MHD na autobusové a železničné stanice

© Dispecer

MHD na autobusovú alebo železničnú stanicu Košice

Autobusová stanica a železničná stanica Košice sú v pešej dostupnosti priamo z centra (Hlavná ulica) cez Mlynskú ulicu a Mestský park za cca 10 min. alebo cez Františkánsku, Vodnú a Rumanovu ulicu a Mestský park za cca 15 min.

K zastávke Staničné námestie, ktorá sa nachádza pred budovami autobusovej a železničnej stanice Košice premávajú linky 2 3 5 6 R1 10 15 16 17 19 21 23 24 27 29 30 33 57 a nočné linky N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7.

Prístup k obom staniciam je možný aj zo zastávok Jakabov palác a Senný trh s následným peším presunom (za cca 10 min.) alebo zo zastávky Palackého, ktorá sa nachádza pri južnom vchode na autobusovú stanicu (za cca 10 min.).

MHD na železničnú stanicu Košice – predmestie

Železničná stanica Košice – predmestie sa nachádza južne od „hlavnej“ železničnej stanice. V jej blízkosti sa nachádza zastávka Malá stanica, na ktorej zastavujú linky 24 a 30.

MHD na železničnú stanicu (Košice –) Barca

Železničná stanica Barca sa nachádza v mestskej časti Košice – Barca. Prístup k nej je možný zo zastávky Socha Jána Pavla II. (linky 4 a 24) smerom na juh po Ulici Osloboditeľov a pri ČS Slovnaft následným odbočením doľava na Medenú ulicu.

MHD na železničnú stanicu (Košice –) Krásna nad Hornádom

Železničná stanica Krásna nad Hornádom sa nachádza na konci mestskej časti Nad jazerom v priemyselnej zóne na západ od tejto MČ. Prístup je zo zastávky Golianova, na ktorej zastavujú spoje liniek 28 a 52 a následne peším presunom po Golianovej ulici a Traťovej ulici.

MHD na železničnú zastávku (Košice –) Ťahanovce

Železničná zastávka Ťahanovce sa nachádza na západnom okraji mestskej časti Ťahanovce (pri moste ponad rieku Hornád), severne od „hlavnej“ železničnej stanice. Táto žel. zastávka je dostupná dvomi spôsobmi:

  • Zo zastávky Železničná zastávka Ťahanovce linkou 14 a následným peším presunom cez most k železničnej zastávke (do 5 min.).
  • Zo zastávky Ťahanovská linkami 25 a RA5 a následným peším presunom okolo kostola a cez križovatku s Magnezitárskou ulicou k železničnej zastávke (do 5 min.).

MHD na železničnú stanicu Haniska pri Košiciach

Železničná stanica Haniska pri Košiciach sa nachádza východne od areálu U. S. Steel a je dostupná aj autobusovou linkou 21. Momentálne zastávku U.S.Steel, Haniska, železničná stanica obsluhujú iba 2 (resp. 3) páry spojov tejto linky – pri striedaní zmien o 6. a 18. hodine (cez pracovné dni aj o 14. hodine).

MHD na železničnú zastávku Valaliky

Železničná zastávka Valaliky je dostupná z rovnomennej zastávky autobusovou linkou 24, ktorá spája Staničné nám. a Nám. osloboditeľov so Spaľovňou a obcou Kokšov–Bakša na juhu mesta. Zastávka sa nachádza na západnom okraji obce Valaliky pri cintoríne Bernátovce, cca 750 metrov od železničnej zastávky Valaliky.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.