História MHD v Košiciach

Použitá literatúra a pramene:

 • Tatranský, A.: Košické koľaje 1891 - 2004, vlastným nákladom, 2004, ISBN 80-239-3979-3
 • Tatranský, A.: 90 rokov električiek 1913 - 2003, agentúra JeS, 2003, ISBN 80-88900-14-X
 • Kolektív autorov: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach: (história a súčasnosť), Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80-234-0066-5
 • Tatranský, A.: Košické autobusy, Brno: 2005
 • Pačajová-Kardošová, E., Žitňanský, E.: 90 rokov MHD v Košiciach - Kolesá pre všetkých, Košice: 1980
 • Tatranský, A.: Storočie košických električiek, 1913 - 2013, Brno: 2013, ISBN 978-80-260-4365-2

Mapy:

 • Kassa törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város belsőségenek és környékének átnézeti térképe, Budapešť: 1912
 • Orientačný plán mesta Košíc, Bratislava: 1965

Periodiká:

 • Kaschauer Zeitung: Lokalblatt für Volks-, Haus- und Landwirthschafts, Industrie und gesellige, Košice: 1872 - 1914
 • Novosti, Košice: 1937 - 1938
 • Felsőmagyarország: politikai napilap, Košice: 1884 - 1919
 • Felvidéki Ujság: politikai napilap, Košice: 1907 - 1918, 1939 - 1945
 • Košický večer: nezávislý denník občanov mesta. Košice 1990 – 2005.
 • Mosty východu: časopis pracujúcich národného podniku Inžinierske stavby Košice. Košice: Inžinierske stavby, národný podnik. Košice: 1962 - 2006.
 • Oceľ východu: časopis pracujúcich Východoslovenských železiarní. Košice: Východoslovenské železiarne, národný podnik. Košice: 1960 – dodnes.
 • Slovenský východ: politicky nestranný denník, Košice: 1919 - 1937
 • Technické noviny: týždenník o vede, technike a duševnom vlastníctve
 • Projekt: slovenská architektonická revue
 • Városi közlöny: Kassa szabad királyi város hivatalos lapja, Košice: 1911 - 1918
 • Večer: orgán Mestského výboru KSS v Košiciach. Košice: 1969 – 1990.
 • Východoslovenský stavbár, Košice: 1955 - 1990

Iné:

 • Archív a materiály DPMK a. s.
 • Archív mesta Košice
 • Štátny oblastný archív v Košiciach