Historický kalendár na obdobie 21. september - 29. september

27.9.1993

#1009 smeruje na zastávku Vŕbová

Pred 27 rokmi

  • Zahájenie trolejbusovej dopravy v Košiciach. O 13:00 prebehlo otvorenie prevádzky trolejbusovej dopravy v meste. Košice sa tak stali štvrtým mestom v SR s týmto dopravným prostriedkom. Do prevádzky sa uviedla trať o dĺžke 5 900 m: Darg. hrdinov, Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Hlinkova – Národná trieda – Dom kultúry VSŽ. Napájacie napätie je 750 V. Vozovňa bola vybudovaná v mestskej časti Džungľa.

28.9.1890

Pred 130 rokmi

  • Mesto uzavrelo zmluvu o výstavbe konskej koľajovej dráhy so stavebným inžinierom Istvánom Popperom z Budapešti na základe svojej vlastnej žiadosti. Ministerstvo obchodu schválilo túto zmluvu 16. decembra 1890.