Stav linkového vedenia platného k 1. februáru 1992

Stav linkového vedenia platného k 1. februáru 1992:

Linka

Trasa

Šp.r.

Sedlo

Šp.p.

Večer

DPP

1

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Tr. Sov. armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

12´

-

12´

-

-

2

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica

12´

20´

12´

30´

20´

3

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

12´

20´

12´

30´

20´

4

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – Barca

12´

20´

12´

30´

20´

5

Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

12´

20´

12´

30´

20´

6

Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica

7-8´

10´

7-8´

15´

10´

7

Boženy Němcovej – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

12´

20´

12´

30´

20´

8

Amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – Barca

30´

-

-

60-30´

-

9

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

12´

20´

12´

30´

20´

10

Trieda Solidarity 2 – Trieda Priateľstva – ul. Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Štefánikova – Železničná stanica – Revolučná – Rastislavova – ul. Osloboditeľov – Barca, STS

15´

-

15´

-

-

11

Trieda Solidarity 2 – Trieda Priateľstva – Prešovská cesta – Nám. osloboditelov – Štúrova – Moldavská – Tr. SNP – Bardejovská – Jedlíkova – Luník 9

15-10´

20´

15-10´

30´

20´

12

Gerlachovská – cesta Pod hradovou – Národná trieda- ul. Duklianskych hrdinov – Solovjevova – ul. B. Němcovej – Zimná – Moyzesova – Rastislavova – Abovská – Šebastovce

12´

30´

12´

30´

30´

13

Pri hati – Slovenská – Košíkova – Masarykova – Nám. Maratónu mieru – ul. Čsl. armády – Zimná – Švermova – Amfiteáter – Stará spišská cesta – SMZ, Baňa

20-30´

60´

20-30´

60´

60´

14

Štadión Lokomotívy – Čermeľská cesta – Čermeľ – Horný Bankov

60´

15

Čermeľ – Čermeľská cesta – ul. B. Němcovej – Nám. Maratónu mieru – Štefánikova – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Trieda Víťazstva – Pekárne a Cukrárne

20-15´

20´

20-15´

30´

20´

16

Gerlachovská – cesta Pod hradovou – Národná trieda – Gorkého – Štefánikova – Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Rastislavova – Gemerská – Drevona

10´

15´

10´

20´

15´

17

Železničná stanica – Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Popradská – Michalovská – Bardejovská – Jedlíkova – Mikovíniho

12-10´

20´

15-10´

30´

20´

18

Nám. osloboditeľov – Prešovská cesta – Sečovská cesta – Lingov – Tr. L. Svobodu – ul. Duklianskych hrdinov – Solovjevova – Tr. SNP – Tr. KVP – Moskovská trieda

10´

20´

15-10´

30´

20´

19

Luník 9 – Tr. KVP – Ondavská – Moyzesova – Štúrova – Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Tr. Víťazstva – Pekárne a cukrárne

15-12´

20

12´

30´

20´

20

Košická Nová Ves – Sečovská cesta – Prešovská cesta – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Bardejovská – Myslavská – Myslava, konečná

20´

30´

20´

30´

30´

21

Ťahanovce, kostol – Ťahanovská – Magnezitárska – ul. Duklianskych hrdinov – Komenského – Štadión Lokomotívy

15´

30´

15´

30´

30´

22

Železničná stanica – Štúrova – Moldavská cesta – Bystrická – Pereš, otočka – Bystrická – Lorinčík – Moldavská cesta – Štúrova – Železničná stanica

60´ + posilové spoje

23

Železničná stanica – ul. Protifašistických bojovníkov – Nám.  J.  Kráľa – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Letisko

Zamestnanecký spoj na 6.00h a 18.00 h + jeden spoj o 15.38 z letiska cez pracovné dni

24

Ťahanovce, kostol – Ťahanovská – Magnezitárska – ul. Duklianskych hrdinov – Severné nábrežie – Rampová – Prešovská cesta – Palackého – Nám. osloboditeľov

20-15´

60

20-15´

60´

60´

25

Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Južné nábrežie – Prešovská cesta – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Poľov – Ľudvíkov dvor – Šaca

30´

60´

30´

60´

60´

26

Šaca, nemocnica – VA VSŽ

5-10´

20´

5-10´

30´

30´

27

Tr. Solidarity 2 – Tr. Priateľstva – ul. Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Gorkého – Štefánikova – Železničná stanica – Nám. J. Kráľa – Nám. osloboditeľov

15´

20´

15´

30´

20´

28

OD Bajkal – Krásna nad Hornádom – Nižná Hutka – Nižná Myšľa

30´

60´

40´

60´

60´

29

Ťahanovce, most – Kostolianska cesta – Štadión Lokomotívy – Kostolianska cesta – cesta Pod Hradovou – Kavečianska cesta – Kavečany (– ZOO)

cca 30´

60´

cca 30´

60´

30´

30

Železničná stanica – Národná trieda – ul. Duklianskych hrdinov – Tr. L. Svobodu – Sečovská cesta – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Toryská – Tr. KVP – Moskovská trieda

10´

12´

10´

15´

12´

31

Lingov – Tr. L. Svobodu – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – Rastislavova – Gemerská – Alejová – Bardejovská – Tr. KVP – Hemerkova

10´

30´

12´

30´

30´

32

Lingov – Sečovská cesta – Prešovská cesta – Železničná stanica – Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – Tr. SNP – Tr. KVP – Klimkovičova – Myslava, grunt

15´

30´

15´

30´

30´

33

Krematórium – Prešovská cesta – Palackého – Železničná stanica

60´ (účelovo)

-

60´ (úč.)

34

Tr. Solidarity 2 – Tr. Priateľstva – ul. Duklianskych hrdinov – Národná tr. – Nám. Maratónu mieru – Ondavská – Tr. KVP – Jedlíkova – Bardejovská – Spoločenský pavilón

10´

20´

10-15´

30´

20´

35

Štadión Lokomotívy – Komenského – ul. Duklianskych hrdinov – Severné nábrežie – VVLŠ

30´

-

30´

-

-

36

OD Bajkal – Krásna nad Hornádom, kino

-

30´

-

30´

30´

38

Železničná stanica – Tr. Sovietskej armády – ul. Osloboditeľov – Valaliky, žel. stanica – Spaľovňa odpadkov

60´

-

60-90´

-

úč.

50

Hemerkova – Tr. KVP – Nám. Maratónu mieru – ul. Duklianskych hrdinov – Tr. L. Svobodu – Sečovská cesta – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Tr. KVP – Moskovská trieda

15/

7-8´

-

15/

10´

-

-

51

Gerlachovská – cesta Pod hradovou – Národná trieda – Gorkého – Štefánikova – Nám. osloboditeľov – Rastislavova – Gemerská – Železníky

15-10´

-

15-10´

-

-

52

Krásna nad Hornádom, kino – Tr. Víťazstva – Nižné Kapustníky – Tr. Sovietskej armády – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Šaca, nemocnica

20´ + pos. spoje

-

20´ + pos. spoje

-

-

53

Lingov – Tr. L. Svobodu – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – VSS, križovatka

20´ len -> VSS

-

30´ len -> Lingov

-

-

100

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Nám. Maratónu mieru – Gerlachovská – Tr. Priateľstva – Tr. Družby – Tr. L. Svobodu – Sečovská cesta – Železničná stanica

Nočná

23.20, 0.20, 1.20, 2.20, 3.20

101

Železničná stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – Sečovská – Tr. L. Svobodu – Tr. Priateľstva – Tr. Družby – Gerlachovská – Železničná stanica

Nočná

23.50, 0.50, 1.50, 2.50, 3.50

102

Železničná stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – Rastislavova – Železníky – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal – Železničná stanica

Nočná

23.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30

103

Železničná stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – Južné nábrežie – OD Bajkal – Nižné Kapustníky – Tr. Sovietskej armády – Železníky – Rastislavova – Železničná stanica

Nočná

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00

104

Železničná stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Tr. KVP – Toryská – Tr. SNP – Solovjevova – Komenského – Nám. Maratónu mieru – Železničná stanica

Nočná

23.40, 0.40, 1.40, 2.40, 3.40

105

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Nám. Maratónu mieru – Komenského – Solovjevova – Tr. SNP – Toryská – Tr. KVP – Štúrova – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica

Nočná

23.10, 0.10, 1.10, 2.10, 3.10

107

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Pereš, pohostinstvo (– Pereš, otočka) – Lorinčík – Poľov – Ľudvíkov dvor – Valcovňa VSŽ –  Šaca, nemocnica

Nočná

Odchody zo Železničnej stanice: 23.15, 1.15, 3.15

Odchody zo Šace: 0.10, 2.10, 4.10

RA

Lorinčík – Pereš – Poľov – Ľudvíkov dvor – Valcovňa VSŽ –  VA VSŽ

Zamestnanecká doprava do VSŽ

(účelovo)

RA

Trieda Solidarity 2 – Berlínska – Hanojská – Belehradská – Sofijská – Valcovňa VSŽ –  VA VSŽ

Zamestnanecká doprava do VSŽ

(účelovo)

RA

Starozagorská – Bauerova – Dénešova – Drábova – Valcovňa VSŽ –  VA VSŽ

Zamestnanecká doprava do VSŽ

(účelovo)

RA

Myslava, konečná – Myslavská – Luník 9 – Valcovňa VSŽ –  VA VSŽ

Zamestnanecká doprava do VSŽ

(účelovo)

RA

Hemerkova – Húskova – Bauerova – Dénešova – Drábova – Valcovňa VSŽ –  VA VSŽ

Zamestnanecká doprava do VSŽ

(účelovo)

RA

Lingov – OD Laborec – Sečovská – Valcovňa VSŽ –  VA VSŽ

Zamestnanecká doprava do VSŽ

(účelovo)

RA

Kalinovská – Tr. L. Svobodu (– Lingov) – Sečovská cesta – Valcovňa VSŽ –  VA VSŽ

Zamestnanecká doprava do VSŽ

(účelovo)

RA

VA VSŽ – Valcovňa VSŽ – Železničná stanica (premáva len týmto smerom a stojí na týchto 3 zastávkach)

Zamestnanecká doprava z VSŽ

PD: 22.23; VD: 6.23; 14.23; 22.23

RA

OD Mier – ul. Duklianskych hrdinov – Solovjevova – Amfiteáter – Tr. SNP – Alejová – VSS, križovatka – Bočiar, zvarovňa rúr

Zamestnanecká doprava do zvarovne rúr

(účelovo)

RA

Železničná stanica – Štefánikova – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Tr. SNP – Alejová – VSS, križovatka – ul. Osloboditeľov – Šebastovce – Centrálne prekladisko rúd – Prekladisko hotových výrobkov

Zamestnanecká doprava do Centrálneho prekladiska rúd a Prekladiska hotových výrobkov

(účelovo)

 


14.11.2013
-tbus-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.