Petržalská električka

2. časť: Bosákova - Janíkov dvor