Bezbariérová doprava

Premávka nízkopodlažných vozidiel

Na vybraných autobusových, trolejbusových a električkových linkách sú v cestovných poriadkoch vyznačené spoje obsluhované nízkopodlažnými vozidlami. Nasadzovanie nízkopodlažných vozidiel na vybrané spoje je garantované na všetkých nosných linkách a aj na ďalších vybraných linkách.

Vozidlový park autobusov je v súčasnosti tvorený výlučne nízkopodlažnými vozidlami. Nízkopodlažné autobusy zabezpečujú aj garantovane nízkopodlažné spoje na trolejbusových linkách, pretože dopravný podnik zatiaľ nedisponuje nízkopodlažnými trolejbusmi. So zaradením nových električiek sa prevádzka nízkopodlažnáých vozidiel značne rozšírila aj na električkových linkách.


Podmienky prepravy cestujúcich s preukazom ŤZP / ŤZP-S

Držitelia preukazov osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP, ŤZP-S), ktorí sú občanmi SR môžu využívať košickú MHD bezplatne. Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s nárokom na sprievodcu majú zároveň nárok na bezplatnú prepravu invalidného vozíka, sprievodcu, resp. vodiaceho psa v prípade nevidiacich osôb.

Nárok na bezplatnú prepravu sa v týchto prípadoch preukazuje určeným typom bezkontaktnej čipovej karty (BČK), v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bez BČK preukázaním sa preukazom ŤZP/ŤZP-S získavajú nárok iba na zľavnené cestovné. Sprievodca, resp. vodiaci pes má nárok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ŤZP-S sprevádzaného. Upozorňujeme, že v prípade zabudnutia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s nárokom na sprievodcu, nie je možné pre sprievodcu dodatočné preukázanie nároku na bezplatnú prepravu.

V každom dopravnom prostriedku musí dopravca vyhradiť a označiť minimálne 6 miest na sedenie pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S a zároveň jedno miesto pre nevidiaceho a vodiaceho psa (prvé sedadlo za kabínou vodiča). Vodiaci pes osoby so zrakovým postihnutím musí mať biely postroj s červeným krížom, alebo oranžovými pruhmi.


Preprava invalidného vozíka vo vozidlách MHDCestujúci na invalidnom vozíku môže do vozidla nastúpiť len s vedomím vodiča. Dvere určené pre nástup/výstup takéhoto cestujúceho a miesto vo vozidle určené pre invalidný vozík sú označené príslušným piktogramom. Cestujúci musí vo vozidle zaistiť zabrzdenie vozíka proti pohybu a súčasne ho upevniť bezpečnostným pásom, ak je ním vozidlo vybavené (novšie nízkopodlažné vozidlá). V prípade, že je vozidlo vybavené výklopnou plošinou pre uľahčenie nástupu/výstupu s invalidným vozíkom, je vodič podľa prepravného poriadku povinný túto plošinu použiť a zároveň pomôcť cestujúcemu pri nástupe/výstupe. Cestujúci majú zakázané svojvoľne manipulovať s výklopnou plošinou. Cestujúci oznamuje vodičovi úmysel nastúpiť/vystupiť s invalidným vozikom s použitím výklopnej plošiny stlačením tlačidla s piktogramom invalidného vozíka, ak je takýmto tlačidlom vozidlo vybavené.


21.11.2011
-Dispecer, tbus-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.