Zastávky na znamenie a dopytové otváranie dverí

V košickej MHD sú niektoré autobusové a električkové zastávky charakteru na znamenie, čo znamená, že vozidlo na nich zastaví, len ak na nej niekto nastupuje alebo vystupuje.

Vystupujúci cestujúci musí pred zastávkou na znamenie dať vo vozidle včas znamenie vodičovi tlačidlom STOP, prípadne v starších typoch električiek nevybavených dopytovým otváraním dverí čiernym tlačidlom Znamenie vodičovi, ktoré je umiestnené nad dverami vedľa záchrannej brzdy. Pri nastupovaní na zastávke na znamenie je cestujúci povinný stáť na zastávke tak, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla mohol včas vidieť. Hoci to prepravný poriadok nevyžaduje, odporúčame tiež signalizovať vodičovi úmysel nastúpiť/nenastúpiť zdvihnutím ruky, prípadne príslušným posunkom.

Všetky autobusy a väčšina električiek sú vybavené aj dopytovým otváraním dverí. Dopytové otváranie dverí znamená to, že cestujúci musí pred zastávkou stlačiť tlačidlo Dvere, aby sa dvere otvorili.

  • V električkách treba pred každou zastávkou stlačiť tlačidlo Dvere (ak je ním vozidlo vybavené), inak sa dvere neotvoria. To isté treba spraviť aj pri nástupe (ak je tlačidlami vozidlo vybavené). Tlačidlo zároveň slúži vodičovi aj na signalizáciu znamenia vodičovi pred zastávkou na znamenie. Ostatné tlačidlá (väčšinou označené nápisom STOP) znamenajú signalizáciu výstupu na zastávke na znamenie. Ak vozidlo nie je vybavené dopytovými tlačidlami, je treba pre výstup v zastávke na znamenie stlačiť čierne tlačidlo Znamenie vodičovi umiestnené nad dverami vedľa záchrannej brzdy.

  • V autobusoch treba pred každou zastávkou stlačiť tlačidlo Dvere, inak sa dvere neotvoria. Ostatné tlačidlá (väčšinou označené nápisom STOP) znamenajú signalizáciu výstupu na zastávke na znamenie. Pri nastupovaní do autobusu je potrebné stlačiť tlačidlo na dverách, resp. vedľa dverí po jeho rozsvietení.

  • Na nočných linkách sú všetky zastávky na znamenie, preto treba vždy signalizovať úmysel vystúpiť. Ak sa po stlačení tlačidla STOP rozsvieti aj tlačidlo otvárania dverí (na dverách) na zeleno, dvere sa po príchode do zastávky otvoria automaticky.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.