Historický kalendár na obdobie 18. február - 22. február

18.2.1980 (pred 40 rokmi)

Vznikla expresná linka 115 z Dúbravky cez Karlovu Ves, nábrežie, Slovnaft a Podunajské Biskupice k Termostavu. Jej predchodkyňou boli vybrané spoje linky 30 k Termostavu od januára 1980.

19.2.1974 (pred 46 rokmi)

Na linke 30 začali premávať prvé legendárne kĺbové autobusy Ikarus 280. Budapeštianska továreň na autobusy ich do Bratislavy za 17 rokov dodala 761 kusov.

21.2.1941 (pred 79 rokmi)

Na základe vykonanej administratívnej pochôdzky bolo Bratislavskej elektrickej úč. spol. udelené stavebné povolenie pre projekt trolejbusových tratí M, P a H. Trate M a P boli uvedené do prevádzky ešte v roku 1941, trať H o dva roky neskôr.

22.2.1961 (pred 59 rokmi)

Predĺžila sa trolejbusová trať 13 z Červeného kríža do obratiska Búdková po novom 400-metrovom úseku trate dokončenom ešte v novembri 1960.