Informácie › Vyhľadávanie

Neprehliadnite

imhd.sk je tu s vami už 20 rokov

V týchto dňoch oslavujeme 20. výročie spustenia imhd.sk. Ako web začínal a s čím všetkým sa musel popasovať?

Neprehliadnite

Virtuálna zastávková tabuľa prináša ďalšiu užitočnú funkciu

Informácie o mimoriadnych zmenách v MHD sú odteraz rýchlo dostupné.

Spoločné informácie imhd.sk

Plánovaná nedostupnosť imhd.sk (1. - 2.5.2020)

Z dôvodu úprav na serveri imhd.sk môže dôjsť od 1.5.2020 od 22:00 do 2.5.2020 do 09:00 k výpadkom služieb imhd.sk: virtuálna zastávková tabuľa: krátkodobo v čase od 1.5.2020 od 22:00

Spoločné informácie imhd.sk

Plánovaná nedostupnosť imhd.sk (noc 12.1.2020 / 13.1.2020)

Z dôvodu úprav na serveri imhd.sk môže dôjsť k výpadkom služieb imhd.sk v čase od 12.1.2020 od 23:00 do 13.1.2020 do 03:00.

Rozvojové plány

Električková trať Pribinova - Košická

Popis projektu Pôjde o výstavbu dvojkoľajnej trate zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú na Miletičovu, kde sa napojí na existujúcu Ružinovskú radiálu. Trať by mala

Rozvojové plány

Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

Popis projektu Pôjde o výstavbu dvojstopovej trolejbusovej trate od križovatky Mlynská dolina - Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu, kde sa napojí na existujúcu

Spoločné informácie imhd.sk

Plánovaná nedostupnosť imhd.sk (noc 2.1.2020 / 3.1.2020)

Z dôvodu úprav na serveri imhd.sk môže dôjsť k výpadkom služieb imhd.sk v čase od 2.1.2020 od 23:00 do 3.1.2020 do 03:00.

Neprehliadnite

Čo sa skrýva za novými informáciami na zastávkach?

Prečo nové cestovné poriadky a mapy vyzerajú tak ako vyzerajú? Ktoré mestá majú podobné riešenia?

Spoločné informácie imhd.sk

Dočasná nedostupnosť počas údržby servera imhd.sk (13.5.2018 08:00 – 08:15)

Počas vykonávania updatu systému na serveri imhd.sk môže dôjsť v nedeľu 13. mája 2018 v čase 8:00 - 8:15 k výpadku poskytovaných služieb.

Spoločné informácie imhd.sk

Možný krátkodobý výpadok stránok imhd.sk počas noci 14./15.1.2016

Vážení používatelia, z dôvodu úprav sieťovej infraštruktúry v dátovom centre, ktorého súčasťou je aj server imhd.sk, môže dôjsť v noci z 14. na 15. januára 2016 od 23:30 do 01:00

Rozvojové plány

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Popis projektu V rámci projektu bude realizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate

Rozvojové plány

Modernizácia Ružinovskej radiály

Popis projektu Pôjde o modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od Amerického nám. cez Trnavské mýto po zastávku Astronomická okrem úsekov zrekonštruovaných v

Rozvojové plány

Modernizácia Vajnorskej radiály

Popis projektu Vajnorská radiála by mala byť modernizovaná v súčasnej polohe v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky. V prípade odbočky k ŽST Nové Mesto sa zachová obratisko v pôvodnej

Rozvojové plány

Ďalšie rozvojové plány

Mesto vo svojich strategických materiáloch predpokladá významný rozvoj MHD.

Rozvojové plány

Nové železničné zastávky

Popis projektu Železničné trate sú v Bratislave vedené prevažne mimo hlavných vnútromestských prúdov cestujúcich, no napriek tomu aj na železnici existuje potenciál lepšieho využitia

Spoločné dokumenty

Zásady používania súborov cookies

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/EC týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií určuje povinnosti pri používaní tzv. cookies pri komunikácii medzi internetovým prehliadačom a webstránkou.

Spoločné informácie imhd.sk

Zmena adresy portálu imhd.sk

Upozorňujeme používateľov na zmenu adresy portálu imhd.sk od 1. novembra.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do