História MHD v Košiciach

 

1909 - 1918

1881 – 1909

Počiatky a konce konskej a parnej sily v doprave

1909 - 1918

1909 – 1918

Na počiatku električky

1919 - 1936

1919 – 1936

Medzivojnové roky

1936 - 1944

1936 – 1944

Električka v rukách mesta

1945 - 1955

1945 – 1955

Obnova dopravy a príchod socializmu

1956 - 1969

1956 – 1969

Električková revolúcia

1970 - 1979

1970 – 1979

Nástup éry reforiem a Ikarusov 280

1980 - 1989

1980 – 1989

Ropná kríza a obrodenie elektrickej trakcie

1990 - 1999

1990 – 1999

Stagnácia dopravy

2000 - 2009

2000 – 2007

Rozmach bezbariérovej dopravy

2008 - 2013

2008 - 2013

Po zavedení prestupnej tarify

 

 

 

 

 

Od 2014

 

Od 2014

 

Miliónové investície do verejnej dopravy

 

Použitá literatúra a pramene

 • Tatranský, A.: Košické koľaje 1891 - 2004, vlastným nákladom, 2004, ISBN 80-239-3979-3
 • Tatranský, A.: 90 rokov električiek 1913 - 2003, agentúra JeS, 2003, ISBN 80-88900-14-X
 • Kolektív autorov: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach: (história a súčasnosť), Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80-234-0066-5
 • Tatranský, A.: Košické autobusy, Brno: 2005
 • Pačajová-Kardošová, E., Žitňanský, E.: 90 rokov MHD v Košiciach - Kolesá pre všetkých, Košice: 1980
 • Tatranský, A.: Storočie košických električiek, 1913 - 2013, Brno: 2013, ISBN 978-80-260-4365-2

Mapy:

 • Kassa törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város belsőségenek és környékének átnézeti térképe, Budapešť: 1912
 • Orientačný plán mesta Košíc, Bratislava: 1965

Periodiká:

 • Kaschauer Zeitung: Lokalblatt für Volks-, Haus- und Landwirthschafts, Industrie und gesellige, Košice: 1872 - 1914
 • Novosti, Košice: 1937 - 1938
 • Felsőmagyarország: politikai napilap, Košice: 1884 - 1919
 • Felvidéki Ujság: politikai napilap, Košice: 1907 - 1918, 1939 - 1945
 • Košický večer: nezávislý denník občanov mesta. Košice 1990 – 2005.
 • Mosty východu: časopis pracujúcich národného podniku Inžinierske stavby Košice. Košice: Inžinierske stavby, národný podnik. Košice: 1962 - 2006.
 • Oceľ východu: časopis pracujúcich Východoslovenských železiarní. Košice: Východoslovenské železiarne, národný podnik. Košice: 1960 – dodnes.
 • Slovenský východ: politicky nestranný denník, Košice: 1919 - 1937
 • Technické noviny: týždenník o vede, technike a duševnom vlastníctve
 • Projekt: slovenská architektonická revue
 • Városi közlöny: Kassa szabad királyi város hivatalos lapja, Košice: 1911 - 1918
 • Večer: orgán Mestského výboru KSS v Košiciach. Košice: 1969 – 1990.
 • Východoslovenský stavbár, Košice: 1955 - 1990

Iné:

 • Archív a materiály DPMK a. s.
 • Archív mesta Košice
 • Štátny oblastný archív v Košiciach

14.11.2013, aktualizované 16.2.2020
-Vladimír, eMareq, Sebastián Baran, tbus, master5228, veteran, afeno-