehladnite

Nový cestovný poriadok platný od 13.12.2009

V nedeľu 13.12.2009 vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok liniek MHD Piešťany, v ktorom však nedochádza k žiadnym zmenám.

Nepriehladnite

Karty staršie ako 5 rokov už nebudú fungovať

Spoločnosť SAD Trnava inštaluje do autobusov MHD nové pokladne na výdaj cestovných lístkov.

Nepriehladnite

Návrh novej linky MAD

Od 1.1.2009 bude cestovný poriadok linky č. 18 mestskej autobusovej dopravy zmenený a nahradený novou trasou linky Kláštorská - Jánošíkova - Centrum - Aut. st. - Jánošíkova – Kláštorská s novými časmi odchodov.

Nepriehladnite

Dotazník týkajúci sa návrhu trasy novej linky mestskej autobusovej dopravy

Mesto Piešťany zverejnilo na stránke www.piestany.sk dotazník, v ktorom sa môžu obyvatelia mesta Piešťany vyjadriť k trasovaniu novej linky mestskej autobusovej dopravy.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do
V kategórii