Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

Popis projektu

Pôjde o výstavbu dvojstopovej trolejbusovej trate od križovatky Mlynská dolina - Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu, kde sa napojí na existujúcu trať Riviéra - Kuklovská, ktorá v súčasnosti nie je napojená na zvyšok trolejbusovej siete. Okrem napojenia novej trolejbusovej trate v Mlynskej doline smerom na Patrónku bude zriadená aj jednostopová trolejová spojka z Gaštanovej cez ulicu Pri Habánskom mlyne do Mlynskej doliny smerom k Riviére pre výjazdy trolejbusov z vozovne Hroboňova. Dojazdy trolejbusov z Dlhých dielov do vozovne Hroboňova budú riešené novou odbočkou z Mlynskej doliny na Valašskú. Napájanie novej trolejbusovej trate bude zabezpečné z meniarne Karlova Ves nachádzajúcej sa na Lafranconi. V meniarni budú preto vymenené a doplnené napájače a ďalšia technológia.

Modernizáciou prejdú aj zastávky Zoo a Habánsky mlyn, kde budú doplnené elektronické informačné tabule a na zastávke Zoo v smere na Patrónku bude vybudovaný nový prístrešok, pričom nástupište sa rozšíri na úkor časti zastávkového pruhu. Svetelné križovatky v Mlynskej doline (Slávičie údolie, Pri Habánskom mlyne) by mali dostať nové radiče s preferenciou MHD.

Vďaka novej trati bude možné priame spojenie Dlhých dielov s Račianskym mýtom a Trnavským mýtom trolejbusovou dopravou. Zároveň táto trať umožní nahradiť autobusovú linku 32, ktorá z väčšej časti premáva pod trolejovým vedením a vykazuje vysokú obsadenosť v oblasti Dlhých dielov a Kramárov. Nahradenie autobusov trolejbusmi zlepší dopravu v oblasti Dlhých dielov, ktoré sú charakteristické veľkým sklonom ciest.

Financovanie výstavby je plánované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Zdroj: Zámer projektu - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Aktuálny stav (k 11/2021)

Výstavba trate Patrónka - Riviéra je odporúčaná Koncepciou rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025 a jej výstavbu odporúča aj Územný generel dopravy Bratislavy z roku 2015. Predmetná trolejbusová trať bola preverená aj dopravným modelom pre rok 2025 (rastový scenár).

Zámer projektu bol v decembri 2019 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Začiatkom roka 2021 bola do aktualizovaného zámeru projektu zahrnutá aj modernizácia existujúcej trolejbusovej trate v úseku Patrónka - Kramáre - Pražská - Hlavná stanica.

V marci 2021 bol spustený proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie, podpis s víťazom súťaže (Dopravoprojekt) sa uskutočnil v novembri 2021, spracovanie všetkých stupňov dokumentácií je požadované do 12 mesiacov. Realizácia stavby je podľa rozpočtu mesta predbežne plánovaná v rokoch 2022 a 2023.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Výstavba trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra
  • Dĺžka trolejbusovej trate: cca 6,65 km novej jednostopovej trate
  • Počet zastávok: 3 (Botanická záhrada, Zoo, Habánsky mlyn)
  • Predpokladaný termín realizácie: 2021 - 2023
  • Predpokladané náklady: 5,50 mil. € bez DPH
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
  • Projektant: Dopravoprojekt, a. s. (subdodávatelia: Privel, s.r.o., Metroprojekt Praha, a.s.)

Ďalšie informácie

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.