Historický kalendár na obdobie 1. október - 9. október

1.10.1941

#125 na konečnej 12-ky

Pred 81 rokmi

  • Sprevádzkovaná bola druhá trať moderného trolejbusu od Štefanovičovej ulice cez dnešnú Pražská a Brniansku na Patrónku. Trať mala dĺžku necelé 3 km a 10 zastávok.

1.10.1951

Letisko Bratislava

Pred 71 rokmi

  • Zavedená bola autobusová linka z Trnavského mýta na nové bratislavské letisko v Ivanke pri Dunaji, na ktorom v roku 1951 začala pravidelná letecká premávka. Linka neskôr dostala číslo 24 a bola predchodkyňou dnešnej linky 61.

4.10.1899

Széplaki utcza - Schöndorfer Gasse - Obchodná ulica

Pred 123 rokmi

  • Do prevádzky bola uvedená električková trať z dnešného Hurbanovho nám. cez Obchodnú a Radlinského na Račianske mýto. Trať mala 10 zastávok a jedinú výhybňu, ktorá sa nachádzala na Radlinského ulici pred požiarnou zbrojnicou. V prevádzke bola do roku 1926.

5.10.1970

Tridsaťročná Karosa ŠM 11 #3350 čerstvo po generálnej oprave

Pred 52 rokmi

  • Zavedené boli prvé diametrálne autobusové linky z jedného konca mesta na druhý. Ako prvé vznikli linky 26 z Lamača do Kopčian, 39 z Ostredkov do Slávičieho údolia a 42 z Karlovej Vsi do Ružinova.