Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

Platné od 10.8.2020


Platné od 5.8.2020

66 78

Platné od 3.8.2020

66 78

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ovplyvnilo vaše cestovanie zrušenie trolejbusovej linky 64 po predĺžení linky 41 na Hlavnú stanicu?
#6022,  64, Jelačičova ul., obratisko Jelačičova

Nové fotografie a materiály

Viac