Zastávky na znamenie a dopytové otváranie dverí

Vystupujúci cestujúci musí pred zastávkou na znamenie dať vo vozidle včas znamenie vodičovi tlačidlom STOP tak, aby vodič dokázal bezpečne zastaviť v zastávke. Pri nastupovaní na zastávke na znamenie je cestujúci povinný stáť na zastávke tak, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla mohol včas vidieť. V prípade, že na takejto zastávke zastavuje viacero liniek, odporúčame tiež signalizovať vodičovi úmysel nastúpiť / nenastúpiť zdvihnutím ruky, prípadne príslušným posunkom.

Niektoré typy vozidiel sú vybavené aj dopytovým otváraním dverí. Dopytové otváranie dverí znamená to, že cestujúci musí pred zastávkou stlačiť tlačidlo Dvere, aby sa dvere otvorili. V košických podmienkach však existuje niekoľko variantov, ako tieto tlačidlá fungujú:

V električkách je potrebné pred výstupnou zastávkou stlačiť tlačidlo Dvere (často zelenej farby, ak je ním vozidlo vybavené), inak sa dvere neotvoria. To isté je potrebné spraviť aj pri nástupe (ak je tlačidlami vozidlo vybavené). Na výstup v zastávke na znamenie treba stlačiť čierne tlačidlo Znamenie vodičovi umiestnené nad dverami na kryte dverného mechanizmu. V najnovších električkách je už tlačidlo STOP umiestnené na madlách, rovnako ako v autobusoch. Znamenie sa však dáva tlačidlom vedľa tlačidla záchrannej brzdy označeného ako STOP. V električkách sú nápisom STOP označené tlačidlá záchrannej brzdy, ktorej zneužitie je trestné.

V trolejbusoch, pokiaľ sú vybavené tlačidlom Dvere (často zelenej farby), platí to isté, čo v električkách, pričom zastávky na znamenie je potrebné signalizovať stlačením tlačidla Znamenie vodičovi nad dverami, prípadne na madlách (v závislosti od typu vozidla).

V autobusoch, v ktorých sa nachádza tlačidlo Dvere, treba v stlačiť toto tlačidlo v prípade, že dvere na zastávke neotvorí centrálne vodič. Ostatné tlačidlá (väčšinou označené nápisom STOP) znamenajú signalizáciu výstupu na zastávke na znamenie, preto ich treba stláčať iba pred zastávkami na znamenie. Pri nastupovaní do autobusu je potrebné stlačiť tlačidlo na dverách, resp. vedľa dverí po jeho rozsvietení.

V nočných spojoch sú všetky zastávky na znamenie, preto treba vždy stlačiť tlačidlo signalizujúce výstup. Ak sa po sltačení tlačidla STOP rozsvieti aj tlačidlo otvárania dverí (na dverách) na zeleno, dvere sa po príchode do zastávky otvoria automaticky.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.