História MHD v Košiciach: Miliónové investície do verejnej dopravy (od 2014)

2014

Rok 2014 bol charakteristický najmä masovou obnovou vozidlového parku autobusov, nákupom nových električiek a začiatkom rozsiahlej modernizácie električkových tratí. Električková prevádzka v tomto roku oslávlila storočnicu.

Trojička pri príležitosti 100. výročia električiek

1. januára 2014 sa zaviedla pravidelná obsluha Heringeša zachádzaním spojov liniek 20 a 20L v smere na Lingov, došlo tiež k úprave večerných spojov zo stanice nadväzujúcich na príchody vlakov. 1. marca sa udiali iba drobné zmeny v cestovných poriadkoch liniek 25 26P a 27. Pre zabezpečenie spojenia k neskoršiemu príchodu vlaku IC z Bratislavy boli od 1. apríla pridané mimoriadne spoje na linkách 19 N1 a N2. Došlo aj k úprave spojov na linkách 18 a 55. 30. júna bola zriadená zastávka Cassovar aj v smere ku Novej nemocnici.

1. júla vstúpili do platnosti komplexné zmeny v obsluhe Šace, Krásnej, Pereša, Lorinčíka a Košickej Novej Vsi. Zaviedla sa celotýždenná prevádzka liniek 52 a 20L, linka 52L bola zrušená a linka 20 skrátená po Námestie osloboditeľov. V lete došlo k zmenám aj vo vypravovaní vozidiel na trolejbusové linky, v rámci zavedenia garantovaných nízkopodlažných spojov na trolejbusových linkách na vybraných spojoch liniek 71 a 72 začali premávať autobusy. Od augusta boli trolejbusy vypravované už len počas pracovných dní a počas voľných dní na trolejbusových linkách premávali už len výlučne autobusy.

V rámci projektu IKD sa 2. augusta začala výluka električiek kvôli oprave tratí na Kuzmányho a Staničnom námestí. Vzhľadom na nepripravenosť zhotoviteľa stavby sa od 1. septembra zmenil rozsah výluky. Uzavretá ostala iba koľajová trať na Kuzmányho ulici a na Staničné námestie sa po nezmyselnej mesačnej výluke opäť vrátili električky.

Nové koľaje na zastávke Radnica starého mesta

Od 1. septembra do 28. novembra premávala okružná linka 12T spájajúca centrum mesta so zastávkou Poľská, zrušená bola pre nízku vyťaženosť. 1. septembra sa opäť menil cestovný poriadok linky 13, ktorý sa následne upravoval aj pri zmenách 1. októbra, 15. októbra a 18. novembra. V priebehu roka sa cestovný poriadok tejto linky zmenil až päť krát. Od 15. októbra sa kvôli obojsmernej celodennej obsluhe Heringeša zriadila nová linka 32 s trasou Lingov - Heringeš - Námestie osloboditeľov. Vypravované na ňu boli prvé elektrobusy SOR EBN 10.5. Zachádzanie liniek 20 a 20L sa pri tejto zmene nezrušilo. 

8. januára bolo do premávky slávnostne uvedených prvých 20 nových autobusov značky SOR typov SOR NB 12 a NB 18 dodaných ešte v roku 2013, ktoré sa do premávky zaraďovali postupne vo viacerých várkach, pričom posledné boli zaradené až začiatkom augusta 2014. V súvislosti so zaraďovaním nových autobusov boli z prevádzky vyraďované staré autobusy. Na linkách MHD v priebehu roka postupne dojazdili všetky Karosy B 732, B 732.NGS, B 741, C 744, Ikarusy 415 a 435 a Novoplany. V druhej polovici roka boli vyradené aj všetky Solarisy Urbino 18, oba midibusy Iveco First a zájazdový MAN, ktoré boli ponúknuté na odpredaj. Postupne dojazdili aj všetky Karosy B 941E, čím sa vozidlový park kĺbových autobusov stal plne nízkopodlažným. Z ostatných typov postihlo masívne vyraďovanie najmä autobusy Karosa B932(E) a B952(E), z ktorých ku koncu roka jazdilo už iba niekoľko kusov.

Koncom augusta bol do prevádzky zaradený prvý midibus typu SOR BN 9.5. Od 1.10. boli zaradené aj ďalšie štyri midibusy a 15. októbra boli do premávky napokon uvedené aj nové elektrobusy SOR EBN 10.5. V priebehu roka pribudlo wi-fi propojenie do ďalších 30 autobusov.

Nové elektrobusy SOR EBN 10.5

12. februára DPMK podpísal kúpnu zmluvu so spoločnosťou Pragoimex a. s. na dodávku 28 električiek Vario LF2+. Prvá električka bola dodaná 24. júna. Po absolvovaní technicko – bezpečnostných skúšok a po zaškolení vodičov boli 1. decembra prvé električky zaradené na linky MHD. V súvislosti s tým DPMK začiatkom roka vyradil 9 električiek, ktoré boli odstavené už od roku 2004. Po zaradení nových električiek bolo v decembri z prevádzky dočasne odstavených aj ďalších približne 16 električiek typu T3. Tieto električky boli odstavené na "koľaji smrti" až do roku 2016, kedy boli odpredané.

V roku 2014 bolo vyradených ďalších 7 trolejbusov, čím ich vo vozidlovom parku ostalo už len 18. Nové trolejbusy ani tento rok zakúpené neboli, chýbajúce trolejbusy boli na linkách "dočasne" nahradené autobusmi. Prvé verejné obstarávanie na 4 nové kĺbové trolejbusy cez eurofondy bolo vyhlásené v júni 2014 a bolo zrušené z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný príspevok ministerstvom životného prostredia. Druhé verejné obstarávanie na 3 nové trolejbusy bolo vyhlásené v septembri, a v decembri bolo zrušené z dôvodu, že sa do súťaže prihlásil iba jeden uchádzač. Celé verejné obstarávanie bolo iba ďalšiou zo zámienok pre zrušenie prevádzky trolejbusov. Peniaze nakoniec získala Banská Bystrica, ktorá zakúpila tri trolejbusy Škoda 31 Tr a jeden trolejbus Škoda 30 Tr. 

Autobus na linke 71

V roku 2014 sa pôvodne mali realizovať veľké opravy električkových tratí za eurofondy, konkrétne projekt Integrovanej koľajovej dopravy (IKD) a projekt modernizácie električkových tratí (MET). Stavebná časť projektu IKD sa začala realizovať s meškaním a mnohými komplikáciami, v rámci projektu MET nastal problém už počas súťaže na zhotovenie dokumentácie. Počas roka sa preto rozbehli nové verejné obstarávania na opravy obratísk a stavieb priamo nadväzujúcich na projekt IKD, ako náhrada za zrušený pôvodný projekt MET. Začali sa aj verejné obstarávania na projektovú dokumentáciu niektorých ďalších úsekov koľajových tratí a celkovej modernizácie depa na Bardejovskej.

Vario LF2+ v prvý deň premávky

V roku 2014 skončila platnosť všetkých starých čipových kariet vydaných DPMK, po novom platila už iba Mestská karta. 21. a 22. septembra v rámci Dňa bez áut mohli všetci cestovať bezplatne.

2015

Začiatok roka 2015 sa niesol v znamení rekonštrukcií električkových tratí, ale aj konca trolejbusov.

12. januára bolo neúspešne zrušené aj tretie obstarávanie na nákup 3 kĺbových trolejbusov. Koniec trolejbusovej dopravy následne nabral rýchly spád, 31. januára bola z dôvodu realizácie projektu IKD premávka trolejbusov zastavená.

Posledná jazda trolejbusu s cestujúcimi na najbližšie 4 roky

Spomínaný projekt IKD zahŕňal uzavretie električkových tratí na Staničnom námestí, Štúrovej ulici a Hviezdoslavovej ulici (spolu s obratiskom Námestie Maratónu mieru). Autobusy z tohto dôvodu premávali odklonom. Linky 71 a 72 boli od 1. februára kompletne v podaní autobusov. Staničné námestie bolo od 3. marca v provizórnom režime aj pre autobusy, a to až do októbra. Pre linky 20L 25 32 52 a 56 bola dočasne zriadená autobusová zastávka Zimný Štadión, ktorá v čase výluky nebola obsluhovaná električkami.

3. mája sa uzavreli ďalšie električkové trate v rámci projektu MEU. Mesto v tomto období zažívalo dopravný kolaps a zároveň aj medziročne najväčší odliv cestujúcich. Situáciu nezachránili ani kompenzácie cestovného.

Od 4. júna začala premávať nová nočná linka N23, ktorá mala odchody zo Staničného námestia o 23:00 a v pondelok, stredu, štvrtok, piatok a nedeľu aj o 01:00

Električky sa po rekonštrukciách vrátili do svojich pôvodných trás až 20. decembra 2015 ukončením projektu IKD. Aj napriek neskoršiemu začiatku prác bol projekt MEU ukončený už 13. decembra.

Električková trať na Kuzmányho ul. po rekonštrukcii

2015 bol taktiež rokom modernizácie vozidlového parku električiek. Koncu električiek typu T3 však predchádzalo ešte niekoľko udalostí. 16. februára začali jazdiť obojsmerné súpravy električiek T3 PX. Jazdili na linke 6, toho času v skrátenej trase Amfiteáter - Trieda SNP - Idanská. Z dielní vyšla 5. marca posledná súprava električiek T3, ktorá dostala modro-bielo-žltý náter DPMK. 25. apríla sa uskutočnila fotojazda s trojičkou #381+#383+#418, ktoré boli zároveň poslednými červeno-krémovými električkami v premávke. Prvé odstavené "Tétrojky" boli ponúknute na odpredaj v septembri 2015.

Tétrojky pred odpredajom na Ukrajinu

Do premávky bolo v priebehu celého roka zaradených zvyšných 27 kusov električiek TWT/Pragoimex Vario LF2+. Vozidlá typu KT8D5 a súpravy T6A5 následne premávali už len na linkách 6 9 a R.

V septembri 2015 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na 30 kusov nových elektrobusov. V decembri bol vyhlásený víťaz, ktorým sa stala spoločnosť SOR Libchavy s modelom SOR EBN 11.

2016

Nové elektrobusy, ale aj začiatok projektu MET 1. Aj taký bol rok 2016.

Začiatkom roka 2016 vyšla z električkových dielní brúsiaca električka Tatra ČKD T3SU #112 po generálnej oprave.

Od 1. marca sa trasa linky 22 vrátila do stavu pred výlukami. Zároveň začali všetky spoje linky 20L v smere do Košickej Novej Vsi obsluhovať zastávku Heringeš.

V marci 2016 bola uplatnená opcia na zvyšných 13 električiek VarioLF2+. Vďaka nej bolo možné zakúpiť všetkých 46 električiek, ktoré boli vysúťažené ešte v roku 2014.  Zároveň začali prichádzať nové elektrobusy SOR EBN 11. Zaradené do premávky boli 30. júna.

Prvé košické elektrobusy SOR EBN 11

Koncom mája sa začala kompletná rekonštrukcia Ázijskej triedy. Autobusy po nej premávali vždy iba jedným smerom, druhým obsluhovali Americkú triedu. Z tohto dôvodu bola zriadená výluková linka X, ktorá obsluhovala sídlisko Ťahanovce okružne. 

16. júna sme si pripomenuli fotojazdou 30. výročie električiek typu KT8D5 v Košiciach.

1.  júla bol vybratý zhotoviteľ stavby MET 1, ktorým sa stala spoločnosť Eurovia. Mesto sa pod zmluvu o dielo podpísalo 21. septembra. Stavba za 78,5 miliónov eur bez DPH mala byť dokončená do konca septembra 2018. 22. novembra začala rekonštrukcia prvého úseku (Zimná - obratisko Botanická záhrada).

V septembri začal DPMK riešiť nedostatok vodičov autobusu kampaňou na nábor nových. Ponúkal pritom rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny C na D. Zároveň ponúkal aj finančnú odmenu 1500 eur za odpracovaných 5 rokov.

Október bol posledným mesiacom dočasnej garáže VŠA, ktorá fungovala v „trvalom provizóriu“ od roku 1989.  Za zrušením garáže stála výstavba novej futbalovej arény na danom mieste. Autobusy boli presťahované do garáže Hornádska, resp. do vozovne Bardejovská, kde boli odstavené v areáli umývacieho centra. Plnička na CNG bola vybudovaná v garáži Hornádska.

Medzi 2. a 15. októbrom sa konala výluka na rýchlodráhe, pri ktorej bol podbitý úsek medzi zastávkou Moldavská, OC a Perešským mostom. Dielo za 62-tisíc eur za sebou nieslo pochybnú kvalitu podbitia, a minimálny efekt na kvalitu dopravy.

Nočáky po novom

Významným miľníkom bol 1. december 2016, kedy bola kompletne preorganizovaná nočná doprava. Pôvodne linky N1 a N2, ktoré mali okružnú trasu po celom meste boli nahradené linkami N1 (Staničné námestie - Prešovská - Madridská), N2 (Staničné námestie - Moyzesova - Nová nemocnica - Mier - Podhradová), N4 (Staničné námestie - SOŠ Automobilová - Lunik VIII - Železníky - Ryba) a N7 (Staničné námestie - Južné nábrežie - Važecká). Trolejbusový "nočák" N71 bol taktiež rozdelený na linky N5 (Staničné námestie - Lingov) a N6 (Staničné námestie - KVP, Kláštor). Linka N3 si ponechala svoju pôvodnú trasu (Staničné námestie - Nemocnica Šaca)

Vianočným článkom sme si pripomenuli aj 60. výročie električiek typu T1.

Príchod nových elektrobusov znamenal aj vyradenie niektorých vozidiel. Diskutabilná bola výmena vozidiel kus za kus, z dôvodu podmienok čerpania eurofondov. V šrote sa ocitli autobusy ktoré neboli v premávke dávno pred príchodom nových vozidiel (#3205, #3210, #3212), autobusy ktoré boli kapacitne na inej úrovni (#3501, #3508, #3509, #3520), alebo Ikarus 415 #5005, ktorý mal byť historickým vozidlom. Tak isto aj CO-BUS #6289 bol vymenený za elektrobus, pričom tento autobus nebol nikdy v bežnej premávke s cestujúcimi. Zájazdové autobusy MAN Lions Star L a Isuzu Turquoise boli odpredané spoločnosti DZS M.K. Trans. Autobus Novoplan C12A #5501 bol darovaný Ministerstvu vnútra SR na účel nácviku pre policajtov, kde vystriedal Karosu B 932 #5203. Darovaná bola aj pôvodne autoškolská Karosa B 932E #5219, a to občianskemu združeniu Veteran Bus Diamant. Novým vozidlom autoškoly sa stala Karosa B 952E #5244, ktorá bola odstavená z premávky s cestujúcimi v júni.

Ešte aj v roku 2016 boli električky T3 ponúkané na predaj. Počet predávaných električiek sa postupom času zvýšil z 18 na konečných 55. Prvých 23 električiek sa podarilo predať až v novembri 2016. Tieto električky boli po generálnych opravách zaradené do premávky v mestách Kyjev a Mariupol.

2017

V roku 2017 bolo do premávky zaradených 10 z 13-tich opčných električiek Vario LF2+. Zároveň po celý rok prebiehala realizácia projektu MET 1.

4. januára bola vyhlásená súťaž na odpredaj siedmich trolejbusov Škoda 14 TrM #2002, #2004, #2006 a Škoda 15 TrM #1017, #1018, #1019, #1020.  Po niekoľkých opakovaniach bola súťaž nakoniec úspešná a trolejbusy po rozsiahlejších opravách boli zaradené do premávky v ukrajinskom meste Černivci. 

Košické trolejbusy v svojom novom pôsobisku

Po štyroch mesiacoch od začatia realizácie projektu MET 1 bola uzavretá križovatka pod mostom VSS.  Zmenou po rekonštrukcii bolo nové usporiadanie zastávok, ktoré sú umiestnené v každom smere za križovatkou. 19. apríla sa začala rekonštrukcia trate na Komenského ulici a výmena stožiarov trakčného vedenia na ulici Československej armády. Počas modernizácie vznikla na Komenského ulici nová zastávka Bocatiova.

Rekonštrukcia ulice Komenského

V priebehu roka sa začal nedostatok vodičov autobusov významne prejavovať na chode MHD, pričom bolo mnoho služieb nevypravených. Uvažovalo sa o prázdninovom chode MHD aj počas školského roka, nakoniec takéto obmedzenie nebolo nutné.

Ďalšia etapa rekonštrukcií začala už 19. júna, kedy bolo uzavreté aj obratisko Amfiteáter, a to z dôvodu modernizácie meniarne. Linky 69 končili na zastávke Kino Družba, kde bol umiestnený „kaliforňan“. Samotná rekonštrukcia úseku Amfiteáter – Kino Družba však ešte neprebiehala. Rekonštrukcia koľajiska začala až 6. augusta, avšak iba v úseku Amfiteáter – Magistrát mesta Košice. Celá Trieda SNP bola pre električky uzavretá až po skolaudovaní križovatky VSS, teda 2. septembra 2017.

#816 vchádza do zrekonštruovaného obratiska Botanická záhrada

Električková premávka na ulici Boženy Němcovej, Zimnej a križovatke VSS bola obnovená 3. septembra. Do konca roka sa stihla sprevádzkovať aj trať na Komenského ulici.

V septembri 2017 bolo do prevádzky zaradených prvých 8 automatov s možnosťou platby kartou.

Vybrané spoje linky 28 premávali od 1. októbra až po zastávku Napájadlá.

7. decembra bola vyhlásená súťaž na 30 kĺbových a 15 štandardných autobusov. Zároveň bola v tento deň vyhlásená súťaž na modernizáciu odbavovacieho systému.

17. decembra zachvátil požiar električku #832. Tá sa následne podrobila oprave u výrobcu. 

2018

Od ukončenia premávky trolejbusov sa 27. januára konala prvá jazda trolejbusu, o ktorej bola verejnosť informovaná. Išlo o skúšku trolejového vedenia po jeho výmene na moste pri Pošte 22.

3. februára bola električková doprava vylúčená z úseku Krajský súd – SOŠ Automobilová. Autobusy jazdili odklonom cez Toryskú a Idanskú ulicu.

Stav kruhového objazdu Moldavská pred rekonštrukciou

7. apríla bol uzavretý kruhový objazd na Moldavskej ceste. Električkové linky R3 R4R7 premávali cez Vozovňu Bardejovská, ostatné železiarenské linky boli nahradené autobusmi. Linky 69 končili na zastávke DPMK.  

Od 22. apríla do 16. septembra premávali historické linky H1H2 v podaní autobusov občianskeho združenia Veteran Bus Diamant.  

5. októbra bola obnovená premávka električiek na Štúrovej a Moldavskej ulici. Kruhový objazd na Moldavskej ceste sa stal kruhovým aj pre električky, zároveň za každým výjazdom vznikla zastávka.

Zastávka Idanská po modernizácii

V novembri bola zahájená rekonštrukcia 29 vybraných autobusových zastávok. Projekt bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

V roku 2018 boli zaradené posledné tri električky TWT/Pragoimex Vario LF2+ vyrobené ešte v roku 2017. Týmto krokom sa ukončila obnova električiek zahájená v roku 2014. Opčné električky umožnili odstavenie z premávky sólo električiek typu T6A5.

Začiatkom roka bolo zaradených do premávky ďalších 9 elektrobusov SOR EBN 11. Taktiež boli vyhlásené výsledky súťaží na 45 autobusov. 30 kĺbových vozidiel mala dodať spoločnosť SOR Libchavy, 15 štandardných spoločnosť Solaris Bus & Coach. Prvých 9 kĺbových autobusov SOR NB 18 bolo dodaných v októbri 2018. Tieto autobusy boli slávnostne pokrstené na Dni otvorených dverí vo vozovni Bardejovská, ktorý sa konal po štvorročnej prestávke. Do premávky vyšli 6. decembra. 

Nový autobus SOR NB 18

2019

Začiatok roka 2019 sa niesol najmä v znamení “kotúčovej aféry” týkajúcej sa električiek Pragoimex Vario LF2+. Počas jazdy na rýchlodráhe sa v priebehu jedného týždňa vozidlám #832 a #841 roztrhol brzdový kotúč, ktorý následne prerazil podlahu. Žiaden z cestujúcich nebol zranený. Následkom bol zákaz výpravy električiek tohto typu na trať do U.S.Steelu a obmedzenie ich maximálnej rýchlosti na 45 km/h. Tieto obmedzenia trvali až do mája, kedy sa situácia vyriešila dodatočnou montážou pancieru, ktorý by prípadný roztrhnutý kotúč odrazil. Do tej doby boli na rýchlodráhu vypravované električky typu T6 a KT8D5, niektoré z nich jazdili naposledy v roku 2016.

#619 ako za starých čias na víkendovej linke 6

Do júla prebiehal projekt Modernizácie autobusových zastávok. 29. vybraných zastávok získalo nový prístrešok, povrch zastávky a informačný displej.

Návrat trolejbusov naplánovalo nové vedenie mesta na 10. marec 2019. Bol spustený projekt Dobrého trolejbusu, ktorý mal verejnosť informovať o dobrovoľníckych činnostiach v roku 2019, počas ktorého boli Košice Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Pre tento účel bol opätovne zaradený do premávky trolejbus #2003. Začiatkom júna bol opätovne zaradený do premávky aj trolejbus Škoda 15 Tr 10/7 #1001.

Pre nadšencov trolejbusovej dopravy si pripravil časopis Československý dopravák podujatie Košický trolejbusový deň. Počas tohto dňa bol najmä predstavený Československý trolejbus- Škoda 15 Tr 11/7 #1000, ktorá pôvodne jazdila v Chomutove. Okrem toho si mohla verejnosť pozrieť priestory haly trolejbusov, vyradené trolejbusy vo vozovni Bardejovská, alebo sa zviezť ostatnými trolejbusmi, historickými električkami a autobusmi.

Československý trolejbus na sídlisku Dargovských hrdinov

1. mája sa po dvadsiatich rokoch zaradil do premávky nový trolejbus. DPMK si zapožičal na dobu dvoch mesiacov parciálny trolejbus SOR TNB 12 #3202 z Banskej Bystrice. V prvý deň premávky šiel symbolicky na sídlisko Ťahanovce, neskôr jazdil na linke 71

Od 10. do 23. mája sa konali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Linka 5 premávala každý deň v 10' intervale. Linka 51 premávala až po OC Cassovia, kde bolo zriadené záchytne parkovisko. Zriadená bola linka X jazdiaca od parkoviska pri HM Tesco ku Steel Aréne. Z dôvodu lepšieho porozumenia boli dočasne premenované zastávky v okolí Steel Arény. Zastávka Zimný štadión dostala názov Jánošíkova, Krajský súd bol po novom Steel Aréna. Po majstrovstvách bola zastávka Steel Aréna premenovaná naspäť. 

Hokejová linka 5

Mesiac Máj sa taktiež niesol v znamení štrajku vodičov. Vstupu do štrajkovej pohotovosti následoval ostrý štrajk, ktorý sa konal 9., a 22. mája. Odborové združenia požadovali zvýšenie miezd, mesto ich však plánovalo zvýšiť až v júli, po audite v DPMK. Po druhom ostrom štrajku našlo mesto s odborármi dohodu.

Počas leta opätovne premával cyklobus na linke 14. Cyklonosičom boli vybavené autobusy SOR NB 12 #5716, #5739, #5741. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vyšla 17. novembra mimoriadne do ulíc linka 1 v svojej pôvodnej trase (Havlíčkova - Nám. osloboditeľov - Važecká). Na tejto linke premávali električky KT8D5. 

V roku 2019 nebolo zakúpené žiadné nove vozidlo, niekoľko ich však bolo vyradených. 8. októbra zhorel na linke 55 Solaris Urbino 12 #5101. 14. októbra sa na sídlisku Nad Jazerom zrazili električky #536 a #844. Vzhľadom na rozsah poškodenia je ďalšia premávka vozidla #536 otázna. Zaujímavosťou je aj autobus Irisbus Citelis 18M CNG #3326. Ten bol odstavený z premávky v decembri 2015, kedy mu zhorela elektroinštalácia v zadnom článku. Vozidlo čakalo na svoj osud v areáli Tempus Trans na Rastislavovej ul. až do júna 2019. 17. júna nabúral vodič #3321 do stožiaru trolejového vedenia v garáži Hornádska. #3326 následne získal zadný článok z tohto vozidla a po štvorročnej odstávke bol zaradený do premávky.

Vyradených bolo niekoľko autobusov značky Tedom. Ku koncu roka tak zostávali v premávke už iba 4 autobusy tohto typu ( #5611, #5617, #5618, #5619). Aj na ich hlavnom útočisku, linke 11, bolo vozidlo #5604 nahradené Solarisom Urbino 15 #3515.

2020

Hneď v úvode roka, 1. januára 2020 došlo k jedinej trvalej zmene v linkovom vedení. Po dostavbe a otvorení obchodnej zóny na Zelenej Stráni bola zriadená nová linka 35 jazdiaca po trase Námestie osloboditeľov – Heringeš – Zelená Stráň – Lingov. Nakoľko nová linka obsluhovala aj Heringeš, linka 32 naň prestala zachádzať úplne, linke 20 zostala zachádzka len v smere z centra do Košickej Novej Vsi. V MČ Krásna bola na linke 28 zriadená nová zastávka Pollova na rovnomennej ulici, v blízkosti už existujúcej zastávky Motorest Krásna. Kvôli neustále sa zhoršujúcemu technickému stavu cesty medzi Spaľovňou a Valalikmi boli zároveň všetky spoje linky 24 presmerované cez Kokšov-Bakšu a Valaliky, zrušená bola preto zastávka Rašelinové závody.

Vo februári došlo k fyzickej likvidácii siedmich trolejbusov Škoda 15 Tr, konkrétne #1002, #1004, #1010, #1011, #1012, #1013 a #1015. Za šrotovanie vozidiel zaplatil dopravný podnik 3 500 €, teda presne 500 € za každé vozidlo.

© imhd.sk, archív

6. marca došlo vo večerných hodinách na sídlisku Nad Jazerom k vážnej dopravnej nehode, kedy domiešavač narazil do prístrešku zastávky Ladožská v smere na Važeckú. Prístrešok bol zdemolovaný, sutiny na niekoľko hodín zablokovali aj električkovú trať. Nehoda sa našťastie obišla bez zranení, električkové linky 3 79 boli odkláňané do Barce, v úseku VSS, križovatka – Važecká premávala náhradná autobusová doprava. V smere do centra jazdili autobusy po Čingovskej ulici.

Pomaly sa blížiaca prvá vlna ochorenia COVID-19 zrušila v priebehu marca zastávky na znamenie, vodiči boli povinní otvárať všetky dvere na všetkých zastávkach a zrušil sa aj doplnkový predaj cestovných lístkov. Rovnako sa pristúpilo aj k pravidelnej komplexnej dezinfekcii všetkých vozidiel. Zrušené boli tiež študentské linky 5 a 57, rovnako aj posilové spoje linky R4. Pôvodne sa počítalo s obmedzením trvajúcim dva týždne, študenti sa však počas semestra už do škôl nevrátili.

13. marca boli v rámci prevencie pred šírením koronavírusu zatvorené všetky zákaznícke centrá dopravného podniku, vrátane oddelenia prepravnej kontroly na Rooseveltovej ulici. Cestujúci, ktorí mali predplatné lístky platné v období od 9. do 31. marca dostali bezplatne 60 dní k platnosti navyše. Časové lístky boli predlžované automaticky, nebola potrebná fyzická návšteva zákazníckeho centra.

Od 16. marca začali všetky linky premávať podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni. Nočné linky boli prevedené do obmedzeného režimu, vykonávané boli spoje len do 0:00 počas nocí pred pracovným dňomdo 1:00 počas nocí pred voľným dňom. Posledné spoje zo sídlisk do centra premávali vždy. Ďalšími opatreniami bolo opáskovanie priestoru predných dverí vrátane prvého radu sedadiel a povinnosť nosiť rúško či iné prekrytie dýchacích ciest počas celej cesty. Toto opatrenie zostalo v platnosti počas celého roka. Zaujímavosťou je, že priestor predných dverí a prvý rad sedadiel bol vylúčený aj pri vozidlách s úplne oddelenou kabínou vodiča.

© d3k0

Medzi 10. a 13. aprílom došlo k asi najväčšiemu obmedzeniu mestskej dopravy počas koronakrízy. V súvislosti s tzv. „veľkonočným lockdownom“ sa rozhodlo, že v spomínanom období bude premávať MHD len v čase od 4:30 do 8:00 a od 16:00 do 20:00, aj to len podľa cestovných poriadkov platných počas voľných dní. Nočné linky nepremávali vôbec, linka 10 neobsluhovala zastávku OC Optima. Linky R a RA premávali bez obmedzení, navyše bol vypravený len spoj linky 23 na striedanie zmien o 14:00. Od 14. apríla bola mestská doprava obnovená v plnom rozsahu (s výnimkou nočných liniek premávajúcich naďalej obmedzene), avšak naďalej podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni. Navyše bol od tohto dátumu znovuzriadený spoj linky 21 do areálu USS, tiež začala premávať mimoriadna linka 51, ktorá jazdila len počas špičiek v 20-minútovom intervale a dopĺňala linku 10. Nasledujúci mesiac sa premávka stabilizovala v takejto podobe.

© Tomáš Mihalik

Zlepšujúca sa epidemiologická situácia priniesla v priebehu mája postupné obnovovanie štandardnej prevádzky, 11. mája sa obnovili linky 1856, znovu sa zaviedli aj zastávky na znamenie. Od stredy 13. mája bola doprava obnovená v plnom rozsahu podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň, školské prázdniny. Zrušené boli aj obmedzenia nočných spojov. Vzhľadom na fakt, že pandémia sa aspoň na leto upokojila, boli zriadené cyklobusové spoje na linke 14. Autobus s cyklonosičom vykonával všetky spoje (s výnimkou posledného) na Jahodnú.

Hneď v nasledujúcich dňoch po zrušení väčšiny obmedzení sa nabehlo do známeho a zaužívaného štandardu, 16. a 17. mája sa konala tradičná výluka rýchlodráhy v čase medzi rannou a poobedňajšou špičkou. Linka R1 bola nahradená autobusmi. Rovnaká výluka prebehla ešte cez víkend 13. a 14. júna.

© d3k0

Oddelenie prepravnej kontroly zostalo zatvorené do 18. mája, zákaznícke centrá na Bardejovskej a Rooseveltovej až do 1. júna. V deň otvorenia zákazníckych centier tiež došlo k drobnej zmene tarify MHD, mierne boli upravené podmienky využívania rodinného lístka, rozšírená bola doživotná bezplatná preprava pre nositeľov plakiet za darovanie krvi a znovu sa obnovila bezplatná preprava pre obete zločinov komunizmu.

Počas júna došlo ešte k jednému drobnému odklonu v MČ Džungľa, kedy linky 22 a RA6 premávali od 17. júna do 19. júna obojsmerne po Severnom nábreží. Zastávka Džungľa bola presunutá na dočasné stanovište v blízkosti križovatky, zastávka Plťová bola zase presunutá do miesta pôvodného zastávkového zálivu.

Najväčšou výlukou tohto roku bol prekop komunikácie v širšom centre mesta, čo si vyžiadalo úplné uzatvorenie Gorkého ulice v smere von z mesta. Spoje premávajúce po Gorkého, teda linky 14 16 22 25 27 29 36 71 72 a N5 nezastavovali na zastávke Mlynská bašta, ako náhrada slúžila zastávka Námestie Maratónu mieru. Zastávka Národné námestie bola presunutá na ulicu Slovenskej jednoty. Obmedzenie trvalo počas celého júla a augusta.

© Tomáš Mihalik

5. júla tiež došlo ku krátkodobému odklonu liniek 2852 v MČ Krásna kvôli odpustovej slávnosti. Uzatvorené boli ulice Lackova, Žiacka a Adamova, obe linky premávali obojsmerne po Minskej ulici. Zastávky Krásna, Námestie sv. Cyrila a Metoda a Lackova boli zrušené, ako náhrada slúžili zastávky Minská, Vyšný Dvor, Staroslovanská a Tramínová.

20. júla bola po veľmi dlhej dobe znovuobnovená zastávka Hala Cassosport, zrušená bola kvôli stavebným prácam na novom štadióne. Náhradná zastávka pri predajni ASKO bola zrušená.

Cez víkend 25. a 26. júla sa uskutočnil 5. ročník automobilových závodov Race Jahodná, časť spojov linky 14 preto premávala len po zastávku Jahodná, kopec. Zastávka Jahodná, chata bola počas pretekov zrušená.

September sa začal ako ktorýkoľvek iný, žiaci vyrazili do škôl, vysokoškolskí študenti sa pomaly pripravovali na začiatok semestra. Ešte predtým si však cestujúci na Pereši vyskúšali krátkodobý odklon, konkrétne v sobotu 2. septembra, kedy bola čiastočne uzavretá Bystrická ulica. Linky 20RA2 premávali po uliciach Jasovská, Macákova a Pytliacka.

Ešte v priebehu septembra sa konal Týždeň dobrovoľníctvaEurópsky týždeň mobility. Pri tejto príležitosti premávali bezplatné spoje linky 21 do útulku, počas nedele 20. septembra tiež premával aj Dobrý trolejbus, po novom v kompletnej trase linky 71 z Lingova na Sídlisko KVP. Jazda Dobrého trolejbusu pri príležitosti ETM tiež odštartovala jeho jesennú sezónu. Situácia s koronavírusom jej však nepriala a predčasne sa skončila, Dobrý trolejbus vyrazil naposledy na trasu 1. novembra.

© Tomáš Mihalik

Ešte predtým sa však organizoval 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru, v kontexte udalostí ale viac symbolicky než je zvykom. Narozdiel od minulých rokov boli tentokrát obmedzenia len mierne, zatvorených bolo niekoľko ulíc, linky 12 17 19 2236 jazdii odklonom. Presunutá bola aj zastávka Námestie osloboditeľov pred budovu Allianzu, kde za bežných okolností zastavuje len linka 11.

Pred prerušením premávky Dobrého trolejbusu sa tiež uskutočnila aj dlhodobá výluka na rýchlodráhe. Počas dvoch týždňov sa postupne opravovali všetky úseky od USS až po kruhový objazd. Električky na rýchlodráhe nejazdili od 5. do 17. októbra, vždy v čase medzi rannou a poobedňajšou špičkou. Linky R1 R4 a R7 boli nahradené autobusmi.

Postupné ochladzovanie do značnej miery prialo šíreniu koronavírusu a otvorené školy nevydržali dlho. Od 11. októbra boli opäť zrušené študentské linky 5 57 a študentské spoje na linke R4. Vydržali tak v prevádzke len dva týždne.

5. decembra došlo k tradičnému obmedzeniu premávky linky 34, ktorá počas obdobia Vianoc musí ustúpiť individuálnej automobilovej doprave a nezachádza tak k dolnému vstupu OC Optima kvôli zvýšeným nárokom na parkovanie. Na samotný záver roka boli opäť obmedzené nočné spoje, od 19. decembra premávajú v podobe ako počas prvej vlny.

V priebehu roka 2020 k zväčša trvalému odstaveniu šiestich vozidiel, z evidencie boli vyradené tri vozidlá. Jedná sa o vozidlá:

IRISBUS CITELIS 18M    
#3302 odstavený od 6/2020
#3306 vyradený 2020
#3307 vyradený 2020
#3317 odstavený od 10/2020
#3318 odstavený od 7/2020
#3323 odstavený od 10/2020
#3327 odstavený od 10/2020
TEDOM C12G    
#5611 odstavený od 12/2020
SOLARIS URBINO 15    
#3513 vyradený 2020

K nákupu nových vozidiel v roku 2020 nedošlo, rovnako nebola podpísaná ani žiadna zmluva na dodanie nových vozidiel. V súčasnosti sú stále platné rámcové zmluvy na dodanie krátkych autobusov Solaris Urbino 12 IV a kĺbových autobusov SOR NB 18 City, z ktorých sa časť odobrala v predchádzajúcich rokoch. V závere roka bola predĺžená nájomná zmluva na prenájom autobusu Iveco First #5901 so Správou mestskej zelene, slúžiť im teda bude aj počas ďalšieho roka.

Dvadsiateho výročia sa tiež v októbri dožili aj dve zo štyroch Solarisov Urbino 15 z prvej série, konkrétne vozidlá #3502 a #3503 a stali sa tak vozidlami, ktoré ako prvé odjazdili 20 rokov bez akejkoľvek generálnej opravy. S miernou dávkou nadsázky môžeme povedať, že aj bez akejkoľvek lepšej údržby. Dokázali prežiť vozidlá #3501 a #3504 z rovnakej série, ktoré boli vyradené už pred niekoľkými rokmi.

© PeTTo13

V električkovej doprave prešla veľkou prehliadkou od februára do septembra električka KT8D5 #509.

 V priebehu roka boli na vozidlá umiestnené, prípadne z vozidiel znesené nasledujúce reklamy:

KT8D5      
#509 Fajne potraviny od 1/2020  
#521 Youplus od 9/2020  
#530 Wolt od 8/2020  
#531 HELL energy od 2/2020  
#534 Capri-Sonne od 8/2020  
#535 ANTIK Telecom od 12/2020 Umiestnená na výnimku z vyhlášky č. 254/2020 Z. z. platnej od 1. októbra 2020.
SOR NB 18      
#4705 Cassovar od 9/2020  
#4715 Harley Davidson od 2/2020 do 8/2020  
  Lavacom od 9/2020  
#4716 Prvá stavebná sporiteľňa od 12/2020  
#4736 Prvá stavebná sporiteľňa od 12/2020  
#4740 Prvá stavebná sporiteľňa od 11/2020  
#4741 OC Galéria od 2/2020  
#4745 Mila Sedita od 9/2020  
#4747 Fajne potraviny od 7/2020  
SOR NB 12      
#5715 Aupark od 1/2020  
#5718 Eco technologies do 1/2020  
#5725 DDS Stabilita od 3/2020  
#5751 Kraj sveta od 12/2020  
#5754 Košice Hotel od 2/2020  
© Tomáš Mihalik

Väčšina dôležitých udalostí na úrovni Mesta Košice, DPMK či vznikajúceho IDS Východ bola koncentrovaná v závere roka. Azda prvou pozitívnou správou čo sa vyhliadok do budúcnosti a investícií do dopravy týka bol podpis zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie druhej etapy Modernizácie električkových tratí. K podpisu došlo až po polročných prieťahoch od vyhlásenia víťaza verejného obstarávania. Projektová dokumentácia by mala byť hotová najneskôr na prelome rokov 2021 a 2022.

Počas víkendu 31. októbra a 1. novembra sa na celom území SR plošne testovalo na ochorenie COVID-19. Testovanie bolo sprevádzané najmä vo väčších mestách viacerými ťažkosťami, Mesto Košice však neotáľalo a v priestoroch letiska Košice zriadili drive-through odberné miesto zložené z celkovo 13 autobusov. Konkrétne sa jednalo o vozidlá #5703, #5706, #5707, #5708, #5713, #5724, #5734, #5735, #5736, #5741, #4703, #4713 a #4749. Kapacita testovacieho miesta bola približne 300 áut za hodinu a všetko prebehlo hladko, bez najmenších problémov.

© Tomáš Mihalik

V priebehu novembra sa DPMK prvýkrát zapojil do iniciatívy Movember s cieľom šíriť povedomie o rakovine prostaty. Všetky vozidlá tak boli na niekoľko týždňov vybavené čiernymi fúzikmi. V závere novembra sa zase Mesto Košice pripojilo do spoločnosti IDS Východ ako posledný partner po KSK, PSK a Meste Prešov. 30. novembra bola tiež podpísaná zmluva na komplexnú modernizáciu dopravného dispečingu v areáli na Bardejovskej ulici.

© Tomáš Mihalik

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.