Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Popis projektu

Cieľom projektu je rozšírenie dopravnej obsluhy v okolí Hraničnej ulice predĺžením trolejbusovej trate od konečnej Mliekarenská na Trenčianskej ulici. Nová trať bude pozostávať z dvoch úsekov. Prvým je prepojenie tratí na Trenčianskej ulici a Prievozskej ulici novou traťou cez Bajkalskú ulicu s napojením na Prievozskej smerom do/od Prievozu. Obratisko Mliekarenská zostane zachované, pričom by malo prísť k jeho úprave tak, aby umožňovalo bezproblémové otáčanie aj kĺbových trolejbusov. Druhý úsek novej trate bude odbočovať z existujúcej trate do Prievozu za zastávkou Hraničná na Mierovej ulici a bude pokračovať cez Hraničnú ulicu na ulicu Mlynské nivy okolo komplexu Nuppu, kde bola už v roku 2020 vybudovaná zastávka MHD Grófska niva, s obratiskom pri areáli Doprastavu. V opačnom smere sa táto časť trate napojí na Hraničnej na existujúcu trať z Prievozu pred jej vyústením na Gagarinovu.

Po vybudovaní trate Trenčianska - Hraničná sa uvažuje s predĺžením trolejbusovej linky 209 od doterajšej konečnej na Mliekarenskej.

Napájanie novej trate elektrickou energiou bude riešené z existujúcej meniarne Ružová dolina (úsek na Bajkalskej) a z novej meniarne Kaštieľska (úsek na Hraničnej a Mlynských nivách), ktorá tiež posilní napájanie existujúcej trate na Gagarinovej ulici v súvislosti s pripravovanou prevádzkou 24-metrových trolejbusov na linke 201. Meniareň Kaštieľska je navrhovaná s trojicou transformátorov a usmerňovačov, pričom by mala mať do budúcnosti aj rezervu pre napájanie uvažovaných trolejbusových tratí po Tomášikovej a Kaštieľskej.

Financovanie výstavby je plánované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Navrhovaná TT na Hraničnej a Mlynských nivách (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Aktuálny stav (k 3/2021)

Zámer projektu výstavby trolejbusovej trate Trenčianska - Hraničná bol vo februári 2021 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Následne v marci 2021 Dopravný podnik Bratislava spustil proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Realizácia projektu je odhadovaná na 24 mesiacov.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Výstavba trolejbusovej trate Trenčianska - Hraničná
  • Dĺžka trolejbusovej trate: 3,50 km novej jednostopovej trate
  • Počet zastávok: 5 (Prievozská, Mierová, Pažítková, Stachanovská, Grófska niva)
  • Predpokladaný termín realizácie: 2022 - 2023
  • Predpokladané náklady: 6 mil. € bez DPH
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava

Ďalšie informácie

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.