Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND

Popis projektu

Cieľom projektu je zatrolejovanie úseku linky 40, v ktorom v súčasnosti premávajú trolejbusy s využitím pomocného pohonu. Plánovaná je výstavba trolejového vedenia v úseku Autobusová stanica - Nové SND - Autobusová stanica okruhom z Karadžičovej cez Dostojevského rad, Krupkovu, Pribinovu, Olejkársku, Landererovu späť na Karadžičovu (opačný okruh ako súčasná trasa uvedenej linky) a zároveň aj výstavba slepej trolejovej stopy z Dostojevského radu cez Landererovu na Olejkársku po zastávku Nové SND, keďže sa uvažuje aj s prípadným predĺžením linky 40 od Nového SND cez Pribinovu, Vajanského nábrežie a Rázusovo nábrežie pod Most SNP s využitím hybridných batériových trolejbusov Škoda 27 Tr Solaris, ktoré budú dodané pred dokončením trate.

Nová trať bude napájaná z existujúcej meniarne "Martanovičova" na Olejkárskej ulici, v ktorej sa v rámci projektu navrhuje vymeniť existujúce trakčné transformátory za nové.

Spolufinancovanie projektovej dokumentácie je zabezpečené prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Navrhovaná TT Autobusová stanica - Nové SND (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Aktuálny stav (k 9/2023)

Zámer projektu výstavby trolejbusovej trate Autobusová stanica - Nové SND bol vo februári 2021 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). V roku 2021 DPB obstaral zhotoviteľa projektovej dokumentácie a po získaní nenávratného finančného príspevku z eurofondov boli v marci 2022 začaté projektové práce. Spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie sa podľa aktualizovaného harmonogramu očakáva do leta 2023.

V júli 2022 bol zámer trolejbusovej trate Autobusová stanica - Nové SND predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie v zisťovacom konaní bolo správoplatnené v júli 2023.

Realizácia prebehne v závislosti od získania stavebného povolenia a výberu zhotoviteľa najskôr v roku 2024.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Výstavba trolejbusovej trate Autobusová stanica - Nové SND
  • Dĺžka trolejbusovej trate: 2,05 km novej jednostopovej trate
  • Počet zastávok: 2 (Čulenova, Nové SND)
  • Predpokladaný termín realizácie: 2022 - 2023 (projekt), 2024 - 2026 (realizácia)
  • Predpokladané náklady: 1,8 mil. € bez DPH
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
  • Projektant: Valbek & Prodex, s.r.o.

Ďalšie informácie

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.