Vyskúšajte pripravované
Preprava bicyklov v prostriedkoch MHD

Prepravu bicyklov v prostriedkoch MHD (cez voľné dni na všetkých linkách MHD) upravuje Dodatok č. 1 Prepravného poriadku MHD v Košiciach nasledovne:

Všeobecné podmienky

 1. Bicykel (ako batožina) sa môže prepravovať len so sprievodom cestujúceho.
 2. Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden bicykel.
 3. Cestujúci vo veku do 10 rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 4. Bicykel sa môže vo vozidle prepravovať len v určených spojoch a ich určených úsekoch v zmysle cestovných poriadkov.
 5. Preprava bicykla sa môže uskutočniť len so súhlasom vodiča.
 6. Preprava cestujúcich, detských kočíkov s dieťaťom, invalidných vozíkov a živých zvierat    má pred prepravou bicyklov absolútnu prednosť.
 7. V jednom vozidle je možné spravidla prepravovať len jeden bicykel. Vodič má právo, s prihliadnutím na obsadenie vozidla, povoliť súčasnú prepravu viacerých bicyklov.
 8. Bicykel sa môže do vozidla naložiť a z vozidla vyložiť len dverami na to určenými.
 9. Presun bicykla a jeho umiestnenie vo vozidle na miesto na to určené sa musí udiať len tlačením/ťahaním bicykla (nie prenášaním).
 10. Vodič má právo:
  a) odmietnuť prepravu bicykla, vzhľadom na aktuálne zaplnenie vozidla cestujúcimi, na prebiehajúcu prepravu cestujúcich s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo živými zvieratami, na mieru znečistenia bicykla,
  b) obmedziť prepravu bicykla po zastávku, od ktorej očakáva zvýšené zaplnenie vozidla cestujúcimi alebo prepravu cestujúcich s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo živými zvieratami.
 11. Dopravca nezodpovedá za poškodenie bicykla pri nesprávnej manipulácii pri jeho nakladaní, uložení a vykladaní z vozidla.
 12. Cestujúci cyklista je zodpovedný za všetky škody spôsobené dopravcovi pri manipulácii s bicyklom a počas prepravy.

Povinnosti cestujúceho

 1. Pred nástupom osobne nahlásiť vodičovi úmysel prepraviť bicykel a výstup z vozidla  oznámiť signálom "dlhší výstup" na to určeným tlačidlom.
 2. Pri nástupe uprednostniť nástup cestujúcich s detským kočíkom, invalidným vozíkom a živými zvieratami a dodržať poradie príchodu na zastávku.
 3. Konať tak:
  a) aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s bicyklom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu a obmedzeniu ostatných cestujúcich a prepravovaných živých zvierat,
  b) aby bicykel nepoškodil alebo nezašpinil odev, obuv, príručnú batožinu, detský kočík alebo invalidný vozík ostatných cestujúcich,
  c) aby bicykel nepoškodil a nezašpinil súčasti alebo zariadenia vozidla.

Nie je dovolené prepravovať bicykel:

 • s pomocným pohonom alebo s prívesným vozíkom,
 • nadmerne znečistený,
 • z ktorého vyčnievajú ostré predmety (lanká,...)

Osobitosti pri  preprave bicyklov autobusmi s držiakom bicyklov:

a) Nakládka a vykládka bicyklov je povolená len na vybraných linkách, spojoch, časoch a zastávkach, ktoré určí dopravca. Informácia bude zverejnená na zastávkovom cestovnom poriadku danej linky a nawww.dpmk.sk. Ak chce cestujúci s bicyklom nastúpiť na inej zastávke, ktorá nie je na to určená, je dovolená preprava bicykla vo vozidle, podľa aktuálnej obsadenosti, do najbližšej zastávky vyhradenej pre nakládku vozidla, kde je možnosť umiestnenia bicykla na cyklonosič.

b) V prípade, že je cyklonosič plne obsadený, je vodič oprávnený povoliť i prepravu bicykla vo vnútri vozidla.

c) Oprávnený pracovník dopravcu je povinný zabezpečiť nakládku a vykládku bicykla.

d) Pred umiestnením bicykla na cyklonosič je cestujúci povinný z bicykla odstrániť všetku doplnkovú výstroj bicykla, ktorú by bolo možné odcudziť napr. pri státí na križovatke.(cyklocomputery, kapsy, fľaše na nápoje, pumpičky atď.).

e) Po umiestnení bicykla na nosič, oprávnený pracovník bicykel uzamkne proti krádeži a cestujúcemu podá karabínku s číslom pozície, ktorá visí pri každej pozícii na cyklonosiči

f) Pri výstupe cestujúceho s bicyklom oprávnený pracovník overí vlastníctvo bicykla pomocou karabínky s číslom, odomkne bicykel a vydá ho cestujúcemu

zmysle platnej tarify je bicykel považovaný za batožinu a cestujúci je povinný označiť si potrebný cestovný lístok

g) Bicykle, ktoré vzhľadom k ich konštrukcii nie je možné upevniť do držiakov, nebudú k preprave prijaté.

Cestovný lístok za prepravu jedného bicykla je 0,90 € s časom platnosti 60 minút.
Pri cestovaní bez cestovného lístka platia ustanovenia v zmysle platnej Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu.

21.11.2011
-Dispecer-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.