Informácie › Vyhľadávanie

imhd.sk v roku 2023 v číslach

Neprehliadnite

Pozrite si prehľad zaujímavých štatistík na webe imhd.sk

Vrakunsko-biskupická električková radiála

Rozvojové plány

Opis projektu Pôjde o výstavbu novej električkovej trate od Mlynských nív cez Domové role a Vlčie hrdlo na sídlisko Dolné hony, kde bude končiť pri obratisku MHD Čiližská a novej železničnej zastávke

Ďalšie trate a infraštruktúra električiek

Rozvojové plány

Názov projektu Stav Termín realizácie Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa Modernizácia ťažkej údržby E, A a T a zastrešenie odstavných plôch pre T a E vo vozovni Jurajov dvor,

Električková trať Dúbravka - Bory

Rozvojové plány

Opis projektu V prvej etape predĺženia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály z Dúbravky pôjde o výstavbu dvojkoľajnej trate od súčasného električkového obratiska Pri kríži na Saratovskej ulici

Ktoré zastávky a linky boli na imhd.sk počas roku 2022 najvyhľadávanejšie?

Neprehliadnite

Pozrite si prehľad najvyhľadávanejších zastávok a liniek na webe imhd.sk

Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica

Rozvojové plány

Popis projektu V rámci projektu pôjde o celkovú modernizáciu trolejbusovej trate v úseku Patrónka - Kramáre - Pražská - Hlavná stanica. Uvažuje sa s realizáciou viacerých nových trolejových spojok na

Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND

Rozvojové plány

Popis projektu Cieľom projektu je zatrolejovanie úseku linky 40, v ktorom v súčasnosti premávajú trolejbusy s využitím pomocného pohonu. Plánovaná je výstavba trolejového vedenia v úseku Autobusová

Trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho

Rozvojové plány

Popis projektu V rámci tohto projektu pôjde o predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke z Bulharskej ulice cez Galvaniho na Ivanskú cestu k nákupnému centru Avion Shopping Park. Po

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Rozvojové plány

Popis projektu Cieľom projektu je rozšírenie dopravnej obsluhy v okolí Hraničnej ulice predĺžením trolejbusovej trate od konečnej Mliekarenská na Trenčianskej ulici. Nová trať bude pozostávať z dvoch

imhd.sk je tu s vami už 20 rokov

Neprehliadnite

V týchto dňoch oslavujeme 20. výročie spustenia imhd.sk. Ako web začínal a s čím všetkým sa musel popasovať?

Virtuálna zastávková tabuľa prináša ďalšiu užitočnú funkciu

Neprehliadnite

Informácie o mimoriadnych zmenách v MHD sú odteraz rýchlo dostupné.

Plánovaná nedostupnosť imhd.sk (1. – 2.5.2020)

Spoločné informácie imhd.sk

Z dôvodu úprav na serveri imhd.sk môže dôjsť od 1.5.2020 od 22:00 do 2.5.2020 do 09:00 k výpadkom služieb imhd.sk: virtuálna zastávková tabuľa: krátkodobo v čase od 1.5.2020 od 22:00 do 2.5.2020 do

Mobilná aplikácia imhd.sk pre smartfóny a tablety

Spoločné dokumenty

Aplikácia je dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Plánovaná nedostupnosť imhd.sk (noc 12.1.2020 / 13.1.2020)

Spoločné informácie imhd.sk

Z dôvodu úprav na serveri imhd.sk môže dôjsť k výpadkom služieb imhd.sk v čase od 12.1.2020 od 23:00 do 13.1.2020 do 03:00.

Električková trať Pribinova - Košická

Rozvojové plány

Opis projektu Pôjde o výstavbu dvojkoľajnej trate zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú na Miletičovu, kde sa napojí na existujúcu Ružinovskú radiálu. Trať zabezpečí obsluhu novovznikajúcej

Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

Rozvojové plány

Popis projektu Pôjde o výstavbu dvojstopovej trolejbusovej trate od križovatky Mlynská dolina - Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu, kde sa napojí na existujúcu trať Riviéra -

Plánovaná nedostupnosť imhd.sk (noc 2.1.2020 / 3.1.2020)

Spoločné informácie imhd.sk

Z dôvodu úprav na serveri imhd.sk môže dôjsť k výpadkom služieb imhd.sk v čase od 2.1.2020 od 23:00 do 3.1.2020 do 03:00.

Čo sa skrýva za novými informáciami na zastávkach?

Neprehliadnite

Prečo nové cestovné poriadky a mapy vyzerajú tak ako vyzerajú? Ktoré mestá majú podobné riešenia?

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do