Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Popis projektu

Cieľom projektu je rozšírenie dopravnej obsluhy v okolí Hraničnej ulice predĺžením trolejbusovej trate od konečnej Mliekarenská na Trenčianskej ulici. Nová trať bude pozostávať z dvoch úsekov. Prvým je prepojenie tratí na Trenčianskej ulici a Prievozskej ulici novou traťou cez Bajkalskú ulicu s napojením na Prievozskej smerom do/od Prievozu. Obratisko Mliekarenská zostane zachované, pričom by malo prísť k jeho úprave tak, aby umožňovalo bezproblémové otáčanie aj kĺbových trolejbusov. Druhý úsek novej trate bude odbočovať z existujúcej trate do Prievozu za zastávkou Hraničná na Mierovej ulici a bude pokračovať cez Hraničnú ulicu na ulicu Mlynské nivy okolo komplexu Nuppu, kde bola už v roku 2020 vybudovaná zastávka MHD Grófska niva, s obratiskom pri areáli Doprastavu. V opačnom smere sa táto časť trate napojí na Hraničnej na existujúcu trať z Prievozu pred jej vyústením na Gagarinovu.

Po vybudovaní trate Trenčianska - Hraničná sa uvažuje s predĺžením trolejbusovej linky 49 od doterajšej konečnej na konci Trenčianskej ulice.

Napájanie novej trate elektrickou energiou bude riešené z existujúcej meniarne Ružová dolina (úsek na Bajkalskej) a z novej meniarne Kaštieľska (úsek na Hraničnej a Mlynských nivách), ktorá tiež posilní napájanie existujúcej trate na Gagarinovej ulici v súvislosti s pripravovanou prevádzkou 24-metrových trolejbusov na linke 71. Meniareň Kaštieľska je navrhovaná s trojicou transformátorov a usmerňovačov, pričom by mala mať do budúcnosti aj rezervu pre napájanie uvažovaných trolejbusových tratí po Tomášikovej a Kaštieľskej.

Financovanie projektovej dokumentácie bolo zabezpečené prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Navrhovaná TT na Hraničnej a Mlynských nivách (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Aktuálny stav (k 12/2023)

Zámer projektu výstavby trolejbusovej trate Trenčianska - Hraničná bol vo februári 2021 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Následne v marci 2021 Dopravný podnik Bratislava spustil proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie, podpis zmluvy s víťazom súťaže (Reming Consult) prebehol v novembri 2021 (vystavenie objednávky koncom februára 2022). Spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie je požadované do 12 mesiacov. Podpis zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie projektovej dokumentácie sa uskutočnil vo februári 2022.

V auguste 2022 bol zámer trolejbusovej trate Trenčianska - Hraničná predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie v zisťovacom konaní bolo správoplatnené v apríli 2023. Koncom roka 2023 začalo územné konanie pre túto stavbu.

Realizácia prebehne v závislosti od získania stavebného povolenia a výberu zhotoviteľa najskôr v roku 2024.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Výstavba trolejbusovej trate Trenčianska - Hraničná
  • Dĺžka trolejbusovej trate: 3,78 km novej jednostopovej trate
  • Počet zastávok: 5 (Prievozská, Mierová, Pažítková, Stachanovská, Grófska niva)
  • Predpokladaný termín realizácie: 2022 - 2023 (projekt), 2024 - 2026 (realizácia)
  • Predpokladané náklady: 9,8 mil. € bez DPH
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ (projekt), štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
  • Projektant: Reming Consult, a. s. (subdodávateľ Deltes, s.r.o.)

Ďalšie informácie

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.