Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica

Popis projektu

V rámci projektu pôjde o celkovú modernizáciu trolejbusovej trate v úseku Patrónka - Kramáre - Pražská - Hlavná stanica. Uvažuje sa s realizáciou viacerých nových trolejových spojok na existujúcej trati s cieľom možnosti variabilnejšieho vedenia trolejbusov. Navrhované sú trolejové spojky:

  • Vlárska - Pod Krásnou hôrkou (doplnenie trolejového triangla - možnosť aj premávky medzi NÚSCH a NOÚ obojsmerne),
  • Stromová - Pražská (doplnenie odbočky v smere z Kramárov na Pražskú smerom na Hroboňovu),
  • Pražská - Šancová - Hlavná stanica (umožnenie premávky trolejbusov z Hlavnej stanice na Pražskú a opačne).

V obratisku na Hlavnej stanici je plánované zatrolejovanie aj druhého autobusového nástupištia pre linky 41 61. Vybudovanie trolejového prepojenia Hlavnej stanice a Pražskej ulice umožní plánované nasadenie hybridných trolejbusov na novú linku, ktorá by mala vzniknúť spojením liniek 41 a 44 (Hlavná stanica - Hroboňova - Drotárska - Búdková - Hodžovo nám. - Koliba).

Navrhovaná je aj kompletná výmena trakčných stožiarov s výnimkou odbočnej trate k NOÚ a NÚSCH, kde by mali stožiare dostať po ošetrení len nový náter. Súčasťou projektu bude aj modernizácia trakčných meniarní Hroboňova a Leškova. V oboch meniarňach je plánovaná výmena transformátorov, usmerňovačov a napájačov. Vymenených bude tiež cca 16 km trakčných káblov z týchto meniarní.

Zastávky v modernizovanom úseku, ktoré ešte nie sú vybavené elektronickými informačnými tabuľami, nimi budú v rámci modernizácie dovybavené.

Financovanie výstavby je plánované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Aktuálny stav (k 3/2022)

Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica je súčasťou zámeru projektu výstavby novej trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra, ktorý bol vo februári 2021 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). V marci 2021 Dopravný podnik Bratislava spustil proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie, podpis zmluvy s víťazom súťaže (Valbek & Prodex) sa uskutočnil v novembri 2021. Podpis zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie projektovej dokumentácie sa uskutočnil vo februári 2022, zároveň DPB objednal vypracovanie projektovej dokumentácie. Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie sa očakáva do 12 mesiacov. Následne po výbere zhotoviteľa prebehne samotná modernizácia.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica
  • Dĺžka trolejbusovej trate: cca 9,7 km modernizovanej jednostopovej trate + 1 km novej jednostopovej trate
  • Predpokladaný termín realizácie: 2/2022 - 2/2023 (projekt), 2023 (realizácia)
  • Predpokladané náklady: 11 mil. € bez DPH
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
  • Projektant: Valbek & Prodex, s.r.o.

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Vymazaný príspevok