Kam chcete cestovať?

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Hlasujte za najlepšiu fotku bratislavskej MHD roku 2020
Vianočná električka, edícia 2020
#3215,  75, Ružinovská ul.
Príchod \
#7421,  4, Kapucínska ul., zastávka Kapucínska
SOR BN 9.5 #3548 sneženie nezastaví
Stretnutie modernej 29 a staršej 29
#7506 pred odbočením do Vazovovej ul.
#7927+7928 a 7511 so spoločným cieľom na elektronických transparentoch
#7425,  4, Karloveská ul., zastávka Nad lúčkami
#3015 v prírode

Nové fotografie a materiály

Viac