Historický kalendár na obdobie 15. január - 19. január

15.1.1992 (pred 27 rokmi)

Vznik prvej špeciálnej linky pre dopravu telesne postihnutých detí a mládeže. Preprava bola vykonávaná autobusom Karosa B 732 #1111 vybaveným zdvíhacou plošinou po individuálnej trase ráno na Mokrohájsku a popoludní do Petržalky. Vozidlo linky č. 70 zastavovalo na zastávkach označených znakom invalidného vozíčka.

16.1.1964 (pred 55 rokmi)

Sprevádzkovaná bola meniareň Krasňany, ktorá mala byť pôvodne sprevádzkovaná už v roku 1962. Technológické vybavenie dodalo ČKD Praha.