Preprava bicyklov v prostriedkoch MHD

Preprava bicyklov a kolobežiek vo vozidlách MHD

 

 • preprava bicyklov a kolobežiek na linkách MHD je možná na všetkých linkách MHD počas voľných dní celodenne,
 • pre prepravu bicykla alebo kolobežky je potrebné označiť si batožinový lístok v hodnote 0,90 € alebo 1,50 € (pri zakúpení u vodiča) platný po dobu 60 minút,
 • bicykle alebo kolobežky sa prepravujú s vedomím vodiča a len v prípade, ak to kapacita vozidla umožňuje,
 • výstup s bicyklom alebo kolobežkou je nutné signalizovať tlačidlom označujúcim dlhší výstup (piktogram detského kočíka),
 • v jednom vozidle je možné naraz prepravovať maximálne 1 bicykel alebo kolobežku, pričom prednosť majú invalidné vozíky a obsadené detské kočíky, v prípade dostatočnej kapacity môže vodič povoliť prepravu aj viacerých bicyklov naraz,
 • dieťa do dovŕšenia 10 rokov môže bicykel alebo kolobežku prepravovať len v sprievode dospelej osoby,
 • elektrobicykle a znečistené bicykle/kolobežky sa neprepravujú,
 • nástupné dvere a miesto na uloženie bicykla sú označené príslušným piktogramom.

Preprava bicyklov autobusmi s cyklonosičom

 

 • nakládka a vykládka bicyklov je povolená len na vybraných linkách, spojoch, časoch a zastávkach, ktoré určí dopravca,
 • ak cestujúci nastupuje na zastávke, ktorá na to nie je určená, bicykel sa prepravuje vo vnútri vozidla do najbližšej vybranej zastávky,
 • v prípade plného obsadenia cyklonosiča je vodič oprávnený dovoliť prepravu bicykla aj vo vnútri vozidla,
 • nakládku a vykládku bicykla zabezpečuje pracovník dopravcu,
 • pre prepravu bicykla na cyklonosiči je potrebné označiť si batožinový lístok v hodnote 0,90 € alebo 1,50 € (pri zakúpení u vodiča) platný po dobu 60 minút,
 • bicykle, ktoré vzhľadom na svoju konštrukciu nemožno upevniť na cyklonosič (elektrobicykle) sa neprepravujú.

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.