Písmenové označovanie nástupíšť zastávok

Presnejšia identifikácia jednotlivých nástupíšť uľahčuje cestujúcim orientáciu.

Nové označníky zastávok v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (MHD, regionálne autobusy) priniesli aj novinku - identifikáciu nástupíšť pomocou písmenových označení. Ide o malý biely štvorec s písmenom vo vnútri pod názvom zastávky, prípadne tam, kde je to vhodné (napr. prestupné uzly, kde cestujúci uvidí označenie nástupišťa aj z väčšej vzdialenosti), je označenie zvýraznené aj doplnkovým kruhom s daným písmenom na vrchu označníka.

Zastávka je identifikovaná svojim názvom (napr. Švantnerova) a každá zastávka má jedno, dve alebo aj viac nástupíšť, ktoré sú obsluhované jednotlivými linkami. Spravidla (nie však vždy) je pre každý smer jazdy samostatné nástupište. Až na ojedinelé výnimky (napr. Hlavná stanica, Most SNP) neboli donedávna jednotlivé nástupištia rozlíšené a ak chcel neznalý cestujúci zistiť, z ktorého nástupišťa danej zastávky pôjde jeho spoj, mohol sa orientovať len podľa cestovných poriadkov na nástupišti (ak ešte nebolo vybavené elektronickou informačnou tabuľou), aby zistil, ktorým smerom odtiaľ linky pokračujú. Napríklad v prípade zastávky Račianske mýto, ktoré má 6 autobusových nástupíšť na štyroch uliciach to mohlo znamenať celkom dlhú prechádzku.

Priradenie písmenových označení jednotlivým nástupištiam preto umožňuje jednoznačnú identifikáciu nástupíšť. Podobné označenia nástupíšť sa používajú aj v zahraničí, napríklad v Londýne, Oxforde alebo Luzerne. Písmenové označenie bolo zvolené z dôvodu, aby nedochádzalo k zámene s číselným označením liniek, ktoré obsluhujú dané nástupište.

Pri prideľovaní písmen nástupištiam bratislavských zastávok sa prihliadalo na ich orientáciu - spravidla smerom do centra, alebo smerom z centra. Pri dvojici nástupíšť je nástupište smerom do centra označené písmenom A, v smere z centra písmenom B. Ak má zastávka viac ako dve nástupištia, pokračuje sa rovnakým systémom ďalšími písmenami abecedy (C - do centra, D - z centra, E - do centra, F - z centra, atď.). V prípadoch, kedy je v jednom smere viac nástupíšť ako v druhom, na danej zastávke nemusia byť použité písmená za sebou (napr. zastávka Havlíčkova má jedno nástupište smer centrum, dve smerom z centra, takže sa použili písmená A, B, D). Podobne môžu byť niektoré písmená vynechané kvôli nástupištiam, ktoré existovali v minulosti, ale v súčasnosti nie sú využívané (napr. v prípade zastávky Chatam Sófer pri tuneli boli v minulosti štyri električkové nástupištia, dnes sú len dve, preto označenia C a D nie sú v súčasnosti použité a autobusové nástupištia majú označenia E a F).

Cestujúci si môže konkrétne označenie nástupišťa zistiť v cestovných poriadkoch na našich stránkach (písmenové označenia zatiaľ nie sú dostupné pre regionálne autobusové linky), vo vyhľadávači spojení, na virtuálnej zastávkovej tabuli na svojom smartfóne a čoskoro si bude môcť zistiť polohu konkrétneho nástupišťa aj na mape. Príklady sú uvedené na obrázkoch nižšie.

Vyznačenie identifikácie nástupíšť (označníkov) v cestovnom poriadku

V súčasnosti sú v cestovných poriadkoch uvedené označenia nástupíšť len pri tých zastávkach, ktoré už sú vybavené novými označníkmi, alebo nimi budú v najbližšom čase vybavené.

Informácia o nástupišti, z ktorého daný spoj odchádza, na virtuálnej zastávkovej tabuli

Postup na zobrazenie zastávkovej tabule v smartfóne, alebo v počítači nájdete tu.

Využitie označení nástupíšť pri vyhľadávaní spojení v Plánovači cesty

Označenia nástupíšť sa pri vyhľadávaní spojení zobrazujú len v prípadoch, ak sú dané nástupištia už vybavené novými označníkmi, alebo nimi budú vybavené v najbližšom čase.

Nové označenia liniek náhradnej dopravy

Ďalšou zmenou, ktorú nové označníky prinášajú, je nové označenie liniek náhradnej dopravy. Linky náhradnej dopravy za električky boli doteraz na starých označníkoch zastávok označované terčíkmi s označením danej náhradnej linky (napr. X3, X4). Po novom sú zastávky, na ktorých zastavujú autobusy náhradnej dopravy, označené tabuľkou s dvojjazyčným označením náhradnej dopravy doplneným piktogramom prečiarknutej električky (trolejbusu, alebo vlaku - podľa nahrádzaného dopravného prostriedku) a oranžovým piktogramom autobusu. Jednotlivé linky náhradnej dopravy budú naďalej na vozidlách označené písmenom X a číslom linky, ktorú nahrádzajú.

Detail označenia zastávky náhradnej dopravy za električky

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.