Modernizácia Vajnorskej radiály

Popis projektu

Vajnorská radiála by mala byť modernizovaná v súčasnej polohe v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky. V prípade odbočky k ŽST Nové Mesto sa zachová obratisko v pôvodnej polohe, zmení sa len smer premávky električiek v obratisku. Neakceptoval sa návrh občianskej iniciatívy Lepšia doprava, ktorá navrhovala preloženie obratiska pred železničnú stanicu, čím by sa výstupište aj nástupište dostalo k tesnej blízkosti staničnej budovy a bližšie k pošte. Súčasťou modernizácie majú byť aj posuny električkových zastávok, aby bolo možné jednoducho prestupovať na autobusové linky, najmä tie, ktoré križujú električkovú trať. Na tento projekt na Trnavskom mýte nadväzuje projekt modernizácie Ružinovskej radiály.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre cestujúcich na zastávke MiÚ Nové Mesto, najmä širších nástupíšť
 • zlepšenie prestupných bodov Nová doba, Zátišie, Jurajov dvor a Zlaté piesky
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky a všeobecne zlepšenie prístupov na zastávky
 • redukcia počtu priecestí cez električkovú trať - tie, ktoré zostanú, budú riadené
 • zabezpečenie preferencie električiek na križovatkách
 • zazelenanie niektorých úsekov trate
 • celková rekonštrukcia Vajnorskej ulice v úseku Trnavské mýto - Za kasárňou

Aktuálny stav (k 3/2022)

V roku 2015 začalo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo v apríli 2016 rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie prvej časti projektu projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo dovtedy vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) plánuje opätovne predložiť novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán. Bude potrebné vysúťažiť nového poskytovateľa služieb, keďže v termíne do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo nepredložil zhotoviteľ Dopravoprojekt, a.s. vecné plnenie zmluvy vrátane získania stavebného povolenia a nebol podpísaný časový dodatok.

Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projektovú dokumentáciu bola schválená vo februári 2020. Realizácia projektu zatiaľ do zoznamu projektov OPII zaradená nebola.

V júli 2018 magistrát hlavného mesta vyhlásil verejnú súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre modernizáciu Vajnorskej radiály a výkonu autorského dozoru. V roku 2019 prebiehalo vyhodnocovanie a kontrola súťaže. Zmluva bola nakoniec podpísaná až v apríli 2020.

V roku 2021 mesto doplnilo do projektu viaceré nové požiadavky - komplexná rekonštrukcia Vajnorskej ulice od fasády k fasáde medzi Trnavským mýtom a Za kasárňou, vybudovanie obratiska pre regionálne autobusy na Zlatých pieskoch, navrhnutie trate na rýchlosť električiek 65 km/h, zvýšenie výkonu meniarní a posilnenie napájacích vedení.

Projektová dokumentácia mala byť pôvodne vypracovaná do jari 2022, ale pre pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie a pre náročnosť vypracovania nového projektu organizácie výstavby so zachovaním jednokoľajnej premávky električiek medzi depom Jurajov dvor a Trnavským mýtom bol termín predĺžený do leta 2023. Následne sa počíta s výberom zhotoviteľa do jari 2024 a samotná realizácia stavby bola posunutá predbežne na obdobie 1/2025 - 8/2028, čo však bude závisieť od dostupnosti prostriedkov z eurofondov.

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky a vetvy k ŽST Nové Mesto
 • Dĺžka električkovej trate: cca 5,0 km dvojkoľajne + trať k ŽST Nové Mesto cca 0,55 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna prevádzková rýchlosť: 65 km/h
 • Predpokladaný termín realizácie: 1/2025 - 8/2028
 • Predpokladané náklady: N/A
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Projektant: Dopravoprojekt, a. s.

Ďalšie informácie

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Valec #19:
To ale nie je v obratisku, takže sa to tam ani veľmi inak urobiť nedá. 🙂
Reakcia na: Urbanway 2423 #18:
Väčšinou možno, ale na linke 26 majú aj úsek, kde sa jazdí protismerne a teda sú tam dve takéto kríženia.
Reakcia na: Valec #17:
Nerobia to tam ale väčšinou tak, že sa koľaje prekrížia v oblúku a nie na rovnej trati?
Reakcia na: Daniel #13:
Určite, aj vo Viedni takú majú a my v našom modelovom koľajisku ešte nie. 😃
Vie niekto prečo sa už neplánuje obratisko presunúť?
Reakcia na: Urbanway 2423 #14:
Predpokladám, že autor chcel odstrániť nástupište situované v ľavostrannej zákrute. Otázne je, či by nebolo jednoduchšie združiť dnešné výstupište (v priamom úseku obratiska) s nástupišťom.
Ak by sa to postavilo tak ako navrhoval Dopravoprojekt (ale smer otáčania by sa nezmenil), tak v ich návrhu má nástupná hrana prvej koľaje dĺžku 40 metrov a druhej koľaje dĺžku 35 metrov.
Nevýhodou je, že dve nástupné hrany sú dostatočné pre prevádzku skrátených spojov linky 4, avšak nie v prípade mimoriadnej udalosti.

Urbanway 2423: je to z pôvodnej dokumentácie Dopravoprojektu z roku 2015.
Reakcia na: Daniel #13:
Podľa mňa sa zmenil smer kvôli tomu, aby sa mohlo nástupište rozširiť?, to však samozrejme neospravedlňuje to, že to kríženie je blbosť.
EDIT: Kde si získal túto dokumentáciu, lebo aj tu sa ešte stále píše, že obratisko sa má presunúť.
"V prípade odbočky k ŽST Nové Mesto sa zachová obratisko v pôvodnej polohe, zmení sa len smer premávky električiek v obratisku." - zaujímalo by ma, prečo je táto Schlosser kravina, ktorá zahŕňa vloženie koľajového kríženia doprostred priameho úseku stále aktuálna. 😠
Keď už nie je vôla presunúť obratisko, radšej nech to nechajú tak ako to je.
Reakcia na: Stanislav.Jr #10:
Dostať sa tade dá po igonorácii značky zákaz vjazdu okrem vozidiel ŽSR či kto to tam má vínimku..
Teraz jedine cez účelovú komunikáciu pokiaľ moc neprší cez Žabí majer s výjazdom na Račiansku..

Dúfam že nové vedenie mesta si dá do priorít dostavbu prepojenia Bojnickej a Račianskej ul. Prípadne aj predĺženia Tomášikovej na Račiansku.


Dobrý deň, nerozumiem prečo sa z ulice Východná (Rendez) nedá vybudovať krátka cesta s "rampovými" priecestiami na ulicu Staviteľská, aby bolo možné do Vajnor a Rače sa dostať z centra aj inak ako cez most pri KON-RADE, ktorý je zúfalý poobede.?
Reakcia na: Rubber38 #8:
Zmeny polohy obratiska sa, myslím, neoprávnene boja viacerí. Pritom však len zmena samotného otáčania v rámci obratiska nerieši základný problém, ktorým je vzdialenosť nástupišťa, ako i výstupišťa od budovy železničnej stanice. Ak by boli zastávky umiestnené tak, ako sa pôvodne zvažovalo, čiže priamo primknuté k staničnej budove, tento problém by odpadol. Navyše, mesto by mohlo predať, respektíve inak využiť pozemok s rozlohou 4000 m2, ktorý by ostal uvoľnený po električkovom obratisku, pričom na nové vedenie trate okolo staničnej budovy by neboli žiadne náklady na výkup pozemkov, keďže by sa išlo len po pozemkoch mesta a čo je najdôležitejšie, táto trať by už bola pripravená na eventuálne predĺženie električkovej trate ďalej po Tomášikovej ulici. Vo finále by tak mohla výsledkom spoločná zastávka autobusov a električiek priamo pred vchodom do železničnej stanice Nové Mesto. Myslím si, že k tomuto návrhu by sme sa mali vrátiť a nemal by sa konzervovať na ďalšie desiatky rokov súčasný nevyhovujúci stav.
Reakcia na: TeBeCe #7:
Takže chápem správne, že DOPRAVOPROJEKT odmieta zmenu polohy elekr. obr. ŹStNM kvôli údajnej nákladnosti a nutnosti zásahu do exist. inžinierskych sietí? ? Jedinou zmenou v oblasti má byť zmena smeru jazdy v obratisku tak, aby bol oblúk pravotočivý a vodič tak nemal problémy s kontrolou zadných dverí vozidla (samozrejme nutnosť prekračovať trať pri prístupe z výstupišťa/na nástupisťe je asi úplne v poriadku) ?
Nebola inak volakedy v casoch Durkovskeho prvych prezentacii (2004?) ta max rychlost bez zabezpecovacky 80km/h?
Reakcia na: Solider #4:
Nemyslí sa zabezpečením chodu vlaku aj traťové zab. zar.?
Reakcia na: Petto #2:
To, čo povedal pán inžinier na prezentácii, nie je celkom pravda. Rýchlosť si môže dráhový podnik určiť podľa podmienok na trati až do 60 km/h. Nad 60 km/h musí byť chod vlaku zabezpečený. Nikde sa však neuvádza, akým spôsobom je to zabezpečenie myslené, či sa jedná iba o zabezpečenie signalizačnými zariadeniami alebo aj fyzickým oddelením trate napr. oplotením.
Reakcia na: bistro #1:
Od Zátišia nie, ale od Jurajovho Dvora.
Reakcia na: bistro #1:
Pri petrzalaskej vetve sa uvadzalo ze trat moze mat 50, inak by musela byt oplotena, co je zrejme aj pripad vajnorskej radialy.
Od Zátišia smerom von na Zlaté Piesky by bola opodstatnená vyššia rýchlosť ako 50 km/h - je to rovná trať bez prekážok a s veľkými vzdialenosťami zastávok.