Anketa: Ako hodnotíte podporu mestskej hromadnej dopravy zo strany vedenia mesta?

SOR BN 9,5 parkuje pred areálom Arriva
Foto © Tootti