Anketa: Príčinou vysokej hlučnosti električiek je

zlá údržba tratí (v niektorých prípadoch žiadna údržba) (47 %)
zlá konštrukcia tratí (11 %)
rozchod 1000 mm (13 %)
nekvalitné podvozky električiek (11 %)
nekvalitné kolesá električiek (8 %)
neviem (11 %)