História MHD v Košiciach: Nástup éry reforiem a Ikarusov 280 (1970 - 1979)

1970

Rok 1970 priniesol zmeny iba na linkách MHD. Linka 15 (Nám. osloboditeľovVodárenská) a linka 16 (PodhradováŽelezníky) sa zlúčili do linky s  číslom 16. Linka 18 bola predĺžená až po Havlíčkovu (trasa: Železníky – Alejová – Trieda SNP – Amfiteáter – Solovjevova (dnes Watsonova) – Štadión Lokomotívy (Havlíčkova)). Aj linka 13 bola predĺžená – od Amfiteátra až na sídlisko Pod Baňou (dnes okolie zastávky Baňa Bankov). V tomto roku bola do Čermeľa predĺžená električková linka 2, ktorá však v zimnom období bola hradená autobusmi.

1971

Nasledujúci rok 1971 bola k 1. februáru zriadená nová linka 15 (Nám. osloboditeľov – Južné nábrežie – Mäsopriemysel). V apríli bola linka 17 predĺžená z Námestia Maratónu mieru cez Svätoplukovu ul. k železničnej stanici. O mesiac neskôr vznikla linka 20 (Košická Nová VesNám. osloboditeľov), ktorá v júni bola predĺžená až k nemocnici v Šaci. V septembri bola linka 11 predĺžená z Člnkovej až na Plťovú ulicu.

V lete 1971 začala séria stavieb a rekonštrukcií. Tú odštartovala začiatkom júna výstavba Festivalového nám.(dovtedy bol priestor dnešnej križovatky zastavaný rodinnými domami), vďaka ktorej bola linka 17 presmerovaná na Ul. Československej armády a linka 18 obojsmerne na Švermovu (Letná ulica) a Kótayho ulicu (pokračovanie Hroncovej ulice okolo čerpacej stanice Slovnaft na Festivalovom námestí). V júli začala výstavba nového obratiska pri štadióne Lokomotívy, čo spôsobilo skrátenie linky 2 opäť iba po Havlíčkovu. Do Čermeľa miesto nej premávala autobusová linka 4. (Údajne k 1. septembru 1971 bola trať Havlíčkova – Čermeľ zrušená.)

Karosa ŠM11 v bývalom koryte Mlynského náhonu

Úpravy v okolí železničnej a autobusovej stanice v októbri presmerovali linku 16 cez Bottovu, Rooseveltovu a Puškinovu ulicu (kvôli výstavbe podúrovňovej komunikácie a križovatky pri VSE). V období 4.10. – 13.11. prebehla rekonštrukcia Ul. B. Němcovej – linky R4 a RT boli presmerované na Komenského ulicu a linka 12 cez Ciolkovského (úsek dnešnej Watsonovej ulice od Ul. B. Němcovej po Festivalové námestie) a Švermovu ul. Hneď na to (13.11. – 19.11.) prebehla výluka električkovej dopravy na Triede SNP a Ul. Československej armády, ktorá spôsobila presmerovanie liniek R2 R3 a R4 cez Leninovu ul. (dnešná Hlavná ul.) a linka RT bola skrátená po Tr. SNP.

Aj rok 1972 bol bohatý na zmeny. Prvou z nich bolo 1. februára zavedenie linky 21 s trasou Čermeľ – Havlíčkova – Mier – Ťahanovce. Na jar bola ku Košiciam pripojená obec Krásna nad Hornádom, ktorá sa v máji dostala do spádového územia obsluhy MHD (do 2. tarifného pásma) s obsluhou autobusovej linky 22 (VSSKrásna nad Hornádom), ktorá bola po protestoch občanov v novembri predĺžená až na Nám. osloboditeľov. Počet električkových liniek zvýšila v máji linka R5 (VSSVSŽ), ktorá spočiatku premávala iba počas špičiek a len cez pracovné dni, od septembra už premávala aj počas dní pracovného pokoja. Linka RT bola skrátená po dokončení výstavby Festivalového nám. po nové obratisko Amfiteáter. Od augusta vznikol ďalší spoj linky RA, tentoraz s trasou Luník VIII – VA VSŽ.

9. decembra 1972 sa v rámci prestavby Námestia Maratónu mieru začala likvidácia trate na Marxovej ulici (dnes Masarykova ul.). To spôsobilo zrušenie linky R2 a posilnenie linky 17.

1973

Rok 1973 priniesol náznak reformy v systéme predaja lístkov. Od 1. marca 1973 sa v čase sedla na linke 6 (Nám. Maratónu mieru – žel. stanica) skúšobne zaviedol „bezsprievodcovský systém“. Ten sa neskôr rozšíril i na obdobie špičky.

Súprava T3+T3 na Komenského

V marci 1973 sa linky 15 a 18 na sídlisku Nad jazerom predĺžili k bloku označenému ako R20 (dnes zastávka Ladožská). V máji od VSS k tomuto bloku zachádzala aj linka 12, ale iba v čase sedla. Po definitívnom zrušení linky 10 (Nám. osloboditeľov – Južné nábrežie – VSS), 3. decembra 1973, k nemu zachádzala aj počas špičky. O rok neskôr boli linky 15 a 18 presmerované k Hydinárskym závodom, iba linka 12 na zastávku Nad jazerom, Ladožská.

V období od 20.08. do 20.10.1973 prebehla rekonštrukcia časti trate na Triede Sovietskej armády (dnes Južná trieda), resp. v úseku Nám. osloboditeľov – Nándora Košťu (približne dnešná zastávka Astória). Električky boli v úseku Nám. osloboditeľov – Barca hradené autobusmi.

Linka 20 bola v priebehu 70. rokov 20. storočia opätovne skrátená len na úsek Košická Nová Ves - Nám. osloboditeľov.  Pravdepodobne to súviselo so zmenou trasy linky 22, ktorá začala premávať na trase Šaca, nemocnica – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nad jazerom, Rovníková.

1974

Od 24. februára 1974 začala premávať nočná linka 16B, ktorá spájala sídlisko Železníky, sídlisko Podhradová a od 12. mája aj žel. stanicu, rovnako ako linka 16. Od 1. júna linka 22 bola predĺžená až do Krásnej a „zexpresnená“. Od prvého septembrového dňa linka 1 (Štadión Lokomotívy – ZŤS) premávala iba počas špičky, počas sedla ju nahrádzala linka 5 (Štadión Lokomotívy – Hotel Strojár).

1975

1. január 1975 priniesol opäť zmeny v doprave – linka 20 zmenila trasu na Košická Nová Ves – Myslava. Zároveň bola do Myslavy zavedená aj autobusová linka RA. V ten istý deň bol „bezsprievodcovský systém“ zavedený aj na autobusovú linku 18, ktorá neskôr, od 1. septembra, začala jazdiť celodenne. Tento systém sa od 3. marca rozšíril aj na linky 11 a 24.

Linka 17 bola od 26. mája presmerovaná cez Kuzmányho, Vojenskú a Ondavskú ulicu. Od 1. novembra 1975 bola aj táto linka bez sprievodcov.

Ikarus 280

V roku 1975 začali dodávky autobusov Ikarus 280. Počas nasledujúcich 20 rokov bolo do Košíc dodaných celkom 145 autobusov v dvojdverovej i v štvordverovej verzii.

1976

1. júla 1976 sa zaviedol bezpeňažný styk s cestujúcimi a zrušili sprievodcovia na ostatných linkách. Okrem toho sa k tomuto dátumu vykonali viaceré zmeny v linkovom vedení:

  • Linka 13 bola presmerovaná cez Nám. Maratónu mieru
  • Linky 15 a 18 boli predĺžené o úsek Ladožská – Krásna III (dnes Važecká), ale linka 18 bola predĺžená aj o úsek Štadión Lokomotívy – Čermeľ
  • Linka 17 bola predĺžená o úsek Bardejovská – Luník VIII
  • Linka 24 zmenila trasu na Nám. osloboditeľov – Prešovská cesta – Ťahanovce
  • vznikla nová expresná linka 51 (Podhradová – Nám. osloboditeľov – VSS – Krásna III)

V tomto období existovali tieto nočné autobusové linky:

1X Havlíčkova – ul. Ferka Urbánka – ul. N. K. Krupskej – Nám. Maratónu mieru – ul. Dr. Šmerala – Urbanova veža – Nám. osloboditeľov – Rastislavova ul., I. zastávka – Rastislavova ul., II. zastávka – KÚNZ – Barčianska, škola – Ryba, n. p. – Sabolova – Skladná – Nám. osloboditeľov – Nám. Maratónu mieru – Havlíčkova
6X Nám. Maratónu Mieru – Trieda SNP – Železníky – Rastislavova – Železničná stanica
15X Nám. osloboditeľov – Južné nábrežie – Sídlisko Krásna III
16X Žel. stanica – Nám. J. Kráľa – Nám. osloboditeľov – Urbanova veža – ul. Dr. Šmerala – Nám. Maratónu mieru – Gorkého (Hutník) – Národná trieda, IV. zastávka - Národná trieda, III. zastávka - Národná trieda, II. zastávka - Národná trieda, I. zastávka – Podhradová, č. 1 – Podhradová, Ďumbierska
17X Železničná stanica – Nám. J. Kráľa – Námestie osloboditeľov – Štúrova okružná, VB – Moldavská cesta, I. zastávka - Moldavská cesta, II. zastávka – Moldavská cesta, III. zastávka – Trieda SNP, V. zastávka – Trieda SNP, IV. zastávka – Trieda SNP, III. zastávka – Trieda SNP, II. zastávka – Trieda SNP, I. zastávka – Amfiteáter (Východoslovenské tlačiarne) – Sládkovičova
 

 

Obratisko pri Štadióne Lokomotívy

1977

Vďaka ďalšej dodávke Ikarusov 280 bolo možné od 1. júna 1977 zaviesť novú expresnú linku na sídlisko Nad jazerom (a sídlisko Krásna III) s číslom 53 na trase Nám. osloboditeľov – Južné nábrežie – Sídlisko Krásna III. V tomto roku začala premávať aj linka 29 na trase Štadión Lokomotívy – Kavečany.

1978

Od septembra 1978 sa zmenili trasy dvoch liniek – trasa linky 21 sa skrátila na úsek Štadión LokomotívyŤahanovce a linka 15 zmenila trasu na Sídl. Nad jazerom – Južné nábrežie – Nám. osloboditeľov – Kuzmányho ul. – Ul. B. Němcovej – Štadión Lokomotívy - Čermeľ. Najneskôr od októbra začala linka 22 premávať na trase LorinčíkŠebastovce.

30. október 1978 bol azda najčiernejším dňom v dejinách nielen košických električiek, ale aj v dejinách celej MHD na Slovensku. Ráno, približne o 07:10, došlo k tragickej nehode plne obsadenej súpravy električiek Tatra – ČKD T3 #229 + 298 na linke 6, ktorá sa v rýchlosti 75,5 – 85,9 km/h pri schádzaní kopca z Terasy k Festivalovému námestiu vykoľajila. Pri vchádzaní do pravotočivého oblúka v blízkosti zastávky Amfiteáter sa predný vozeň súpravy prevrátil na ľavý bok a šmýkal sa, až kým nenarazil do stromov na opačnom okraji Festivalového námestia. Zadný vozeň #298 sa otočil o 180° a v tom istom oblúku sa prevrátil na pravý bok a šmýkal sa, až kým nenarazil do stromov. Pri tejto tragickej nehode zahynulo 9 ľudí, 10 cestujúcich sa zranilo ťažko a 80 ľahko. Podľa výsledkov vyšetrovania bola údajnou príčinou zlyhanie ľudského faktora a vina bola teda pripísaná vodičke, ktorá na mieste zomrela. Neoficiálne sa však povráva o zlyhaní prevádzkovej elektrodynamickej brzdy. Električka T3 CS #229 bola po nehode zlikvidovaná, z #298 sa po nehode stal merací vozeň, ktorý na tento účel slúžil až do roku 1999. Nasledujúci rok evidenčné čísla týchto vozidiel dostali novododané „náhradné skrine“ T3 SU #229II a #298II, ktoré boli zapojené do súpravy v rovnakom poradí, ako ich predchodcovia.

1979

Rok 1979 priniesol zmeny najmä na električkových linkách do VSŽ. Od 1. apríla 1979 bolo zrušené zastavovanie niektorých spojov liniek R v zastávkach Pereš, Poľov a Ľudvíkov dvor. 1. júla DPMK ako prvý na území vtedajšej ČSSR zaviedol prevádzku trojčlenných súprav električiek T3 (trojičiek) na linke RT (Vstupný areál VSŽAmfiteáter).

Použitá literatúra a pramene

  • Tatranský, A.: Košické koľaje 1891 - 2004, vlastným nákladom, 2004, ISBN 80-239-3979-3
  • Tatranský, A.: 90 rokov električiek 1913 - 2003, agentúra JeS, 2003, ISBN 80-88900-14-X
  • Kolektív autorov: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach: (história a súčasnosť), Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80-234-0066-5
  • Archív a materiály DPMK a. s.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.