Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

Platné od 5.8.2020

66 78

Platné od 3.8.2020


Platné od 31.7.2020

66 78

1 4 9

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ovplyvnilo vaše cestovanie zrušenie trolejbusovej linky 64 po predĺžení linky 41 na Hlavnú stanicu?
#6022,  64, Jelačičova ul., obratisko Jelačičova

Nové fotografie a materiály

Viac