Historický kalendár na obdobie 26. november - 4. december

29.11.1967

#6236 odchádza z konečnej Hanácka

Pred 53 rokmi

  • Na trolejbusovú sieť bola pripojená nová otočka trolejbusov na Hanáckej ulici na Trnávke. Následne sa tam počas opravy Bulharskej ulice otáčala linka 15, neskôr tam bola v špičkách predĺžená linka 14.

1.12.1964

Pôvodné obratisko trolejbusov v Prievoze

Pred 56 rokmi

  • Nahradenie trolejbusovej linky 16 zo Šafárikovho nám. do Prievozu autobusmi z dôvodu nedostatku trolejbusov a plánovanej likvidácie trolejbusovej dopravy v centre mesta a vo východnej časti mesta.