Súťaž na nového dopravcu v Piešťanoch prekvapenie nepriniesla

V piešťanskej súťaži na prevádzkovateľa mestskej dopravy uspel doterajší dopravca.

Mesto Pieštany zverejnilo výsledok vyhodnotenia ponúk predložených vo verejnej súťaži na obstaranie poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy na roky 2022 a 2023. Výberová komisia vyhodnocovala dve predložené ponuky z hľadiska najnižšej ceny za predmet zákazky. Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk bolo nasledovné:

  1. Arriva Trnava - ponuková cena 969 560 €
  2. SAD Zvolen - ponuková cena 1 444 717 €

Ponuka úspešného uchádzača bola zároveň nižšia ako bola mestom odhadovaná hodnota zákazky (1 026 162 €). Ak nepríde k napadnutiu výsledkov súťaže, mestskú hromadnú dopravu v Piešťanoch bude aj počas ďalších dvoch rokov zabezpečovať doterajší dopravca. Mesto v súťaži požadovalo zabezpečenie mestskej dopravy v jej súčasnom rozsahu, vyššie požiadavky nestanovilo ani pre vozidlový park.

Doplnené: Mesto podpísalo zmluvu s víťazom súťaže dňa 16. júna 2021.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.