Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica

Popis projektu

V rámci projektu pôjde o celkovú modernizáciu trolejbusovej trate v úseku Patrónka - Kramáre - Pražská - Hlavná stanica. Uvažuje sa s realizáciou viacerých nových trolejových spojok na existujúcej trati s cieľom možnosti variabilnejšieho vedenia trolejbusov. Navrhované sú trolejové spojky:

  • Vlárska - Pod Krásnou hôrkou (doplnenie trolejového triangla - možnosť aj premávky medzi NÚSCH a NOÚ obojsmerne),
  • Stromová - Pražská (doplnenie odbočky v smere z Kramárov na Pražskú smerom na Hroboňovu),
  • Pražská - Šancová - Hlavná stanica (umožnenie premávky trolejbusov z Hlavnej stanice na Pražskú a opačne).

V obratisku na Hlavnej stanici je plánované zatrolejovanie aj druhého autobusového nástupištia pre linky 41 61. Vybudovanie trolejového prepojenia Hlavnej stanice a Pražskej ulice umožní plánované nasadenie hybridných trolejbusov na novú linku, ktorá by mala vzniknúť spojením liniek 41 a 203 (Hlavná stanica - Hroboňova - Drotárska - Búdková - Hodžovo nám. - Koliba).

Navrhovaná je aj kompletná výmena trakčných stožiarov s výnimkou odbočnej trate k NOÚ a NÚSCH, kde by mali stožiare dostať po ošetrení len nový náter. Súčasťou projektu bude aj modernizácia trakčných meniarní Hroboňova a Leškova. V oboch meniarňach je plánovaná výmena transformátorov, usmerňovačov a napájačov. Vymenených bude tiež cca 16 km trakčných káblov z týchto meniarní.

Zastávky v modernizovanom úseku, ktoré ešte nie sú vybavené elektronickými informačnými tabuľami, nimi budú v rámci modernizácie dovybavené.

Financovanie výstavby je plánované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Aktuálny stav (k 3/2021)

Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica je súčasťou zámeru projektu výstavby novej trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra, ktorý bol vo februári 2021 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). V marci 2021 Dopravný podnik Bratislava spustil proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica
  • Dĺžka trolejbusovej trate: cca 9,7 km modernizovanej jednostopovej trate + 1 km novej jednostopovej trate
  • Predpokladaný termín realizácie: 2022 - 2023
  • Predpokladané náklady: 11 mil. € bez DPH
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Vymazaný príspevok