Rozvojové plány

Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica

Rozvojové plány

Popis projektu V rámci projektu pôjde o celkovú modernizáciu trolejbusovej trate v úseku Patrónka - Kramáre - Pražská - Hlavná stanica. Uvažuje sa s realizáciou viacerých nových

Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND

Rozvojové plány

Popis projektu Cieľom projektu je zatrolejovanie úseku linky 210, v ktorom v súčasnosti premávajú trolejbusy s využitím pomocného pohonu. Plánovaná je výstavba trolejového vedenia v

Trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho

Rozvojové plány

Popis projektu V rámci tohto projektu pôjde o predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke z Bulharskej ulice cez Galvaniho na Ivanskú cestu k nákupnému centru Avion Shopping Park....

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Rozvojové plány

Popis projektu Cieľom projektu je rozšírenie dopravnej obsluhy v okolí Hraničnej ulice predĺžením trolejbusovej trate od konečnej Mliekarenská na Trenčianskej ulici. Nová trať bude

Električková trať Pribinova - Košická

Rozvojové plány

Popis projektu Pôjde o výstavbu dvojkoľajnej trate zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú na Miletičovu, kde sa napojí na existujúcu Ružinovskú radiálu. Trať by mala

Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

Rozvojové plány

Popis projektu Pôjde o výstavbu dvojstopovej trolejbusovej trate od križovatky Mlynská dolina - Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu, kde sa napojí na existujúcu

Rozvojové plány

Rozvojové plány

Petržalská električka 1. časť: zrealizovaná (2013 - 2015) 2. časť: v príprave (výstavba 2021 - 2023) Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra V príprave

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Rozvojové plány

Popis projektu V rámci projektu bola zrealizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate

Modernizácia Ružinovskej radiály

Rozvojové plány

Popis projektu Pôjde o modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od Amerického nám. cez Trnavské mýto po zastávku Astronomická okrem úsekov zrekonštruovaných v

Modernizácia Vajnorskej radiály

Rozvojové plány

Popis projektu Vajnorská radiála by mala byť modernizovaná v súčasnej polohe v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky. V prípade odbočky k ŽST Nové Mesto sa zachová obratisko v pôvodnej

Ďalšie rozvojové plány

Rozvojové plány

Mesto vo svojich strategických materiáloch predpokladá významný rozvoj MHD.

Nové železničné zastávky

Rozvojové plány

Popis projektu Železničné trate sú v Bratislave vedené prevažne mimo hlavných vnútromestských prúdov cestujúcich, no napriek tomu aj na železnici existuje potenciál lepšieho využitia

Petržalská električka

Rozvojové plány

2. časť: Bosákova - Janíkov dvor Správy o tomto projekte Fotografie z výstavby 1. časti História Starého mosta a električky v

Petržalská električka - 1. časť: úsek Štúrova - Starý most - Bosákova

Rozvojové plány

Základné údaje o výstavbe Investor: Hlavné mesto SR Bratislava  Zhotoviteľ: Združenie firiem Eurovia SK, a.s., Eurovia CS, a.s., SMP CZ, a.s. Projektant: ALFA 04, a.s., Reming Consult,

Petržalská električka - 2. časť: úsek Bosákova - Janíkov dvor

Rozvojové plány

Popis projektu Úsek električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor bude nadväzovať na prvý úsek Jesenského - Jungmannova a oba úseky budú spolu po dokončení vytvárať jeden prevádzkový

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do
V kategórii