Historický kalendár na obdobie 26. september - 4. október

27.9.2004

#7303 prvý deň s cestujúcimi

Pred 19 rokmi

  • Do premávky sa po troch rokoch skúšobných jázd zaradila prvá a jediná modernizovaná električka typu ČKD Tatra T3AS #7303 s asynchrónnou výzbrojou z EVPÚ Nová Dubnica. Premávku začala na linkách 2 a 4, neskôr (ak bola pojazdná) slúžila ako záložné vozidlo. Od roku 2019 premávala v súprave s električkou T3Mod #7304.

1.10.1941

#125 na konečnej 12-ky

Pred 82 rokmi

  • Sprevádzkovaná bola druhá trať moderného trolejbusu od Štefanovičovej ulice cez dnešnú Pražská a Brniansku na Patrónku. Trať mala dĺžku necelé 3 km a 10 zastávok.

1.10.1951

Letisko Bratislava

Pred 72 rokmi

  • Zavedená bola autobusová linka z Trnavského mýta na nové bratislavské letisko v Ivanke pri Dunaji, na ktorom v roku 1951 začala pravidelná letecká premávka. Linka neskôr dostala číslo 24 a bola predchodkyňou dnešnej linky 61.

4.10.1899

Széplaki utcza - Schöndorfer Gasse - Obchodná ulica

Pred 124 rokmi

  • Do prevádzky bola uvedená električková trať z dnešného Hurbanovho nám. cez Obchodnú a Radlinského na Račianske mýto. Trať mala 10 zastávok a jedinú výhybňu, ktorá sa nachádzala na Radlinského ulici pred požiarnou zbrojnicou. V prevádzke bola do roku 1926.