Rozvojové plány

Petržalská električka


1. časť: zrealizovaná (2013 - 2015)
2. časť: vo výstavbe (11/2021 - 9/2024)

Električková trať Pribinova – Košická


V príprave (realizácia po r. 2023)

Električková trať Dúbravka – Bory


V príprave (realizácia po r. 2024)

Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra


Projekt a realizácia 2022 - 2024

Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná


Projekt a realizácia 2022 - 2023

Trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho


Projekt a realizácia 2022 - 2023

Modernizácia Ružinovskej radiály


V príprave (realizácia ~2024 - 2025)

Modernizácia Vajnorskej radiály


V príprave (realizácia od 2023)

Nové železničné zastávky


Projekt a realizácia 2022 - 2023