Električková trať Pribinova - Košická

Popis projektu

Pôjde o výstavbu dvojkoľajnej trate zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú na Miletičovu, kde sa napojí na existujúcu Ružinovskú radiálu. Trať by mala zabezpečiť obsluhu novovznikajúcej bratislavskej štvrte v oblasti Pribinovou a Mlynskými nivami. Nová trať umožní rozčleniť električkové trasy medzi Šafárikovým námestím a Trnavským mýtom na dva rôzne smery. Zároveň sa tým vytvorí nový mestský koľajový okruh (Šafárikovo nám. - Pribinova - Košická - Miletičova - Trnavské mýto - Krížna - Špitálska - Štúrova - Šafárikovo nám.).

Po novej trati je podľa dopravného modelu uvažovaná premávka dvoch električkových liniek, jedna z Karlovej Vsi do Ružinova a druhá z Petržalky do Ružinova. Z novej trate bude možné napojiť aj plánovanú električkovú trať do Podunajských Biskupíc buď na Prístavnej ulici, alebo po Mlynských nivách.

Na financovaní výstavby trate by sa mali podieľať aj investori stavajúci nové bratislavské centrum v zónach Eurovea 2, Nivy, Klingerka, Cvernovka.
 
Električkovú trať po Pribinovej a Košickej navrhovala v rámci projektu Spojená Bratislava postaviť aj spoločnosť J&T Real Estate. Ich návrh je znázornený na obrázku nižšie.

Aktuálny stav (k 1.4.2020)

Hlavné mesto začalo s prípravou projektu v roku 2019. Vypracovaná bola štúdia, ktorá porovnávala rôzne vedenia trás v úseku Šafárikovo nám. - Košická. Štúdia určila ako najvýhodnejší variant vedenia električkovej trate po Pribinovej ulici popred SND. Tento variant má predpoklady na najrýchlejšiu realizáciu, najnižšie náklady na výstavbu, má najmenej dopravno-technických prekážok, najnižšiu hlukovú záťaž SND (absencia traťových oblúkov), má predpoklady na najvyššiu využiteľnosť električkovej dopravy a poskytuje najrýchlejší čas prepravy oproti ostatným posudzovaným variantom (Dostojevského rad - Landererova, Čulenova). Nasledovať by mali enviromentálne (EIA) a územno-plánovacie posúdenia navrhovanej električkovej trate.

V roku 2020 hlavné mesto pripravuje obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu, kde bude zahrnutá aj táto električková trať.

Magistrát hlavného mesta očakáva, že realizácia trate by mohla prebehnúť do roku 2024.

Základné údaje o projekte

  • Predmet projektu: Výstavba električkovej trate Pribinova - Košická
  • Dĺžka električkovej trate: cca 3 km dvojkoľajnej trate
  • Počet zastávok: cca 6
  • Predpokladaný termín realizácie: do ~ 2024
  • Predpokladané náklady: 39,7 mil. €
  • Financovanie: neurčené

Ďalšie informácie

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.