Študentské linky

Premávka posilovej linky 5 zo Staničného nám. k internátu Jedlíkova

Posilová električková linka 5 zabezpečuje prepravu študentov zo železničnej a autobusovej stanice k vysokoškolským internátom na Jedlíkovej a do centra mesta. Linka premáva po trase Staničné námestie – Senný trh – Nám. osloboditeľov – Dom umenia – Krajský súd – Jánošíkova – Idanská – SOŠ automobilová – (→ Kruhový objazd, Moldavská) – Moldavská, obchodné centrá – OC Optima a späť len vo vybrané nedele a vo sviatky pred dňom vysokoškolského vyučovania, a to len v čase od 18:11 do 23:12. Linka má od začiatku jarného semestra AR 2022/2023 stanovený pevný cestovný poriadok, podľa ktorého premáva v prevádzkové dni dokopy 7 spojov zo Staničného námestia.

CESTOVNÝ PORIADOK LINKY 5

Premávka posilovej linky 57 zo Staničného nám. k internátom Medická a Boženy Němcovej

Posilová autobusová linka 57 zabezpečuje prepravu študentov zo železničnej a autobusovej stanice k vysokoškolským internátom na Medickej a Boženy Němcovej, a do centra mesta. Linka premáva po trase Staničné námestie – Námestie Maratónu mieru – Považská, Nová nemocnica – Botanická záhrada len vo vybrané nedele a vo sviatky pred dňom vysokoškolského vyučovania, a to len v čase od cca 16:40 do cca 23:10 podľa príchodov vybraných vlakov. Linka nemá pevný cestovný poriadok, odchody zo zastávky Staničné námestie sú určované operatívne podľa pokynu dispečera.

Odchody študentských liniek 5 a 57

Odchody budú vykonávané vždy po príchode diaľkových vlakov na železničnú stanicu Košice a bezprostredne po presune cestujúcich na nástupištia zastávky Staničné námestie:

Dni premávky liniek 5 a 57

  • 5.; 12.; 19.; 26. marec 2023
  • 2.; 16.; 23. apríl 2023
  • 1.; 8.; 14.; 21. máj 2023

Posilové spoje na linke R4

Od začiatku akademického roku 2022/2023 sa obnovuje plná prevádzka posilových spojov na linke R4. Posilové spoje premávajú len počas dní školského vyučovania na Technickej univerzite podľa platného cestovného poriadku.

  • Linka R4: OC Optima - Moldavská, obchodné centrá - Spoločenský pavilón - Bernolákova - Magistrát mesta Košice - Kino Družba - Nová nemocnica - Amfiteáter - Zimná - Technická univerzita - Botanická záhrada a späť.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.