Linky náhradnej autobusovej dopravy za električky (platné k 10.12.2023)

Štandardné trasy a zastávky liniek náhradnej autobusovej dopravy počas neplánovaných výluk električiek pri mimoriadnych udalostiach.

Počas prerušenia premávky električiek zabezpečujú náhradnú dopravu v dotknutom úseku električkovej trate autobusové linky s označením X + číslo linky, ktorú nahrádzajú. Nižšie sú uvedené zastávky jednotlivých liniek náhradnej dopravy podľa úsekov, na ktorých môžu byť dané linky nasadené. Náhradná doprava sa zvykne zavádzať v prípade, že je očakávané dlhšie prerušenie premávky električiek.


Linka X1 Hlavná stanica - Blumentál

Nahrádza električky v úseku Hlavná stanica - Blumentál/STU. Zo zastávky Blumentál premávajú nadväzné električky.

Zastávky:

Smer: Blumentál Smer: Hlavná stanica
Hlavná stanica (nástupište električiek, 3. koľaj) Blumentál (zastávka električiek smer centrum)
Pod stanicou (zastávka električiek smer centrum) STU (zastávka električiek smer Obchodná)
Úrad vlády SR (vedľa električkovej zastávky) Kollárovo nám. (zastávka trolejbusov smer Hodžovo nám.)
Blumentál (zastávka električiek smer centrum) Úrad vlády SR (zastávka električiek smer Hlavná stanica)
  Pod stanicou (zastávka električiek smer Hlavná stanica)
  Hlavná stanica (výstupište električiek)

Linka X3 Centrum - Farského

Náhradná doprava počas výluky električiek medzi uzlom Centrum, Šafárikovým nám., Starým mostom a Petržalkou. Premáva zväčšej časti po električkovej trati. Zastávka Jungmannova nie je počas výluky obsluhovaná, odporúčame peší presun k zastávke Farského.

Zastávky:

Smer: Petržalka, Farského Smer: Staré Mesto, Centrum
Centrum (zastávky liniek 3 a 4 smer Americké nám.) Farského (zastávka linky N80 na nájazde na most, nástupište E)
Šafárikovo nám. (električková zastávka)
Sad Janka Kráľa (električková zastávka)
Sad Janka Kráľa (električková zastávka)
Šafárikovo nám. (električková zastávka)
Farského (zastávky linky 95 na Bosákovej ul., nástupište G) Centrum (zastávky liniek 3 a 4 smer Americké nám.)

Linka X3 Blumentál - Depo Krasňany

Náhradná doprava počas výluky električiek na Račianskej ulici medzi uzlom Blumentál, Račianskym mýtom a Depom Krasňany. Zo zastávok Blumentál a Depo Krasňany premávajú nadväzné električky linky 3 smerom do Petržalky, resp. do Rače.

Zastávky:

Smer: Depo Krasňany Smer: Blumentál
Blumentál (zastávka električiek smer Račianske mýto) Depo Krasňany (nástupište linky 51)
Račianske mýto (zastávka linky N55) Stn. Vinohrady (zastávka linky N55)
Ursínyho (zastávka linky N55) Nám. Biely kríž (zastávka linky N55)
Pionierska (zastávka linky N55) Mladá garda (zastávka linky N55)
Riazanská (zastávka linky N55) Riazanská (zastávka linky N55)
Mladá garda (zastávka linky N55) Pionierska (zastávka linky N55)
Nám. Biely kríž (zastávka linky N55) Ursínyho (zastávka linky N55)
Stn. Vinohrady (zastávka linky N55) Račianske mýto (zastávka linky N55 na Mýtnej ul.)
Depo Krasňany (výstupište linky 51) Blumentál (zastávka električiek smer Račianske mýto)

Linka X3 Depo Krasňany - Rača

Náhradná doprava počas prerušenia premávky električiek v Rači a Krasňanoch. Na zastávke Depo Krasňany je možný prestup na nadväzné električky linky 3 a 7 do/z centra. Zastávka Komisárky nie je náhradnou dopravou obsluhovaná, potrebný je peší presun k zastávke náhradnej dopravy Púchovská, namiesto električkovej zastávky Záhumenice je potrebné použiť susednú zastávku autobusov Trávna.

Zastávky:

Smer: Rača Smer: Depo Krasňany
Depo Krasňany (nástupište linky 51) Tbiliská (zastávka linky 56 smer OC Rača)
Malokrasňanská (zastávka linky N55) Karpatské nám. (zastávka linky 56 smer OC Rača)
Pekná cesta (zastávka linky N55) Púchovská (zastávka linky N55)
Černockého (zastávka linky N55) Trávna (zastávka linky N55)
Hečkova (na Hečkovej ul. pri pumpe OMV) Detvianska (električková zastávka smer centrum)
Hybešova (na Kubačovej ul. vedľa električkovej zastávky) Hybešova (električková zastávka smer centrum)
MiÚ Rača (zastávka linky 56) Bukovinská (zastávka linky N55)
Závadská (zastávka linky 65 smer Tbiliská) Hečkova (zastávka linky N55)
Tbiliská (výstupište linky 65) Černockého (zastávka linky N55)
  Pekná cesta (zastávka linky N55)
  Malokrasňanská (zastávka linky N55)
  Depo Krasňany (výstupište linky 51)

Linka X4 Dúbravka - Karlova Ves

Nahrádza električky v úseku medzi obratiskom električiek v Karlovej Vsi a konečnou v Dúbravke. V prípade výluky v Dúbravke prepravujú električky liniek 4 a 9 cestujúcich z mesta až do obratiska v Karlovej Vsi (za zastávkou Kútiky), kde je zabezpečený prestup na autobusy náhradnej dopravy.

Zastávky:

Smer: Dúbravka Smer: Karlova Ves
Metrologický ústav (v obratisku električiek) Pri kríži (nástupište linky 84)
Dolné Krčace (zastávka linky N34) Podvornice (zastávka linky 84)
Horné Krčace (zastávka linky N34) Drobného (zastávka linky 84)
Záluhy (spoločná zastávka električiek a autobusov) Alexyho (zastávka linky 84)
Švantnerova (zastávka linky 84) Švantnerova (zastávka linky 84)
Alexyho (zastávka linky 84) Záluhy (spoločná zastávka električiek a autobusov)
Drobného (zastávka linky 84) Dolné Krčace (zastávka linky N34)
Podvornice (zastávka linky 84) Horné Krčace (zastávka linky N34)
Pri kríži (výstupište linky 84) Metrologický ústav (v obratisku električiek)

Linka X4 Karlova Ves - Chatam Sófer

Nahrádza električky medzi tunelom a Karlovou Vsou. Autobusy náhradnej dopravy neobsluhujú zastávku Kútiky, cestujúci však môžu využiť najbližšie zastávky Borská, alebo Metrologický ústav. V prípade zachovania premávky električiek medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou je zabezpečený prestup z náhradnej dopravy na električky linky 4 priamo v obratisku v Karlovej Vsi.

Zastávky:

Smer: Chatam Sófer
Smer: Karlova Ves
Metrologický ústav (v obratisku električiek) Chatam Sófer (zastávka linky N34)
Borská (zastávka linky N34) Kráľovské údolie (zastávka linky N34)
Nám. sv. Františka (zastávka linky N34) Lanfranconi (zastávka linky N34)
Nad lúčkami (zastávka linky N34) Botanická záhrada (zastávka linky N34)
Segnerova (zastávka linky N34) Riviéra (zastávka linky N34)
Riviéra (zastávka linky N34) Segnerova (zastávka linky N34)
Botanická záhrada (zastávka linky N34) Nad lúčkami (zastávka linky N34)
Lanfranconi (zastávka linky N34) Nám. sv. Františka (zastávka linky N34)
Kráľovské údolie (zastávka linky N34) Borská (zastávka linky N34)
Chatam Sófer (zastávka linky N34) Metrologický ústav (v obratisku električiek)

Linka X4 Blumentál - Stn. Nové Mesto

Nahrádza električky na Vajnorskej ulici medzi Stanicou Nové Mesto, Trnavským mýtom a uzlom Blumentál. Pri stanici Nové Mesto je zabezpečený prestup na električky linky 4 smerom na Zlaté piesky. Autobusy náhradnej dopravy neobsluhujú zastávku Kuchajda, využiť je možné najbližšie zastávky Stn. Nové Mesto alebo NiÚ Nové Mesto.

Zastávky:

Smer: Stanica Nové Mesto Smer: Blumentál
Stn. Nové Mesto (nástupište F) Blumentál (zastávka električiek smer centrum)
MiÚ Nové Mesto (zastávka linky N53) Krížna (električková zastávka smer Trnavské mýto)
Nová doba (zastávka linky N53) Trnavské mýto (zastávka linky 68 smer Petržalka)
Česká (zastávka linky N53) Česká (zastávka linky N53)
Trnavské mýto (zastávka linky N53 smer centrum) Nová doba  (zastávka linky N53)
Krížna (električková zastávka smer centrum) MiÚ Nové Mesto (zastávka linky N53)
Blumentál (zastávka električiek smer centrum) Stn. Nové Mesto (výstupište F)

Linka X4 Stn. Nové Mesto - Depo Jurajov dvor

Zabezpečuje náhradnú dopravu pri prerušení premávky električiek na Vajnorskej medzi Kuchajdou a Jurajovým dvorom. Na zastávkach Stn. Nové Mesto a Depo Jurajov dvor nadväzujú električky linky 4 smerom do centra, resp. na Zlaté piesky.

Zastávky:

Smer: Depo Jurajov dvor Smer: Stanica Nové Mesto
Stn. Nové Mesto (nástupište F) Depo Jurajov dvor (zastávka pri výjazde z vozovne)
Kuchajda (zastávka linky N53) Magnetová (zastávka linky N53)
Odborárska (zastávka linky N53) Odborárska (zastávka linky N53)
Magnetová (zastávka linky N53) Stn. Nové Mesto (výstupište F)
Depo Jurajov dvor (zastávka pri vjazde do vozovne)  

Linka X4 Depo Jurajov dvor - Zlaté piesky

Zabezpečuje náhradnú dopravu pri prerušení premávky električiek na Vajnorskej ulici medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami. Prestup medzi linkou 4 z/do centra a náhradnou dopravou je na zastávke Depo Jurajov dvor.

Zastávky:

Smer: Zlaté piesky Smer: Depo Jurajov dvor
Depo Jurajov dvor (zastávka pri výjazde z vozovne) Zlaté piesky (zastávka linky N53 smer Hlavná stanica)
Jurajov dvor (zastávka linky 65 na Bojnickej smer Rača) Vajnorská (zastávka linky N53 smer Hlavná stanica)
OC Stará Vajnorská (zastávka linky 65 na Bojnickej smer Rača) Jurajov dvor (zastávka linky N53 smer Hlavná stanica)
Shopping Palace (zastávka linky 65 na Bojnickej smer Rača) Depo Jurajov dvor (zastávka pri vjazde do vozovne)
Zlaté piesky (zastávka linky 65 na Bojnickej smer Rača)  

Linka X9 Trnavské mýto - Ružinov

Zabezpečuje náhradnú dopravu pri prerušení premávky električiek na Ružinovskej radiále v úseku od Trnavského mýta po Astronomickú. Prestup medzi električkami linky 9 a náhradnou dopravou je na zastávke Trnavské mýto.

Zastávky:

Smer: Ružinov Smer: Trnavské mýto
Trnavské mýto (zastávka linky 68 smer Petržalka) Astronomická (zastávka linky N70 smer centrum)
Saleziáni (zastávka linky 68 smer Petržalka) Chlumeckého (pri zastávke električiek, odbočovací pruh)
Líščie nivy (zastávka linky N70) Súmračná (zastávka linky N70)
Nemocnica Ružinov (zastávka linky N70) Tomášikova (zastávka linky N70)
Herlianska (zastávka linky N70) Herlianska (zastávka linky N70)
Tomášikova (zastávka linky N70) Nemocncia Ružinov (zastávka linky N70)
Súmračná (zastávka linky N70) Líščie nivy (zastávka linky N70)
Chlumeckého (zastávka linky N70) Saleziáni (zastávka linky N70)
Astronomická (zastávka linky N70) Krížna (zastávka linky 21 smer Račianske mýto)
  Trnavské mýto (zastávka linky 68 smer Petržalka)

Linka X9 Blumentál - Ružinov

Zabezpečuje náhradnú dopravu do Ružinova pri prerušení premávky električiek na Krížnej ulici medzi Vazovovou a Trnavským mýtom. Prestup medzi električkami linky 9 a náhradnou dopravou je v prestupnom uzle Blumentál.

Zastávky:

Smer: Ružinov Smer: Trnavské mýto
Blumentál (zastávka električiek smer centrum) Astronomická (zastávka linky N70 smer centrum)
Krížna (električková zastávka smer Trnavské mýto) Chlumeckého (pri zastávke električiek, odbočovací pruh)
Trnavské mýto (zastávka linky 68 smer Petržalka) Súmračná (zastávka linky N70)
Saleziáni (zastávka linky 68 smer Petržalka) Tomášikova (zastávka linky N70)
Líščie nivy (zastávka linky N70) Herlianska (zastávka linky N70)
Nemocnica Ružinov (zastávka linky N70) Nemocncia Ružinov (zastávka linky N70)
Herlianska (zastávka linky N70) Líščie nivy (zastávka linky N70)
Tomášikova (zastávka linky N70) Saleziáni (zastávka linky N70)
Súmračná (zastávka linky N70) Krížna (zastávka linky 21 smer Račianske mýto)
Chlumeckého (zastávka linky N70) Krížna (električková zastávka smer centrum)
Astronomická (zastávka linky N70) Blumentál (zastávka električiek smer centrum)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: cxivo #7:
Výluka ja medzi Kuchajdou a ZP a nie Nové Mesto a Rača
Ale už sa stalo párkrát že bola X4 aj smer zlaté piesky a aj v Dúbravke napríklad
Keby teraz do 15.12. (ak si dobre pamätám, dovtedy má byť výluka medzi Novým mestom a Račou) nastane problém s električkovou traťou v Dúbravke a nasadila by sa tam NAD... znamenalo by to, že by sme mali chvíľu dve rôzne linky X4?
Aj keď dve linky s rovnakým názvom by bol v tom prípade asi najmenší problém
Reakcia na: SAMOS #2:
Salenzián, zo Salezián, Saleziány?
Reakcia na: 810zssk #3:
Náhodou, nie raz tam vystupovali cestujúci, pár krát aj nastupovali. Líščie nivy sú doslova kúsok od Mliekarenskej.
Reakcia na: SAMOS #2:
Môže, ale je to NAD za električky. Aká je šanca že niekto bude čakať na Mliekarenskej na spoj smer Astronomická, keď bežne nič také nejazdí?
To nemôže ešte obslužiť zastávky medzi Salenziáni a Mliekarenskou (smer Astronomická) alebo rovno zo Salezián do Líščích nív a ďalej už po konečnú? (Pre linku X9)
pri linke X4 vo verzii Blumentál-stn. Nové Mesto máte prehodené smery.
Pri linke X9 v obidvoch verziách máte preklep pri zastávke Nemocnica Ružinov v smere z Astronomickej.