Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

Popis projektu

Pôjde o výstavbu dvojstopovej trolejbusovej trate od križovatky Mlynská dolina - Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu, kde sa napojí na existujúcu trať Molecova - Kuklovská, ktorá v súčasnosti nie je napojená na zvyšok trolejbusovej siete.

Vďaka novej trati bude možné priame spojenie Dlhých dielov s Račianskym mýtom a Trnavským mýtom trolejbusovou dopravou. Zároveň táto trať umožní nahradiť autobusovú linku 32, ktorá z väčšej časti premáva pod trolejovým vedením a vykazuje vysokú obsadenosť v oblasti Dlhých dielov a Kramárov. Nahradenie autobusov trolejbusmi zlepší dopravu v oblasti Dlhých dielov, ktoré sú charakteristické veľkým sklonom ciest.

Napájanie novej trolejbusovej trate by malo byť zabezpečné z meniarne Karlova Ves nachádzajúcej sa na Lafranconi. Súčasťou výstavby by mala byť aj realizácia trolejovej spojky Námestie Franza Liszta - Šancová umožňujúcej prevádzkovanie trolejbusov v trase Pražská - Hlavná stanica a opačne.

Financovanie výstavby je plánované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).


Zdroj: Zámer projektu - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Aktuálny stav (k 1.1.2020)

Výstavba trate Patrónka - Riviéra je odporúčaná Koncepciou rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025 a jej výstavbu odporúča aj Územný generel dopravy Bratislavy z roku 2015. Predmetná trolejbusová trať bola preverená aj dopravným modelom pre rok 2025 (rastový scenár).

Zámer projektu bol v decembri 2019 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu trate je plánované v roku 2020, realizácia stavby by mala prebehnúť v roku 2021.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Výstavba trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra
  • Dĺžka trolejbusovej trate: cca 3,25 km dvojstopovej trate
  • Počet zastávok: 3 (Botanická záhrada, ZOO, Pri Habánskom mlyne)
  • Predpokladaný termín realizácie: 2020 - 2022
  • Predpokladané náklady: 6,7 mil. €
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava

Ďalšie informácie

Spravy

Správy o tomto projekte


7.1.2020
-imhd.sk-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.