Piešťany hľadajú nového poskytovateľa MHD na dva roky

K veľkým zmenám v MHD by prísť nemalo.

Mesto Pieštany vyhlásilo koncom novembra verejnú súťaž na poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy. Rozsah poskytovaných služieb by mal zostať na doterajšej úrovni, ročne sa predpokladá odjazdenie 334-tisíc kilometrov na 11 linkách. Nemenia sa ani nároky na vozidlový park MHD. Mesto od dopravcu požaduje najmenej 7 autobusov + 1 záložné vozidlo vo vyhotovení buď ako nízkopodlažné, alebo aspoň čiastočne nízkopodlažné (low-floor) s obsaditeľnosťou aspoň 27 sediacich a 40 stojacich cestujúcich. Autobusy by mali spĺňať emisnú normu aspoň Euro 3.

Vysúťažený dopravca by mal zabezpečiť služby MHD na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. Začiatok poskytovania služieb sa môže posunúť s ohľadom na skutočné ukončenie súťaže a podpísanie zmluvy. Uchádzači môžu ponuky do súťaže predkladať do 15. januára 2021 18. decembra 2020. Odhadovaná cena zákazky je 1 mil. €.

Aktualizácia: Na základe žiadosti o nápravu prišlo k zmene obdobia na poskytovanie služby a to od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023, keďže pre krátkosť času pri pôvodnom termíne by mohol byť zvýhodnený doterajší dopravca.

Na základe uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve bude MHD v Piešťanoch zabezpečovať Arriva Trnava o rok dlhšie, až do 31. decembra 2021.

Aktualizácia 10.2.2021: Otváranie ponúk v súťaži malo byť po viacerých predĺženiach 5.2.2021, ale dňa 4.2.2021 začal ÚVO konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe predložených námietok. Pokračovanie v súťaži bude možné až po rozhodnutí ÚVO.

Aktualizácia 9.3.2021: ÚVO dňa 5. marca 2021 konanie o námietkach zastavil, pretože podľa rozhodnutia úradu neboli námietky doručené zákonom stanoveným spôsobom.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.