Kam chcete cestovať?

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Vyskúšali ste si už cestovanie v novom trojčlánkovom trolejbuse?
Trojčlánkový trolejbus v prvý deň skúšobnej prevádzky s cestujúcimi

Nové fotografie a materiály

Viac