Kde sa dá sťažovať na mestskú hromadnú dopravu?

Sťažnosti na mestskú hromadnú dopravu je potrebné adresovať na adresu Dopravného podniku Bratislava, a.s. K dispozícii je telefonická infolinka na čísle 02/5950 5950 (7:00 - 19:00), prípadne e-mailová adresa info@dpb.sk. Podrobnejšie informácie o podávaní sťažností písomnou a elektronickou formou je možné nájsť na oficiálnej stránke dopravcu.