Vyskúšajte pripravované
Modernizácia Vajnorskej radiály

Popis projektu

Vajnorská radiála by mala byť modernizovaná v súčasnej polohe v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky. V prípade odbočky k ŽST Nové Mesto sa zachová obratisko v pôvodnej polohe, zmení sa len smer premávky električiek v obratisku. Neakceptoval sa návrh občianskej iniciatívy Lepšia doprava, ktorá navrhovala preloženie obratiska pred železničnú stanicu, čím by sa výstupište aj nástupište dostalo k tesnej blízkosti staničnej budovy a bližšie k pošte. Súčasťou modernizácie majú byť aj posuny električkových zastávok, aby bolo možné jednoducho prestupovať na autobusové linky, najmä tie, ktoré križujú električkovú trať. Na tento projekt na Trnavskom mýte nadväzuje projekt modernizácie Ružinovskej radiály.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre cestujúcich na zastávke Polus City Center, najmä širších nástupíšť
 • zlepšenie prestupných bodov Nová doba, Zátišie a Jurajov dvor
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky a všeobecne zlepšenie prístupov na zastávky
 • redukcia počtu priecestí cez električkovú trať - tie, ktoré zostanú, budú riadené
 • zabezpečenie preferencie električiek na križovatkách
 • zazelenanie niektorých úsekov trate

Aktuálny stav (k 23.5.2019)

V roku 2015 začalo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo v apríli 2016 rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie prvej časti projektu projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo dovtedy vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) plánuje opätovne predložiť novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán. Bude potrebné vysúťažiť nového poskytovateľa služieb, keďže v termíne do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo nepredložil zhotoviteľ Dopravoprojekt, a.s. vecné plnenie zmluvy vrátane získania stavebného povolenia a nebol podpísaný časový dodatok.

Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), čo je predpokladom na získanie nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu EÚ. Realizácia zatiaľ do zoznamu projektov OPII zaradená nebola.

V júli 2018 magistrát hlavného mesta vyhlásil verejnú súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre modernizáciu Vajnorskej radiály a výkonu autorského dozoru. K máju 2019 prebieha vyhodnocovanie a kontrola súťaže.

Projektová dokumentácia by mala byť vypracovaná do leta 2021, následne sa bude vyberať zhotoviteľ stavby a samotná realizácia stavby je predbežne plánovaná na roky 2022 - 2023.

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky a vetvy k ŽST Nové Mesto
 • Dĺžka električkovej trate: cca 5,0 km dvojkoľajne + trať k ŽST Nové Mesto cca 0,55 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna prevádzková rýchlosť: 50 km/h
 • Predpokladaný termín realizácie: 9/2022- 11/2023
 • Predpokladané náklady: 59 mil. €
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Projektant: Dopravoprojekt, a. s.

Ďalšie informácie

Spravy

Správy o tomto projekte


11.1.2016, aktualizované 2.3.2020
-imhd.sk-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

david111.10.2018 13:09 #11 Re:
Reakcia na #10 od Stanislav.Jr:
Dostať sa tade dá po igonorácii značky zákaz vjazdu okrem vozidiel ŽSR či kto to tam má vínimku..
Teraz jedine cez účelovú komunikáciu pokiaľ moc neprší cez Žabí majer s výjazdom na Račiansku..

Dúfam že nové vedenie mesta si dá do priorít dostavbu prepojenia Bojnickej a Račianskej ul. Prípadne aj predĺženia Tomášikovej na Račiansku.


Stanislav.Jr11.10.2018 12:58 #10 Re:
Dobrý deň, nerozumiem prečo sa z ulice Východná (Rendez) nedá vybudovať krátka cesta s "rampovými" priecestiami na ulicu Staviteľská, aby bolo možné do Vajnor a Rače sa dostať z centra aj inak ako cez most pri KON-RADE, ktorý je zúfalý poobede.?
Solider18.2.2017 14:30 #9 Re:
Reakcia na #8 od Rubber38:
Zmeny polohy obratiska sa, myslím, neoprávnene boja viacerí. Pritom však len zmena samotného otáčania v rámci obratiska nerieši základný problém, ktorým je vzdialenosť nástupišťa, ako i výstupišťa od budovy železničnej stanice. Ak by boli zastávky umiestnené tak, ako sa pôvodne zvažovalo, čiže priamo primknuté k staničnej budove, tento problém by odpadol. Navyše, mesto by mohlo predať, respektíve inak využiť pozemok s rozlohou 4000 m2, ktorý by ostal uvoľnený po električkovom obratisku, pričom na nové vedenie trate okolo staničnej budovy by neboli žiadne náklady na výkup pozemkov, keďže by sa išlo len po pozemkoch mesta a čo je najdôležitejšie, táto trať by už bola pripravená na eventuálne predĺženie električkovej trate ďalej po Tomášikovej ulici. Vo finále by tak mohla výsledkom spoločná zastávka autobusov a električiek priamo pred vchodom do železničnej stanice Nové Mesto. Myslím si, že k tomuto návrhu by sme sa mali vrátiť a nemal by sa konzervovať na ďalšie desiatky rokov súčasný nevyhovujúci stav.
Rubber3815.4.2016 22:43  +1#8 Re:
Reakcia na #7 od TeBeCe:
Takže chápem správne, že DOPRAVOPROJEKT odmieta zmenu polohy elekr. obr. ŹStNM kvôli údajnej nákladnosti a nutnosti zásahu do exist. inžinierskych sietí? ? Jedinou zmenou v oblasti má byť zmena smeru jazdy v obratisku tak, aby bol oblúk pravotočivý a vodič tak nemal problémy s kontrolou zadných dverí vozidla (samozrejme nutnosť prekračovať trať pri prístupe z výstupišťa/na nástupisťe je asi úplne v poriadku) ?
TeBeCe15.4.2016 19:56 #7 Re:
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-14&sprava=elektrickova-trat-vajnorska-radiala-1
Jezo8.4.2016 8:58 #6 Re:
Nebola inak volakedy v casoch Durkovskeho prvych prezentacii (2004?) ta max rychlost bez zabezpecovacky 80km/h?
AAA8.4.2016 8:43 #5 Re:
Reakcia na #4 od Solider:
Nemyslí sa zabezpečením chodu vlaku aj traťové zab. zar.?
Solider7.4.2016 18:02  +1#4 Re:
Reakcia na #2 od Petto:
To, čo povedal pán inžinier na prezentácii, nie je celkom pravda. Rýchlosť si môže dráhový podnik určiť podľa podmienok na trati až do 60 km/h. Nad 60 km/h musí byť chod vlaku zabezpečený. Nikde sa však neuvádza, akým spôsobom je to zabezpečenie myslené, či sa jedná iba o zabezpečenie signalizačnými zariadeniami alebo aj fyzickým oddelením trate napr. oplotením.
Mike7.4.2016 16:24 -1#3 Re:
Reakcia na #1 od bistro:
Od Zátišia nie, ale od Jurajovho Dvora.
Petto7.4.2016 15:47 #2 Re:
Reakcia na #1 od bistro:
Pri petrzalaskej vetve sa uvadzalo ze trat moze mat 50, inak by musela byt oplotena, co je zrejme aj pripad vajnorskej radialy.
bistro7.4.2016 15:24 #1 Re:
Od Zátišia smerom von na Zlaté Piesky by bola opodstatnená vyššia rýchlosť ako 50 km/h - je to rovná trať bez prekážok a s veľkými vzdialenosťami zastávok.