Výjazdy a dojazdy liniek z/do vozovní

LinkaSmerTrasa
1Výjazd zo zastávky Stn. Vinohrady smer STUSpoj obsluhuje zastávky Stn. Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Blumentál a pokračuje po stálej trase od zastávky STU
1Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer STUSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Kuchajda; MiÚ Nové Mesto; Nová doba; Česká; Trnavské mýto; Krížna; Blumentál a pokračuje po stálej trase od zastávky STU
1Dojazd zo zastávky Úrad vlády SR na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Úrad vlády SR pokračuje cez zastávky Blumentál; Krížna; Trnavské mýto; Česká; Nová doba; MiÚ Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
1Dojazd zo zastávky Úrad vlády SR na konečnú Stn. VinohradyZo zastávky Úrad vlády SR pokračuje cez zastávky Blumentál; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž na konečnú Stn. Vinohrady
3Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer MariánskaSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Kuchajda; MiÚ Nové Mesto; Nová doba; Česká; Trnavské mýto; Krížna; Americké nám. a pokračuje po stálej trase od zastávky Mariánska
3Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Račianske mýtoSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Kuchajda; MiÚ Nové Mesto; Nová doba; Česká; Trnavské mýto; Krížna; Vazovova a pokračuje po stálej trase od zastávky Račianske mýto
3Dojazd zo zastávky Mariánska na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Mariánska pokračuje cez zastávky Americké nám.; Krížna; Trnavské mýto; Česká; Nová doba; MiÚ Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
3Dojazd zo zastávky Račianske mýto na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Račianske mýto pokračuje cez zastávky Vazovova; Krížna; Trnavské mýto; Česká; Nová doba; MiÚ Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
4Výjazd zo zastávky Stn. Vinohrady smer MariánskaSpoj obsluhuje zastávky Stn. Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Blumentál; Americké nám. a pokračuje po stálej trase od zastávky Mariánska
4Výjazd zo zastávky Stn. Vinohrady smer KrížnaSpoj obsluhuje zastávky Stn. Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Vazovova a pokračuje po stálej trase od zastávky Krížna
4Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Jurajov dvorSpoj obsluhuje zastávku Depo Jurajov dvor a pokračuje po stálej trase od zastávky Jurajov dvor
4Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer MagnetováSpoj obsluhuje zastávku Depo Jurajov dvor a pokračuje po stálej trase od zastávky Magnetová
4Dojazd zo zastávky Krížna na konečnú Stn. VinohradyZo zastávky Krížna pokračuje cez zastávky Vazovova; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž na konečnú Stn. Vinohrady
4Dojazd zo zastávky Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Magnetová pokračuje v smere Depo Jurajov dvor
4Dojazd zo zastávky Mariánska na konečnú Stn. VinohradyZo zastávky Mariánska pokračuje cez zastávky Americké nám.; Blumentál; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž na konečnú Stn. Vinohrady
9Výjazd zo zastávky Stn. Vinohrady smer KrížnaSpoj obsluhuje zastávky Stn. Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto; Vazovova a pokračuje po stálej trase od zastávky Krížna
9Výjazd zo zastávky Stn. Vinohrady smer BlumentálSpoj obsluhuje zastávky Stn. Vinohrady; Nám. Biely kríž; Mladá garda; Riazanská; Pionierska; Ursínyho; Račianske mýto a pokračuje po stálej trase od zastávky Blumentál
9Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Trnavské mýtoSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Kuchajda; MiÚ Nové Mesto; Nová doba; Česká a pokračuje po stálej trase od zastávky Trnavské mýto
9Dojazd zo zastávky Blumentál na konečnú Stn. VinohradyZo zastávky Blumentál pokračuje cez zastávky Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž na konečnú Stn. Vinohrady
9Dojazd zo zastávky Krížna na konečnú Stn. VinohradyZo zastávky Krížna pokračuje cez zastávky Vazovova; Račianske mýto; Ursínyho; Pionierska; Riazanská; Mladá garda; Nám. Biely kríž na konečnú Stn. Vinohrady
9Dojazd zo zastávky Krížna na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Krížna pokračuje cez zastávky Trnavské mýto; Česká; Nová doba; MiÚ Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
20Výjazd zo zastávky Bojnická smer Tesco LamačSpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto; Karpatská; Pod stanicou; Sokolská; Hroboňova; Dubová; Patrónka; Mokrohájska a pokračuje po stálej trase od zastávky Tesco Lamač
20Výjazd zo zastávky Račianske mýto smer Tesco LamačSpoj obsluhuje zastávky Račianske mýto; Karpatská; Pod stanicou; Sokolská; Hroboňova; Dubová; Patrónka; Mokrohájska a pokračuje po stálej trase od zastávky Tesco Lamač
20Dojazd zo zastávky Tesco Lamač na konečnú Račianske mýtoZo zastávky Tesco Lamač pokračuje cez zastávky Mokrohájska; Patrónka; Dubová; Hroboňova; Sokolská; Pod stanicou; Karpatská na konečnú Račianske mýto
20Dojazd zo zastávky Tesco Lamač na konečnú BojnickáZo zastávky Tesco Lamač pokračuje cez zastávky Mokrohájska; Patrónka; Dubová; Hroboňova; Sokolská; Pod stanicou; Karpatská; Račianske mýto; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
29Výjazd zo zastávky Bojnická smer Malá scénaSpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Krížna; Šoltésovej; Malý trh; Čulenova a pokračuje po stálej trase od zastávky Malá scéna
29Dojazd zo zastávky Malá scéna na konečnú BojnickáZo zastávky Malá scéna pokračuje cez zastávky Čulenova; Malý trh; Šoltésovej; Krížna; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
31Výjazd zo zastávky Bojnická smer Nám. slobodySpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto; Povraznícka a pokračuje po stálej trase od zastávky Nám. slobody
31Dojazd zo zastávky Kollárovo nám. na konečnú BojnickáZo zastávky Kollárovo nám. pokračuje cez zastávky Blumentál; Račianske mýto; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
39Výjazd zo zastávky Bojnická smer Klientske centrumSpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská a pokračuje po stálej trase od zastávky Klientske centrum
39Dojazd zo zastávky Klientske centrum na konečnú BojnickáZo zastávky Klientske centrum pokračuje cez zastávky Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
40Výjazd zo zastávky Depo Trnávka smer KarpatskáSpoj obsluhuje zastávky Depo Trnávka; Pri strelnici; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Trnavské mýto; Račianske mýto a pokračuje po stálej trase od zastávky Karpatská
40Výjazd zo zastávky Depo Trnávka smer ČulenovaSpoj obsluhuje zastávky Depo Trnávka; Pri strelnici; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Saleziáni; Kvačalova; Kulíškova; Cvernovka; Košická; Autobusová stanica a pokračuje po stálej trase od zastávky Čulenova
40Dojazd zo zastávky Čulenova na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Čulenova pokračuje cez zastávky Autobusová stanica; Košická; Cvernovka; Kulíškova; Kvačalova; Saleziáni; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
40Dojazd zo zastávky Karpatská na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Karpatská pokračuje cez zastávky Račianske mýto; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
42Výjazd zo zastávky Depo Hroboňova smer PatrónkaSpoj obsluhuje zastávky Depo Hroboňova; Lovinského; Valašská a pokračuje po stálej trase od zastávky Patrónka
42Výjazd zo zastávky Hroboňova smer SokolskáSpoj obsluhuje zastávku Hroboňova a pokračuje po stálej trase od zastávky Sokolská
42Výjazd zo zastávky Depo Trnávka smer KošickáSpoj obsluhuje zastávky Depo Trnávka; Pri strelnici; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Saleziáni; Kvačalova; Kulíškova; Cvernovka a pokračuje po stálej trase od zastávky Košická
42Dojazd zo zastávky Miletičova na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Miletičova pokračuje cez zastávky Trenčianska; Trhovisko; Saleziáni; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
43Výjazd zo zastávky Račianske mýto smer PatrónkaSpoj obsluhuje zastávky Račianske mýto; Karpatská; Pod stanicou; Sokolská; Hroboňova; Dubová a pokračuje po stálej trase od zastávky Patrónka
43Dojazd zo zastávky Patrónka na konečnú Račianske mýtoZo zastávky Patrónka pokračuje cez zastávky Dubová; Hroboňova; Sokolská; Pod stanicou; Karpatská na konečnú Račianske mýto
44Výjazd zo zastávky Depo Hroboňova smer BúdkováSpoj obsluhuje zastávky Depo Hroboňova; Horský park a pokračuje po stálej trase od zastávky Búdková
44Dojazd zo zastávky Búdková na konečnú Depo HroboňovaZo zastávky Búdková pokračuje cez zastávku Horský park na konečnú Depo Hroboňova
45Výjazd zo zastávky Depo Hroboňova smer PatrónkaSpoj obsluhuje zastávky Depo Hroboňova; Lovinského; Valašská a pokračuje po stálej trase od zastávky Patrónka
47Výjazd zo zastávky Depo Hroboňova smer LovinskéhoSpoj obsluhuje zastávku Depo Hroboňova a pokračuje po stálej trase od zastávky Lovinského
47Výjazd zo zastávky Depo Trnávka smer Zimný štadiónSpoj obsluhuje zastávky Depo Trnávka; Pri strelnici; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská a pokračuje po stálej trase od zastávky Zimný štadión
47Dojazd zo zastávky Saleziáni na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Saleziáni pokračuje cez zastávky Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
49Výjazd zo zastávky Depo Hroboňova smer VlárskaSpoj obsluhuje zastávky Depo Hroboňova; Lovinského; Valašská; Suchý mlyn; Nemocnica Kramáre a pokračuje po stálej trase od zastávky Vlárska
49Výjazd zo zastávky Depo Trnávka smer Ružová dolinaSpoj obsluhuje zastávky Depo Trnávka; Pri strelnici; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión; Saleziáni; Kvačalova; Kulíškova; Cvernovka; Košická; Novohradská; Miletičova; Trenčianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Ružová dolina
49Výjazd zo zastávky Depo Trnávka smer Trnavské mýtoSpoj obsluhuje zastávky Depo Trnávka; Pri strelnici; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión a pokračuje po stálej trase od zastávky Trnavské mýto
49Dojazd zo zastávky Trnavské mýto na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Trnavské mýto pokračuje cez zastávky Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
49Dojazd zo zastávky Saleziáni na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Saleziáni pokračuje cez zastávky Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
58Výjazd zo zastávky Bulharská smer RádiováSpoj obsluhuje zastávku Bulharská a pokračuje po stálej trase od zastávky Rádiová
59Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer ĽubovnianskaSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Bzovícka a pokračuje po stálej trase od zastávky Ľubovnianska
59Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Na pántochSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Vajnorská; Zlaté piesky; Dvojstudňové polia; Vajnory, nadjazd; OC Vajnory; Uhliská; Osloboditeľská; Koniarkova; Regrútska; Sprinzlov majer; Rybničná; Na pántoch, školy; Na pántoch, stred a pokračuje po stálej trase od zastávky Na pántoch
59Dojazd zo zastávky Ľubovnianska na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Ľubovnianska pokračuje cez zastávky Bzovícka; Betliarska na konečnú Depo Petržalka
59Dojazd zo zastávky Na pántoch na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Na pántoch pokračuje cez zastávky Na pántoch, stred; Na pántoch, školy; Rybničná; Sprinzlov majer; Regrútska; Koniarkova; Osloboditeľská; Uhliská; OC Vajnory; Vajnory, nadjazd; Tuhovská; Zlaté piesky; Vajnorská na konečnú Depo Jurajov dvor
61Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Avion Shop. ParkSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Jurajov dvor; Bojnická; Bojnická; Na križovatkách a pokračuje po stálej trase od zastávky Avion Shop. Park
61Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Klientske centrumSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Jurajov dvor; Bojnická; Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská a pokračuje po stálej trase od zastávky Klientske centrum
66Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Maximiliána HellaSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Stn. Nové Mesto; Klientske centrum; Haburská a pokračuje po stálej trase od zastávky Maximiliána Hella
66Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer SolivarskáSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Stn. Nové Mesto; Klientske centrum; Haburská a pokračuje po stálej trase od zastávky Solivarská
66Dojazd zo zastávky Maximiliána Hella na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Maximiliána Hella pokračuje cez zastávky Haburská; Klientske centrum; Stn. Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
66Dojazd zo zastávky Solivarská na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Solivarská pokračuje cez zastávky Haburská; Klientske centrum; Stn. Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
67Výjazd zo zastávky Depo Krasňany smer AstronomickáSpoj obsluhuje zastávky Depo Krasňany; Nobelova; Trojdomy; Staré ihrisko; Odborárska; Stn. Nové Mesto; Klientske centrum; Haburská; Maximiliána Hella; Súmračná a pokračuje po stálej trase od zastávky Astronomická
67Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer AstronomickáSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Stn. Nové Mesto; Klientske centrum; Haburská; Maximiliána Hella; Súmračná a pokračuje po stálej trase od zastávky Astronomická
67Dojazd zo zastávky Astronomická na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Astronomická pokračuje cez zastávky Súmračná; Maximiliána Hella; Haburská; Klientske centrum; Stn. Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
67Dojazd zo zastávky Astronomická na konečnú Depo KrasňanyZo zastávky Astronomická pokračuje cez zastávky Súmračná; Maximiliána Hella; Haburská; Klientske centrum; Stn. Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Staré ihrisko; Trojdomy; Nobelova na konečnú Depo Krasňany
68Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer HolíčskaSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska; Lúčanka; Znievska a pokračuje po stálej trase od zastávky Holíčska
68Dojazd zo zastávky Holíčska na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Holíčska pokračuje cez zastávky Znievska; Lúčanka; Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska na konečnú Depo Petržalka
70Výjazd zo zastávky Bojnická smer PrievozskáSpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Drieňová; Mliekarenská a pokračuje po stálej trase od zastávky Prievozská
70Výjazd zo zastávky Bojnická smer Prístavný mostSpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Drieňová; Mliekarenská a pokračuje po stálej trase od zastávky Prístavný most
70Dojazd zo zastávky Miletičova na konečnú BojnickáZo zastávky Miletičova pokračuje cez zastávky Prievozská; Mliekarenská; Drieňová; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
70Dojazd zo zastávky Prievozská na konečnú BojnickáZo zastávky Prievozská pokračuje cez zastávky Miletičova; Trenčianska; Ružová dolina; Mliekarenská; Drieňová; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
71Výjazd zo zastávky Hroboňova smer Pod stanicouSpoj obsluhuje zastávky Hroboňova; Sokolská a pokračuje po stálej trase od zastávky Pod stanicou
71Výjazd zo zastávky Depo Trnávka smer Trnavské mýtoSpoj obsluhuje zastávky Depo Trnávka; Pri strelnici; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská; Zimný štadión a pokračuje po stálej trase od zastávky Trnavské mýto
71Dojazd zo zastávky Karpatská na konečnú Prokopa VeľkéhoZo zastávky Karpatská pokračuje cez zastávky Pod stanicou; Sokolská; Hroboňova na konečnú Prokopa Veľkého
71Dojazd zo zastávky Trnavské mýto na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Trnavské mýto pokračuje cez zastávky Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
71Dojazd zo zastávky Saleziáni na konečnú Depo TrnávkaZo zastávky Saleziáni pokračuje cez zastávky Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Pri strelnici na konečnú Depo Trnávka
72Výjazd zo zastávky Hroboňova smer 29. augustaSpoj obsluhuje zastávky Hroboňova; Sokolská; Pod stanicou; Hodžovo nám.; Kollárovo nám.; Špitálska a pokračuje po stálej trase od zastávky 29. augusta
72Dojazd zo zastávky Autobusová stanica na konečnú Depo HroboňovaZo zastávky Autobusová stanica pokračuje cez zastávky Ondrejský cintorín; Špitálska; Kollárovo nám.; Hodžovo nám.; Kozia; Svoradova; Zámocká; Hrad; Inovecká; Radvanská; Hummelova; Červený kríž; Búdková; Horský park na konečnú Depo Hroboňova
72Dojazd zo zastávky Autobusová stanica na konečnú Prokopa VeľkéhoZo zastávky Autobusová stanica pokračuje cez zastávky Ondrejský cintorín; Špitálska; Kollárovo nám.; Hodžovo nám.; Pod stanicou; Sokolská; Hroboňova na konečnú Prokopa Veľkého
74Výjazd zo zastávky Bojnická smer BajkalskáSpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská; Bajkalská a pokračuje po stálej trase od zastávky Bajkalská
74Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer BajkalskáSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Kuchajda; MiÚ Nové Mesto; Nová doba a pokračuje po stálej trase od zastávky Bajkalská
74Dojazd zo zastávky Drieňová na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Drieňová pokračuje cez zastávky Bajkalská; Nová doba; MiÚ Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
74Dojazd zo zastávky Zimný štadión na konečnú BojnickáZo zastávky Zimný štadión pokračuje cez zastávky Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
75Výjazd zo zastávky Bojnická smer BajkalskáSpoj obsluhuje zastávky Bojnická; Depo Trnávka; Slovinská; Klientske centrum; Sabinovská a pokračuje po stálej trase od zastávky Bajkalská
75Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Nová dobaSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Kuchajda; MiÚ Nové Mesto a pokračuje po stálej trase od zastávky Nová doba
75Dojazd zo zastávky Nová doba na konečnú BojnickáZo zastávky Nová doba pokračuje cez zastávky Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická
75Dojazd zo zastávky Nová doba na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Nová doba pokračuje cez zastávky MiÚ Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
78Výjazd zo zastávky Depo Krasňany smer Maximiliána HellaSpoj obsluhuje zastávky Depo Krasňany; Nobelova; Trojdomy; Staré ihrisko; Odborárska; Stn. Nové Mesto; Klientske centrum; Haburská a pokračuje po stálej trase od zastávky Maximiliána Hella
78Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer Maximiliána HellaSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Stn. Nové Mesto; Klientske centrum; Haburská a pokračuje po stálej trase od zastávky Maximiliána Hella
78Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer SolivarskáSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Stn. Nové Mesto; Klientske centrum; Haburská a pokračuje po stálej trase od zastávky Solivarská
78Dojazd zo zastávky Maximiliána Hella na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Maximiliána Hella pokračuje cez zastávky Haburská; Klientske centrum; Stn. Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
78Dojazd zo zastávky Maximiliána Hella na konečnú Depo KrasňanyZo zastávky Maximiliána Hella pokračuje cez zastávky Haburská; Klientske centrum; Stn. Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Staré ihrisko; Trojdomy; Nobelova na konečnú Depo Krasňany
78Dojazd zo zastávky Solivarská na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky Solivarská pokračuje cez zastávky Haburská; Klientske centrum; Stn. Nové Mesto; Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
83Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer KutlíkovaSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska; Lúčanka; Znievska; Šintavská; Topoľčianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Kutlíkova
83Dojazd zo zastávky Bradáčova na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Bradáčova pokračuje cez zastávky Kutlíkova; Topoľčianska; Šintavská; Znievska; Lúčanka; Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska na konečnú Depo Petržalka
84Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer OvsišteSpoj obsluhuje zastávku Depo Petržalka a pokračuje po stálej trase od zastávky Ovsište
84Dojazd zo zastávky Ovsište na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Ovsište pokračuje cez zastávku Betliarska na konečnú Depo Petržalka
87Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer OvsišteSpoj obsluhuje zastávku Depo Petržalka a pokračuje po stálej trase od zastávky Ovsište
87Dojazd zo zastávky Ovsište na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Ovsište pokračuje cez zastávku Betliarska na konečnú Depo Petržalka
90Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer ŽehrianskaSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska a pokračuje po stálej trase od zastávky Žehrianska
91Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer ŽltáSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Žehrianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Žltá
91Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer JasovskáSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Žehrianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Jasovská
91Dojazd zo zastávky Aupark na konečnú Hlavná stanicaZo zastávky Aupark pokračuje cez zastávky Zochova; Hodžovo nám.; Pod stanicou na konečnú Hlavná stanica
93Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer VyšehradskáSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Vyšehradská
93Dojazd zo zastávky Vyšehradská na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Vyšehradská pokračuje cez zastávky Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska na konečnú Depo Petržalka
94Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer HolíčskaSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska; Lúčanka; Strečnianska; Šintavská a pokračuje po stálej trase od zastávky Holíčska
94Dojazd zo zastávky Holíčska na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Holíčska pokračuje cez zastávky Šintavská; Strečnianska; Lúčanka; Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska na konečnú Depo Petržalka
95Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer LúčankaSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Lúčanka
95Dojazd zo zastávky Lúčanka na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Lúčanka pokračuje cez zastávky Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska na konečnú Depo Petržalka
96Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer BojnickáSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Jurajov dvor; Bojnická a pokračuje po stálej trase od zastávky Bojnická
98Výjazd zo zastávky Depo Jurajov dvor smer MiÚ Nové MestoSpoj obsluhuje zastávky Depo Jurajov dvor; Magnetová; Odborárska; Kuchajda a pokračuje po stálej trase od zastávky MiÚ Nové Mesto
98Dojazd zo zastávky MiÚ Nové Mesto na konečnú Depo Jurajov dvorZo zastávky MiÚ Nové Mesto pokračuje cez zastávky Kuchajda; Odborárska; Magnetová na konečnú Depo Jurajov dvor
191Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer ŽltáSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Žehrianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Žltá
191Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer JasovskáSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Žehrianska a pokračuje po stálej trase od zastávky Jasovská
196Výjazd zo zastávky Depo Petržalka smer MarkovaSpoj obsluhuje zastávky Depo Petržalka; Betliarska; Bzovícka; Ľubovnianska; Lúčanka; Znievska; Budatínska; ZŠ Budatínska; Lúky II; Smolenická; Švabinského a pokračuje po stálej trase od zastávky Markova
196Dojazd zo zastávky Markova na konečnú Depo PetržalkaZo zastávky Markova pokračuje cez zastávky Švabinského; Smolenická; Lúky II; ZŠ Budatínska; Budatínska; Znievska; Lúčanka; Ľubovnianska; Bzovícka; Betliarska na konečnú Depo Petržalka
Naspäť na cestovné poriadky