Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Solaris New Urbino 1220210 rokov?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?10 ❄️
SOR NB 18 City20183 roky4757–47659 ❄️
SOR EBN 1120174 roky6910–69189
SOR EBN 1120165 rokov6901–69099
SOR EBN 10.520147 rokov6801–68055
SOR NB 18 City20138 rokov4701–475656 ❄️
SOR NB 12 City20138 rokov5701–5736, 5738–576160 ❄️
SOR NB 12 City20138 rokov57371 ❄️ ⚠️
SOR BN 9.520138 rokov6701–67055 ❄️
Iveco First FCLLI201110 rokov59021
Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG201011 rokov3311–3320, 3322–332918
Iveco First FCLLI201011 rokov59011
Solaris Urbino 15/III201011 rokov76301
Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG200912 rokov3301–3305, 3308–33108
Solaris Urbino 18/III200912 rokov78051
Tedom C12 G200714 rokov5618–56192
Solaris Urbino 12/III200714 rokov7732–7733, 7735, 77374
Solaris Urbino 12/III200615 rokov77291
Karosa B 951E.1713200615 rokov89041
Solaris Urbino 15/II200417 rokov3527–3528, 3530–3532, 35346
Solaris Urbino 12/II200417 rokov51021
Karosa B 952E.1718200417 rokov52441⚠️
Solaris Urbino 15/II200318 rokov3521–35255
Karosa B 952.1712200318 rokov89011
Solaris Urbino 15/II200219 rokov3511, 3514–35197
Solaris Urbino 15/II200120 rokov3507, 35102
Karosa B 932E.1688200120 rokov89021
Solaris Urbino 15/I200021 rokov3502–35032
Karosa C 934E.1351199922 rokov89031
Karosa B 832.1654199823 rokov6267II1
Ikarus 280.08/A199031 rokov40821💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 18M11,33301–3305, 3308–3320, 3322–332926
Iveco First FCLLI10,55901–59022
Karosa B 73223,06267II1
Karosa B 93220,089021
Karosa B 951 & Karosa B 95216,58901, 89042
Karosa C 93422,089031
Solaris New Urbino 120,0?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?10
Solaris Urbino 1214,75102, 7729, 7732–7733, 7735, 77376
Solaris Urbino 1518,23502–3503, 3507, 3510–3511, 3514–3519, 3521–3525, 3527–3528, 3530–3532, 3534, 763023
Solaris Urbino 1812,078051
SOR BN 9.58,06701–67055
SOR EBN 10.57,06801–68055
SOR EBN 114,56901–691818
SOR NB 12 City8,05701–5736, 5738–576160
SOR NB 18 City7,34701–476565
Tedom C1214,05618–56192

Výsledný sumár

Počet vozidiel231
Počet prevádzkových vozidiel228 (98,7 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel9,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel224 (98,2 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel141 (61,8 %)

Trolejbusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Škoda 14 Tr 17/7M199922 rokov20031
Škoda 15 Tr 11/7199526 rokov10001
Škoda 15 Tr 10/7199328 rokov10011

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Škoda 14 TrM22,020031
Škoda 15 Tr27,01000–10012

Výsledný sumár

Počet vozidiel3
Počet prevádzkových vozidiel3 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel25,3 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Električky

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
TWT / Pragoimex VarioLF2+20174 roky834–84613
TWT / Pragoimex VarioLF2+20156 rokov811–83323
TWT / Pragoimex VarioLF2+20147 rokov801–81010
Pragoimex VarioLFR.S201110 rokov7011
T6A5199229 rokov606–617, 619–62923
KT8D5199130 rokov536–5383
T6A5199130 rokov600–6056
KT8D5R.N2199031 rokov512, 517, 521, 528, 530–531, 5347
KT8D5199031 rokov513, 523, 525, 529, 5355
KT8D5198932 rokov5081
KT8D5R.N2198932 rokov5091
T3/VI.SUCS198635 rokov381, 3832
KT8D5198635 rokov500–5012
T3 Mod198338 rokov3591
T3/VI.SU198239 rokov3361💙
T3/V.SU197942 rokov1121🚧
T3/V.SU197051 rokov1001⚠️
T2196061 rokov212II1💙
Ringhoffer1920101 rokov10, 103–1043💙
Magyar Waggon és Gépgyár1913108 rokov1II, 12💙
Magyar Waggon és Gépgyár1913108 rokov21🚧
Magyar Waggon és Gépgyár1913108 rokov31🚧 💙
Ringhoffer1908113 rokov211💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
ČKD Tatra KT831,4500–501, 508–509, 512–513, 517, 521, 523, 525, 528–531, 534–53819
ČKD Tatra T336,0359, 381, 3833
ČKD Tatra T629,2600–617, 619–62929
Pragoimex VarioLF10,07011
TWT / Pragoimex VarioLF2+5,7801–84646

Výsledný sumár

Počet vozidiel110
Počet prevádzkových vozidiel98 (89,1 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel18,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel55 (56,1 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Konka

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
199724 rokov11🛸 💙

Výsledný sumár

Počet vozidiel1
Počet prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Detská železnica

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Schindler - BBC Bt196655 rokovBa/ú 132, Ba/ú 1342
ČKD T 211.1196061 rokov701.953-21💙
ČKD T 211.1195962 rokov701.952-41💙
ČKD T 211.1195863 rokov701.645-41💙
Krutwig ČKD 900 BS 200195764 rokovU 29.1011💙
ABCa/u1913108 rokovABCa/u 6001💙
Ca/u1913108 rokovCa/u 601, Ca/u 6202💙
D/u1912109 rokovD/u 8401💙
Ca/u1910111 rokovCa/u 6211💙
Ca/u1904117 rokovCa/u 6101💙
D/u1886135 rokovD/u 8411💙
Hagans Klb-L Cn2t1884137 rokovU 36.0031💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Uzavretý osobný vlečný vozeň typu Ba/ú55,0Ba/ú 132, Ba/ú 1342

Výsledný sumár

Počet vozidiel14
Počet prevádzkových vozidiel2 (14,3 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel55,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 359
Počet prevádzkových vozidiel 331 (92,2 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 12,3 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 279 (84,3 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 141 (42,6 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
⚠️ výcvikové vozidlo
💙 historické vozidlo
🚧 technologické vozidlo
🛸 špeciálne vozidlo