Trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho

Popis projektu

V rámci tohto projektu pôjde o predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke z Bulharskej ulice cez Galvaniho na Ivanskú cestu k nákupnému centru Avion Shopping Park. Po výstavbe tejto trate bude možné nasadiť na linku 61 s mierne upravenou trasou (presmerovanie cez Trnávku, výmenou s linkou 63, ktorá by premávala okolo Martinského cintorína) hybridné trolejbusy, ktoré by premávali v úseku Hlavná stanica - Avion Shoping Park pod trolejovým vedením a vo zvyšnom úseku po Letisko s využitím batériového pohonu. Súčasťou projektu je aj modernizácia existujúcej trate na Rádiovej ulici.

Pre zabezpečenie napájania novej trate je plánované vybudovanie novej kontajnerovej meniarne v areáli vozovne Trnávka.

Financovanie výstavby je plánované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Navrhovaná TT k Avion Shopping Parku (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Aktuálny stav (k 2/2022)

Zámer projektu výstavby trolejbusovej trate Bulharská - Galvaniho bol vo februári 2021 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Následne v marci 2021 Dopravný podnik Bratislava spustil proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie, podpis zmluvy so zhotoviteľom (Reming Consult) prebehol v novembri 2021. Spracovanie projektovej dokumentácie je požadované do 8 mesiacov. Podpis zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie projektovej dokumentácie sa uskutočnil vo februári 2022. Po spracovaní projektovej dokumentácie prebehne výber zhotoviteľa stavby.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Výstavba trolejbusovej trate Bulharská - Galvaniho
  • Dĺžka trolejbusovej trate: 2,78 km novej jednostopovej trate a 0,95 km modernizovanej trate
  • Počet zastávok: 5 (Bulharská, Pri zvonici, Na križovatkách, Ivanská cesta, Avion Shopping Park)
  • Predpokladaný termín realizácie: 2022 (projekt), 2023 (realizácia)
  • Predpokladané náklady: 3,6 mil. € bez DPH
  • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
  • Projektant: Reming Consult, a. s. (subdodávateľ Deltes, s.r.o.)

Ďalšie informácie

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.