História MHD v Košiciach: Rozmach bezbariérovej dopravy (2000 - 2007)

2000

T3 MOD počas prevozu do DPMK

V roku 2000 boli dodané prvé štyri nízkopodlažné autobusy Solaris Urbino 15 #3501 až 3504. Okrem nich podnik zakúpil 10 autobusov Karosa B 932E, prvých 9 autobusov Karosa B 941E a dva Novoplany. Zaradené boli aj Karosy B 832 z exportnej série pôvodne určenej pre dopravcov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. 10 autobusov bolo do Košíc dodaných výmenou za pôvodné vozidlá Karosa B 732, a keďže ako nové sa do premávky u nás zaradiť nemohli, vedené boli ako generálna oprava pôvodných autobusov starších sérií. Z generálnej opravy sa vrátila aj električka T3 MOD #359.

1. marca sa zmenila sa tarifa. Územie mesta (okrem MČ Košice - Šaca) spadalo pod I. tarifné pásmo. Okres Košice - okolie a MČ Košice – Šaca tvorili II. tarifné pásmo. Základný lístok v I. pásme zdražel na 10 Sk, mesačný lístok stál 350 Sk. 1. mája sa na autobusovej linke 15 na mesiac zriadila nová vetva 15B predĺžená z Čermeľa na Alpinku, so spojom každé tri hodiny. V rámci letných obmedzení  bola trojička na linkách R nahradená supravou 2xT, resp. KT, zrušila sa linka 54 a na najvyťaženejších autobusových linkách sa obmedzil špičkový interval z 12 na 15 minút.

8. júla došlo ku kompletnej zmene grafikonu električkovej dopravy v Košiciach. Na všetkých linkách sa zmenili jazdné časy podľa nasledovných režimov:

  • špičkový režim (I): pracovné dni 7.00-19.00 hod,
  • základný režim (II): pracovné dni 5.00-7.00 a 19.00-21.00 hod, voľné dni 7.00-21.00 hod,
  • okrajový režim (III): pracovné dni 4.00-5.00 a 21.00-24.00 hod, voľné dni 4.00-7.00 a 21.00-24.00 hod.

Na mestských linkách sa zaviedol jednotný interval (15´/20´/30´) Znížila sa kapacita spojov na linke 4 a na niektorých spojoch liniek R, vo večerných hodinách aj na linke 9.

Prvé nízkopodlažné autobusy v Košiciach

4. septembra nastal začiatok rozsiahlej zmeny linkového vedenia autobusovej dopravy, ktoré však neprinieslo veľké zlepšenie. Zavedených bolo opäť mnoho priamych liniek s riedkymi intervalmi. Zmeny sa vykonávali v etapách v mesiacoch september – október. K 4.9.2000 boli vykonané zmeny na linkách 12, 13, 14, 20, 21, 25, 54RA7. Zriadili sa nové linky 35 (Sídl. Ťahanovce – Watsonova – KVP, Kláštor) a 55 (Exnárova – Nová nemocnica – Palackého – Lingov) s premávkou len v špičke. Do ďalšej etapy postúpil projekt Košického integrovaného dopravného systému (KIDS). Na linkách SAD ná území mesta platili len časové lístky DPMK spolu so zvláštnym kupónom pre SAD v hodnote 20 Sk na mesiac. 

23. septembra nastala druhá etapa zmien v autobusovej doprave. Zmenili sa trasy liniek 15, 17, 27, 29, 32, zriadlili sa linky 30 (Exnárova – Prešovská cesta – Žel. Stanica – Železníky), 37 (Mikovíniho – Popradská – Trieda SNP – Toryská – Mikovíniho) a 51 (ZoborskáNám. osloboditeľov), linka 16A bola zrušená. Zriadili sa zastávky Sever - Mengusovská v smere do centra a Západ - Centrum voľného času v smere k zastávke Trebišovská.

Linka 34 na konečnej pri Hale Cassosport

Zmeny v linkovom vedení autobusov pokračovali 3. etapou 16. októbra, linka 33 začala zachádzať na Bottovu linka 38 sa prečíslovala na 24 a linka 40 na 21. Posledná etapa zmien nastala 21. októbra. Na linke 18 bola zrušená zachádzka na Lingov, zriadlili sa predĺžene vetvy 11A (po Madridskú), 27A (ku Mlynu) a 34A (na Blšák), linka 34 bola skrátená po Hanojskú. Zriadila sa zrýchlená linka 54A (Madridská – Prešovská cesta – Blšák), jej čas prevádzky bol prispôsobený otváracím hodinám blšáku. 2. decembra bola zriadená nočná trolejbusová linka 71, premávala počas dní pracovného pokoja.

2001

V tomto roku podnik zakúpil spolu 17 nových autobusov, 6 Solarisov Urbino 15, 6 autobusov Karosa B 941E a 5 kusov Karosa B 932E.

19. februára sa linka 19 predĺžila od zastávky Mlyn až ku Hypermarketu Jednota. Vetva 19A sa zrušila. Ako reakcia na pripomienkovanie zmien vykonaných v trasovaní liniek v poslednom štvrťroku 2000 zo strany mesta a cestujúcej verejnosti boli 31. marca uskutočnené ďalšie zmeny. Opäť sa menili trasy liniek 13, 14, 17, namiesto zmenenej linky 17 sa zriadila linka 36 v podobnej trase. Zrušená bola linka aj 54A, ktorú svojou trasou nahradila linka 37. Linka 18 sa vrátila na Lingov, linka 22 sa predĺžila do Džungle, linka 25 na Vyšné Opátske, vetva 32A začala premávať až na koniec Myslavy. Zriadila sa nová expresná linka 56 (ŠacaSídl. Ťahanovce) a zrušili sa vetvy 27A52B.

Ikarusy čakajú na autogén

1. apríla sa menila tarifa. Cestovný lístok na jednu cestu v 1. pásme zdražel na 12 Sk. K zvýšeniu cien došlo aj u ostatných druhov jednorazových a časových cestovných lístkov, pričom došlo k vytvoreniu 3. tarifného pásma zahŕňajúceho úseky trasy linky č. 28 mimo územia meste Košice. 2. mája bola linka 51 bola predĺžená na Exnárovu, zriadená bola expresná linka 57 (Hanojská – Nám. Maratónu mieru – KVP, Kláštor). 10. mája boli linky 16, 30A, 34A a 37 presmerované po novej 4-prúdovej komunikácii medzi Alejovou a blšákom. Zastávka Blšák sa pritom premiestnila z Ul. pri prachárni na novú komunikáciu.

29. júla bola linka 17 skrátená o úsek Lingov - Košická Nová Ves a presmerovaná z trasy cez Amfiteáter na Ondavskú. Linka 34 bola na Ťahanovciach predĺžená z Hanojskej po Miestny úrad a na opačnom konci po Halu Cassosport. Vetva 34A bola zrušená. Linka 36 bola presmerovaná na Americkú triedu až na Madridskú. Linky 1231 opäť premávali cez zastávku Autokemping.

1. novembra bola linka 19 skrátená o úsek Mlyn – HM Jednota. 10. novembra sa na linke č. 29 počas platnosti zimného cestovného poriadku zaviedla vetva 29AB na Alpinku cez Bankov.

2002

Jediný košický TAM BUS

14. januára sa opätovne predĺžila trasa linky 19 až po HM Jednota, takto jazdila až do konca októbra. 27. januára sa zrušilo sa zachádzanie linky 25 ku Železničnej stanici. Od marca sa na linke TESCO BUS zaviedol povinný nástup cestujúcich prednými dverami a zároveň bol smerom do Tesca zakázaný výstup z vozidla okrem konečnej zastávky. Smerom k železničnej stanici boli všetky zastávky s výnimkou nástupnej určené len na výstup. 

31. marca bola na linke 28 pridaná zachádzka do Vyšnej Hutky. 29. apríla sa trasa linky 27 sa predĺžila o úsek OC Branisko – Mäsokombinát. 29. mája začal premávať Optima bus zo Železničnej stanice k OC Optima. Od novembra pribudol druhý Optima bus na trase Sídlisko KVP - OC Optima - Sídlisko Nad jazerom a späť. 25. novembra bola linka 15 v koncovom úseku presmerovaná cez Popradskú k OC Optima. 6. decembra sa v zastávke Mengusovská zriadilo stanovište aj v smere do Kavečian.

Otvorenie čerpacej stanice CNG

Obnovu vozidlového parku zabezpečilo 10 nových strednokapacitných autobusov Solaris a 7 autobusov Karosa B 952, začali sa aj generálne opravy autobusov Karosa B 741 a C 744. V roku 2002 boli do premávky zaradené prvé autobusy jazdiace na stlačený zemný plyn. Generálnou opravou spojenou s plynofikáciou v Starku prešli prvé Karosy B 732. Čerpacia stanica CNG bola vybudovaná na konci odstavnej plochy autobusov pri VŠA.

 

 

2003

Pestrofarebný vozový park autobusov

V roku 2003 vozidlový park obohatili 3 Karosy B 952, 6 Solarisov Urbino 15 a jeden dvanásťmetrový Solaris. DPMK si tým upevnil prvenstvo v počte prevádzkovaných nízkopodlažných autobusov na Slovensku. Vyradená bola posledná prevádzková Karosa B 731 s automatickou prevodovkou a taktiež posledné Ikarusy 280.08L so štvorkrídlovými dverami, okrem autobusu #4082, ktorý prešiel generálnou opravou, a v roku 2010 sa stal prvým historickým autobusom v zbierke DPMK. V tomto roku sa naďalej pokračovalo v generálnych opravách autobusov Karosa B 732 a B 741 a prestavbami autobusov Karosa B 732 na zemný plyn. Na jeseň sa na testovaní v Košiciach zastavil Ekobus SOR B 10.5. 17. novembra dorazila z generálnej opravy prvá nízkopodlažná električka KT8D5.RN2.

Na linke 3 sa aj počas pracovných dní začali vypravovať sóla. V máji sa na nej opätovne zaviedli dvojičky, ale len počas dní školského vyučovania. 17. februára sa obnovila sa trasa linky 15 platná do 24.11.2002. obnovené boli zastávky Stodolova a Mikovíniho. Linka po zastávke Mikovíniho pokračovala ku OC Optima bezplatne už ako objednávka. 1. apríla bola linka 17 skrátená o úsek Železničná stanica – Lingov. O mesiac neskôr bola o úsek Mlyn – HM Jednota natrvalo skrátena linka 19

Trolejbusy na vnútornej stope v obratisku Lingov

2. júna boli linky č. 5157 bez náhrady zrušené. Od 30. júna linky 54 a 70 premávali už len cez dni školského vyučovania. Na linkách R sa kvôli zamedzeniu úniku tržieb zaviedol nástup cez predné dvere, jednorazový lístok bolo možné označiť iba v prvom vozni pri vodičovi.

Počas letných prázdnin prebiehala rekonštrukcia električkovej trate na Južnej triede v úseku od Starej nemocnice po Rybu. Električky boli v  úseku Námestie osloboditeľov – Poľská nahradené autobusmi.

1. augusta došlo k zmene trás liniek č. 22 (Džungľa – Pereš - Lorinčík) a 23 (Žel. stanica - Letisko). Zriadili sa vetvy 22A (DžungľaMlynská bašta) 22B (Lorinčík - Žel. stanica), 22C (Pereš - Žel. stanica) a 23A (zachádzka linky 23 na Pereš a Lorinčík). 29. augusta sa linka 52 prečíslovala na 38 a začala zastavovať na všetkých zastávkach po trase. Na trase ŠacaNám. osloboditeľov sa zriadili skrátené vetvy liniek 38A56A. Zmenilo sa aj trasovanie rôznych vetiev na linke 25, ktorá bola okrem vybraných spojov skrátená o úsek Poľov - Šaca. V novembri sa na linke 38 zrušilo zastavovanie na zastávkach medzi Košicami a Šacou, v tomto úseku zastavovali iba spoje označené 38Z

Plynová Karosa vystavená počas DOD

20. decembra bola zriadená sezónna linka 40 (Štadión LokomotívyJahodná). Na linke platila zvláštna tarifa. Základné cestovné bolo 20 Sk a zľavnené 10 Sk, lístky predával vodič, predplatné lístky na tejto linke neplatili.

2004

O pravidelnú obnovu vozidlového parku sa postaralo 8 autobusov Solaris Urbino 15, dva kusy autobusov Urbino 12 a jedna Karosa B 952E. Pokračovali aj generálne opravy autobusov Karosa B 741 a B 732, a v tomto roku boli dodané aj posledné plynofikované Karosy B 732. Koncom roka DPMK zakúpil zájazdové autobusy Isuzu a MAN, po tom, čo bola vyradená, resp. odpredaná posledná zájazdová Karosa LC 735. V premávke s cestujúcimi skončili autobusy typu Karosa C 734, posledné štyri autobusy tohto typu premávali už len ako dielenské vozidlá a rovnako aj posledné modré Ikarusy 280.10. Vyradený bol aj jediný TAM BUS. Zároveň bolo v lete odstavených 14 prebytočných vozňov typu T3 SUCS, 5 z nich sa neskôr vrátilo do premávky.

KT8D5.RN2 krátko po generálnej oprave

2. januára sa zrušila sa linka W a namiesto nej v sa identickej trase zaviedla linka 5. Jahodná bola vo februári preradená do 2. tarifného pásma a zároveň sa na linke 40 zaviedla bežná tarifa. Na linke už platili jednorazové aj časové lístky, zľavy aj bezplatné prepravy. 21. marca bola linka 40 napokon zrušená.

26. apríla sa na električkovej linke R4 zriadila vetva „A“ s trasou Štadión Technickej univerzity (Botanická záhrada)OC Optima premávajúca len v pondelok až piatok. 30. apríla sa začala sa prevádzka dvoch čiastočne nízkopodlažných električiek KT8D5.RN2 #517 a 521 na linkách č. 7 a 9. Zároveň sa upravili cestovné poriadky týchto liniek, zaviedli sa garantované nízkopodlažné spoje. Nariadenie vypravovať nízkopodlažné autobusy sa od júna vzťahovalo aj na linky 16, 19, 3037.

2. júna 2004 bol pri dopravnej nehode počas presunu do garáže vážne poškodený Solaris #3505. Posádka osobného automobilu pri čelnej zrážke s autobusom zahynula, vodič autobusu skončil s ťažkými zraneniami. 

Ikarus 280.10 na vstupnom areáli USS

3. júla sa začali práce na II.etape stavby križovatky Prešovská – Sečovská. Doprava na Prešovskej ceste bola presmerovaná do jednosmerného okruhu Prešovská cesta - Priemyselná - Ľavobrežná - Stará prešovská cesta - Prešovská cesta. Najväčšiu obchádzku museli absolvovať spoje z Južného nábrežia (až 1,7 km dlhú) a Sečovskej cesty (1,1 km) smerujúce na Palackého. Premiestnené boli zastávky Termostav a Colnica. Počas letných prázdnin bol zrušený nástup cez predné dvere pre cestujúcich s jednorazovým lístkom na linkách R. V letnom období prebiehala ďalšia etapa rekonštrukcie električkovej trate na Južnej triede v úseku od Námestia osloboditeľov po Starú nemocnicu. Električky v úseku Námestie osloboditeľov – Hotel strojár boli nahradené autobusmi. Optima bus začal premávať okružne cez Sídlisko KVP a Terasu. V marci roku 2005 túto linku od DPMK prebral Eurobus.

30. októbra vzhľadom na presmerovanie cestnej dopravy na Južnom nábreží na nový most ponad Hornád bola zrušená zastávka Ovsená a zastávky Vyšné Opátske – gymnázium a Vyšné Opátske – Viničná boli premiestné na novovybudovanú západnú časť komunikácie. 8. novembra boli bez náhrady zrušené linky 5460. 4. decembra sa zrušila zachádzka linky 12 k Novej nemocnici, trasa bola navrátená do stavu z roku 2000 (s premávkou cez Zimnú a Čsl. armády).

Súprava #368+369 pred odstavením

Cestujúca verejnosť bola koncom roka upozorňovaná na prechod na nový systém odbavovania cestujúcich s predplatnými kupónmi. Jednalo sa o zavádzanie bezkontaktných čipových kariet, nahrádzajúcich papierové mesačné a štvrťročné kupóny.

2005

18. januára bola obnovená premávka linky 40 zo Štadiónu Lokomotívy na Jahodnú. Na konci marca bola zrušená. 14. februára vznikla nová zrýchlená linka č. 50 (HanojskáNám. Maratónu mieru). 2. Mája bola zrušená a nahradená linkou 57 (Hanojská – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – KVP, kláštor)

Od 1. marca bol zrušený predaj papierových mesačných a štvrťročných kupónov a súčasne sa zaviedol predaj predplatných lístkov na bezkontaktné čipové karty. Revízori však zo začiatku nevedeli čipové karty skontrolovať, spočiatku kontrolovali iba cestujúcich na lístky, neskôr bolo nutné nosiť pri sebe aj doklad o zakúpení mesačného lístka.

Ikarus 280 prechádza rozostavanou križovatkou

Z dôvodu dopravnej nehody električiek na kruhovom objazde, ku ktorej došlo 2.3.2005, vstúpilo 10. marca do platnosti nové nariadenie sprísňujúce dodržiavanie rýchlostí na výhybkách. Súčasne bolo zakázané stretávanie protiidúcich električiek v priestore výhybiek prechádzaných proti hrotu, kde prednosť dáva vždy tá električka, ktorá môže bezprostredne ohroziť protiidúcu električku.

Začiatok apríla priniesol zrušenie trolejbusovej linky 70. Od 1. mája bola linka 38 presmerovaná z Južnej triedy na Jantárovú, zrušila sa vetva 38Z.

10. októbra sa zriadila zrýchlená linka 51 (HanojskáNám. osloboditeľov). 15. novembra začala premávka autobusových liniek 3037 na novovybudovanú konečnú pri OC Cassovia. Otáčanie v garáži VŠA sa zrušilo, linky 1634 boli ukončené pri Hale Cassosport. V novembri bolo obnovené priame odbočenie z Južného nábrežia na Palackého, skončilo tak obdobie kilometrových obchádzok a nekonečných zápch. V druhej polovici novembra začala rekonštrukcia električkovej trate v úseku od nadjazdu pri budove VSE ku krytej plavárni. 1. decembra sa skúšobnú dobu 2 mesiace zriadila linka č. 39 (MadridskáLingov) a obnovila sa prevádzka linky 40 na Jahodnú.

#5203 na parkovisku na Jahodnej

Zmeny vo vozidlovom parku už v roku 2005 neboli tak výrazné ako po minulé roky. Na jar bol do prevádzky zaradený prototypový Solaris Urbino 15 s pohonom na zemný plyn. Z generálnej opravy sa vrátila posledná Karosa B 741, a tým sa ukončilo obdobie generálnych opráv autobusov Karosa rady 7xx, ktorých bolo v priebehu posledných troch rokov zgenerálkovaných dohromady 26. V septembri bol na linke 13 testovaný autobus SOR BN 12, v novembri na linkách 1232 plynový autobus Mercedes-Benz Citaro. Koncom roka po dlhom čase dorazili aj nové kĺbové autobusy typu Solaris Urbino 18, do premávky boli zaradené až v nasledujúcom roku.

2006

Predstavenstvo DPMK chcelo nakúpiť až 60 ks autobusov za 360 miliónov Sk prevažne malých a strednokapacitných, lebo podľa „prieskumov vyťaženosti“ sú kĺbové vozidlá „nedostatočne využité“. S týmto nákupom sa objavujú škandály o údajnom zvýhodňovaní firmy SOR (podmienka jednokrídlových predných dverí) a manipulácii s podmienkami súťaže. Predstavenstvo sa vyhováralo na škriatka, čím len ukázalo svoju nekompetentnosť.

Nové Solarisy v garáži

Na prelome januára a februára boli do prevádzky zaradené 3 nové kĺbové autobusy Solaris Urbino III 18. Linka 35 sa presmerovala z Americkej triedy na horný okruh Ťahanoviec, na linke 37 sa zaviedla vetva 37A premávajúca po Námestie osloboditeľov. Prevádzka linky 39 bola rozšírená aj na víkendy. Počas februára sa v meste testoval autobus MAN Lion’s city.

1. marca prebehla po dlhom čase kompletná zmena nočných liniek. Dopravu prebrali výlučne autobusy, a to na linkách 100106. Dvojice liniek 100101, 102 a 103, 104105 premávali protismerne po rovnakých trasách. Všetky, okrem linky 106, mali 4 odchody za noc. Cez voľné dni bol interval 30 minútový (23.10 – 4.10 (párne linky), 23.40 až 3.40 (nepárne linky)). Dva mesiace po zmene sa intervaly upravili do prijateľnejšej podoby.

21. marca zachvátil autobus Solaris Urbino 15 #3520 požiar. Išlo o prvý väčší požiar autobusu tejto značky. O necelé štyri mesiace vzplanul aj #3511 a rok po ňom aj #3515 z rovnakej série, ktorá bola údajne určená pre nemecký trh, no zákazník vozidlá neodobral práve kvôli ich nedostatkom. Pre Solarisy bol rok 2006 nešťastným. Nehoda #3532 s osobným automobilom a následne zábradlím na električkovej zastávke pri magistráte 10. júna sa len obrovským šťastím neskončila bez obetí. Autobus nebol na linke a na zastávke našťastie nik nestál. Oprava autobusu prebehla u výrobcu.

Linka 72 skrátená kvôli výluke 

Na vozidlách Karosa B732 #6247 a #6267 v marci prebiehala skúšobná prevádzka informačného systému EmTest (tabule a hlásenie zastávok podľa GPS). Všetky vozidlá boli postupne vybavené elektronickými označovačmi, ktoré sa spočiatku, v snahe na montáži systému ušetriť, ku posledným dverám nemontovali vôbec. Toto opatrenie nebolo logické a spôsobovalo iba problémy, preto sa neskôr do všetkých vozidiel domontovali označovače aj k posledným dverám. V apríli prebehli technologické skúšky funkčnosti nového informačného systému na trolejbusoch, v máji začala montáž systému do električiek, električky T6A5 a niektoré KT8D5 boli vybavené aj elektronickými tabuľami.

24. apríla až 15. mája prebiehala rekonštrukcia električkovej trate na Sennom trhu. Z dôvodu tejto výluky bola západná časť trolejbusovej siete odrezaná od garáže a technologického zázemia na Hornádskej. Trolejbusy na západnej časti trate ale jazdili naďalej, v noci garážovali v obratisku na Sídlisku KVP.

Rekonštrukcia oblúka pri Sennom trhu

1. mája sa upravili sa odchody na nočných linkách 100105. Linky 100, 102104 premávali cez pracovné dni o 23:10, 0:10, 3:10, 4:10; protismerné linky o 1:40. Cez voľné dni sa premávka nezmenila. Zvýšil sa počet podmienečných zachádzok. 15. mája bola linka č. 16 sa presmerovala z Haly Cassosport ku OC Cassovia. Kvôli oprave Ťahanovského mosta sa v júni a júli linka č. 14 rozdelila na dve vetvy.

Počas letných prázdnin došlo k rapídnemu znižovaniu počtu vodičov autobusovej prevádzky, ktorí odchádzali predovšetkým kvôli zlým pracovným a platovým podmienkam. Tento stav sa začal prejavovať vynechávaním spojov, čo pri polhodinových intervaloch znamenalo niekedy premávku linky iba raz za hodinu. Niekedy to dospelo do takého štádia, že sa za deň nevypravilo aj 10 služieb (vrátane záloh). Linka 35 bola počas letných prázdnin pre nedostatok vodičov zrušená.

4. septembra došlo k posilneniu špičkovej dopravy na mestských električkových linkách a ku čiastočným zmenám odchodov na linkách 5 a R1R8. Kvôli nedostatku vodičov došlo k miernemu obmedzeniu u autobusovej MHD, na linke 39 ostalo iba zopár školských spojov a linka 57 nepremávala vôbec. Jej premávka bola obnovená až 18. septembra, naopak interval na linke 53 sa obmedzil.

Infobus predstavuje elektronickú peňaženku

1. októbra sa začala skúšobná prevádzka nového odbavovacieho systému. Okrem iného bola zavedená elektronická peňaženka – možnosť zakúpenia lístka priamo vo vozidle z kreditu na BČK. Týždeň pred jeho spustením začala informačná kampaň Infobusu, ktorý každý deň ponúkal možnosť vyskúšať si nový systém na rôznych miestach po meste. 

V októbri a novembri pokračovala ďalšia etapa rekonštrukcie električkovej trate v úseku zo železničnej stanice ku budove VSE. Obratisko na stanici rekonštruované nebolo. 

7. decembra, krátko po siedmej hodine ráno, sa stala vážna dopravná nehoda na konečnej Exnárova. Odstavený autobus sa dal do pohybu, vodič pri pokuse autobus zastaviť zahynul pod jeho kolesami.

Koncom roka sa pre nadbytok neprejazdených vozokilometrov na všetkých električkových linkách nasadzovali cez víkendy súpravy, resp. vozidlá KT8D5. 

2007

Elektronické tabule dostali aj najstaršie Karosy B 732

V súvislosti s vysokým počtom čiernych pasažierov a opakujúcimi sa prípadmi ohrozovania bezpečnosti cestujúcich a vodičov došlo 15. januára k radikálnej zmene obsluhy sídliska Luník IX hromadnou dopravou. Linka 11 bola prečíslovaná na linku 10 a bola skrátená po Mikovíniho. Vznikla nová linka 11 (Nám. osloboditeľov - Luník IX), na ktorú bol nasadený autobus s oddelenou kabínou vodiča, na linke sa zaviedol nástup prednými dverami s dôrazom na kontrolu cestovných lístkov. Lístky nekontroloval len vodič, ale istý čas aj sprievodca, ktorý na tejto linke vypomáhal vodičovi . Linky 2031 a 34 na zastávke Luník IX, rázcestie po zmene zastavovali len v dňoch školského vyučovania v čase špičiek, zaviedol sa nástup prednými dverami.

Od 1. apríla bola z dôvodu výstavby križovatky zrušená zastávka Orechová. V tento deň sa rozšírila povinnosť nástupu prednými dverami aj na zastávky Kolibár, Kremnická a Mikovíniho. V júli bol nástup prednými dverami rozšírený na celú Bardejovskú ulicu. 18. júna boli v rámci predprázdninových obmedzení zrušené linky 51, 5457.

14. výročie trolejbusov

1. júla do platnosti vstúpila nová tarifa. Zaviedli sa časové lístky a pásma T1 (Košice - mesto, okrem liniek 21, 40, RA2 - RA8 a všetkých liniek R v úseku OC Optima - U.S. Steel), T2 (T1 + obce Nižná Myšľa, Vyšná a Nižná Hutka) a TZR (pre všetky linky mimo T2). Platnosť mesačných kupónov bola zmenená na 30 resp. 90 dní, pričom už neboli viazané na konkrétny kalendárny mesiac, ale ich platnosť bola kĺzavá, teda po novom platili 30 (alebo 90, 180) dní od ľubovoľne zvoleného dátumu. Týždeň pred jej spustením, rovnako ako tomu bolo pri zavedení elektronickej peňaženky, prebiehala kampaň pojazdného Infobusu. Celý júl boli uznávané aj staré neprestupné lístky.

Postupné obmedzovanie trolejbusových spojov a tlak mesta a predstavenstva dopravného podniku vyústili do návrhu úplného zrušenia trolejbusovej dopravy. Košičania zorganizovali petíciu, aby sa rovnaký scenár ako v Banskej Bystrici nezopakoval aj v metropole východu. Petícia podpísalo vyše 10 tisíc ľudí. Petícia bola na mestskom zastupiteľstve vzatá na vedomie, trolejbusy zrušené neboli, no zastavil sa akýkoľvek rozvoj tohto druhu dopravy, ktorá bola aj napriek zachovaniu odsúdená na postupné dožitie.

Autobus Tedom na Autosalóne Nitra

1. októbra sa zrušilo zachádzanie linky 13 k železničnej stanici Krásna. 15.októbra došlo k celkovej zmene trás nočných liniek. Doterajšie linky sa zrušili a zaviedli sa linky N1, N2, N3N71. Na týchto linkách sa zaviedli zastávky na znamenie. V novembri sa na trolejbusoch a električkách zaviedlo samoobslužné otváranie dverí. Do premávky boli zaradené prvé autobusy Tedom C 12G z 19-kusovej dodávky, začalo sa vyraďovanie posledných bordových Ikarusov 280 a autobusov Karosa B 732 z roku 1992 ktoré nepodstúpili generálne opravy.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Na linke 38 (rovnako ako na R) spoje oznacene "Z" zastavovali na Peresi, Polove a L. Dvore. Ostatne, ktore neboli oznacene "Z" nezastavovali.