Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR NSG 1820231 rok48011 ❄️
SOR NSG 1220231 rok5802–58032 ❄️
SOR NB 18 City20213 roky4766–478621 ❄️
Solaris New Urbino 1220213 roky5104–511815 ❄️
SOR NB 18 City20186 rokov4757–47659 ❄️
SOR EBN 1120177 rokov6910–69189
SOR EBN 1120168 rokov6901–69099
SOR NBG 12 City201410 rokov58011 🚧 ⚠️
SOR EBN 10.5201410 rokov6801–68055
SOR NB 18 City201311 rokov4701–475656 ❄️
SOR NB 12 City201311 rokov5701–576161 ❄️
SOR BN 9.5201311 rokov6701–67055 ❄️
Iveco First FCLLI201113 rokov59021
Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG201014 rokov3311–3312, 3315–3316, 3319–3320, 33267
Solaris Urbino 15/III201014 rokov35351
Solaris Urbino 18/III201014 rokov39051
Iveco First FCLLI201014 rokov59011
Irisbus PU09D2 Citelis 18M CNG200915 rokov3303, 3308, 33103
Solaris Urbino 18/III200915 rokov39041
Solaris Urbino 15/II200420 rokov3528, 3530–3532, 35345
Solaris Urbino 12/II200420 rokov51021
Karosa B 952E.1718200420 rokov52441⚠️
Solaris Urbino 15/II200321 rokov3521–35244
Solaris Urbino 15/II200222 rokov3514–3517, 35195
Ikarus 280.08/A199034 rokov40821💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 18M14,33303, 3308, 3310–3312, 3315–3316, 3319–3320, 332610
Iveco First FCLLI13,55901–59022
Solaris New Urbino 123,05104–511815
Solaris Urbino 1220,051021
Solaris Urbino 1520,53514–3517, 3519, 3521–3524, 3528, 3530–3532, 3534–353515
Solaris Urbino 1814,53904–39052
SOR BN 9.511,06701–67055
SOR EBN 10.510,06801–68055
SOR EBN 117,56901–691818
SOR NB 12 City11,05701–576161
SOR NB 18 City8,54701–478686
SOR NSG 121,05802–58032
SOR NSG 181,048011

Výsledný sumár

Počet vozidiel226
Počet prevádzkových vozidiel223 (99 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel223 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel170 (76 %)

Trolejbusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Škoda 14 Tr 17/7M199925 rokov20031
Škoda 15 Tr 11/7199529 rokov10001
Škoda 15 Tr 10/7199331 rokov10011

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Škoda 14 TrM25,020031
Škoda 15 Tr30,01000–10012

Výsledný sumár

Počet vozidiel3
Počet prevádzkových vozidiel3 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel28,3 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel0 (0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0 %)

Električky

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
TWT / Pragoimex VarioLF2+20177 rokov834–84613
TWT / Pragoimex VarioLF2+20159 rokov811–83323
TWT / Pragoimex VarioLF2+201410 rokov801–81010
Pragoimex VarioLFR.S201113 rokov7011
T6A5199232 rokov606, 608–617, 619–62922
T6A5199232 rokov6071🚧
KT8D5199133 rokov536–5383
T6A5199133 rokov600–6056
KT8D5R.N2199034 rokov512, 517, 521, 528, 530–531, 5347
KT8D5199034 rokov513, 523, 525, 529, 5355
KT8D5198935 rokov5081
KT8D5R.N2198935 rokov5091
T3/VI.SUCS198638 rokov381, 3832
KT8D5198638 rokov500–5012
T3 Mod198341 rokov3591
T3/VI.SU198242 rokov3361💙
T3/V.SU197945 rokov1121🚧
T3/V.SU197054 rokov1001⚠️
T2196064 rokov212II1💙
Ringhoffer1920104 rokov10, 103–1043💙
Magyar Waggon és Gépgyár1913111 rokov1II, 12💙
Magyar Waggon és Gépgyár1913111 rokov21🚧
Magyar Waggon és Gépgyár1913111 rokov31🚧 💙
Ringhoffer1908116 rokov211💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
ČKD Tatra KT834,4500–501, 508–509, 512–513, 517, 521, 523, 525, 528–531, 534–53819
ČKD Tatra T339,0359, 381, 3833
ČKD Tatra T632,2600–606, 608–617, 619–62928
Pragoimex VarioLF13,07011
TWT / Pragoimex VarioLF2+8,7801–84646

Výsledný sumár

Počet vozidiel110
Počet prevádzkových vozidiel97 (88 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel21,5 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel55 (57 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0 %)

Konka

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
199727 rokov11🛸 💙

Výsledný sumár

Počet vozidiel1
Počet prevádzkových vozidiel0 (0 %)

Detská železnica

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Schindler - BBC Bt196658 rokovBa/ú 132, Ba/ú 1342
ČKD T 211.1196064 rokov701.953-21💙
ČKD T 211.1195965 rokov701.952-41💙
ČKD T 211.1195866 rokovTU 29.20041💙
Krutwig ČKD 900 BS 200195767 rokovU 29.1011💙
ABCa/u1913111 rokovABCa/u 6001💙
Ca/u1913111 rokovCa/u 601, Ca/u 6202💙
D/u1912112 rokovD/u 8401💙
Ca/u1910114 rokovCa/u 6211💙
Ca/u1904120 rokovCa/u 6101💙
D/u1886138 rokovD/u 8411💙
Hagans Klb-L Cn2t1884140 rokovU 36.0031💙

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Uzavretý osobný vlečný vozeň typu Ba/ú58,0Ba/ú 132, Ba/ú 1342

Výsledný sumár

Počet vozidiel14
Počet prevádzkových vozidiel2 (14 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel58,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel0 (0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel0 (0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 354
Počet prevádzkových vozidiel 325 (92 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 13,9 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 278 (86 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 170 (52 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo
🚧 technologické vozidlo
⚠️ výcvikové vozidlo
💙 historické vozidlo
🛸 špeciálne vozidlo